Master Thesis Amsterdam Smart City

For my Master Thesis at the University of Groningen I am currently researching the development of Amsterdam as a Smart City. I am mainly focussing on the modes of collaboration between different stakeholders and which values are important for the different actors involved. At the moment I am looking for people that are willing to help me with my data collection and are involved in Smart City developments. It would be of great help if anyone in this community could help me out. My e-mail address is: w.f.van.der.galien@student.rug.nl. (0615141523) Thanks in advance!


1 Comment

Herman van den Bosch's picture
Herman van den Bosch

Beste Wouter
Het gaat om een universitaire masterscriptie. In dat geval worden hoge eisen gesteld aan de aan de relatie tussen je conceptueel model , de aard van de dat en de onderzoeksmethode. Om je een beetje op weg te helpen is het belangrijk om te weten in welke richting je denkt bij het opstellen van een conceptueel model, eventueel welke variabelen daaruit resulteren en (dus) welke dat je nodig hebt.

Topics