Smart Mobility according to deputy mayor Pieter Litjens

Featured image

'In the near future, everyone in Amsterdam can choose the mobility that suits him or her; it will be mobility as a service', according to the Deputy Mayor of Amsterdam, Pieter Litjens. It is important the traffic in Amsterdam is arranged more efficiently. That is why he works on the use of smart techniques and the possibilities innovations and data can offer in a municipal program, called 'Smart Mobility'. Read his blog (in Dutch only)!

Er is een mooie serie Franse prenten uit 1900, waarop is weergegeven hoe het leven er honderd jaar later, in het jaar 2000 dus, uit zou zien. Kappers met heftige knipmachines – maar geen tondeuse. Brandweerlieden met vleugels zodat ze makkelijk bij de bovenste verdiepingen konden – maar zonder moderne brandwerende kleding. En natuurlijk zouden we vliegende auto’s hebben in het jaar 2000.

De toekomst voorspellen is een ingewikkelde bezigheid, omdat je het vrijwel nooit bij het rechte eind hebt. Onze auto’s vliegen niet - ik weet ook niet of dat een oplossing voor onze mobiltieitsvraagstukken zou zijn, of juist een extra probleem. Maar we hebben vrijwel allemaal een smartphone bij ons, en dat apparaat is eigenlijk fascinerender dan een vliegende auto. Want je kunt er zoveel meer mee. Selfies maken, sportuitslagen opzoeken, bellen. Maar ook de weg vinden.

Dat is voor mij smart mobility: gebruik maken van slimme techniek en de mogelijkheden die innovaties en gebruik van data bieden. Op die manier kunnen we het verkeer efficienter inrichten. Meer ruimte geven aan de fiets, de voetganger – of juist de auto – op de plekken waar dat nodig is. En op die manier kan iedereen de mobiliteit kiezen die bij hem past: mobility as a service.

Een concreet voorbeeld is het doelgroepenvervoer; dat is vervoer voor mensen voor wie het gewone OV niet toereikend is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een handicap, of ouderen. Door veel beter gebruik te maken van de gegevens, kennis en data die we al hebben, kun je dat veel efficiënter inrichten. Want nu gebeurt het bijvoorbeeld dat iemand eerst van school naar huis wordt gebracht, en vervolgens thuis wordt opgehaald om naar zijn stage te gaan.

Ook de ontwikkelingen op het gebied van autonoom vervoer gaan hard en zijn ontzettend interessant. Een groot deel van de nieuwe auto’s heeft al autonome functies: zelf inparkeren, binnen de lijnen blijven, smart cruise control. Volledig zelfrijdende auto’s die rondrijden binnen een stad met een eeuwenoud stratenpatroon als Amsterdam, zorgt voor nieuwe uitdagingen.

Met het programma Smart Mobility wil ik de bereikbaarheid van Amsterdam slimmer, en daarmee meer toekomstbestendig maken. Dat is goed voor de Amsterdammer, voor bezoekers, en voor bedrijven: de economische motor van de stad.

Hoe Amsterdam er over honderd jaar precies uitziet, dat weet ik niet. Maar dat we nu bezig zijn met het vormgeven van die toekomst, daar ben ik van overtuigd.

Pieter Litjens

Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie


1 Comment

Paul Voskuilen's picture
Paul Voskuilen

Beste Wethouder Litjens, bedankt voor de mooie omschrijving en blog! Ik wilde u vragen hoe de Amsterdam Smart City Community kan helpen bij de mobility uitdagingen van de stad...het is immers een netwerk van meer dan 1000! leden.

Topics