Waag

undefined logo

Program Partner Amsterdam Smart City

Waag opereert al meer dan twintig jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

Website

11 Organisation members

 • Socrates Schouten's picture
 • Pieter-Jan Oddens's picture
 • Tomo Kihara's picture
 • Coen Bergman's picture
 • Teska Drosten's picture
 • Gijs Boerwinkel's picture

Activity

 • 67
  Updates
 • 0
  Smarts
 • 9
  Comments
Socrates Schouten, posted

Will we see the rebound effect in 5G?

In sustainability studies the 'rebound effect' explains why people use clean devices such as smart heating longer – it is economical and clean so leaving it on won't hurt. As a result, one could end up using the same amount of energy as with your old, inefficient heating. But also in 5G, the rebound effect is expected to occur – both in ways related to sustainability and 'smartness'. Should we throw ourselves enthusiastically into 5G, without thinking about how we use our internet connections in the future? A mini essay by Socrates Schouten (in Dutch).

Socrates Schouten's picture #DigitalCity
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Hollandse Luchten

Featured image

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Pilots
De belangrijke doelstelling van de pilot opzet van Hollandse Luchten is het betrekken van burgers rondom data verzameling om zo op basis van nieuwe inzichten een leefbare en duurzame samenleving mogelijk te maken. Door open innovatiemethoden in te zetten in combinatie met het gebruik van betaalbare open hardware en nieuwe digitale mogelijkheden, worden burgers betrokken en ontwikkelen ze handelingsperspectief in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hollandse Luchten maakt hierbij gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Partners
In dit project onderzoeken we in opdracht van Provincie Noord-Holland hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat. Hier werken meerdere partners aan mee o.a.: RIVM, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaal, TATA Steel, Smart City Haarlem, Gemeente Zaanstad, Gemeente Haarlem, Buiksloterham Circulair, Brak! IJmuiden en Waag.

Citizen Sensing
Citizen sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze leefomgeving is de luchtkwaliteit. Traditioneel gezien wordt luchtkwaliteit gemeten door officiële meetstations van partijen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Deze meetstations geven nauwkeurige maar plaatsgebonden data. Luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip. Omdat er relatief weinig meetstations zijn wordt de luchtkwaliteit op veel locaties of geschat via berekeningen en voorspellingen of niet gemeten waar dat wel belangrijk is. Hoe is de luchtkwaliteit van een basisschool of voetbalclub naast een drukke verkeersweg, bijvoorbeeld, of voor mensen die in de buurt van een fabriek wonen?

Citizen sensing probeert dit gat op te vullen met burgermetingen van luchtkwaliteit. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan de luchtkwaliteit door heel het land in kaart gebracht worden. Op deze manier kan citizen sensing lokale problematiek aankaarten en biedt het data om verandering teweeg te brengen. Met data kan bijvoorbeeld een nieuw gesprek op gang gebracht worden dat gebaseerd is op een beter inzicht van de situatie. Ook kunnen oplossingen beter worden afgestemd op de werkelijke lokale situatie. Het RIVM onderzoekt dit van hun platform Samen Meten aan Luchtkwaliteit. In de volgende video leggen ze uit waarom dit belangrijk is.

Waag en Citizen Sensing
Voor Waag is Hollandse Luchten een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek. Over dit project verscheen de documentaire: Citizen Science Revolution.

Teska Drosten's picture #Citizens&Living
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Routekaart Digitale Toekomst

Featured image

De tijdelijke commissie Digitale Toekomst presenteert vandaag haar advies aan de Tweede Kamer. Waag adviseerde de commissie & werkte nauw samen in het opstellen van de 'Routekaart Digitale Toekomst'. Die is nu gratis te downloaden via: https://waag.org/nl/article/waag-adviseert-tweede-kamer-over-digitalisering

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Waar in de vroege dagen van het internet slechts een enkeling online was en technologie voorbehouden aan specialisten of pioniers, heeft tegenwoordig iedereen te maken met technologie en werkt digitalisering door in alle hoeken van de samenleving. Om beter sturing te kunnen geven aan de digitale ontwikkelingen besloot de Tweede Kamer vorig jaar tot de oprichting van de Tijdelijke Commissie Digitale toekomst. Onder leiding van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) werkte de Commissie de afgelopen maanden aan onderzoek en de ontwikkeling van voorstellen voor de rol van de Tweede Kamer rondom digitalisering. Vandaag presenteert ze haar bevindingen in een rapport onder de titel: Update vereist, grip op de digitale transitie. We zijn blij dat Waag in verschillende vormen heeft kunnen bijdragen aan dit onderzoek.

