Data Dilemma's: Data voor leefbare straten, buurten en steden

Featured image

De leefbaarheid van woonwijken in de Amsterdamse Metropoolregio staat steeds meer onder druk. Leefbaarheid in de wijk draait om het creëren van een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, een essentieel thema voor gemeentes en woningbouwcorporaties in onze regio. De aanwezige stroom aan data biedt kansen voor het verbeteren en behouden van de leefbaarheid op wijkniveau! Gemeenten beschikken over veel data over onze fysieke leefomgeving. Denk aan luchtkwaliteit, verkeer en overlast. Maar ook over sociale factoren, zoals sociale cohesie en voorzieningen. De uitdaging? Het efficiënt en met oog voor de menselijke maat benutten van beschikbare data – van verkeersstromen tot sociale indicatoren. Dit roept vragen op zoals: hoe meten we leefbaarheid? En hoe kunnen we de rijkdom aan beschikbare data inzetten om de leefbaarheid in wijken daadwerkelijk te verhogen?

In samenwerking met onze partner Hieroo en hun zusterorganisatie SeederDeBoer, gaan we tijdens deze editie van Data Dilemma’s in gesprek met Sahar Tushuizen en Martijn Veenstra (gemeente Amsterdam), Hebe Verrest (Universiteit van Amsterdam) en Luc Manders (Buurtvolk) over data voor leefbare straten, buurten en steden.

Vanuit gemeente Amsterdam werken Sahar Tushuizen en Martijn Veenstra samen om de relatie van sociale inclusiviteit en de woningbouwprogrammering tot 2040 in beeld te brengen. Deze data is belangrijk voor bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties, beleid op publieke voorzieningen en regionale samenwerkingen. Het levert kleurrijke beelden op, die ze delen tijdens Data Dilemma’s!

Hebe Verrest, Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam, geeft een demo van het welzijnsdashboard, dat samen met bewoners in de wijk Venserpolder (Amsterdam Zuid-Oost) is ontwikkeld. Het Dashboard maakt behoeften en prioriteiten van bewoners meetbaar. Op basis van dit Dashboard gaan bewoners, de (lokale) overheid en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de juiste interventies.

Luc Manders van Buurtvolk schetst een beeld van zijn ervaringen in kwetsbare wijken, de concrete verbinding die je met data kunt maken en de mogelijkheid om op basis van data te voorspellen maar óók te voorkomen.

Agenda

  • 15:30-15:45 Inloop
  • 15:45-15:55 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City en Hieroo/SeederDeBoer
  • 16:00-17:00 Inhoudelijk programma met gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Buurtvolk
  • 17:00-17:30 Q&A en panel discussie
  • 17:30-18:00 Wrap-up en drankjes

Locatie
AHK Culture Club, Kattenburgerstraat 5 1018 JA Amsterdam, gebouw 27E

Over Data Dilemma’s
Deze editie van Data Dilemma’s is een samenwerking tussen Amsterdam Smart City, Hieroo, SeederDeBoer en het Data Lab van gemeente Amsterdam. Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Het Amsterdam Smart City netwerk wilt graag met je verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Meld je aan via Eventbrite

Comments

Topics