#Food & Organic streams

Topic within Circular City
Gijs Boerwinkel, Head of communications at Waag, posted

Waag Open: Met je handen in de klei

Featured image

Met je handen in de klei is een kleiworkshop met beeldend kunstenaar Esra Sakir in de Waag. Esra is artist in residence bij Voedselpark Amsterdam.

Doe mee en ontdek meer over Amsterdamse klei uit de Lutkemeerpolder. Een natuurlijk materiaal dat uitnodigt tot een gesprek over onze relatie met de grond en voedsel. Wat is nu een betere manier om ideeën te visualiseren dan met je handen in de klei? De workshop duur ongeveer twee uur en al het materiaal wordt door ons verzorgd.

Verzeker jezelf van een plek via de link. 

Gijs Boerwinkel's picture Meet-up on Jul 4th
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's verslag: De Voedseltransitie

Featured image

Op 30 mei nodigden we onze community uit bij AMS Institute op het Marineterrein voor een Data Dilemma’s event over de Voedseltransitie. Het ging deze middag over technische dilemma’s rond data en de verduurzaming van voedselketens, en; wat is nou echt lokaal voedsel?
 
Data Commons: Een digitaal gemeenschapsgoed met een gezamenlijk doel
Jan Wester, directeur van Big Data Value Center, vertelde ons meer over het project ‘Data Value Center Agri & Food Korte Keten’. Aanleiding voor dit project is de transitie naar een duurzamer voedselsysteem waarbij digitalisering en data een belangrijke rol spelen. Er is de wens dat relatief meer voeding uit de regio komt (in plaats van langere ketens), dat er meer transparantie en efficiëntie is in ketensamenwerking en dat er meer informatie wordt vastgelegd over productie en herkomst (denk aan True Pricing). Dit vraagt om een neutraal precompetitief platform. Dit platform kan je zien als een zogenaamde Data Commons: een digitaal gemeenschapsgoed waarin je samen afspraken maakt over het delen van data; wat deel je, met wie, en wat is het gezamenlijke doel ermee?

De Agrifood Data Common is een veilige data-deel omgeving/marktplaats/dashboard, met verschillende gebruikersgroepen. Ondernemers kunnen hiermee bijvoorbeeld markten transparanter maken, ketensamenwerking verbeteren en meervoudige verdienmodellen creëren. Overheden kunnen gebruik maken van de omgeving voor meer evidence-based beleid en het monitoren van impact. Ten slotte kunnen kennisinstellingen gebruik maken van het platform voor de opbouw van referentiedata en het delen van data uit experimenten en fieldlabs. Belangrijk is dat de verschillende partijen vertrouwen met- en in elkaar opbouwen om dit samen te laten werken.
 
De cateringketen van de Hogeschool van Amsterdam als case
DVC Agri & Food is samen met partners cases aan het bouwen die het nut en belang van dit digitale gemeenschapsgoed in de praktijk tonen. Kees Willem Rademakers van de Hogeschool van Amsterdam vertelde ons meer over het ‘Food Governance 2.0’ project met betrekking op hun eigen cateringketen.

De HvA wilt zich actiever afvragen wat ze van (hun) voedsel vinden en hoe ze een nieuwe rol kunnen spelen in hun eigen lokale voedselsysteem. Ze kijken naar factoren als gezondheid, biodiversiteit, betaalbaarheid en energiegebruik. Als je hier kritisch naar wilt kijken blijkt hoe moeilijk het is om te onderzoeken waar kantineproducten precies vandaan komen. De precieze oorsprong, de reizen die het afgelegd heeft, de arbeidsomstandigheden; het zijn onderdelen waar je als afnemer grip op- of in ieder geval een beeld van wilt hebben. Er is nu een ongelijke machtsverdeling waarbij de leverancier meer data over de keten bezit en dit gebruikt als verdienmodel.

Binnen een keten die digitaal en transparant is georganiseerd, kan de HvA zien wat er nu gebeurt, kan er onderhandeld worden, en kunnen ze samen gaan hervormen waar ze naartoe willen. Het is belangrijk om daarom de governance structuren over voedselketens en de informatiestructuren daarbinnen opnieuw vorm te geven met elkaar. Jan Wester en Kees Willem Rademakers concluderen samen dat deze hervorming vooral zit in wederkerigheid en bereidheid om meer data met elkaar te delen, en de digitale platformen die dit mogelijk maken.

Flevo Campus: Samen werken aan het stedelijk voedselsysteem van de toekomst
Lenno Munnikes vertelde ons meer over lopende initiatieven bij de Flevo Campus. Een organisatie waar onderzoek, onderwijs, ondernemerschap en overheden samenkomen om samen te werken aan het stedelijke voedselsysteem van de toekomst. Hier verbinden ze economische, maatschappelijke en kennis-vraagstukken op het gebied van een duurzame voedseleconomie en een gezonde voedselomgeving.

In een project rond ‘de supermarkt van de toekomst’ zijn ze aan het experimenteren met het verbreden van het assortiment van lokale producten in de schappen. Als je een deel van een supermarkt bijvoorbeeld reserveert voor lokale ondernemers, ontstaat er al sneller een match tussen lokale consumenten en lokale producenten. Ook wordt er gekeken hoe je stadstuinderijen kan ontwikkelen met een mix van verschillende functies. Naast voedselzekerheid, kan zo’n plek ook een belangrijke educatiefunctie vervullen voor kinderen en jongeren in de buurt, kan er onderzoek plaatsvinden, kunnen er nieuwe verdienmodellen worden uitgeprobeerd, en kan de tuin gekoppeld worden aan een zorgcentrum in de buurt.

