Hoe creëer je Levende Lerende Netwerken die impact hebben?

Featured image

Hoe maak je de stap van gezamenlijk leren, naar samen echt dingen doen? Er is al veel over gezegd en geschreven... Communities of practice, smeden van allianties, enz enz... Vaak blijft het dan een beetje hangen bij het organiseren van een toffe sessie, vast met veel energie. En daarna gaat iedereen - als het goed is met nieuwe ideeën en inspiratie - weer verder met waar 'ie al mee bezig was. Vaak is dat al genoeg, maar zeker in transities wil je eigenlijk een stapje verder komen.

Is eigenlijk al wel voldaan aan een aantal belangrijke condities om het netwerk levend te maken en te houden?

Reflecterend op onze eigen praktijk, ontdekten we een aantal kenmerken die belangrijk en beïnvloedbaar zijn bij het bouwen van impactvolle levende lerende netwerken. Amsterdam Smart City zelf is zo'n voorbeeld, waarin we voortdurend met elkaar op zoek zijn naar hoe we onze samenwerking van betekenis kunnen laten zijn voor de duurzame transities in onze regio. De Green Deal Circular Festivals, het MRA Platform Smart Mobility, Sail Amsterdam, en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn enkele andere voorbeelden van levende lerende netwerken. Ook hier zagen we telkens dat de volgende kenmerken van belang zijn om verder te komen, en om de stap te maken van samen leren, naar samen doen:

(1) Wederzijdse afhankelijkheid tussen deelnemers
(2) Beweging door gedeelde energie
(3) Diversiteit daagt uit
(4) Persoonlijke ontwikkeling, empathie, ego overstijgend
(5) Veilige ruimte om te leren en ontwikkelen

Op basis van onze ervaringen in de praktijk, hebben we onze kijk op het ontstaan, de kenmerken en het begeleiden van Levende Lerende Netwerken opgeschreven in een whitepaper. Wil je meer weten, dan kun je die downloaden via onderstaande link (naar beneden scrollen naar de download knop van de Levende Lerende Netwerken Whitepaper).

Tijdens het PGM Open Congres op 26 september organiseren we hierover een workshop voor programmamanagers (https://lnkd.in/gcRPv4V8). En, je kunt me natuurlijk altijd een berichtje sturen als je meer wilt weten!

https://www.royalhaskoningdhv.nl/nl-NL/diensten/strategie-en-management-consultancy/nieuws-en-inz...

3 Comments

Christiaan Elings's picture
Christiaan Elings

How do you make the step from learning together to actually doing things together? A lot has already been said and written about this... Communities of Practice, forging alliances, etc, etc... It often do not get further than organizing great workshops, probably with a lot of energy. And then everyone - if all goes well with new ideas and inspiration - continues with what they were already doing. That is often enough, but especially in transitions you will want to make more concrete progress.

Did you already take into account ctitical conditions to build and maintain a vital learning community?

Reflecting on our own practice, we discovered a number of characteristics that are important and influenceable when building impactful living learning communities. Amsterdam Smart City itself is such an example, in which we are continuously exploring together how we can make our collaboration meaningful for the sustainable transitions in our region. The Green Deal Circular Festivals, the MRA Platform Smart Mobility, Sail Amsterdam and the Blue Deal Vietnam are other examples of living learning communities. Here too, we always see that the following characteristics are important to move forward and to take the step from learning together to doing together:

(1) Mutual independence between participants
(2) Creating movement through energizing
(3) Diversity
(4) Personal development, empathy, transcending ego’s
(5) Safe space for learning and development

Based on our experiences, we have described our view on the origins, characteristics and guidance of Living Learning Communities in a white paper. For now the white paper is only available in Dutch (sorry): you can download it via the link below (scroll down to the download button of the Levende Lerende Netwerken Whitepaper).

Christiaan Elings's picture
Christiaan Elings

Hi Zvi! However specific conditions, customs and ways of working vary in each country (and sometimes even in regions), I applied the basics of this approach also in international context. For instance in Southeast Asia, where I obviously had to move along with the cultural and political context and different work ethics.

For now, the whitepaper is only available in Dutch…. Sorry for that.

Zvi Weinstein's picture
Zvi Weinstein

Than ks for the excellent ideas shared in your article. I wonder if it suits only the Netherlands or it is a call for other organizations in different places on the globe?

Topics