Hollandse Luchten

Featured image

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Pilots
De belangrijke doelstelling van de pilot opzet van Hollandse Luchten is het betrekken van burgers rondom data verzameling om zo op basis van nieuwe inzichten een leefbare en duurzame samenleving mogelijk te maken. Door open innovatiemethoden in te zetten in combinatie met het gebruik van betaalbare open hardware en nieuwe digitale mogelijkheden, worden burgers betrokken en ontwikkelen ze handelingsperspectief in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hollandse Luchten maakt hierbij gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Partners
In dit project onderzoeken we in opdracht van Provincie Noord-Holland hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat. Hier werken meerdere partners aan mee o.a.: RIVM, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaal, TATA Steel, Smart City Haarlem, Gemeente Zaanstad, Gemeente Haarlem, Buiksloterham Circulair, Brak! IJmuiden en Waag.

Citizen Sensing
Citizen sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze leefomgeving is de luchtkwaliteit. Traditioneel gezien wordt luchtkwaliteit gemeten door officiële meetstations van partijen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Deze meetstations geven nauwkeurige maar plaatsgebonden data. Luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip. Omdat er relatief weinig meetstations zijn wordt de luchtkwaliteit op veel locaties of geschat via berekeningen en voorspellingen of niet gemeten waar dat wel belangrijk is. Hoe is de luchtkwaliteit van een basisschool of voetbalclub naast een drukke verkeersweg, bijvoorbeeld, of voor mensen die in de buurt van een fabriek wonen?

Citizen sensing probeert dit gat op te vullen met burgermetingen van luchtkwaliteit. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan de luchtkwaliteit door heel het land in kaart gebracht worden. Op deze manier kan citizen sensing lokale problematiek aankaarten en biedt het data om verandering teweeg te brengen. Met data kan bijvoorbeeld een nieuw gesprek op gang gebracht worden dat gebaseerd is op een beter inzicht van de situatie. Ook kunnen oplossingen beter worden afgestemd op de werkelijke lokale situatie. Het RIVM onderzoekt dit van hun platform Samen Meten aan Luchtkwaliteit. In de volgende video leggen ze uit waarom dit belangrijk is.

Waag en Citizen Sensing
Voor Waag is Hollandse Luchten een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek. Over dit project verscheen de documentaire: Citizen Science Revolution.

https://hollandseluchten.waag.org

3 Comments

Anonymous

Hi allen, ik ben erg geinteresseerd in dit project. Kan ik met iemand contact opnemen om hier meer over te horen?

Met vriendelijke groeten,
Sarah Schonberger

Topics