#Saving energy

Topic within Energy
Anne-Martine Hupkens, medewerker communicatie at Resourcefully, posted

Miniconferentie Power to the People: Energiedelen in je buurt!

Featured image

Twee projecten binnen één energiegemeenschap op het Amsterdamse Sporenburgeiland: FlexCity en FlexPower.

FlexPower stuurt de publieke laadpalen aan, FlexCity het verbruik bij mensen thuis. Bewoners wisselen onderling elektriciteit uit via een lokale energiecoöperatie in oprichting. 

In het eerste deel praten we met de ‘professionals’, en in het tweede deel met professionals en de échte stakeholders: de buurtbewoners uit Sporenburg. Om 17:00 uur netwerkborrel!

Aanmelden, ga naar: https://resourcefully.nl/#nieuws

Meet-up on Jun 12th
Sanne van Kempen, Marketing & Communications Lead at Spectral, posted

Ondanks congestie toch bedrijvigheid op Schiphol Trade Park

Featured image

Wat in oktober 2020 begon als een urgent probleem – in het gebied waar Schiphol Trade Park in ontwikkeling was was geen extra transportcapaciteit meer mogelijk en de geplande bouw en uitbreiding moest noodgedwongen stoppen – is inmiddels opgelost. Onze baanbrekende virtuele netoplossing is daar nu namelijk ruim twee jaar in werking, en met succes: de bedrijven op Schiphol Trade Park zijn operationeel, breiden uit, en elektrificeren ondanks de netcongestie in het gebied.

Congestie op Schiphol Trade Park

Een blik op de congestiekaart maakt duidelijk dat Schiphol Trade Park in een door congestie grotendeels op slot gezet gebied ligt. Op het middenspanningsnet is geen extra capaciteit beschikbaar voor het transporteren van elektriciteit. Dat betekent dat er niet meer ontwikkeld wordt: een bedrijf krijgt namelijk wel een aansluiting, maar geen transportcapaciteit. Dit is niet alleen een probleem voor de bedrijven die zich hier willen vestigen, maar ook voor gebiedsontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company), dat in 2020 nog de ambitie had om het meest duurzame business park van Europa te worden (en in 2023 door de BREEAM-NL Outstanding certificering zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld is!). De ontwikkelaar wilde voorkomen dat bedrijven afzonderlijk een eigen oplossing zochten en er een wildgroei aan gasgeneratoren met de daarbij behorende uitstoot zou ontstaan. SADC zag dat dit slimmer, goedkoper en duurzamer kon, door op een innovatieve manier partijen te verbinden en te laten samenwerken. Bedrijven kunnen daardoor bouwen, uitbreiden en elektrificeren. Over de aanloop naar het project lees je meer op onze projectpagina.

Een doorbraak: de virtuele netoplossing

Alle bij de coöperatie aangesloten bedrijven delen hun eigen transportcapaciteit met elkaar. Zo maken ze slim gebruik van de gereserveerde ruimte. STELLAR Grid Management leest continu de slimme meters uit en stuurt de energiesystemen (zoals zonnepanelen, energie-opslag, en generatoren) achter de meter aan. Bovendien zorgen we voor de financiële afhandeling van deze aansturing, zodat de deelnemende bedrijven elkaar compenseren voor gebruikte elektriciteit en voor het beschikbaar stellen van hun stuurbare energiesystemen.

De resultaten van een jaar virtueel net

Het virtuele net is twee jaar actief. In het eerste jaar sloten zich nog gefaseerd bedrijven aan bij het collectief. De resultaten van dat jaar zijn voorspoedig, maar niet helemaal volledig.

Nu we een tijdje bezig zijn, delen we met vertrouwen onze resultaten. Voor deze resultaten keken we naar 2023. Zo nemen we dus alle seizoenen en bijbehorende energievraag mee in deze analyse.

Het collectief wordt goed benut: in 2023 is 2.104 MWh aan elektriciteitslevering extra mogelijk gemaakt door het delen van de capaciteit binnen het virtuele net. Zonder deze slimme oplossing hadden heel veel stuurbare energiesystemen, zoals batterijen en generatoren, deze elektriciteit moeten leveren. In het collectief nemen in totaal zeven bedrijven deel die weinig of geen netcapaciteit hebben. Dankzij deze slimme oplossing kunnen de bedrijven gebruikmaken van de beschikbare ruimte en opwek van de buren.

Om zeker te zijn van voldoende elektriciteit binnen de gestelde limieten hebben meerdere bedrijven geïnvesteerd in batterijen en gas- en dieselgeneratoren. Het collectief gebruikt die middelen als er een tekort aan capaciteit is. De generatoren dienen vooral als achtervang. Voordat STELLAR deze aanstuurt, bepaalt het systeem of de aangesloten batterijen kunnen voorzien in het verwachte moment van schaarste. Als de batterij niet voldoende is, schakelt STELLAR automatisch een generator in. In heel 2023 is ertwee keer een generator ingezet om binnen de netlimiet te blijven, voor in totaal 2 uur. Toen de generatoren aangingen waren de batterijen nog niet operationeel, anders waren die generatoren waarschijnlijk niet nodig geweest.

Zonder virtueel net hadden deze partijen moeten investeren in elk een eigen generator (en eventuele back-up generator). Die generatoren hadden gezamenlijk tot 31.000 draaiuren gemaakt. Dat is gelukkig voorkomen. Er is hiermee voor 468.000 m3 minder gas verbruikt, en daardoor is er lokaal 842 ton CO2 minder uitgestoten door generatoren.

Het virtuele net is dus een solide oplossing voor congestiegebieden. Dankzij de slimme aansturing zijn zeven bedrijven operationeel die zonder de virtuele netoplossing hadden moeten uitwijken naar een andere locatie in Nederland of daarbuiten,terwijl een aantal van hen al aan het bouwen was. En er is een enorme hoeveel CO2-uitstoot voorkomen.

De toekomst van Grid Management

We zijn trots op ons virtuele net bij Schiphol Trade Park. We horen ook een enorme urgentie in de markt: veel partijen worstelen met netcongestie en zoeken naar een vergelijkbare oplossing. Maar de toekomst van Grid Management is niet hapklaar. Het project bij Schiphol Trade Park is een pilot, en de voorwaarden van een standaard contractvorm voor een dergelijke collectieve oplossing (groeps-transportovereenkomst) zijn nog niet definitief vastgesteld.

Niet alleen bij Schiphol

Schiphol Trade Park is zeker niet de enige plek in Nederland waar sprake is van congestie. Eerder dit jaar lanceerden we onze oplossing bijvoorbeeld ook in het Zwolse Hessenpoort. Heb jij ook last van congestie? We denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

Sanne van Kempen's picture #Energy
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

⚡️Powering the Future - Discussions on sustainable solutions for our digital dependency

Featured image

Powering the future
Sustainable solutions for our digital dependency

Cloud computing does not take place in the sky. Gigantic data centers are popping up all around us, home to new AI services and Bitcoin mining operations that consume more energy than the entire country of the Netherlands annually. Code using Python & Java (the most popular) can use up to 45x times as much energy as other programming languages. Whether you are a programmer or user, our dependence on all this processing power is creating a new energy competition between our homes / businesses and our digital lives. What are some examples for sustainable development? Join us April 18th where we talk to industry pioneers that are developing serious solutions to solve our addiction to energy.

