Knowledge event on Energy Transition

Featured image

De komende jaren zal Nederland in hoog tempo de omslag moeten maken van een samenleving en economie die is gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een die functioneert op basis van schone en duurzame bronnen. Deze energietransitie betekent concreet dat er in de stad en op het platteland vele honderdduizenden installaties moeten worden gerealiseerd. De energietransitie is daarmee feitelijk een ruimtelijke opgave en is in hoge mate afhankelijk van de kennis en vernieuwing van het ruimtelijk domein. Om professionals van overheden en maatschappelijke organisaties én initiatiefnemers hierbij te ondersteunen, organiseren RUIMTEVOLK en BrabantKennis in samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken op 10 november 2016 in Breda Expeditie Energie en Ruimte. Een uniek evenement met dé koplopers van de energietransitie in Nederland.T...

De komende jaren zal Nederland in hoog tempo de omslag moeten maken van een samenleving en economie die is gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een die functioneert op basis van schone en duurzame bronnen. Deze energietransitie betekent concreet dat er in de stad en op het platteland vele honderdduizenden installaties moeten worden gerealiseerd. De energietransitie is daarmee feitelijk een ruimtelijke opgave en is in hoge mate afhankelijk van de kennis en vernieuwing van het ruimtelijk domein.

Om professionals van overheden en maatschappelijke organisaties én initiatiefnemers hierbij te ondersteunen, organiseren RUIMTEVOLK en BrabantKennis in samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken op 10 november 2016 in Breda Expeditie Energie en Ruimte. Een uniek evenement met dé koplopers van de energietransitie in Nederland.Tientallen sprekers delen hun kennis en ervaring met inspirerende presentaties en interactieve ateliers.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe bepaal ik de energiebehoefte van mijn stad of regio? Hoe krijg ik zicht op de potenties en mogelijkheden van mijn gebied? Hoe organiseer ik draagvlak en stimuleer ik initiatief? Welke technische mogelijkheden zijn er? Hoe zet ik de energietransitie op een slimme manier in voor gebiedsontwikkelingen en transformaties, bijvoorbeeld bij de revitalisering van woonwijken, herbestemming van boerenerven, natuurbeheer of transformatie van werklocaties? Waarom en op welke wijze kunnen we met elkaar in de regio samenwerken? En welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet en Omgevingsplannen voor mijn ambities?

http://energie-ruimte.ruimtevolk.nl/#start

Comments

Topics