Duurzaamheidskader nieuw woon-werk bedrijventerrein (Legmeer, Amstelveen)

Beste allen,

De afgelopen maanden is in"mijn" Deltaplan Duurzaamheid programma in Amstelveen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Duurzaamheidskader, een Duurzaamheidsvisieboek en een Duurzaamheidsinspiratieboek voor de inrichting van een nieuw in te richten woon-werk bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen.

Dit werk is opgepakt i.s.m de programma manager Legmeer (Roy van Pamelen) en BetaCity/2MV. De documenten zijn inmiddels besproken met B&W, en de raad.

Het ‘Brede Duurzaamheidskader’ brengt ontwikkeldoelen voor duurzaamheidsdomeinen samen en maakt de samenhang en onderlinge relaties tussen ontwikkeldoelen inzichtelijk.
Juist dit inzicht ondersteunt een integraal keuzeproces en stelt de gemeente in staat om economische, sociale en duurzame ontwikkeldoelen in samenhang met elkaar te
realiseren.

Het ‘Brede Duurzaamheidskader’ kan toegepast worden bij het opstellen van beleid, het initiëren van gemeentelijke projecten, het ontwikkelen van gebiedsplannen en de
ontwikkeling van de interne organisatie. In notities lichten we de ontwikkelde methodiek & tools toe.

Meer weten? Email mij dan op d.van.dorresteijn@amstelveen.nl of dianavandorresteijn@gmail.com

Met groet, Diana


Comments

Topics