Pilot Blockchain & PGB in Amsterdam (in Dutch)

Eerder lukte het de Gideons Bende al om een proef met zelfrijdend gehandicaptenvervoer binnen Amsterdam te laten starten. Nu hebben ze het initiatief genomen om de gemeente Amsterdam in beweging te krijgen om de administratieve lasten voor PGB houders door inzet van blockchain technologie omlaag te krijgen. De Gideons Bende bestaat uit ambtenaren, werkzaam voor de gemeente Amsterdam, die tevens mantelzorger zijn. Hun ervaringen met de onmogelijke en inhumane administratieve eisen die worden gesteld voordat rekeningen uit het PGB betaald kunnen worden, vormen de aanleiding voor het initiatief.

"ALS HET ONS ALS AMBTENAREN AL ZOVEEL MOEITE KOST OM DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURES TE DOORLOPEN, HOE MOET HET DAN WEL NIET VOOR ANDERE MANTELZORGERS ZIJN?"

Op 13 oktober vond op initiatief van de Gideons Bende een ruim drie uur durende bijeenkomst plaats met zo'n 20-tal PGB-houders, zorgverleners ambtenaren, blockchain experts en andere belanghebbenden over de vraag: kan blockchain iets betekenen om het persoonsgebonden budget (PGB) te versimpelen op zo’n manier dat de PGB-houder, de zorgverlener én de overheid er blij van worden?

Locatie was Beursplein 5, gastheer Maurice van Tilburg, CEO van Euronext Amsterdam. Hij gaf in het openingswoord aan dat er vanuit zijn organisatie steeds meer aandacht is voor financiële vraagstukken in de zorg. Zo is Euronext (via Enternext) onder ander betrokken bij de ontwikkeling van de NL Zorgobligatie.

Tijdens de bijeenkomst gesprek kwam het onderwerp vertrouwen, of eigenlijk het gebrek daar aan, regelmatig naar voren. Het PGB is in de kern een goed middel dat mensen in staat stelt om eigen regie op hun leven te voeren. Het administratieve proces van het toekennen van budgetten, het opmaken van zorgovereenkomsten, het declareren en uitbetalen wordt echter gedomineerd door allerlei eisen en voorwaarden waarbij PGB houders jaarlijks telkens weer opnieuw voor iedere kleinigheid moeten blijven aantonen dat zij inderdaad recht hebben op zorg. Zoals Alina Molenaar, een van de oprichters van Per Saldo, de landelijke vereniging van budgethouders het in haar presentatie uitdrukte:

"HET LEVEN VOLGT DAARDOOR NU DE ZORG IN PLAATS VAN DAT DE ZORG HET LEVEN VOLGT"

Een van de uitkomsten van de bijeenkomst is dat er een pilot wordt gestart om te kijken hoe mantelzorgers makkelijker geïdentificeerd kunnen worden als zij namens PGB houder bellen met zorginstanties. Te vaak moet de mantelzorger bewijzen dat hij of zij inderdaad gerechtigd is om namens hun kind of ander familielid de communicatie te voeren.

Ik sprak na afloop van de bijeenkomst met Marc van Gemert, mantelzorger én ambtenaar in de gemeente Amsterdam, en één van de initiatiefnemers van Gideons Bende.

(Als oud gemeenteraadslid in Amsterdam ben ik erg geïnteresseerd in digitale innovaties in het publieke domein. Daarnaast schrijf ik veel over innovaties in de financiële sector. Zie ook mijn persoonlijke webpagina www.carlienroodink.nl)

https://youtu.be/tW_mTI6mjBs

Comments

Topics