Request for participation survey Smart Mobility in Amsterdam

(Nederlandstalige versie onderaan)

As part of the final project of the bachelor Sustainable Innovation at the University of Technology Eindhoven, I'm interested in investigating innovations dealing with car use in an urban environment. ASC happens to 'help' two of such project, 'De Digitale Wegbeheerder' (Smart Traffic Management) en Praktijkproef Amsterdam (Amsterdam Practice Trial). This special 'architecture' makes ASC worthy to be included in the analysis on how Smart Mobility changes society. I'm particularly interested in how ASC helps projects in general and these two projects specifically.

I would like to contact someone within ASC who can provide information (through an interview) on for example the relation between various parties, expectations,
problems and how they are overcome, in the context of the projects 'De Digitale Wegbeheerder' (Smart Traffic Management) en Praktijkproef Amsterdam (Amsterdam Practice Trial).

Such an interview would preferably take place in the months November or December. I expect it would last less than 1 hour, at a location of your choice.

Best Regards,

Simon Karsten

(Nederlands)
Ik ben een bachelorstudent Sustainable Innovation aan de Technische Universiteit Eindhoven. In het kader van het afsluitende project van deze bacheloropleiding, ben ik geïnteresseerd in projecten op het gebied van Smart Mobility in een stedelijke omgeving, gericht op autogebruik. Hierbij viel Amsterdam Smart City op als organisatie waarin verkeerstechnologieën worden ontwikkeld en begeleid. Vooral de projecten 'De Digitale Wegbeheerder' (Smart Traffic Management) en Praktijkproef Amsterdam (Amsterdam Practice Trial) passen binnen deze interesses.

Het project waaraan ik werk, is gericht op het fenomeen "Smart Mobility", en hoe dit veranderingen (vooral buiten het technologisch domein) teweeg brengt in Amsterdam. Om hier uitspraken over te doen, is het van belang de geschiedenis en de ideeën over de toekomst te achterhalen van de eerder genoemde projecten. Daarnaast is de situatie in Amsterdam zo dat de rol van ASC omtrent deze projecten interessant is voor mijn eigen project. Denk bijvoorbeeld aan de relatie met de diverse partijen, problemen en hoe die zijn opgelost, en verwachtingen.

Om hier een completer beeld van te krijgen, zou ik graag contact op willen nemen met iemand, om uit te nodigen voor een gesprek (interview), waarin ik meer te weten kan komen over ASC, de relatie met projecten in het algemeen en specifiek de relatie tussen Digitale Wegbeheerder, Praktijkproef Amsterdam en Amsterdam Smart City (door de jaren heen). Hopelijk is binnen uw organisatie iemand bereid mij hier meer inzicht in te verschaffen.

Het zou mijn project vooruithelpen als zo’n gesprek plaats kan vinden in de maand November of December. Ik verwacht dat de duur van het gesprek minder dan een uur zal zijn, op een locatie naar keuze.

Met vriendelijke groet,

Simon Karsten


2 Comments

Simon Karsten

@elienvanriet , ik zou graag willen weten of je al bericht hebt gekregen van één van beiden? Zo niet, hoe zou ik ze het beste zelf contacteren?

Anonymous

@tijsroelofs and @richardhoving are our experts within the field of smart mobility. Do you have time for an interview or do you know someone who can help @simonkarsten move forward?

Topics