In opdracht van de Tijdelijke Commissie ontwikkelde Waag de ‘Routekaart Digitale Toekomst’ die nu voor iedereen te downloaden is. De routekaart geeft een kompas om te navigeren door de wereld van digitalisering en technologie. Deze technologie heeft een zichtbare buitenkant, maar wat gebeurt er achter de schermen? De gemiddelde gebruiker beleeft technologie alsof zij naar een ijsberg kijkt: het topje is zichtbaar maar het grootste deel blijft onzichtbaar. Onder water wordt technologie bedacht, ontworpen, aangestuurd en geoptimaliseerd.

Omdat zo’n groot deel van de werking van technologie onzichtbaar is, kan het soms voelen alsof het ons overvalt; alsof technologie iets is dat zich op magische wijze ontwikkelt zonder dat we er zelf grip op hebben. Maar elke laag van die ijsberg hebben we zelf gemaakt: uiteindelijk is alle technologie ontwikkeld door mensen. Daar ligt ook de sleutel tot het verkrijgen van meer grip op deze ontwikkelingen: we moeten niet alleen kijken naar het topje, maar met elkaar de hele ijsberg zien. Vervolgens kunnen we dan met iedereen die het aangaat de technologie ontwerpen volgens de waarden die voor ons belangrijk zijn.

We zien de Routekaart als een concept dat verder uitgewerkt en toegepast kan worden. We doen dit als onderdeel van het onderzoek naar de Public Stack. Hierin verkennen we de mogelijkheid om de verschillende lagen van de technologie-stack in te richten gebaseerd op een fundament waarin publieke waarden centraal staan.

Download de routekaart hier: https://waag.org/sites/waag/files/2020-05/routekaart-digitale-toekomst-v0.3.pdf

Teska Drosten's picture #DigitalCity
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Maker initiatives during the corona crisis

Featured image

While experts point out that the coronavirus is likely to spread through the air, healthcare workers are currently walking around with surgical masks unable to filter airborne virus particles. With a snorkel mask attached to a certified filter, you may be fully protected.

That is reason for Pieter van Boheemen to take action. He wants to collect masks and calls on makers to help with the further design, validation and production of parts needed to connect the masks to certified P3 filters of various brands.

During the online meetup next Wednesday, April 8 at 8:00 PM, we will exchange knowledge with students, makers, medical technologists, producers and healthcare professionals who are working on the development of spacers with which Decathlon Easybreath snorkel masks, in combination with filters, can be used as a protective mask for doctors and nurses. The masks seem very suitable for that. Pending the results of a technical validation by TNO, among others, there is already a lot of experimentation with the possibilities.

Start: 20:00

Location: Zoom (link follows after registration)Participation is free of charge.

Register here!

Goal of the meetup

• First inventory of questions and answers about the design and use of the masks, connecting pieces and filters;

• Determine a strategy to collect, check, disinfect and distribute as many Decathlon Easybreath snorkel masks as possible;

• Strategies to set up a (decentralized) production chain for the production of spacers (a network of industry / makers / maker spaces);

• Strategies to accelerate validation and include the use of Easybreath masks in the RIVM / OMT advice.

Background information

RIVM (Dutch Agency for Health Care & Environment) still assumes that the coronavirus is not spread through aerosols that can arise during coughing and sneezing. A few days ago, the American MIT actually reported in the Journal of the American Medical Association that this is the case. Nature (Magazine) also argues that we have to err on the side of caution. For Pieter van Boheemen, who has the lead in this online meetup, the uncertainty is the reason for going for maximum protection. To make that possible, we need to provide a proven safe alternative to the FFP masks that are in great shortage. This alternative must be scalable to use in all healthcare institutions in the Netherlands. The snorkel masks and filters may offer this solution.

Pieter bases himself on the work of Stanford's Prakash Lab, an organization for curiosity-driven research. They work with scientists from the Swiss EPFL, the 3D printing firm FormLabs and anaesthetists from the Utah School of Medicine plus a colorful group of enthusiasts from all over the world. They keep track of their progress in a Google doc. Snorkel masks are also used for ventilation in Italy, Spain, France, Belgium, the Czech Republic and many more countries.

Similar initiatives have also started in the Netherlands: the Covid Lifesaver Mask, for example. The following article in the FD of 2 April shows that people are waiting on TNO for the results of a technical validation.

