Living without natural gas: utopia or the new standard? (in Dutch)

Featured image

Bijeenkomst Pakhuis de Zwijger: Exit gas
Wonen zonder aardgas: een utopie of de nieuwe standaard?

De gemiddelde energierekening bestaat ongeveer voor tweederde uit verwarmingskosten. Bij vrijwel alle gebouwen wordt hiervoor gas gebruikt. Slechts een derde van de rekening bestaat uit elektriciteitskosten. De energietransitie richt zich met name op elektriciteit; hoog tijd voor een warmtetransitie!
Met de overschakeling van gas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserveres slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig. Ook in Amsterdam wordt deze discussie momenteel volop gevoerd.
Op 1 november praten energieleveranciers, netbeheerders en andere experts over de betekenis van deze transformatie voor de stad Amsterdam. Is de stad klaar voor deze overschakeling?

Interessante sprekers
Martin Buijk van Nuon projectdirecteur Westpoort Warmte is één van de sprekers. Verder zijn onder andere te gast: Jan van der Meer (Warmteregisseur Metropoolregio Amsterdam), Daan Schut (Directeur Assetmanagement Liander), Maya van der Steenhoven (Directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland) en Frits Verhoef (woont in een gasloze woning in Amsterdam & Directeur Triple Solar).

Je bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. De toegang is gratis.
Datum: dinsdag 1 november 2016
Tijd: het programma start om 20.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam


Comments

Topics