MaaS Mobility #4: 'Iedereen aan de MaaS' (in Dutch)

Featured image

“In 2025 moet het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij zijn”. Dat is één van de ambities waar de Amsterdam Economic Board zich voor inzet. Één van de speerpunten om deze ambitie te bereiken is Mobility as a Service (MaaS).

We gaan toe naar een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen via fiets, trein, tram/metro, deelauto en taxi op maat aanbieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren.

Ontwikkelingen rond MaaS zijn zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog relatief onbekend en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om de adoptie van MaaS in de regio te versnellen, organiseert de Board een serie van vijf bijeenkomsten, waarin we aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners uitdagen om mee te denken en een bijdrage te leveren aan deze versnelling.

MaaS Meetup #4: “Iedereen aan de MaaS”

Tot nu hebben we het gehad over de technologie, het delen van data en eigenaarschap. Maar wie is straks de eindgebruiker en wat moet er gebeuren om reizigers óók in MaaS te laten geloven? Deze vierde editie zijn we te gast bij ShareNL

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Gedragsverandering en beïnvloeding bij reizigers – Nicole Stofberg (UvA)
- Welke gedragsverandering is er nodig om MaaS tot een succes te maken? –Karina Tiekstra van MyWheels:
- Van bezit naar delen. Waar zitten de knelpunten? – Ananda Groag (ShareNL)

https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/maas-meetup-4

Comments

Topics