AGENDA:
17:00 Welcome drinks - Welcome drinks to break the ice and network a bit with fellow attendees.
17:30 Opening and Welcome - Pinch / Appsterdam
17:35 Kick-off Speaker - Tom Moran - Technology and Sustainability Strategy Consultant. Tom has been working in sustainability for over 30 years and technology for over 20 years. Tom is going to talk about why “the cloud” is not more sustainable, carbon footprints don’t matter, net zero targets are meaningless and why you should be skeptical of the AI hype machine.
Tom will also talk about what IT people who care about the environmental impact of their work need to understand and do to make a difference.
18:15 Food is served
19:00 Luisa García Montoya - Product Manager DX at AMS-IX. Luisa is passionate about leveraging technology to drive meaningful change. Drawing from her experience interacting with a diverse array of ISPs, telecoms, cloud providers, content delivery networks, and other participants involved in the digital ecosystem, Luisa will delve into the urgency for more sustainable code. The rise of ChatGPT/AI has created significant challenges for energy consumption. Recent laws and regulations are beginning to enforce standards to counteract these challenges. What aspects will programming practices need to account for? In her talk, Luisa discusses these challenges and opportunities, sharing some hard realities and examples, such as how mutualized infrastructures and data sharing can help save energy and money while also encouraging creativity in programming.
20:00 Closing and networking drinks.

Tom van Arman's picture Meet-up on Apr 18th
Henrike Slob, Marketing Communications Lead at Impact Hub Amsterdam, posted

Financing- and investment options for the Clean Energy transition.

Featured image

Recognizing the significance of clean tech is pivotal in accelerating the energy transition and shaping a more sustainable future for our planet. However, these solutions are hindered by limited funding options for sustainable companies.

DuurzaamInvesteren.nl is committed to speeding up the sustainability transition by facilitating the right financial solutions for clean energy companies and democratizing investment opportunities. As an alternative investment solution, we connect entrepreneurs with investors and vice versa through our platform.

Founded in 2013, we now are the largest Dutch sustainable investment platform offering alternative finance solutions. We offer guidance, quick turnaround times and flexible terms & conditions and developed a renowned sector expertise in the clean energy transition.

Over the past 10 years we've financed over 335 million euros and we are proud to be a network of more than 17.000 investors. We have helped over 278+ green projects and companies to grow.
Join our webinar to hear more about speeding up the transitions and the opportunities as a sustainable entpreneur or investor.

Details

Date: Tuesday March 26
Time: 7:30-8:30 PM
Duration: 1 hour

Program

 • Welcome and opening by CEO Dennis Kromhout van der Meer.
 • How DuurzaamInvesteren.nl accelerates the energy transition
 • Cases

Marty Smits, founder Refurb battery and Sosimple:

Refurb battery won the Brabant Circular Innovation Award in 2023 and raised 1.15 million euros within 24 hours through DuurzaamInvesteren.nl. Refurb battery supports the energy transition by developing circular battery storage systems and eliminating the increasing amount of li-ion waste.

Marty Smits is also the founder of Sosimple, whose mission is to make clean energy accessible and affordable for everyone and every company in South Africa. SoSimple does this via company roofs throughout South Africa. There are 50 installations live and 15 in development. DuurzaamInvesteren.nl raised more than 5 million for Sosimple.

 • How to invest in clean tech energy solutions
 • How to raise finance as an entrepreneur via DuurzaamInvesteren.nl
 • Q&A Session

Moderation

Ilse Kwaaitaal, director Impact Hub Amsterdam. Impact Hub Amsterdam is part of a worldwide entrepreneurial network that focuses on scaling innovative sustainable solutions through connecting them to finance, knowledge and a valuable growth network.

Note: this event will be in Dutch.

Join our event here: https://lu.ma/kx7gj504

Henrike Slob's picture Online event on Mar 26th
Emma van der Vet, Digital Marketing at Deloitte, posted

ESG in de publieke sector: benut de EU duurzaamheidsagenda

Featured image

Gebruik deze als kapstok voor uw strategie

De kracht van een integrale strategie die financiën, mens en milieu met elkaar in balans brengt. Duurzaamheid is de nieuwe norm. Veel organisaties hebben duurzaamheid reeds een plek gegeven in hun strategie. Maar hoe zorgt u dat u tot een integrale strategie en juiste verantwoording komt? De standaarden die de EU zet op het gebied van duurzaamheid, vanuit haar ambitie om de EU een duurzame regio te laten zijn in 2050, geven de mogelijkheid om als publieke instelling relevante duurzaamheidsthema’s te selecteren en prioriteren tot een integrale strategie en een heldere verantwoording. In aansluiting op de wensen en verwachtingen van alle stakeholders.

De meerwaarde van ESG voor uw organisatie

Onze maatschappij verlangt steeds sterker van organisaties dat zij hun financiële resultaten in balans brengen met hun sociale belangen en het milieu. In antwoord hierop heeft de EU de Green Deal vastgesteld, die de regio duurzaam moet maken op basis van vijf milieuthema’s (klimaat, vervuiling, water, biodiversiteit en circulariteit). Om daarop te kunnen sturen heeft de EU ook richtlijnen voor verslaggeving vastgesteld, de zogenoemde Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna CSRD) vastgesteld. Uit deze richtlijn zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) voortgekomen. Deze standaarden bieden handvatten voor hoe een organisatie zich op het gebied van milieu (Environment), mens (Social) en bestuur (Governance) kan verantwoorden. 
De EU-standaarden bieden publieke organisaties de kapstok om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de organisatiestrategie en voorop te (blijven) lopen in de beweging. De ESRS zijn weliswaar primair gericht op verslaggeving, maar bieden ook een mooi afwegingskader voor bestuurders en management bij het maken van strategische keuzes. Daarmee bereidt u zich voor op een toekomst waarin organisaties nadrukkelijker worden gevraagd om een positieve impact op mens, milieu en maatschappij te maken en waarin bepaalde duurzaamheidsontwikkelingen (zoals klimaatverandering) risico’s kunnen gaan vormen voor uw organisatie.

Welke verplichtingen gelden voor publieke instellingen?

Iedere publieke instelling krijgt naar verwachting te maken met eisen op het gebied van duurzaamheid en transparantie daarover. Hetzij omdat dit verplicht wordt in Nederlandse wetgeving, dan wel doordat uw stakeholders u om verantwoording gaan vragen. Zo zal bijvoorbeeld uw bank bij het verstrekken van financiering naar verwachting u bevragen over het effect van de verstrekte lening op mens, milieu en maatschappij. Een bank heeft namelijk de verplichting te rapporteren over de duurzaamheid van haar portefeuille.

"Het is zo goed als zeker dat publieke organisaties gevraagd gaan worden zich te verantwoorden over duurzaamheid"

De weg naar een integrale strategie en heldere ESG-rapportage

Onderstaande roadmap vertelt hoe u in 7 stappen tot een integrale strategie en verantwoording kan komen. Het vormgeven van een integrale strategie - waarin duurzaamheid een prominente plek inneemt - en u als organisatie hierover kunnen verantwoorden, is een proces dat niet alleen afstemming behoeft met de stakeholders, het vraagt ook om inbedding in alle processen van het bedrijf – en dat komt met de nodige inspanning en doorlooptijd. Wij adviseren u dan ook om hiermee tijdig aan de slag te gaan.

Essentieel is allereerst te bepalen wie hiervoor verantwoordelijk is binnen uw organisatie (stap 1). Om vervolgens te beoordelen op welke duurzaamheidselementen uw organisatie een significante impact heeft (stap 2). Wanneer sprake is van een significante impact noemen we dat ook wel ‘materiële impact’.

Hoe bepaalt u op welke onderdelen uw impact materieel is?

Welke duurzaamheidsthema’s relevant zijn, wordt bepaald door de aard van uw activiteiten, de behoeften van de belanghebbenden van uw organisatie op dit vlak én uw eigen ambitie en beleid.

Uw stakeholders, zowel intern als extern, kunnen belangrijke informatie geven in de materialiteitsanalyse over de duurzaamheidsthema’s waar uw organisatie het verschil maakt. Zij zijn echter niet allesbepalend. U kent zelf uw organisatie het beste en de aanwezige expertise binnen uw organisatie is ook zeker van belang om te bepalen waar de belangrijkste thema’s liggen. Uiteindelijk bepaalt u als management welke thema’s u zich op richt, op basis van de verkregen input en aangevuld met uw eigen strategische keuzes.

