Open data waste seperation (in Dutch)

Voor Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang inventariseerden we data over inzamelsystemen in (bijna alle) gemeenten in Nederland.
Op opendata.afvalfondsverpakkingen.nl maakt het Afvalfonds Verpakkingen deze data beschikbaar zodat iedereen daar vrij gebruik van kan maken.

Ook op zoek naar moeilijk vindbare data? We denken graag mee!

https://opendata.afvalfondsverpakkingen.nl

Comments

Topics