Ten slotte vertelde Lenno over hun projecten in de zogenaamde Labs. Hier experimenteren ze op kleine schaal om ons aan het denken te zetten over ons voedselsysteem. Een bekend voorbeeld is het hergebruiken van de ‘reststromen’ van de kip. Na slachting wordt zo’n 70% van het dier als reststroom verscheept naar andere continenten. Maar wat als je nou alles van de kip verwerkt? Hoe kan je omgaan met onderdelen van een dier dat je niet opeet? Met deze vragen gingen ze aan de slag en creëerden ze bijvoorbeeld een tasje van de huid, zeep van het vet en keramiek van de botten. Een experiment als dit kan op kleine schaal worden uitgevoerd, maar via nieuwskanalen veel mensen bereiken en aan het denken zetten over ons voedselsysteem.
 
Onderzoek naar de klimaatimpact van een voedselketen; van verantwoording naar nieuwsgierigheid
Leen Felix, adviseur Agrifood en Biodiversiteit bij Metabolic, nam ons mee in het proces waarmee ze bedrijven adviseert over de duurzaamheid van hun voedselketen. Het begint simpel, bij de ingrediëntenlijst van een product. In plaats van de locatie van de leverancier, moet je echt op zoek naar de productielocatie; het land van herkomst per ingrediënt. De impact van voedselproductie hangt namelijk af van de combinatie van het productieproces en de productielocatie. Maten van landgebruik, bodemtransformatie en uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld, hebben ieder een effect op de natuurlijke omgeving. De ruimtelijke context bepaald hoe schadelijk deze processen zijn voor de aarde en het klimaat. Je kan hierbij denken aan de volgende voorbeelden: Het verbouwen van soja, waarbij veel land voor nodig is, is schadelijker als er regenwoud in Brazilië voor wordt gekapt. Het transformeren en homogeniseren van de bodem is schadelijker voor het klimaat, als dit gebeurt op een plek waar voorheen een relatief hoge mate van biodiversiteit aanwezig is. Water-intensieve productieprocessen hebben meer impact op mens en natuur als het plaatsvind op locaties waar water schaars is.

Metabolic koppelt daarom ruimtelijke context aan productieprocessen. Via scores is te zien hoe de negatieve impact van productieprocessen nog sterker is in ‘gebieden met een gevoeligheid’. Dit legt de complexiteit vast waar je in mondiaal voedselsysteem mee te maken hebt. Hoe meer ingrediënten in een product, hoe meer productielocaties, hoe meer factoren die de klimaatimpact beïnvloeden. Het is voor Leen als analist en adviseur de balans zoeken tussen het weergeven van álle data en de complexiteit van de keten, en het adviseren met een platgeslagen verhaal waar de opdrachtgever soms naar op zoek is. Je wilt een bedrijf niet verlammen met de data, maar ze ook wel gericht handvatten geven om bijvoorbeeld risicolocaties en ingrediënten te vermijden.

Leen sluit af met een drietal lessen voor het publiek:
- Perfecte data bestaat niet, en dat is niet eens zo erg: focus op het verhaal wat je ermee kan en wilt overbrengen.
- Van verantwoording naar nieuwsgierigheid: Je kan dus niet 100% verantwoorden en berekenen, maar je moet wel een nieuwsgierige houding tonen over bijvoorbeeld alle bijkomende milieulasten en context risico’s.   
- Geen top 10 maar systeemdenken: Duurzaamheid als een simpel thema laten vallen, het is geen top 10 maar denk in systeem met contrasten, schaal, complexiteit, ruilfuncties. ‘One size fits all’ oplossingen werken niet.
 
Dank aan de sprekers voor hun verhalen en het publiek voor de levendige discussies na afloop. Wil je bij onze volgende Data Dilemma's zijn? De volgende editie van deze serie open events vindt plaats op 16 juli. Ook staan we altijd open voor nieuwe thema’s en onderwerpen voor deze serie; we zijn benieuwd wat voor data dilemma’s jij mee in aanraking komt bij je werk!

Pelle Menke's picture #DigitalCity
Debby Kruit, Advisor Startup Scaleup Ecosystem at Gemeente Almere, posted

No Failure No Glory

Featured image

Flevo Campus, Food Innovators and UPALMERE! are organizing this No Failure, No Glory evening.
Entrepreneurship is having courage, seizing opportunities, and above all, sticking your neck out. Mostly with success and at the same time, running the risk of making wrong decisions due to all the challenges.
Often the focus is on the successes, and we like to share those, but there is much to be learned from mistakes others have already made. That's why Flevo Campus and UPALMERE! are organizing this No Failure, No Glory evening. Let yourself be nourished and inspired by candid entrepreneurial stories.

Program:
Networking with Drinks and Bites: From 17:00 to 17:30, you can network in a relaxed atmosphere and enjoy delicious snacks and drinks.

From 17:30-18:00 we start the No Failure, No Glory stories: Led by Janno Lanjouw, journalist at Flevo Campus, various entrepreneurs will share their most instructive moments of failure in sessions of 15 minutes each. Expect vulnerable, yet humorous stories about companies that struggled in the start-up phase, reacted too late to market changes, or were ahead of their time. What went wrong? And what did they learn from it and how did it make them more successful?
Q&A: After each story, you have the opportunity to ask your questions. Dive deeper into the experiences of these entrepreneurs and learn from their insights.

