Amsterdam, Barcelona and New York start collaboration on digital rights (in Dutch)

Featured image

Amsterdam, New York en Barcelona hebben vandaag een coalitie gelanceerd om op te komen voor digitale rechten. De drie steden vinden het belangrijk dat inwoners online dezelfde rechten hebben als offline. De samenwerking is gepresenteerd tijdens het Smart City Expo World Congres in Barcelona op woensdag 14 november.

Digitale technologie maakt ons dagelijks leven makkelijker. Tegelijkertijd worden we ons meer bewust van de risico’s. Over de rechten die mensen digitaal hebben, zijn bijvoorbeeld geen duidelijke afspraken gemaakt. Daar willen Amsterdam, Barcelona en New York verandering in brengen. Zij willen opkomen voor mensenrechten op internet. Overheden kunnen meer doen om deze rechten te beschermen. Amsterdam neemt samen met Barcelona en New York het voortouw door een coalitie van steden voor digitale rechten op te richten.

De coalitie voor digitale rechten maakt gezamenlijk beleid, een actieplan en (hulp)middelen op basis van vijf gedeelde principes. De principes uit de verklaring van digitale rechten zijn:

1. Universele en gelijke toegang tot internet, digitale geletterdheid;
2. Privacy, data bescherming en veiligheid;
3. Transparantie, verantwoordelijkheid en niet-discriminatie;
4. Participatieve democratie, diversiteit en inclusie;
5. Open en ethische digitale standaarden.

De komende tijd sluiten meer steden zich aan om kennis uit te wisselen en digitale mensenrechten te beschermen. Het Human Settlements Program (UN Habitat) van de Verenigde Naties helpt hierbij.

Foto: Ger Baron (CTO, Amsterdam), Francesca Bria (CTO, Barcelona), Alby Bocanegra (CTO, New York)

Nederland en de Smart City Expo
Het Smart City Expo World Congres is een jaarlijks terugkerend evenement waar steden en bedrijven van over de hele wereld samenkomen om stedelijke innovaties te bespreken. Er is veel aandacht voor digitale innovaties, welke steeds meer leidend zullen zijn in de steden van de toekomst. Amsterdam Smart City is aanwezig als onderdeel van de Nederlandse delegatie om het nationale en internationale netwerk te versterken, te leren van andere steden en zo innovaties beter in te kunnen zetten voor grootstedelijke uitdagingen.

Duidelijk over data
In de Metropoolregio Amsterdam wordt gestreefd naar een mensgerichte benadering van technologie. Zo is het manifest "Tada, duidelijk over data" –ontwikkeld met lokale bedrijven, academici en bewoners . Hierin is aandacht voor concepten als inclusie, transparantie en ethisch gebruik van informatie.

Voor meer informatie, bezoek citiesfordigitalrights.org.

FOR ENGLISH: Click here to see the press release by the city of Amsterdam <https://www.amsterdam.nl/en/press-releases/digital-rights/>


Comments

Topics