Opgavegericht werken...uhm?!

Featured image

Waarom werken wij opgavegericht? Welke opgaves hebben wij te doen? deze een paar andere vragen probeer op een simpel manier te beantwoorden in een YouTube filmpje van 17 minuten.

Project phase

Opgavegericht werken...uhm?!

What is the goal of the project?

Men bewust maken van een veranderlijk maatschappij

What is the result of the project?

Opgavegericht werken gaat over de bedoeling...over de verhouding tussen leefwereld en systeemwereld

Who initiated the project and which organizations are involved?

gemeente Amsterdam - burger & ambtenaar

What is the next step?

Bekend maken wat zijn de opgaves die wij samen met MRA in de Omgevingsvisie Amsterdam opgenomen hebben

What can other cities learn from your project?

Hoe een belangrijk beleid en/of visie kan versimpelen om de mensen te bereiken.

https://youtu.be/XH18jvyWV6c?si=bGITQYpz9cj9ccDQ

Comments

Topics