Wrap Up and Drinks: At 19:00, we will conclude the evening with drinks, giving you the opportunity to continue conversations, exchange ideas, and make new connections.

Sign up via link and join this event!

Debby Kruit's picture Meet-up on Apr 23rd
Caroline Heijkoop, Communicatieprofessional , posted

True Price Lab is launched

Featured image

The True Price Lab is a project focusing on willingness to pay the true price for food and drink.

From 26 February to mid-June 2024, the restaurant and espresso bar in the Corry Tendeloo Building of the Amsterdam University of Applied Sciences will be dedicated to the True Price Lab. For four months, students and staff will be able to choose between paying the normal or true price for a number of products. This project is an initial exploration of consumers' willingness to pay the true price, which includes hidden environmental and social-impact costs.

True price versus consumer price

The true price can be defined as the price applicable after calculating and improving the true price of a product. The true price is based on the retail price plus the sum total of external social and environmental costs. Traditional pricing disregards these external costs, which are effectively paid for by society. For example, the retail price of a cup of coffee does not include the environmental damage of pest control or the underpayment of the farmers who grow the coffee.

The full extra amount that participants pay when they voluntarily opt for the true price will go to the non-profit organisation Solidaridad. Solidaridad wants to make the world a place where everything is made and bought in solidarity with people, the environment and future generations. Visitors to the restaurant and espresso bar can learn more about what their contributions will be used for by scanning a QR code.

Caroline Heijkoop's picture #CircularCity
Debby Kruit, Advisor Startup Scaleup Ecosystem at Gemeente Almere, posted

Startup Hero Journey Program 2024

Featured image

Join UPALMERE!'s Start-up Hero Journey 2024 and take your start-up to the next level.

Are you based in Almere or are you willing to settle there and are you willing to challenge yourself and investigate how your startup can contribute to a better world and thus scale internationally? Then this is your perfect opportunity to grow and realize your international ambitions.

The Startup Hero Journey program offers a series of inspiring sessions, masterclasses and events from late May to October that immerse you in the world of innovation and entrepreneurship. In our pre-accelerator program, you will not only develop your entrepreneurial potential under the guidance of experts and experienced mentors, but you will also discover new perspectives and join a network of like-minded entrepreneurs. Prepare for a journey that transforms your business and contributes to a more sustainable future.

Program in Dutch.

Debby Kruit's picture #Energy
Jurre K, Communication , posted

Using legal instruments for a circular food system

Featured image

Interactive knowledge sharing organized by CircuLaw and the municipality of Amsterdam about how decentralized authorities can use existing legislation and regulations to accelerate the circular economy. With the concrete case of combating food waste, for which 19 legal instruments within a new theme have recently been shared on the CircuLaw platform.

March 12, 2024 - 11:30 - 13:00
- Sustainalab Amsterdam / Hybrid
- Science Park 301

During this knowledge session we will discuss how current legislation and regulations can be implemented by decentralized authorities (municipalities, provinces). are used to accelerate the circular economy. A policymaker from the municipality of Amsterdam, a lawyer and a researcher sit at the table. Policymakers and others can ask questions online in this interactive session.

Save a seat in Sustainalab

Lecture / presentation on Mar 12th
Mark Stoevelaar, Project manager at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

Are you an innovative entrepreneur? The In Residence Open Events program might be your chance to cooperate with Amsterdam!

Featured image

Want to test your innovation during an open event such as Amsterdam Pride or the Amsterdam marathon? And looking for the opportunity to cooperate with the city in the long run?

The In Residence Open Events programme might be something for you. We have 8 broad defined challenges, ranging from circular economy to safety, from mobility to extreme whether. Basically we're looking for all innovations that can have an positive impact on the city and the event of the future!

During the programme you get:

 • The opportunity to pilot your solution at an open event in Amsterdam, such as Amsterdam Pride or the Amsterdam Marathon
 • 15K test budget to execute this pilot
 • Guidance by an experienced mentor
 • Access to the large municipality network
 • The opportunity for long term cooperation in case of a succesfull pilot
 • Large exposure and feedback opportunities

Interested to see our programme, the challenges and opportunity this brings for you?
See our website, www.innovatiepartners.nl, or see most recent LinkedIn post: https://www.linkedin.com/posts/gemeente-amsterdam-innovatie_inresidence-amsterdam-innovatie-activity-7163881081757253632-6soh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

For questions or thoughts, you can reach out to Mark Stoevelaar, project manager of the In Residence programme.
- mark.stoevelaar@amsterdam.nl
- +31621193028

#Mobility
Redactie ADC, Intern Communication ADC at Amsterdam Donut Coalition, posted

Community Meetup Amsterdam Donut Coalition!

Featured image

Amsterdam Donut Coalitie Community Meetup!

Op 29 februari organiseert de Amsterdam Donut Coalitie een community meetup in Noord over het voedselvraagstuk. 

Voedsel is een essentiële behoefte met aanzienlijke invloed op het milieu. Daarnaast verbindt het gemeenschappen. Daarom organiseren wij een meetup om initiatieven uit Noord, Zuidoost en Nieuw-West samen te brengen en in gesprek te laten gaan.

Op deze bijeenkomst zullen inspirerende initiatieven zoals Tuindorp Delicious, Wortel met Sjeu en Tuinen van Brasa hun inzichten delen over hun aanpak en de rol die de donut economie speelt in de transformatie van voedselsystemen. 