Een materialiteitsanalyse is tweeledig: u kijkt niet alleen naar de impact van de organisatie op de omgeving, maar ook naar de financiële impact van duurzaamheidsthema’s op de organisatie. Als u bijvoorbeeld denkt aan vervoersbewegingen - en daarmee samenhangende uitstoot - die uw dienstverlening teweegbrengt,  dan is niet alleen de vraag hoe groot de invloed van die uitstoot is op de omgeving, maar ook wat er gaat veranderen door bijvoorbeeld regelgeving. Komt er bijvoorbeeld regelgeving die uitstootreductie verplicht en betekent dat dat elektrisch vervoer de standaard wordt? Dan kan dat belangrijke financiële impact hebben op de waarde en levensduur van uw huidige vervoersmiddelen.  

"Met input van uw stakeholders en experts bepaalt u in een materialiteitsanalyse de duurzaamheidsthema’s waar uw organisatie het verschil maakt."

In een volgende publicatie zullen we dieper ingaan op stappen 3 t/m 7.

Emma van der Vet's picture #Energy
Emma van der Vet, Digital Marketing at Deloitte, posted

Geen CSRD verplichting?

Featured image

Waarom de dubbele materialiteitsanalyse tóch van belang is.

Voor publieke organisaties is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) niet verplicht. Toch is de dubbele materialiteitsanalyse een goede manier voor organisaties om inzicht te krijgen in hun impact, kansen én risico's op het gebied van duurzaamheid, vertellen Oscar Ferrero Scholte en Leon Stokman, beide senior manager bij Deloitte Audit & Assurance.

Als het gaat om duurzame bedrijfsvoering is er momenteel veel te doen rond het idee van 'dubbele materialiteit', en dat is niet zonder reden. Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse is feitelijk de eerste cruciale stap om te voldoen aan de nieuwe Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) die vanaf 2024 ingaan.
Met andere woorden: begrijpen wat de impact, kansen en risico's hiervan zijn én hoe je het kunt toepassen in je organisatie is nog nooit zo belangrijk geweest. Ook voor publieke organisaties, want al geldt deze verplichting voor hun (nog) niet, het is te verwachten dat ook zij zich in de nabije toekomst over hun duurzaamheidsprestaties zullen moeten verantwoorden.

Twee perspectieven

De dubbele materialiteitsanalyse vraagt van organisaties om enerzijds na te gaan hoe hun acties invloed hebben op de mens en de planeet (het inside-out perspectief), en anderzijds om in kaart te brengen hoe duurzaamheidskwesties hun financiële welzijn kunnen beïnvloeden (het outside-perspectief). Het gaat er dus om dat je vanuit twee verschillende perspectief naar het grote geheel kijkt.

Inside-out De impact van de acties van een organisatie op mens en planeet kunnen zowel positief als negatief zijn. Wanneer er schade aan de natuur ontstaat is dat een negatieve impact, terwijl je als organisatie juist ook kunt bijdragen, bijvoorbeeld aan de energietransitie. Schendingen van mensenrechten is een voorbeeld van een negatieve impact op mens en maatschappij. Maar een organisatie kan bijvoorbeeld ook de kansengelijkheid vergroten en daardoor armoede verminderen. Met als secundair gevolg een lagere druk op sociale zekerheid en hogere belastinginkomsten voor de (lokale) overheid.

Outside-in Hier gaat het om de impact van duurzaamheid en klimaat op jouw organisatie. Dit gaat om zaken zoals groei, prestaties en kapitaalkosten van je organisatie op de korte, middellange en lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke CO2-heffingen en de ontwikkelingen van circulaire producten. Van oudsher vonden vooral investeerders dit perspectief van belang, maar inmiddels is er samenleving breed interesse in de manier waarop organisaties met duurzaamheidsrisico's en -kansen omgaan.
In de dubbele materialiteitsanalyse worden deze twee perspectieven gecombineerd, zodat je als organisatie kunt achterhalen welke duurzaamheidsrisico's en -kansen specifiek voor jouw organisatie materieel zijn en dus moeten worden meegenomen in je rapportage. Het is een forse opgave, maar biedt je organisatie ook voordelen. De belangrijkste meerwaarde is dat het handvatten geeft om de middelen van je organisatie te gebruiken voor zaken die er echt toe doen, én hierop ook actief te sturen. De strategie komt daarmee volledig in lijn met de duurzaamheidsambities. Bovendien draagt het actief betrekken van stakeholders bij aan het maatschappelijke draagvlak van je organisatie en de strategische keuzes die je maakt.

Eerste stappen

De logische, eerste stappen zijn:

 1. Het inventariseren van je waardeketen
 2. Beoordelen waar je organisatie een materiële impact heeft in de keten
 3. Het inventariseren en benaderen van de betrokkenen: wie zijn de relevante stakeholders?

Hou hierbij ook de twee perspectieven in gedachten en ga na op wie je activiteiten een directe invloed hebben, en wie er belang hebben bij jouw rapportage. Ga vervolgens met deze stakeholders (van afnemers van diensten tot financiers en sociale partners) in gesprek, en maak samen een lijst van de mogelijke relevantie duurzaamheidsonderwerpen. Het vastleggen van de wijze waarop je materialiteitsanalyse tot stand is gekomen is daarbij nuttig, want dat maakt het proces toetsbaar.

Deskundigen betrekken en samenwerken

Duurzaamheid is een breed begrip, waardoor de meningen van stakeholders sterk uiteen kunnen lopen. Op zo'n moment helpt het om zowel interne als externe deskundigen te betrekken om de gesprekken met stakeholders te structureren.
Bij het bepalen en beoordelen van effecten, risico's en kansen is bijvoorbeeld expertise nodig op de gebieden van strategie, financiën en risicobeheersing. Denk er in deze fase bijvoorbeeld aan om een externe accountant te betrekken, die moet immers in een later stadium ook de controle daarop uitvoeren. Het vroegtijdig betrekken van de accountant voorkomt ook dat er onderwerpen worden gemist, die vanuit het perspectief van de accountant materieel zijn. Op die manier wordt de lijst van duurzaamheidsonderwerpen teruggebracht tot de zaken die van materieel belang zijn en waarover dus moet worden gerapporteerd. Onderdeel hiervan is ook het inzichtelijk maken in hoeverre deze zaken zijn opgenomen in het risicomanagementsysteem van je organisatie.
Bij het inventariseren van de relevante duurzaamheidsonderwerpen is samenwerken het credo. In de publieke sector is al te zien dat organisaties elkaar om deze reden opzoeken, inspireren en onderling peer reviews uitvoeren. Ook diverse brancheorganisaties, zoals Aedes, ActiZen de VNG, pakken hier de handschoen op.
Als de lijst met relevant beoordeelde onderwerpen er eenmaal is, is het tijd voor de volgende stap: er moet per onderwerp worden beschreven wat de impact is, en welke risico's en kansen het oplevert. Dat is niet eenvoudig. Sommige onderwerpen beïnvloeden elkaar en de termijn van de impact kan verschillen van de termijn waarop een kans of risico zich voordoet. Daarbij is er ook aandacht nodig voor zaken waarvan geldt dat het risico dat ze zich voordoen klein is, terwijl de impact enorm zou zijn.
Denk aan de recente wereldwijde covid-epidemie. Per onderwerp moet dan ook de omvang en de reikwijdte worden beoordeeld. Daarbij moet worden aangegeven welke negatieve of positieve impact een activiteit heeft en wat de kosten zijn om de negatieve effecten ongedaan te maken. In feite moeten daarbij dus de financiële effecten worden beoordeeld die niet in de jaarrekening zijn verwerkt. Daarvoor is inzicht in de waardeketen noodzakelijk.