The difference between the Dutch and American initiative lies further in the filter. The COVID Life Saver Mask initiative uses HME filters (which are now used, for example, to connect tubing from respirators to a patient). Damen has also joined the initiative and may be able to supply thousands of Air-Wave filters. In these exceptional times, however, there is a shortage of everything. When you think of the thousands of people who work in healthcare, you understand that we need to look at more than just these Damen units and the HME filters. Prakash assumes a wider range of filters, including those of gas masks and dust masks (according to the P3 filter standard). The advantage of the P3 filters is that they last much longer than HME filters, which need to be replaced every 24 hours. The annoying thing is that every brand of P3 filter has a different connection. Pieter now designs and prints coupling pieces that he tests with filters from the brands 3M, Drager, Honeywell, Climax and Spasciani.

There are still many questions that creators and others can help. For example, we are looking for stocks of filters and parties that can validate the connections. There are also many practical questions about the wearing comfort of the masks, how well they can be sterilized and how the connectors and the filters can be reused.

Pending the validation and finding the answers to the questions above, we can already start collecting the correct masks. This mainly concerns the Decathlon Easybreath snorkel masks. After the meetup we will let you know how we are going to organize this.

Teska Drosten's picture Event on Apr 8th
Gijs Boerwinkel, Head of communications at Waag, posted

ONLINE MEETUP - Waag Talks: DIY maker initiatieven in tijden van corona

Featured image

Met Marleen Stikker, de directeur van Waag, gaan we in op de vraag hoe de maker movement haar krachten het best kan inzetten om Corona te bestrijden. Praat mee!

Dit evenement vindt online plaats. Informatie over het bijwonen van de meeting via Zoom volgt na registratie.

De coronacrisis leidt tot het ontstaan van ontzettend veel initiatieven. Mensen tonen zich solidair en bieden graag een helpende hand. Ook de Fablab-wereld maakt zich op om een bijdrage te leveren.

In de constante stroom van ideeën en posts van prototypes, is het echter moeilijk om een onderscheid te maken tussen initiatieven die daadwerkelijk levens redden en goedbedoelde ideeën, die mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid en de druk op ziekenhuizen opvoeren. Daarom gaan we op deze avond in gesprek over wat we vanuit de maker movement kunnen doen om de druk op de zorg te verlichten. Dat doen we met de volgende gesprekspartners:

Pieter van Boheemen (Rathenau Instituut)
Sabine Wildevuur (DesignLab Universiteit Twente)
Jan-Maarten Luursema (Radboudumc)
Bart Bakker (oprichter MiniFablab Utrecht en Fablab Benelux)
Paulien Melis (Waag)

Gijs Boerwinkel's picture Event on Apr 1st
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Hackathon de groene stad

Featured image

Wat zijn de alternatieven voor het vergroenen van steden als de ondergrond geen ruimte biedt? Hoe kunnen we de biodiversiteit in de stad versterken? Met welke vergroening maken we de stad weerbaarder tegen de klimaatcrisis? Met deze vragen gaan we aan de slag op woensdag 17 juni tijdens de hackathon de groene stad. Ben je groenfanaat, ontwerper, data-expert of zit je gewoon vol goede ideeën voor meer groen in de stad? Doe mee en maak kans op 20.000 euro subsidie om jouw idee te realiseren.

Voor wie?
We zijn op zoek naar een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers die hun kennis en creativiteit willen inzetten voor een groene, gezonde en duurzame stad. Aanmelden met een team? Dat kan!

Meld je hier aan

Wat kan je verwachten?
Twaalf uur lang gaan we samen op zoek naar slimme oplossingen voor het vergroenen van steden binnen vier thema’s:

 • Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
 • Met participatie meer biodiversiteit in de stad;
 • Vasthouden van de waarde van groen in stedelijke planning;
 • Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Tijdens de hackathon word je uitgedaagd om je creativiteit, expertise en goede ideeën in te zetten om duurzame en slimme oplossingen te bedenken voor meer groen in de stad. Je bepaalt zelf met welke challenge je aan de slag gaat en wordt vervolgens ingedeeld in een interdisciplinair team. Elk thema wordt begeleid door een coach en er zijn verschillende experts aanwezig. In de ochtend staan inspirerende sprekers op het podium en gedurende de dag helpen boeiende datasets, een datavisualisatie helpdesk en verschillende creation stations jouw groep bij het bouwen van slimme oplossingen voor de verschillende challenges.