Vervolgens gaan we in groepen uiteen om samen het thema voedsel te onderzoeken vanuit de 4 lenzen. Wat gebeurt er als je voedsel bekijkt vanuit een sociaal, ecologisch, lokaal of globaal perspectief?

Dit wordt een waardevolle gelegenheid om te leren, te delen en gezamenlijk na te denken over de toekomst van ons voedselsysteem. Breng je nieuwsgierigheid, ideeën en enthousiasme mee!

🗓️ Datum: Donderdag 29 februari
🕒 Tijd: 16:00-17:30
📍 Locatie: Noord, Tuindorp Delicious, Zonneplein 18a, 1033 EK Amsterdam

Schrijf je hier in: https://forms.gle/jidLbQfjdKbHzNXu9 

Redactie ADC's picture Meet-up on Feb 29th
A Lab, Where Curious Works at A Lab Amsterdam, posted

Curious about Symbiocene starterpack

Featured image

What would the world look like if we lived in harmony with the other organisms around us? Step into the Symbiocene during the fourth edition of 'Curious about...'! A new era where nature is not just about humans, but where we become partners in coexistence. To get you started we’ve created a colourful collection of books, podcasts, initiatives, and films that will help you understand what the future could look like if Earth and Humanity heal their toxic ties.

#symbioceen #starterpack#curiousabout #alab #vandejong #werkaandewereld

A Lab's picture Meet-up on Feb 14th
A Lab, Where Curious Works at A Lab Amsterdam, posted

#4 Curious About... The Symbiocene Earth & Humanity: a Toxic Affair

Featured image

What would the world look like if we lived in harmony with the other organisms around us? Step into the Symbiocene! A new era in which nature doesn’t revolve solely around human life, but where we become partners in coexistence. Cities would transform into nature reserves, full of eco-friendly buildings constructed from biobased materials, ensuring equal rights for all living inhabitants. What would we wear? What would we eat? What would we invent? Join us as we explore the dawn of an epoch in which Earth and Humanity heal their toxic ties. To live happily ever after.

A Lab's picture Meet-up on Feb 14th
Jurre K, Communication , posted

Open evenementen voor het testen van innovatie [Innovation wanted!]

Featured image

Evenementen in de stad willen we verder verduurzamen en toegankelijker maken. Vaak vinden evenementen plaats op centrale plekken waar mensen bij elkaar komen en waar veel afval, drinkwater en consumptievoorzieningen zijn. Dit zijn goede plekken om nieuwe innovaties te testen en verder te ontwikkelen. Tot 29 februari kunnen ondernemers zich inschrijven om hun innovatie te testen via het In Residence programma Open Evenementen.

In Residence programma

Innovatieve ondernemers kunnen zich inschrijven voor het In Residence programma van het stedelijk innovatieteam, waarin open evenementen in Amsterdam worden ingezet voor het testen van innovaties. Het doel van dit programma is om kennis te ontwikkelen voor zowel het verduurzamen van evenementen, als voor het vinden van praktische oplossingen voor een toekomstbestendige stad.

Geselecteerde ondernemers krijgen daarbij professionele begeleiding bij het verder ontwikkelen van hun innovatie en de mogelijkheid samen te werken met ambtenaren en evenementenorganisatoren. Voor het testen van hun innovatie krijgen ondernemers een budget tot €15.000,- toegewezen. Het programma duurt 6 maanden, van mei tot en met oktober 2024. Op 26 april worden de 8 ondernemers bekend gemaakt die dit jaar aan het programma mee zullen doen.

Het In Residence programma Open Evenementen vindt plaats in aanloop naar het jubileumjaar 2025 – het jaar van Amsterdam 750 en SAIL – dat groots gevierd zal worden in de hele stad. Innovaties die de komende tijd op evenementen worden getest en door ontwikkeld kunnen mogelijk een rol hebben tijdens de grootschalige evenementen die dat jaar plaatsvinden.

Evenementen als proeftuin

Meerdere grote evenementen nemen deel aan het programma. De organisaties van onder andere Pride en de Marathon bieden geselecteerde ondernemers mogelijkheden om innovaties op thema’s als duurzaamheid, circulair, mobiliteit, inclusie en toegankelijkheid te testen tijdens deze evenementen. Kansrijke innovaties krijgen hierdoor de mogelijkheid om door te ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de opgaven van de stad.

Innovatieve ondernemers kunnen innovaties opgeven binnen de volgende thema's:

 • Voedsel
 • Circulaire materialen
 • Circulaire verpakkingen
 • Mobiliteit
 • Inclusiviteit en toegankelijkheid
 • Extreem weer
 • Digitale veiligheid

Er is ook een wildcard voor een kansrijke innovatie die buiten deze categorieën valt.

De Inschrijving verloopt via: https://innovatiepartners.nl/project/open-evenementen-2024/ en sluit op 29 februari.

Meer informatie over hoe wij samenwerken met ondernemers vind je op:www.innovatiepartners.nl. Op 6 en 8 februari vinden er twee informatiewebinars plaats waarin meer verteld zal worden over het In Residence programma en de selectieprocedure. Ook is er dan ruimte om vragen te stellen.

#CircularCity
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Waag Open: miso magic

Wegens succes herhaald!
Nederland is een broodland. We eten tussen de middag het liefst een ouderwets bammetje met kaas. Maar wat te doen met al dat oude brood?