Start tijdig

De CSRD zal niet verplicht worden voor publieke organisatie (m.u.v. NV’s en BV’s), maar ons advies is om niet achter te blijven. Start tijdig, dat is noodzakelijk om de nodige ervaring op te doen. Het komen tot een afgewogen materialiteitsbeoordeling is namelijk een iteratief en tijdrovend proces. Een gedegen beoordeling ontstaat pas na het in verschillende stappen bouwen, verbeteren en verfijnen. Er is nog een reden waarom vandaag beginnen nut heeft: de dubbele materialiteitsanalyse heeft een effect op de strategie van je organisatie. Publieke organisaties hebben een voorbeeldfunctie wat betreft het verantwoord omgaan met mens en planeet. Wij zien bij private organisaties al dat de materialiteitsanalyse leidt tot het onderkennen van nieuwe thema’s die worden geïntegreerd met de strategie - een win-winsituatie.

Emma van der Vet's picture #Energy
Emma van der Vet, Digital Marketing at Deloitte, posted

Hoe rapporteer je evenwichtig over duurzaamheid?

Featured image

Over de resultaten van het eerste ESG-Quickscanonderzoek in de publieke sector

Elke publieke instelling zal op een zeker moment te maken krijgen met eisen rondom duurzaamheid en de transparantie hierover. Deloitte ontwikkelde daarom een ESG-Quickscan en onderzocht hoe 60 grote organisaties in de publieke sector hun duurzaamheidsactiviteiten rapporteren. Juwi Liu, Senior Manager Audit Advisory en Patrick Jussen, Partner Audit Advisory, beiden werkzaam als adviseur in de publieke sector, vertellen meer.

Vanaf 2024 start de EU met het verplicht stellen van duurzaamheidsrapportages voor bedrijven, gebaseerd op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hoewel deze verplichting niet voor de publieke sector geldt, met uitzondering van de BV's en NV's, kunnen ook zij niet om duurzaamheid heen. Publieke organisaties hebben immers de maatschappelijke plicht om balans te brengen in sociale belangen, financiële resultaten en milieu. Deze transitie nodigt publieke instellingen dan ook uit om hun omgang met kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen.

Download het ESG rapport

Om die reden ontwikkelden jullie de ESG-Quickscan met daarin 28 vragen. Met welk doel is deze tool ontwikkeld?

Liu: “De Quickscan kan organisaties en ons inzicht geven in hun duurzaamheidsinspanningen op basis van de manier waarop ze hierover rapporteren. Het is bewust geen uitgebreide scan geworden, omdat duurzaamheidsrapportage nog een nieuw onderwerp is. Veel organisaties bevinden zich nog in een beginstadium, en deze Quickscan geeft inzicht in waar ze zich bevinden en welke vervolgstappen kunnen worden genomen.”

Welke instellingen waren bij jullie onderzoek betrokken?

Jussen: “In het onderzoek hebben we 60 grote instellingen uit de publieke sector onder de loep genomen, waaronder ziekenhuizen, ouderenzorg- en GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg, universiteiten en gemeenten.” 
 
Liu: “We bestudeerden jaarverslagen en jaarrekeningen van 2022 en andere openbare data zoals begrotingen en milieuverslagen. Het was een bewuste keuze om alleen openbare gegevens te gebruiken (en bijvoorbeeld geen interviews af te nemen), omdat de duurzaamheidsverantwoording draait om transparantie over waar je staat in de duurzaamheidstransitie.”

Jullie hanteren vier niveaus voor de ESG-Quickscan, van ‘Exploring Sustainability’ tot 'Being Sustainable'. Welke organisaties scoorden het hoogst, welke het laagst?

Liu: “Zoals verwacht, scoorde geen enkele organisatie veel hoger dan niveau 2: Doing Sustainable. De GGZ-sector rapporteert het minst over duurzaamheid en bevindt zich nog op het niveau Exploring Sustainability. Universiteiten, gemeenten en ziekenhuizen scoren vooral op het niveau Doing Sustainable. Dit was te verwachten, omdat deze organisaties iets meer met duurzaamheid bezig zijn, bijvoorbeeld door zich te committeren aan de Green Deal Duurzame Zorg of al duurzaamheidsdoelstellingen hebben opgenomen.”

"Publieke instellingen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen.”

Wat zijn jullie belangrijkste bevindingen?

Liu: “Het goede nieuws is dat we zien dat de meeste organisaties in meer of mindere mate met duurzaamheid bezig zijn. Er zijn veel initiatieven en daarover wordt ook gerapporteerd. Tegelijkertijd constateren we dat deze rapportage nog enorm versnipperd is. Bedrijven rapporten in verschillende documenten over hun duurzaamheidsactiviteiten. Niet alleen in jaarverslagen, maar ook in milieurapportages, roadmaps, op hun website of in afzonderlijke duurzaamheidsverslagen. Die versnippering maakte het voor ons, en dus ook voor hun stakeholders, moeilijk om een compleet en integraal beeld te krijgen.”   
Jussen: “Daarbij zien we dat er nauwelijks tot geen eenduidige spelregels worden gehanteerd in de verslaglegging. Er wordt bijvoorbeeld zelden concreet gemeld wat de beoogde doelstelling is en in hoeverre deze is bereikt. Ook is vooral zichtbaar welke activiteiten wél worden uitgevoerd, en het is onduidelijk welke activiteiten niet worden benoemd en dus niet uitgevoerd. Dit maakt de informatie moeilijk te interpreteren en roept vragen op over hoe transparantie over duurzaamheidsaspecten wordt geborgd.”

Dat lijkt me een eyeopener...

Liu: “Absoluut, en nu rijst de vraag hoe we in de publieke sector meer kunnen toewerken naar bruikbare informatie over de duurzaamheidstransitie.”

Hebben jullie daar al ideeën over?

Liu: “Zorg voor één integraal document per organisatie waarin je over alle duurzaamheidsactiviteiten rapporteert. Beschrijf daarin je ambities en doelstellingen, wat daarvan is gerealiseerd en wat je nog niet hebt gedaan."
Jussen: “En zorg voor een eenduidige manier van rapporteren. Dat maakt de informatie goed interpreteerbaar.”

Liu: “Eenduidig rapporteren én alle duurzaamheidsactiviteiten in één document weergeven is bovendien ook van belang voor alle stakeholders in je keten. Financiële instellingen zoals verzekeraars en banken hebben een verplichting om over de CSRD te rapporteren, en daarbij niet alleen naar hun eigen activiteiten te kijken, maar ook naar die van bijvoorbeeld hun leveranciers. Bereid je dus voor op vragen hierover in de nabije toekomst: één duidelijk en evenwichtig verslag voor de diverse stakeholders bespaart veel tijd.”

"Zie rapporteren als een kans om je te onderscheiden, je strategie te bepalen en sturing te geven aan de duurzaamheidstransitie.”

Tot slot: De rapportageverplichting wordt door bedrijven nogal eens ervaren als een administratieve verzwaring die niet gelegen komt in deze tijd van zwakke economische groei. Hoe zien jullie dat?

Jussen: “Als we bij onze klanten aan tafel zitten, merken we dat zij uiteraard geen behoefte hebben aan een verplichting, maar wél aan gezamenlijke actie om tot een duurzamere en inclusievere wereld te komen. Evenwichtig rapporteren is een middel om dat te bereiken. En juist publieke instellingen hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen.”   
 
Liu: “Wie duurzaamheid prominent opneemt in zijn strategie springt eruit in de strijd om nieuw talent. De nieuwe generatie werknemers is veel meer bezig met thema's als diversiteit, inclusiviteit en de werk-privébalans. Met andere woorden: zie het rapporteren als een kans om je als organisatie te onderscheiden, je strategie te bepalen en sturing te geven aan de duurzaamheidstransitie.”

Emma van der Vet's picture #Energy
Paul HOLMES, Entrepreneur , posted

Revolutionise Recycling, Redefine Wealth: Seize the Opportunity with ByeBye Bed Limited and Reborn Products!