De hackathon biedt een unieke kans om andere specialisten te leren kennen en van elkaar te leren. Bovendien is er een prijs te winnen! De dag wordt afgesloten door presentaties van de verschillende resultaten voor een jury. Het winnende concept ontvangt 20.000 euro subsidie voor de uitwerking van het idee. Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, sluit de dag af.

Programma
De hackathon vindt plaats in de monumentale en duurzame Mauritskazerne in Ede, vlakbij station Ede-Wageningen.

Deelname is inclusief lunch en diner.

Start programma: 10:00 uur.

Meld je hier aan

Let op: we zijn op zoek naar een divers gezelschap en hebben in totaal plek voor 150 deelnemers.

Teska Drosten's picture Event on Sep 30th
Gijs Boerwinkel, Head of communications at Waag, posted

Mij niet gezien

Featured image

Na een fantastisch feest, een inspirerende workshop of een lezing zie je de volgende dag de foto’s terug. Hier wilde je liever niet opstaan, maar nergens heb je kunnen aangeven dat je buiten beeld wil blijven. Volgens de wet AVG, de privacywet die inging op 25 mei 2018, moet je bij het verzamelen van persoonlijke data toestemming vragen om deze te mogen verzamelen. En ook zo’n foto van jou op een evenement geldt als jouw persoonlijke data. Het vragen van toestemming gebeurt lang niet altijd en praktisch gezien kan het best ingewikkeld zijn.

Een ‘informed consent’ aan alle tweehonderd deelnemers vragen? Na afloop de foto’s onherkenbaar maken? Dat kan - maar dan is de data toch al verzameld? Kunnen de personen die daarop staan zonder onevenredige inspanning worden geïdentificeerd? Zijn er andere manieren om mensen zelf de optie te geven om onherkenbaar te blijven? Tijdens deze avond over fotografie en de AVG zullen we kijken naar de restricties die de AVG ons oplegt, maar ook de noodzaak van deze wetgeving en de (symbolische) keuzes die je hierin als organisatie kunt nemen.

Programma
20:00 uur - Inleiding Stefano Bocconi (privacy officer Waag)
20:15 uur - Spreker met voorbeelden uit de praktijk (TBA)
20:35 uur - Discussie
21:20 uur - Samenvatting & afsluiting
21:30 uur - Einde

Gijs Boerwinkel's picture Event on Feb 6th
Gijs Boerwinkel, Head of communications at Waag, posted

De staat van het internet

Featured image

Op 27 februari 2020 organiseert Waag met partners voor de tweede keer de jaarlijkse lezing de Staat van het internet. Tijdens de eerste editie in 2019 verzorgde Jose van Dijck de lezing en zoomde in op de rol van platforms in in onze publieke ruimte. Deze lezing was binnen drie dagen uitverkocht en is hier terug te zien. Dit jaar zoomen we in op onze digitale identiteit.

Wie bepaalt, beheert en beschermt mijn online identiteit?

Het jaar 2020 lijkt een cruciaal jaar te gaan worden voor onze digitale identiteit. De manier waarop we onze identiteit (opnieuw) kunnen gaan inrichten zal grote gevolgen hebben voor onze democratische en soevereine toekomst. Kunnen we overal alleen nog maar met onze Facebook- of Google-accounts naar binnen, of krijgen we de mogelijkheid zelf te beslissen welke data we met wie delen? Met andere woorden, hoe krijgen en houden we regie over welke identiteit we online aannemen?

De Staat van het internet-lezing wordt dit jaar gegeven door Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en expert in Privacy by Design. Daarnaast is hij verbonden aan het onderwerp IT-recht bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Groningen. Met deze unieke combinatie van expertise over privacy in ontwerp en recht, zal Hoepman de peilstok in het internet steken en ingaan op de uitdagingen in het ontwerpen en beheren van een veilige en democratische digitale identiteit.

Na de lezing zal GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg een reactie geven op de lezing van Hoepman, om vervolgens in paneldiscussie verder in te gaan op het onderwerp en de politieke consequenties die deze met zich mee zal dragen. Ook directeur van Bits of Freedom, Evelyn Austin zal zitting nemen in het panel. Andere sprekers van het panel worden binnenkort bekend gemaakt.

Start programma: 15:00 uur
Afsluiting: 17:00 uur

De Staat van het internet wordt mede mogelijk gemaakt door SIDN en de OBA.

Gijs Boerwinkel's picture Event on Feb 27th