Erika Hirose ontwikkelde een ‘kit’ waarmee je van oud brood Japanse miso kan maken. Erika haar man, Martin, koppelt de data van het fermentatieproces via sensoren aan geluid. Tijdens deze Waag Open editie kan je zelf aan de slag met het maken van miso én muziek. Neem je oude, overgebleven brood mee. Restjes aardappels pasta, rijst of noodles rijst mag ook. 
Het belooft een avond te worden voor alle zintuigen!

Programma

19.15 - 19.30 uur Inloop
19:30 - 19:45 uur Welkom
19:45 - 20:15 uur Geschiedenis van Miso (en voedselverspilling)
20:15 - 21:15 uur Miso maken 
21:15 - 21:30 uur Testen en proeven
21.30- 22:00 uur Borrel

Waag Open

Elke eerste donderdagavond van de maand opent Waag haar deuren! Kom langs om te discussiëren en te doen. Want we gaan niet alleen in discussie over maatschappelijke thema's en de toekomst - je leert daarnaast ook altijd iets praktisch.
Iets dat je altijd al hebt willen uitproberen, zoals de 3D-printer in het FabLab, of juist iets dat je nooit had verwacht, zoals uitpluizen hoe DNA in elkaar zit in ons biotech-lab. Waag Open vindt plaats in (een van) de maakplaatsen op de eerste en tweede verdieping van het historische Waaggebouw op de Nieuwmarkt.

Toegankelijkheid

Omdat het Waag-gebouw een beschermd monumentaal pand is, is het helaas niet voorzien van een lift. Dit evenement vindt plaats in de Makersguild op de eerste verdieping van het Waag-gebouw. 
Mocht je krap bij kas zitten en wel graag aan dit evenement willen deelnemen, neem dan contact op met tanja [@] waag [punt] org. 

Teska Drosten's picture Masterclass / workshop on Jan 4th
Noor Veenhoven, Program manager energy & circularity at Amsterdam Smart City, posted

A new challenge: Floating neighbourhoods with AMS Institute and municipality of Amsterdam

Featured image

A lot of what we did in Barcelona was about making connections, sharing knowledge, and being inspired. However, we wouldn’t be Amsterdam Smart City if we didn’t give it a bit of our own special flavour. That’s why we decided to take this inspiring opportunity to start a new challenge about floating neighbourhoods together with Anja Reimann (municipality of Amsterdam) and Joke Dufourmont (AMS Institute). The session was hosted at the Microsoft Pavilion.

We are facing many problems right now in the Netherlands. With climate change, flooding and drought are both becoming big problems. We have a big housing shortage and net congestion is becoming a more prominent problem every day. This drove the municipality of Amsterdam and AMS institute to think outside the box when it came to building a new neighbourhood and looking towards all the space we have on the water. Floating neighbourhoods might be the neighbourhoods of the future. In this session, we dived into the challenges and opportunities that this type of neighbourhood can bring.

The session was split up into two parts. The first part was with municipalities and governmental organisations to discuss what a floating neighbourhood would look like. The second part was with entrepreneurs who specialized in mobility to discuss what mobility on and around a floating neighbourhood should look like.

Part one - What should a floating neighbourhood look like?

In this part of the session, we discussed what a floating district should look like:

 • What will we do there?
 • What will we need there?
 • How will we get there?

We discussed by having all the contestants place their answers to these questions on post-its and putting them under the questions. We voted on the post-its to decide what points we found most important. 
A few of the answers were:

 • One of the key reasons for a person to live in a floating neighbourhood would be to live closer to nature. Making sure that the neighbourhood is in balance with nature is therefore very important.
 • We will need space for nature (insects included), modular buildings, and space for living (not just sleeping and working). There need to be recreational spaces, sports fields, theatres and more.
 • To get there we would need good infrastructure. If we make a bridge to this neighbourhood should cars be allowed? Or would we prefer foot and bicycle traffic, and, of course, boats? In this group, a carless neighbourhood had the preference, with public boat transfer to travel larger distances.

Part two - How might we organise the mobility system of a floating district?

In the second part of this session, we had a market consultation with mobility experts. We discussed how to organise the mobility system of a floating neighbourhood:

 • What are the necessary solutions for achieving this? What are opportunities that are not possible on land and what are the boundaries of what’s possible?
 • Which competencies are necessary to achieve this and who has them (which companies)?
 • How would we collaborate to achieve this? Is an innovation partnership suitable as a method to work together instead of a public tender? Would you be willing to work with other companies? What business model would work best to collaborate?

We again discussed these questions using the post-it method. After a few minutes of intense writing and putting up post-its we were ready to discuss. There a lot of points so here are only a few of the high lights: 
Solutions:

 • Local energy: wind, solar, and water energy. There are a lot of opportunities for local energy production on the water because it is often windy, you can generate energy from the water itself, and solar energy is available as well. Battery storage systems are crucial for this.
 • Autonomous boats such as the roboat. These can be used for city logistics (parcels) for instance.
 • Wireless charging for autonomous ferry’s.

Competencies:

 • It should be a pleasant and social place to live in.
 • Data needs to be optimized for good city logistics. Shared mobility is a must.
 • GPS signal doesn’t work well on water. A solution must be found for this.
 • There needs to be a system in place for safety. How would a fire department function on water for instance?

Collaboration:

 • Grid operators should be involved. What would the electricity net look like for a floating neighbourhood?
 • How do you work together with the mainland? Would you need the mainland or can a floating neighbourhood be self-sufficient?
 • We should continue working on this problem on a demo day from Amsterdam Smart City!

A lot more interesting points were raised, and if you are interested in this topic, please reach out to us and get involved. We will continue the conversation around floating neighbourhoods in 2024.