Featured image

Greetings Trailblazing Visionaries,
Get ready for a seismic shift in sustainability! We're ByeBye Bed Limited, a force of innovation since 2019, experiencing a staggering 900% growth, and now we're inviting you to be part of our electrifying journey - Reborn Products.
The Powerhouse Behind ByeBye Bed Limited: Meet Paul Beckett, the maverick entrepreneur who saw a goldmine in recycling. His vision isn’t just about mattresses; it’s about transforming waste into a treasure trove of sustainable, retail-worthy products. The world is ready for this revolution, and we're leading the charge.
Dazzling Growth, Unstoppable Momentum: From a modest 6,000 sq. ft. to our current 60,000 sq. ft. facility, we've supersized our operation to revolutionise recycling on a grand scale. Brace yourself for a dedicated manufacturing facility that will catapult our capabilities into the stratosphere.
Reborn Products: Where Sustainability Meets Luxury: Our 'Reborn' products aren't just eco-friendly; they're a testament to style, comfort, and sustainability. From avant-garde mattresses to chic futon chairs and everything in between, we’re turning waste into opulence. Currently, 96% of our materials are recycled, making us the pinnacle of green innovation.
Crushing the Landfill Crisis: We're not just talking the talk; we're walking it, stomping on the UK landfill crisis that swallows almost 5,000,000 mattresses each year. We're not just recycling; we're redefining waste, turning it into a jaw-dropping spectacle of sustainability.
Financial Dynamo: Fueling the Future: Hold on tight because the next phase is a financial thunderstorm. We're not just enhancing the use of our recycled materials; we're rewriting the rules of industry, starting with furniture making. Imagine a world where our waste stream becomes the lifeblood of innovation.
Revolutionary Padding Material: Unleashing the Future: Introducing our game-changing padding material, birthed from our waste streams. It's not just 100% recyclable; it's a disruptor, challenging the status quo and reshaping the very fabric of eco-friendly living.
Invest in Tomorrow: ByeBye Bed Limited is the Future: This isn’t just a crowdfunding opportunity; it’s your ticket to invest in the future of sustainability. Join the movement, fuel the revolution, and be part of a success story that will be told for generations.
Social Impact: Building Lives, Breaking Chains: But wait, there's more! Our initiative with HMP isn’t just about recycling materials; it's about recycling lives. We're rehabilitating prisoners, re-skilling them for a triumphant return to society. And the best part? They potentially become integral members of our powerhouse workforce.
Your Invitation to Greatness: Investing in ByeBye Bed Limited and Reborn Products isn’t just about returns; it’s about being part of a seismic shift. This is your opportunity to be on the ground floor of something monumental.
Interested in More Details? Ignite the Revolution - Join Us Now: Email us for more details and become part of a future where recycling isn’t just responsible; it’s a lifestyle. Let's redefine waste, together.
Thank you for daring to dream big with ByeBye Bed Limited and Reborn Products.

Paul HOLMES's picture #Energy
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

Doe mee aan de Green Innovation Hub contest!

Featured image

In Almere en de provincie Flevoland vinden de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland plaats zoals Hortus, Pampus, Zuidoever. Om echt toekomstgericht te kunnen bouwen en als voorbeeld te dienen voor de rest van Nederland, organiseren zij de Green Innovation Hub contest ’24. In deze competitie worden organisaties uitgedaagd om met digitaal gedreven toepassingen te komen op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen.

Ben jij een start-up, scale-up of een innovatief kleinbedrijf (MKB), en heb jij een digitaal gedreven toepassing op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen? Is jouw oplossing klaar om verder te groeien, te versnellen en op te schalen? Een oplossing waarmee jij echt impact kan maken? Doe dan mee met de Green Innovation Hub Contest ’24.

Op 6 maart wordt op basis van de ingezonden video-pitches een selectie gemaakt van de tien bedrijven die worden uitgenodigd voor het Green Innovation Hub Café. Op woensdag 17 april vindt de Contest Day plaats, tevens de officiële opening van de GIH 3.0 op de 9e verdieping. Tijdens dit evenement zullen de 10 deelnemers hun pitch presenteren, met een maximale duur van 4 minuten. Na de pitches krijgt de jury de gelegenheid om vragen te stellen. De winnaar wordt door experts verder geholpen en begeleid.

Check de website link voor meer informatie!

Xander Bakker's picture #Mobility
Noor Veenhoven, Program manager energy & circularity at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #22: How can we continue to facilitate homeowners in driving the energy transition?

Featured image

Grid congestion is becoming increasingly significant and will start to pose a problem in the low-voltage network in the coming years. This will prevent homeowners from transitioning away from gas, result in low efficiency for their solar panels, and could make it impossible to have a charging station at their doorstep. Alliander does not want to hinder the energy transition. Therefore, they are looking for a way to involve homeowners in the issue of grid congestion and provide solutions that are still feasible with a crowded grid.

In the energy work session on the 14th of December, Wouter van Rooijen (Alliander) discussed the challenges related to grid congestion. From 2030 onwards, it is expected that a significant portion of the low-voltage network will experience both over- and under-voltage. While the network will be reinforced as quickly as possible, the lack of labour capacity is also prompting the consideration of alternative solutions.

The solution that emerged from Wouter's co-creation process was WijkWise. In this work session, Wouter aimed to validate the WijkWise concept and find parties that could contribute to its development and market implementation. Dave van Loon from Kennisland moderated the session.

WijkWise – Understanding the neighbourhood's grid situation

The WijkWise concept focuses on three problems:

 • The growth of grid congestion at low-voltage
 • Homeowners' uncertainty about making sustainable investments. For instance, because they may not know if their solar panels will yield a good return.
 • Homeowners' lack of awareness regarding the impact their choices have on the stability of the grid.

The proposed solution:
"With WijkWise, Alliander continues to facilitate homeowners in making their homes more sustainable. Alliander does this by providing insight into the neighbourhood's grid situation and recommending the best investment. Residents can make informed choices that contribute to payback time, comfort, and certainty. A good choice benefits both the homeowner and the grid operator."

The idea is to provide more insight into the neighbourhood's grid situation and offer tailored advice for home sustainability. This way, homeowners can determine whether they should invest in insulation, a heat pump, or solar panels.

Alliander does not want to develop this concept alone, but is seeking partners to bring this concept to market.

Discussion

After the concept presentation, a brief discussion followed. The main questions raised were:

 • Can providing insight into the neighbourhood's grid situation have (negative) effects on the housing market?
  → They don't know yet; further investigation is needed.
 • Can this data be shared freely?
  → The data shared will be at the neighbourhood level (transformer level) and not in real-time (monthly). If there is user data involved, consent must be obtained.
 • What behaviour change do you expect?
  → That, during the investment moment, consideration will be given to the grid situation for the most advantageous investment.

After the discussion, we worked in groups with the Empathy Canvas from Kennisland to view the WijkWise concept from the perspective of the homeowners. This tool helped us really view the problems from the perspective of a homeowner.

Empathy Mapping

In three groups, we delved into the homeowner's situation. The recurring themes in the empathy maps were:

 • A sense of unfairness for the homeowner. They invest in sustainability and are rewarded with grid congestion problems.
 • A feeling of uncertainty for the homeowner. They want assurance that their investment will yield results.
 • Little trust in the grid operator and the government. First, everyone had to get solar panels, and now suddenly it doesn't fit, and net metering is being discontinued (or not?)
 • Limited understanding by homeowners because they find it very complicated and don't want to delve into it. It's not an urgent problem for them.
 • Collaboratively seeking solutions can be very positive, but can also lead to friction.

Alliander plans to take the next steps with this concept in 2024. In 2024, they are planning to do the follow-up research, make the minimal viable product, and launch the first version of the product at the end of the year.

Do you know of any stakeholders that absolutely need to be involved, or would you like to be involved in the implementation of the WijkWise concept? Please contact Noor at noor@amsterdamsmartcity.com. Special thanks to Wouter and Dave for this interesting session.

