Amsterdam case and living lab for MSc MADE

This academic year Wageningen University & Research and TU Delft introduce a new two-year joint master’s program in the city of Amsterdam. The MSc in Metropolitan Analysis, Design and Engineering (MSc MADE) focuses on the metropolitan challenges of Amsterdam as a booming city, using the city of Amsterdam as a case study and a living lab. ***Full English version via weblink***

Wageningen University & Research en TU Delft lanceren masteropleiding grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam

Vanaf september start in hartje Amsterdam MSc MADE: een multi-disciplinaire masteropleiding van de TU Delft en Wageningen University & Research, die hands-on aan de slag gaat met de grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam en metropoolregio's wereldwijd. In samenwerking met AMS Institute verbindt de master wetenschappelijk onderwijs met de stad, haar burger en het bedrijfsleven, om samen een gezonde, leefbare en verbonden toekomststad te waarborgen.

Kajsa Ollongren, wethouder economie Amsterdam, is trots op deze nieuwe uitbreiding van het reeds brede opleidingspalet van de stad: “We trekken nieuw talent naar Amsterdam. Studenten die gaan werken aan de grote uitdagingen van dit moment en de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als drukte in de stad, groei van het toerisme en de toename van het aantal vervoersbewegingen. Deze groep studenten zoekt naar nieuwe oplossingen, start nieuwe bedrijvigheid en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de stad tot een aantrekkelijke, innovatieve, en duurzame metropool.”

Amsterdam als living lab
Het inwonersaantal van Amsterdam groeit naar bijna 1 miljoen in 2050, een groei van zo’n 20%. Dit brengt nieuwe uitdagingen en inrichtingsvraagstukken mee voor de stad. In samenwerking met AMS Institute wordt Amsterdam niet alleen de locatie, maar ook de casus van deze master. Studenten van deze Engelstalige master werken aan thema’s als circulariteit, duurzaamheid, connectiviteit, leefbaarheid, mobiliteit, afval- en energiestromen, voedsel en gezondheid. Onderwerpen die grote invloed hebben op de leefbaarheid van de stad.

Toegepast, wetenschappelijk onderzoek
Deze nieuwe twee jarige 'joint degree' is het resultaat van de samenwerking tussen TU Delft en Wageningen University & Research binnen AMS Institute. De master traint zowel de wetenschappelijke als de praktische vaardigheden van de studenten en combineert on-site werkvormen, workshops en online-onderwijs met casussen vanuit de stad, de burger en het bedrijfsleven.

Vragen over de MSc Metropolitan Analysis, Design and Engineering (MSc MADE)

AMS Institute
Emily Parry – Press Officer
Tel: + 31 (0) 6 36 45 99 33
E-mail: press@ams-institute.org

http://www.ams-institute.org/news/made/

3 Comments

Herman van den Bosch's picture
Herman van den Bosch

Ook ik beschouw deze master als een ware aanwinst. Mijn advies is beschouw Amsterdam als een laboratorium, maar kies bij elk thema minstens een of twee andere 'would be' 'smart' of 'resilient' steden als referentiekader. Er gebeuren veel goede dingen in Amsterdam, maar er is ook nog heel veel te doen.

Debby Dröge's picture
Debby Dröge

Great to hear that Freerk, enjoy the MOOC!

Topics