Noor Veenhoven's picture #Mobility
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

AMS Conference: Final call for submissions & keynote speaker announcement

Featured image

We're thrilled to share another round of exciting updates on the AMS Conference (April 23-24, 2024). As a quick reminder, the submission deadline has been extended to November 14th, providing you with an opportunity to be a contributor to this multi-dimensional event celebrating urban innovation and sustainability. Submit your abstract, workshop, or special session here 👉 https://reinventingthecity24.dryfta.com/call-for-abstracts
 
🎙️ Meet our keynote speaker: Charles Montgomery
We are honored to introduce Charles Montgomery, an award-winning author and urbanist, named one of the 100 most influential urbanists in the world by Planetizen magazine in 2023. Charles Montgomery leads transformative experiments, research, and interventions globally to enhance human well-being in cities.
 
His acclaimed book, Happy City, Transforming Our Lives Through Urban Design, explores the intersection between urban design and the emerging science of happiness. His presentation at the AMS Conference, "Your city should be a trust machine," delves into the critical role of trust in human happiness and societal success. As the world grapples with a trust deficit, Charles Montgomery shares insights drawn from over a decade of using lessons from behavioral science and psychology to turn cities into better social machines.
 
🚀 Don't miss your chance to contribute to the future of cities! For more details about submissions and to submit your abstract, workshop, and/or special session, visit our conference website 👉 https://reinventingthecity24.dryfta.com/call-for-abstracts

AMS Institute's picture #CircularCity
Andrei Bocin-Dumitriu, Founder , posted

6th Cassini Hackathon in Amersfoort

Featured image

The CASSINI Hackathons take place simultaneously in 11 different countries. The 6th edition is scheduled for November 3-5, with events happening both in Amersfoort and online in the Netherlands. In Amersfoort, this exceptional event is co-organized by dotSPACE foundation and Royal Haskoning DHV.

The 6th edition of the hackathon revolves around three key themes:

 1. <strong>Supporting sustainable infrastructure development.</strong> A strong national infrastructure facilitates critical services, promotes opportunities, and stimulates economic growth. Can you create a solution that supports the development of renewable energy, transport and mobility, or connectivity infrastructure?
 2. Strengthening food security and access to clean water. Tackling the urgent global issues rooted in the scarcity of food and clean water, we’re challenging participants to explore how space technologies can be better prepared for humanitarian crises and more effectively manage precious resources. 
 3. Understanding and forecasting forced migration. In this challenge, we’re looking for solutions that will help authorities to predict population movements from vulnerable areas. How can space data help us manage logistics, resources, and transportation during difficult times?

Who Can Participate? 
The CASSINI Hackathon is open to students, entrepreneurs, engineers, designers, researchers, and anyone interested in space technologies, international development, and humanitarian activities. To participate, you must be 18 or older and reside in an EU Member State, Norway, Switzerland, or Iceland. Teams should consist of at least 3 members and can have a maximum of 8. 

For your convenience, we’ve arranged accommodations for on-site participants at the Stayokay Hostel in Soest.

Andrei Bocin-Dumitriu's picture Masterclass / workshop from Nov 3rd to Nov 5th
Ruben Smolders, Living Lab Coordinator , posted

Kom 10 november naar de FoodCLIC visie workshop: Samen de route uitstippelen naar een gezonde, duurzame en toegankelijke voedselomgeving voor iedereen in de MRA.

Featured image

FoodCLIC is een Europees onderzoeksproject waarin onderzoek gedaan wordt naar voedselsysteemtransformatie in stadsregio's. Het project richt zich op de plekken waar productie en consumptie samen komen, oftewel de voedselomgeving van de Metropool Regio Amsterdam. Voedsel Verbindt is als een van de praktijk partners aangesloten bij dit project en wilt daarom graag ook jouw stem vertegenwoordigd hebben binnen het onderzoek. Samen met de Vrije Universiteit, Food Council MRA en de Gemeente Amsterdam werken we samen om tot mooie inzichten te komen.

FoodCLIC kenmerkt zich doordat we ons bezig gaan houden met actie-onderzoek. In de vorm van real-life interventies. Voor verandering moeten we namelijk gewoon iets gaan doen, op zoek naar de oplossingen dus!

Datum en tijd:
vrijdag 10 november van 09.30 tot 16.30 (borrel tot 17.30 uur. )
Inclusief lokale lunch.

De locatie is:
Cultureel centrum NoLIMIT, Geldershoofd 80, 1103 BG, Amsterdam

Programma
09:30: Inloop & registratie
09:45: Start van de bijeenkomst
10:30: Workshop 1 - Regionale visie op de voedselomgeving in 2050
12:00: Voedseltours door de wijk
12:30: Pauze (Lunch) - Lokale voedselinitiatieven op je bord
13:30: Workshop 2 - Het voedselsysteem begrijpen
15:00: Pauze
15:30: Workshop 3 - Uitkomsten en doelstellingen formuleren
16:30: Borrel

Registreer jezelf via de onderstaande link:

Aanmelden

Voel je vrij om contact op te nemen via ruben.smolders@voedselverbindt.nl

Ruben Smolders's picture Conference on Nov 10th
Arthur Guilleminot, Artist , posted

Piss Soap Workshop at W139 (Amsterdam)

Featured image

Dear Community,
This Saturday at w139 from 14:00-17:00 I will be facilitating a workshop on how to make your own soap with waste, including your golden biofluid.