Noor Veenhoven's picture #Energy
Emma van der Vet, Digital Marketing at Deloitte, posted

De energietransitie vraagt om eerlijkheid en duidelijke randvoorwaarden

Featured image

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Nederland heeft tot nu toe goede stappen gezet, maar om de klimaatdoelen te behalen, moet er nog een flinke inhaalslag worden gemaakt. Wat is er nodig en wat is de rol van de overheid in deze transitie? Sander Oudmaijer en Ariën de Klerk, beiden werkzaam bij Monitor Deloitte, doen aanbevelingen gebaseerd op onze onlangs gepubliceerde Energie Transitie Monitor.

We hebben in Nederland de afgelopen decennia goede vooruitgang geboekt, máár om de klimaatdoelen van 2030 en daarna te halen, is er nog een flinke versnelling nodig, constateren Sander Oudmaijer, Director bij Monitor Deloitte, en Ariën de Klerk, Manager bij Monitor Deloitte. Ze baseren zich op de Energie Transitie Monitor (ETM) die Deloitte begin september gepubliceerde. Om de juiste keuzes te kunnen maken, hadden professionals uit de industrie, academici en beleidsmakers al langer behoefte aan een helder beeld en een gemeenschappelijke feitenbasis over de status van de energietransitie. De ETM biedt die huidige stand van zaken over de energietransitie in Nederland en laat zien wat ons te wachten staat. 

Omvang van de Nederlandse emissies

Afbeelding 1

De Klerk: “Tot nu toe hebben we keuzes gemaakt die relatief weinig pijn deden. Het grootste deel van de vooruitgang boekten we door laaghangend fruit te plukken, en mee te liften op ontwikkelingen die zich sowieso al voordeden. Denk aan het terugdringen van de industriële productie, efficiëntiemaatregelen en het feit dat we meer gebruik maken van bestaande technologieën zoals zonne- en windenergie. Om de klimaatdoelen te halen, ontkomen we er niet aan om nu ook keuzes te gaan maken die pijn doen.” 

Oudmaijer: “Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord in 2030 te halen, moeten er 570 laadpalen per dag worden geïnstalleerd en moeten er tien emissievrije bussen per week bij komen. Daarbij zouden we de verwarming van 600 huizen per dag moeten elektrificeren en moeten we tot 2050 om de dag één windmolen bouwen. Om dat voor elkaar te krijgen zullen er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden.”De Klerk: “De pleisters om kleine tekortkomingen te repareren raken op.”

Vertel het eerlijke verhaal

De rol van de overheid in de energietransitie is dan ook van groot belang, stellen Oudmaijer en De Klerk. De overheid schept de voorwaarden die nodig zijn om de doelen te kunnen behalen, en ze draagt tegelijk bij aan het vertellen van 'het eerlijke verhaal'. Oudmaijer: “Het is belangrijk dat er nu subsidies zijn voor elektrische auto's en allerlei duurzame maatregelen, maar dat houdt een keer op. De energietransitie gaat zowel burgers als bedrijven geld kosten. Dat eerlijke verhaal moet verteld worden.”  

"De vraag is niet of we nog een windmolenpark gaan bouwen op zee óf op land, het moet allebei."

De Klerk: “Bovendien is het nog vaak een of/of-discussie, maar de vraag is niet of we nog een windmolenpark gaan bouwen op zee óf op land, het moet allebei. Daarbovenop zijn investeringen in andere vormen van energievoorziening, zoals bijvoorbeeld kernenergie, noodzakelijk. Ook dat is het eerlijke verhaal: het is en/en.”

Oudmaijer: “De ETM laat duidelijk zien wat er moet gebeuren. Een belangrijke vraag is vervolgens hoe je gemeenschappen meekrijgt met al deze ontwikkelingen. Eigenlijk wil niemand een windmolenpark in zijn achtertuin. Als overheid moet je daarom nadenken hoe je dit zo goed mogelijk kan faciliteren. Wellicht moeten de voordelen van wind- en zonne-energie op een directere manier terugvloeien naar bepaalde gemeenschappen, zodat zij enthousiaster worden en meer betrokken raken. Zoals bij het windpark Veur de Wind, waar omwonenden meeprofiteren van het park, in plaats van dat het ze met dwang werd opgelegd.”

De Klerk: “Al dit soort zaken vragen om een heldere visie vanuit de overheid. Het moet voor investeerders en bedrijven duidelijk zijn wat ze van de overheid kunnen en mogen verwachten en hoe die hen kan helpen. De overheid schept duidelijke randvoorwaarden voor de langere termijn. Als we om de dag een windmolen willen bouwen, dan moet onder meer de termijn om een vergunning te krijgen voor de bouw van een windmolenpark vele malen sneller dan nu het geval is.”

Afbeelding 2

Win-winsituaties

We hebben in korte tijd veel werk te doen. Niettemin zijn volgens Oudmaijer en De Klerk de juiste bouwstenen aanwezig om dit succesvol aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan een innovatiecultuur, een al lang bestaande industriële sector en een toonaangevend onderwijssysteem. De uitdaging die voor ons ligt, is om al onze capaciteiten op vernieuwende wijze te orkestreren en de transitie te versnellen op een manier die samenleving, klimaat en economie ten goede komt. 

De Klerk: “Wat je niet wilt is dat bedrijven hun deuren in Nederland sluiten en in een ander land met dezelfde uitstoot verdergaan. De vraag is dus hoe we ervoor zorgen dat we economische daad- en draagkracht houden zonder daarbij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat te verzaken. Oftewel, we moeten opnieuw kijken wat onze rol is in de energietransitie en waarin we willen investeren als B.V. Nederland. Belangrijk is dat die keuzes passen bij de capaciteit van ons land en hetgeen waar we goed in (willen) zijn.” 

Oudmaijer: “We zijn in Nederland al een tijd bezig met waterstof, mede om de grote industrie te faciliteren. Als we ervoor kiezen om daar vol op in te zetten, dan zou de overheid met een duidelijke visie moeten komen. Stil staan bij vragen als: Op welke type waterstofdragers zetten we in? Waar willen we waterstof wel en niet voor gebruiken, en hoe gaan we dat als overheid faciliteren? De overheid zal een faciliterende rol moeten pakken, zodat bedrijven een afgewogen investeringsbeslissing kunnen maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er sneller vergunningen worden afgegeven, het duidelijk is waarvoor we het willen gebruiken en door locaties aan te wijzen waar fabrieken gebouwd kunnen worden.”

De Klerk: “Een ander idee is om het North Sea Consortium te versterken door een visie en een uitvoeringsplan te creëren. Dat positioneert de Noordzee als een krachtcentrale van de Noordwest-Europese offshore op het gebied van windenergie- en waterstofproductie. Op die manier zet je Nederland neer als krachtpatser en dient het als een mondiale blauwdruk voor een succesvolle energietransitie.”

Oudmaijer: “Begin hiermee door als overheid een duidelijke visie neer te leggen en samen met het bedrijfsleven pilotprojecten te starten om uit te vinden wat wel en niet werkt. Een iteratief proces waarbij overheid en bedrijfsleven hand in hand de meest succesvolle initiatieven verder brengen, waardoor duidelijk wordt wat daadwerkelijk impact oplevert. De tijd om het laaghangend fruit te plukken is voorbij, het gaat nu om heldere keuzes en concrete acties!”

Emma van der Vet's picture #Energy
Sanne van Kempen, Marketing & Communications Lead at Spectral, posted

Spectral Receives Investment from ABN AMRO Sustainable Impact Fund to Scale its Operations

Featured image

Spectral, a pioneer in the integration of energy and information technologies and a highly impactful scale-up in the energy sphere, is excited to announce a major turning point in its expansion. Spectral has successfully secured an investment from ABN AMRO’s Sustainable Impact Fund (SIF). The fund invests in impact-driven companies seeking both social and financial returns. The investment will primarily be used to scale and professionalize operations.

