Learn more about the smart city with these videos! Edition 3: The Circular City

Featured image

While most of us are working from home in these surreal times, the Amsterdam Smart City team will support you with some inspiration and learnings about the city. We handpicked videos worth watching!

**Your agenda might still be full with Zoom videocalls or maybe your helping your neighbours with some groceries. Either way, hopefully these videos will be an inspiration and give you some welcoming new insights. Time to check out videos about the development of the city!

We selected these ones about Circularity in the City: recorded in 2019 in Pakhuis De Zwijger, thé dialogue center in Amsterdam.**
16 oktober 2019: De Circulaire Stad (in Dutch)

Hoe bouw je aan een circulaire stad? We kijken we wat er al gebeurt, wat er nodig is om circulaire steden te organiseren en wat wij en de rest van de wereld hier van kunnen leren.
Met ASC partner Metabolic.

[

Festival Trouw Duurzame 100 2019: De Circulaire Stad

Van de meest duurzame koplopers tot het belangrijkste burgerinitiatief van 2019: de Trouw Duurzame 100 is vernieuwd! Dit vieren we samen met de winnaars van afgelopen jaren met een verticaal duurzaamheidsfestival in heel Pakhuis de Zwijger. Wie wordt het duurzaamste burgerinitiatief van 2019? https](https://www.youtube.com/watch?v=qPNW-xX0Bdo)

27 mei 2019: Amsterdam Smart City - Circulaire Vooruitzichten (in Dutch)

Steden waarin al het afval volledig wordt gerecycled. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar hoe komen we daar? En hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij de processen die hierbij nodig zijn? Afval kunnen we gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, zowel op lokaal als centraal niveau. Tijdens dit programma kijken we naar een nieuw ‘Circulair Innovatiecentrum’ dat in Amsterdam moet komen te staan. Hoe zorgen we ervoor dat grote bedrijven en bewoners zo goed mogelijk worden betrokken bij het nieuwe proces van afvalverwerking? Hoe wordt dit aantrekkelijk voor al deze partijen? En wat kunnen we leren van een Upcyclecentrum van de gemeente Almere?
Met Amsterdam Smart City partners Hogeschool van Amsterdam en Gemeente Amsterdam.

[

Amsterdam Smart City #4: Circulaire vooruitzichten

Steden waarin al het afval volledig wordt gerecycled. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar hoe komen we daar? En hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij de processen die hierbij nodig zijn? Tijdens dit programma kijken we naar verschillende projecten rondom circulariteit en afvalverwerking va](https://www.youtube.com/watch?v=B2rdESl2d9I)

14 februari 2019: Future materials – When fake becomes the new real (In English)

Whether it is about vinyl floors with woodprint, marble print on tiles, polyester with a silk look, or composite terrace parts: imitations give us an illusion of the original. For the most part, fake materials are chosen for cost reasons, cause it is more durable or lower maintenance than the real thing. Where some favour 'faux', it makes other people just cringe. With more awareness about significant environmental impacts that come with the use of materials, we see new alternatives like vegan leather, bio-composites and nanomaterials rise in popularity. What is it that makes us stop questioning authenticity and have us accept and embrace the alternatives? When does fake become the new real?

[

Research Files #10: Future Materials: When fake becomes the new real

When is fake accepted as the new way to go? With MaterialDistrict, The Meat Factory, Romancing the Stone & De Vegetarische Slager. Whether it is about vinyl floors with woodprint, marble print on tiles, polyester with a silk look, or composite terrace parts: imitations give us an illusion of the or](https://www.youtube.com/watch?v=ly5SkP8dT08)

28 januari 2020: De Circulaire Stad #52 - Van wie is de circulaire stad? (in Dutch)

Iedereen kan bijdragen aan een groeiende stad waarin alles een waardevolle grondstof is. Maar wie pakt welke rol? De metropoolregio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij tot 2040. Is dat te combineren met de ambitie om in 2050 een circulaire stad met zo min mogelijk afval te zijn? In dit programma kijken we naar ieders rol; van de bewoners tot de gemeente, ontwikkelaars, wetenschappers en bouw- en grondstoffenbedrijven. Hoe kunnen we de kosten en baten eerlijk verdelen en bewoners betrekken? En wat heeft iedereen daarvoor van elkaar nodig?

[

De Circulaire Stad #52: Van wie is de circulaire stad?

Iedereen kan bijdragen aan een groeiende stad waarin alles een waardevolle grondstof is. Maar wie pakt welke rol? De metropoolregio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij tot 2040. Is dat te combineren met de ambitie om in 2050 een circulaire stad met zo min mogelijk afval te zijn? In dit program](https://www.youtube.com/watch?v=xYSwJebs45o)


Comments

Topics