Throughout the entire Piss Soap workshop, the basics of ecodeviance will be presented and exemplified throughout the process of saponification. We will review the possibility for local and tangible regenerative design, circular ecology and how to tackle the climate crisis while providing cleaning products. The workshop will present the full process of saponification and the steps required to transform domestic waste into usable soap. We will mix the various ingredients and create a circular process informed by waste management. The participants will have the opportunity to create intimate and personal outcomes from their own (bio) wastes. At the end of the workshop, everybody will come back home with 750g of soap to cure at home. After the 3 months needed to its complete maturation, the soap will be ready to be used for washing.

It is all free of charge, feel free to register by sending an email to piss.soaps@gmail.com

Arthur Guilleminot's picture Masterclass / workshop on Oct 7th
Noor Veenhoven, Program manager energy & circularity at Amsterdam Smart City, posted

Exploring the Future of Data in the Circular Economy: Highlights from Data Dilemma’s!

Featured image

Amsterdam, a city with an ambitious goal of becoming fully circular by 2050, envisions a future where materials are continuously reused, waste is minimized, and resource cycles are closed. Achieving this vision hinges on the availability and analysis of data, which allows us to assess the extent to which materials are used, reused, or wasted. However, this data is often elusive, complex to analyse, and, in some cases, not even recorded. These challenges surrounding circular data were the focal point of our recent event, "Data Dilemma's: Collecting Data for the Circular Economy."

During Data Dilemma's, we explore the possibilities for using data and new technologies to address urban and societal challenges, with a focus on responsible digitalization. The goal is to use data to make cities more safe, clean and accessible. But what happens to all the data that is collected? Which dilemmas do we encounter when we collect (personal) data to improve the city.

Apparently, the topic of this edition of Data Dilemma’s was not only of interest to the Amsterdam Smart City team, since this event was completely sold out. This was no surprise, with the three incredible speakers we had lined up: Mersiha Tepic (municipality of Amsterdam), Maarten Sukel (Picnic), and Joris Bouwens (Metabolic).

Mersiha Tepic: Circular Economy Monitor Amsterdam

Mersiha Tepic, Senior Researcher at the Research & Statistics department of the Municipality of Amsterdam, demonstrated the Circular Economy Monitor Amsterdam. This essential tool tracks Amsterdam's progress towards a circular economy and identifies areas requiring further attention.

The monitor gives interesting insights. For instance, it shows that the environmental impact of food is four times as big as the impact of the built environment, even though the amount of materials used in the built environment is four and a half times larger than for food.

It reveals that food has a very high environmental per kilogram compared to materials from the built environment. This is interesting because it makes the total environmental impact of food much higher than the impact of the built environment, even though the built environment uses four times as much mass in materials than food.

For more information on the circular monitor and all its insights, you can check out their (Dutch) website.

During her presentation, Mersiha also delved into the data dilemma she faces in this project—the scarcity of data from significant commercial entities operating within the city. The lack of data from these key players poses a considerable challenge to Amsterdam's circular ambitions, and Mersiha's work sheds light on the importance of bridging these data gaps.

Maarten Sukel: Data-Driven Precision at Picnic

Our second speaker, Maarten Sukel, a Data Scientist at Picnic Technologies, showcased how the online supermarket Picnic leverages data. He presented an innovative approach that combines traditional data sources with images, written descriptions, and geographical information to predict customer preferences accurately. By doing so, Picnic not only optimizes its supply chain but also minimizes waste, aligning with the circular economy's core principles.

Maarten's insights provided a glimpse into how data-driven precision can be a game-changer in the pursuit of sustainability and waste reduction, and he also gave a convincing sales pitch on why you should be a customer of Picnic.

Joris Bouwens: The Promise of Digital Product Passports

Closing the event was Joris Bouwens, a Project Manager and Senior Consultant at Metabolic's Circular Industries team. Joris shed light on Digital Product Passports and their potential to revolutionize the circular economy. These passports offer a comprehensive digital record of a product's lifecycle and environmental impact, empowering consumers to make informed choices and encouraging responsible consumption and recycling.

Joris's presentation highlighted the immense opportunity presented by Digital Product Passports in getting as much value from used products as possible. To fully illustrate the potential of Digital Product Passport, Metabolic has created a visualization of the data flows in four sectors: Electronics, Chemicals, Apparel, and Construction. You can find these visualizations here.

We extend our gratitude to our amazing speakers for their invaluable contributions and to our engaged audience for their active participation in the discussion.

In the next edition of Data Dilemma’s we will delve into the fascinating world of the underground. What cables, tubes, and other assets can be found there, how is the data on these assets shared, and how can we improve collaboration? We hope to see you there on the 26th of October.

Do you have any suggestions for which Data Dillema's we should uncover next? Let us know in the comments below.

Noor Veenhoven's picture #CircularCity
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Waag Open: 200 jaar later

Featured image

Stel je voor: het is ergens 200 jaar in de toekomst, nadat de klimaatverandering de wereld onherkenbaar heeft veranderd. Mensen zijn versmolten met andere (niet menselijke) soorten. Oftewel: symbiose heeft plaatsgevonden. Kom naar Waag Open en ontdek één van de vele mogelijke toekomsten. 
 
Tijdens deze bijzondere editie van Waag Open staat de interactieve VR-installatie ‘Symbiosis’ centraal. Symbiosis is een performatieve, multi-user en multisensorische VR-installatie waarin het menselijk lichaam opnieuw wordt ontworpen. De installatie stelt je in staat een postmenselijke of zelfs niet-menselijke perspectief te ervaren. 
De installatie neemt je mee naar een zintuigelijke ervaring waar niet alleen de ogen en oren, maar ook de reuk-, smaak- en tastzin worden geprikkeld. 