Sanne van Kempen's picture #Energy
Kerstin Gerlagh, General Manager , posted

Swedish Chamber Tech for Good by Ericsson at the 5G Hub Eindhoven

Featured image

The Swedish Chamber of Commerce and Ericsson is very pleased to invite you and your business relations to the exciting Swedish Chamber of Commerce Tech for Good – 5G Impact on Sustainability, which will be hosted by Ericsson on November 7, 2023, at the 5G Hub at High Tech Campus Eindhoven.
The digital transformation is an important enabler for companies to become more sustainable: when business processes become more efficient, companies will be able to save energy and/or reduce CO2 emissions. 5G plays a key role in the digital transformation. This is demonstrated at the 5G-Hub in Eindhoven, a joint initiative of Ericsson, Vodafone-Ziggo, Brainport Eindhoven, and High Tech Campus. The 5G hub was established to promote innovation and stimulate solutions that help improve sustainability.

This event is offered free of charge, registration is however, compulsory.

Sign up at the Swedish Chamber of Commerce website:
November 7, 2023 Tech for Good by Ericsson at the 5G Hub – Swedish Chamber of Commerce

For more information visit our website or send an email to events@swedishchamber.nl

Meet-up on Nov 7th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

14. Liveability

Featured image

The picture shows the average development of the liveability per household in residential neighborhoods in the Netherlands from 2014 (source: Leefbaarheid in Nederland, 2020)
 
This is the 14th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. This post discusses how to improve the liveability of neighbourhoods. Liveability is defined as the extent to which the living environment meets the requirements and wishes set by residents.

Differences in liveability between Dutch neighbourhoods

From the image above can be concluded that more than half of all households live in neighborhoods to be qualified as at least 'good'. On the other hand, about 1 million households live in neighborhoods where liveability is weak or even less.
These differences are mainly caused by nuisance, insecurity, and lack of social cohesion. Locally, the quality of the houses stays behind.
The neighborhoods with a weak or poorer liveability are mainly located in the large cities. Besides the fact that many residents are unemployed and have financial problems, there is also a relatively high concentration of (mental) health problems, loneliness, abuse of alcohol and drugs and crime. However, many people with similar problems also live outside these neighbourhoods, spread across the entire city.

Integration through differentiation: limited success

The Netherlands look back on a 75 years period in which urban renewal was high on the agenda of the national and municipal government. Over the years, housing different income groups within each neighbourhood has played a major role in policy. To achieve this goal, part of the housing stock was demolished to be replaced by more expensive houses. This also happened if the structural condition of the houses involved gave no reason to demolishment.
Most studies show that the differentiation of the housing stock has rarely had a positive impact on social cohesion in a neighborhood and often even a negative one. The problems, on the other hand, were spread over a wider area.

Ensuring a liveable existence of the poor

Reinout Kleinhans justly states: <em>Poor neighborhoods are the location of deprivation, but by no means always the cause of it.</em> A twofold focus is therefore required: First and foremost, tackling poverty and a structural improvement of the quality of life of people in disadvantaged positions, and furthermore an integrated neighborhood-oriented approach in places where many disadvantaged people live together.
I have already listed measures to improve the quality of life of disadvantaged groups in an earlier post that dealt with social security. I will therefore focus here on the characteristics of an integrated neighbourhood-oriented approach.
• Strengthening of the remaining social cohesion in neighborhoods by supporting bottom-up initiatives that result in new connections and feed feelings of hope and recognition.
• Improvement of the quality of the housing stock and public space where necessary to stimulate mobility within the neighborhood, instead of attracting 'import' from outside.
• Allowing residents to continue living in their own neighborhood in the event of necessary improvements in the housing stock.
• Abstaining from large-scale demolition to make room for better-off residents from outside the neighborhood if there are sufficient candidates from within.
• In new neighborhoods, strive for social, cultural, and ethnic diversity at neighborhood level so that children and adults can meet each other. On 'block level', being 'among us' can contribute to feeling at home, liveability, and self-confidence.
• Curative approach to nuisance-causing residents and repressive approach to subversive crime through the prominent presence of community police officers who operate right into the capillaries of neighbourhoods, without inciting aggression.
• Offering small-scale assisted living programs to people for whom independent living is still too much of a task. This also applies to housing-first for the homeless.
• Strengthening the possibilities for identification and proudness of inhabitants by establishing top-quality play and park facilities, a multifunctional cultural center with a cross-district function and the choice of beautiful architecture.
• Improving the involvement of residents of neighbourhoods by trusting them and giving them actual say, laid down in neighborhood law.
 
Follow the link below to find an overview of all articles.

Herman van den Bosch's picture #Citizens&Living
Adriaan van Eck, Implementing IoT & Smart Energy , posted

Free KNX Smart Energy IoT workshop at FLEXCON2023 September 20 - 14.00 – 16.30 hours – max 8 developers.

Featured image

KNX and FLEXCON2023 are hosting an in-depth KNX IoT development workshop. Are you a developer who wants to build Smart Energy applications? Bring your RPi’s and other Linux devices and come to Les Brigittines in Brussels on September 20th ! Connect heatpumps, EV's, Solar systems, smart meters, sensors, batteries etc to the smartgrid

In this workshop, you will get to understand the KNX IoT development approach. You will get your hands om a state-of-the-art test bench, equipped with a virtual KNX installation featuring actuators with load control and real-time current detection, providing instant power consumption insights.

The workshop is free of charge. We have only 8 spots available, so apply now! For more information and subscription to the KNX IoT workshop on September 20th:
https://survey.alchemer.com/s3/7460981/FLEXCON-2023-KNX-IoT-Workshop

For information on the #FLEXCON2023 event:
https://flexcon.energy

Adriaan van Eck's picture #Energy
Shilpa S, Talent Acquistition Specialist at Spectral, posted

Vacature Technisch Projectmanager (Smart Energy Solutions)

De rol

Als onze nieuwe projectmanager:

 • Communiceer je met allerlei belanghebbenden over het beloop van projecten. Intern zijn dat bijvoorbeeld: de business developers, finance manager, het product & delivery team, en het managementteam. Je communiceert extern met onze klanten, partners, en leveranciers.
 • Je begeleidt projecten van begin tot einde: je stapt in tijdens het tekenen van het contract, begeleidt de ontwikkeling, en viert de succesvolle oplevering.
 • Je staat klanten, indien nodig, bij tijdens het gebruik van onze producten.
 • Je bepaalt samen met business development de scope van het project en definieert de doelen die we willen behalen.
 • Je bereidt samen met business development de budgetten voor, gebaseerd op de scope van het project en de vraag vanuit het team.
 • Je houdt de kosten van het project bij, zodat we binnen budget blijven.
 • Je ontwikkelt een gedetailleerde planning voor het project, inclusief mijlpalen en updatemomenten, en houdt die bij.
 • Je communiceert consistente updates naar interne en externe belanghebbenden over de strategie, aanpassingen, en de voortgang.
 • Je beheert de contracten met leveranciers en communiceert onze verwachtingen met hen.
 • Je meet de resultaten van de projecten en identificeert mogelijke verbeterpunten.
 • Je reist indien nodig naar onze klanten (binnen Nederland) om met hen te overleggen.

Teamgrootte: 5
Rapporteert aan: Technical Project Manager Team Lead

Over jou

Je bent een ervaren project manager met een hart voor duurzaamheid die op zoek is naar een volgende uitdaging.

