Present yourself during UN Climate Conference COP22 in Marrakech

Featured image

Tijdens de internationale klimaatconferentie COP22 in Marrakech van 7-18 november 2016, zal de internationale gemeenschap nieuwe stappen zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Marokkaanse voorzitterschap wil rond de conferentie de aandacht nadrukkelijk vestigen op de drie AAA’s: ‘Adaptation, Agriculture & Africa’.
Gelet op deze prioriteiten, is dit een uitgelezen kans om de Nederlandse kennis en expertise t.a.v. Water en Deltamanagement, Land- en Tuinbouw, duurzame Energie en overige relevante sectoren aan een internationaal, Afrikaans en Marokkaans publiek te presenteren.

Tijdens de internationale klimaatconferentie COP22 in Marrakech van 7-18 november 2016, zal de internationale gemeenschap nieuwe stappen zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Marokkaanse voorzitterschap wil rond de conferentie de aandacht nadrukkelijk vestigen op de drie AAA’s: ‘Adaptation, Agriculture & Africa’.

Gelet op deze prioriteiten, is dit een uitgelezen kans om de Nederlandse kennis en expertise t.a.v. Water en Deltamanagement, Land- en Tuinbouw, duurzame Energie en overige relevante sectoren aan een internationaal, Afrikaans en Marokkaans publiek te presenteren. Dit gebeurt door middel van showcases en innovatieve presentaties. Nederland is immers een waardevolle en innovatieve partner voor duurzame en klimaatslimme oplossingen.

Holland paviljoen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen

Tegen deze achtergrond maakt de Nederlandse Rijksoverheid het mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om bij deze COP22 aanwezig te zijn. Daarom wordt in de zogenaamde ‘Innovations Zone’ –open voor het publiek- een Holland Paviljoen opgezet. Voor de showcases en presentaties zal rekening gehouden worden met de specifieke themadagen (zie bijlage) van de COP22. Een flexibel gedeelte van het Holland Paviljoen zal beschikbaar zijn voor afwisselende presentaties in de vorm van een speakerscorner.

Deelname Holland Paviljoen

De kosten voor vlucht, vervoer en verblijf zijn voor eigen rekening. Daarnaast wordt van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van een showcase en/of presentatie en brochures. De kosten voor de vierkante meters van het Holland Paviljoen zullen door de Nederlandse Rijksoverheid worden gedragen.

Aanmelden

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 10 oktober 2016. Aanmelding is mogelijk via Chantal Scheefhals op de Ambassade in Rabat, mailadres: rab-ea@minbuza.nl

Check: <http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/vn-klimaatconferentie-cop22-marrakech> voor meer informatie


Comments

Topics