Wat kun je verwachten?

Mark Meeuwenoord van het collectief POLYFMORF zal een artist talk verzorgen waarin de gedachtegang en het proces achter de installatie wordt uitgelicht. Hierna zullen we ook een volledige run van de VR-installatie doorlopen. Hierin is plek voor zes actieve deelnemers die een VR-suit aankrijgen. De ervaring is zo ingericht dat het ook interessant is voor de ‘extended audience’ (mensen die niet zelf in een VR-suit zitten). Bij veel belangstelling voor de VR suit zullen we lootjes trekken op de avond zelf.  
Symbiosis gebruikt VR als een theatraal en filosofisch hulpmiddel om een belichaamde multi-zintuiglijke ervaring te ontwerpen. Binnen Symbiosis is de bezoeker zowel toeschouwer als uitvoerder. Elke ervaring laat een specifieke symbiotische mens-dier of mens-technologische relatie ervaren. Door één van de verhalen te kiezen, selecteert de bezoeker een personage. Alle deelnemers spelen een verschillende symbiotische rol in elkaars individuele leven en alle personages komen aan het einde van de ervaring samen om deel te nemen aan een gedeelde eetervaring. De volledig vegetarische snacks zijn ontworpen door koks van het Nederlandse Michelin-sterrenrestaurant Karpendonkse Hoeve. 

Over POLYMORF

Het Nederlandse experience design-collectief POLYMORF onderzoekt hoe een meer symbiotische uitwisseling van genetische, culturele en technologische eigenschappen tussen mensen en andere (huidige of toekomstige) levende wezens de keuzevrijheid van iedereen kan vergroten of veranderen. Hoe zal dit het toekomstige samenleven, de wettelijke rechten en relaties tussen mensen en alle andere levende wezens op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau beïnvloeden?
Symbiosis is geïnspireerd door Donna Haraway's boek Staying With The Trouble en The Camille Stories: Children of Compost, waarmee postmenselijke lichaamsarchitecturen fysiek tastbaar worden gemaakt binnen een posthumanistische sociale context, waarbij de huidige humanistische, antropocentrische en liberale overtuigingen in twijfel worden getrokken. 
Symbiosis won de IDFA Special juryprijs voor creatieve technologie in de categorie Immersive non-fictie.

Waag Open

Elke eerste donderdagavond van de maand opent Waag haar deuren! Kom langs om te discussiëren en te doen. Want we gaan niet alleen in discussie over maatschappelijke thema's en de toekomst - je leert daarnaast ook altijd iets praktisch. Iets dat je altijd al hebt willen uitproberen, zoals de 3D-printer in het FabLab, of juist iets dat je nooit had verwacht, zoals uitpluizen hoe DNA in elkaar zit in ons biotech-lab. Waag Open vindt plaats in (een van) de maakplaatsen op de eerste en tweede verdieping van het historische Waaggebouw op de Nieuwmarkt.

Teska Drosten's picture Masterclass / workshop on Nov 2nd
Natascha Hagenbeek, Project Manager , posted

Afval naar Oogst feest

Featured image

Uitnodiging
 
Afval naar Oogst feest
Zaterdag 23 september 2023 tussen 10.00 - 16.30 uur
 
Leer van afval iets moois te maken!
Groente- en fruitafval upcyclen, en zo bijdragen aan een duurzame stad? Doe ideeën op tijdens het Afval naar Oogst feest. Het borrelt en bruist op wel elf locaties, dus ook bij jou in de buurt!
 
Kom kijken en meedoen op de volgende Afval naar Oogst locaties:
Noord: Moestuinschool Noord
West: Wachterliedplantsoen, MidWest, GWL-terrein, I can change the world with my two hands en Zimmerhoeve
Nieuw-West: Stadsboerderij Osdorp en The Beach
Oost: KIT/Tropentuin en Meevaart
Zuidoost: Stadspark Brasa
Ze hebben allemaal een eigen programma en eigen tijden.
Kijk op afvalnaaroogst.nl

Afval naar Oogst, een initiatief voor een gezondere, duurzame stad
Wist je dat de vuilniszak van iedere Amsterdammer gemiddeld voor een derde gevuld is met organisch afval? Er verdwijnen enorm veel schillen en klokhuizen, loof, zaden en pitten in de vuilnisbak. Afval naar Oogst heeft al elf locaties door heel Amsterdam waar stadsbewoners hun groente- en fruitafval kunnen inleveren. Dat afval wordt tot waardevolle compost verwerkt en gebruikt in de tuinen van de locaties. Zo draagt het direct bij aan een gezonde stadsbodem waarop groenten, kruiden, fruit en bloemen verbouwd kunnen worden. Van afval naar oogst, dus.
 
Kom naar het feest!
Met het Afval naar Oogst feest willen we het upcyclen vieren en laten zien wat je naast composteren nog meer met keukenafval kunt doen. Hoe je van groenteschillen verf kunt maken bijvoorbeeld of kom bodemleven onder de microscoop bestuderen. Er is van alles te ontdekken!

Kijk op de website voor meer informatie over de elf locaties die aan het Afval naar Oost feest meedoen. Ze hebben allemaal een eigen programma, dus kijk, kies en maak er een mooie dag van. Aanmelden is niet nodig.

Natascha Hagenbeek's picture Meet-up on Sep 23rd