MUST-HAVES

 • Minstens 2 jaar ervaring in projectmanagement en dergelijke rollen 
 • Minstens 3 jaar ervaring in ten minste een van deze branches:
  ○ Smart grids
  ○ (Hernieuwbare) energie(opslag)
  ○ Control & automation
  ○ Software engineering
  ○ ICT-systemen
 • Bewezen vermogen om problemen creatief op te lossen
 • Je bent bekend met projectmanagementsoftware (zoals ASANA) en -methodes
 • Ervaring met het managen van projecten van begin tot einde
 • Uitstekende analytische vaardigheden - je ziet het verschil tussen de hoofdboodschap en de ruis eromheen
 • Sterke socialevaardigheden, of je gesprekspartner nou je collega, een klant, of een partnerbedrijf is
 • Bewezen vermogen om projecten af te maken volgens de geplande scope, budget, en tijdslijn
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Engels (de voertaal op kantoor is Engels)
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands (onze klanten bevinden zich voornamelijk in Nederland)

 

NICE-TO-HAVES

 • Ervaring met ontwikkelgereedschap zoals GITlab
 • Ervaring met electrische/duurzaam energie systemen
 • Ervaring met power systems en SCADA systemen

 

Ons aanbod

 • Marktconform salaris met bonus bij goed functioneren van het bedrijf en het team
 • Twee keer per week biologische, vegetarische lunch op kantoor, vrijdagmiddagborrel, vers fruit
 • Uitdagende rol in ambitieuze, internationale werkomgeving, met veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling
 • Hecht en gezellig team
 • De kans om écht het verschil te maken in de mondiale energietransitie
 • Bijzondere, innovatieve projecten met impactvolle, toonaangevende klanten en partners

De startdatum is flexibel, maar je zou direct kunnen beginnen.
Lees hier meer over ons en over onze projecten hier.
Klinkt goed? Klik op onderstaande knop om te solliciteren. We kijken ernaar uit van u te horen!

#Energy
Shilpa S, Talent Acquistition Specialist at Spectral, posted

Vacature Technisch Consultant/ Energy Consultant at Spectral

De rol

Je wordt onderdeel van het Spectral Consultancy Team, een klein team van consultants en engineers met een grote drive om innovatieve en impactvolle projecten te kick-starten.

Als technisch consultant ga je een belangrijke bijdrage leveren aan het begeleiden en adviseren van onze opdrachtgevers op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en intelligente energienetwerken.

De projecten die wij uitvoeren zijn bij voorkeur gericht op de mogelijke implementatie van één van onze (toekomstige) smart grid platformen om daarmee duurzame impact te realiseren. Ons werk bestaat uit technisch-financiële haalbaarheidsstudies, potentie-analyses voor het ontsluiten en vermarkten van flexibiliteit, het ontwerpen van integrale, duurzame energieoplossingen en het begeleiden van tendertrajecten voor bijvoorbeeld batterijsystemen.

Jouw technisch (voor)ontwerp en overzicht van technische en functionele eisen vormt de start voor het werk van de development teams binnen Spectral.

Je werkt hierbij dagelijks samen met je collega's van het Consultancy Team en met de andere specialisten en developers die binnen Spectral rondlopen.

Binnen een project worden er verschillende vaardigheden van je gevraagd: de begeleiding van het gehele proces, maar ook subtaken als het eerste kennismakingsgesprek, het formuleren en formaliseren van de opdracht, het (mede) uitvoeren van de adviesopdracht of het technisch ontwerp en het geven van en een wervende eindpresentatie.

Met jouw inhoudelijke expertise en scherpe visie op het gebied van slimme, integrale en duurzame energietechnologieën breng je het Consultancy Team naar een hoger niveau.

Deze functie is gevestigd in Nederland 

Over jou

MUST-HAVES

 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van (duurzame) energie, bij voorkeur als technisch consultant of engineer
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding in een technische richting met een sterke interesse in (duurzame) energietechnologie
 • Je bent communicatief sterk, zowel in woord als geschrift, in Nederlands (moedertaal) en Engels (Engels is de voertaal binnen Spectral)
 • Je krijgt er energie van om samen te werken met opdrachtgevers, stakeholders en het interne team
 • Je staat ervoor open om te ontdekken waar je, buiten het consultancy team om, binnen Spectral nog meer waarde kan toevoegen en je talenten tot uiting kunt brengen
 • Je bent technisch sterk onderlegd en hebt een veelzijdige en analytische blik op de energietransitie. 
 • Je bent in staat om vanuit een helikopterview problemen te analyseren, oplossingen aan te dragen en dit te vertalen in een technisch (voor)ontwerp.
 • Je bent ondernemend, proactief en leergierig en in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken
 • Je voelt je comfortabel in een relatief jonge en snelgroeiende organisatie met een turbulente en ambitieuze werkomgeving waar we allemaal net even dat stapje extra zetten om de klantverwachting te overtreffen en impact te maken
 • Je hebt, net als de rest van het team, een tomeloze drive voor duurzame energie-innovatie en je krijgt al energie bij de gedachte aan het verder (internationaal) opschalen van de onderneming

NICE-TO-HAVES 

 • Modelleerervaring (bijvoorbeeld Python of MATLAB)
 • Ervaring met business case berekeningen
 • Je krijgt energie van het scoren van new business

Kom bij het team

CV en motivatiebrief dient in het Nederlands te zijn

Klinkt goed? Solliciteer dan via https://jobs.spectral.energy/technisch-consultant

#Energy
Patricia Hoogland, Programma- en communicatiemanager at Amsterdam Smart City, posted

Transition day 2023: Local Energy systems, scale up, scale up, scale up

Featured image

Energetic for energy

The technology is here. People and organizations are there. We have a lot of learnings from innovation pilots like Live and Atelier: we're all set. And yet, scaling up local energy systems like Live and Atelier seems to be incredibly difficult. What are the obstacles and barriers to scaling up these initiatives? These questions were the focus of the working session "local energy systems, scale up, scale up, scale up”.   The partners unanimously recognized the issue of scaling up as it affected all of them, and enthousiastically engaged in the work session.

Barrieres for upscaling

Together we searched for the actual challenges where local energy systems can be a solution, and the barriers for upscaling. We looked at the first actionable follow-up steps to achieve the required upscaling.

We chose a <em>chair battle</em> as work format and had an open and honest conversation about the challenges we face. It was fascinating to see that sometimes the different stakeholders, despite having the same goal, cannot come to an agreement and this can lead to considerable frustration.   

What we learned?

A lot! The picture report says more than a thousand words, but  in short:
·      We can only solve this challenge together; and that’s difficult
·      Citizens and companies often do not know where to go and often do not know the existing possibilities
·      We have the same goal, but there are many different interests
·      The solutions are already there

And now?

We will continue the topic with great energy in the coming period and try to set up a fixed program structure to keep the development up to speed. 

Do you want to know more about this challenge? Please let me know. patricia@amsterdamsmartcity.com

Patricia Hoogland's picture #Energy
Marjolein Bot, Lead Energy&Digital at Amsterdam Economic Board, posted

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst Actienetwerk GasTerug

Het Actienetwerk GasTerug zet zich in om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren in de metropool Amsterdam. Want je bent het meest duurzaam door de energie die je niet gebruikt.

Het netwerk bestaat uit een groeiende groep van mensen die zich op verschillende gebieden hiervoor willen inzetten - en jij kunt ook meedoen!

Op 22 juni is de volgende netwerkbijeenkomst. Wil je hierbij zijn, meld je dan aan via:
https://ikzetookdeknopom.nl/2023/05/27/7e-netwerkbijeenkomst/

Marjolein Bot's picture Meet-up on Jun 22nd
Maéva Dang, Researcher at Delft University of Technology (TU Delft), posted

Event "Negotiating Energy" at AMS Institute

Featured image

#EVENT: NEGOTIATING ENERGY 💡

When: May 10 from 3 PM - 5 PM
Location: AMS Institute or online (hybrid)

Join SuperworldTU Delft, and AMS Institute for an inspiring event as we explore the complexities of energy transition and retrofitting in the built environment. The upcoming hybrid event will showcase their research project and how it supports the negotiation processes of retrofitting and energy as a common resource.

For more information and registration (free), please click here: https://lnkd.in/dDDtuEru

#energy #energytransition #project #environment #VVE #research
___

In #collaboration with Gemeente AmsterdamStichting !WOONCLICKNLNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Lecture / presentation on May 10th