Melika Levelt

Activity

 • 4
  Updates
 • 1
  Thumbs up
 • 0
  Comments
Melika Levelt, Senior onderzoeker at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Ontdek wat participatie in energietransitie inhoudt met online spel

Featured image

Op 4 juni organiseert Hogeschool van Amsterdam een online spelsessie waar participatie in de energietransitie centraal staat. Tijdens deze sessie krijg jij de kans om in de rol te kruipen van een betrokkene in de fictieve stad Vechtdrecht en zo te ontdekken wat participatie voor iedereen inhoudt.

Wat gaan we doen?

 • De sessie start met een korte presentatie over vraagstukken rond participatie in de energietransitie met name op het niveau van wijken en buurten.
 • Daarna spelen we het spel Participatie in de Energietransitie, waarbij je in de rol kruipt van een betrokkene uit Vechtdrecht zoals een wethouder, buurtbewoner, energieadviseur, investeerder, of een mederwerker van een woningcorporatie of energiebedrijf.
 • Samen ontdek je wat participatie voor ieder van jullie inhoudt, welke voorwaarden van belang zijn en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Blijven de meningen verdeeld of lukt het consensus te bereiken over wat participatie in de energietransitie moet en kan betekenen?
 • De sessie sluit af met een reflectie op het spel en een uitwisseling van ideeën over verdere ontwikkeling van het spel voor het onderwijs en om discussie op gang te brengen over participatie in de praktijk van de energietransitie.

Wanneer: vrijdag 4 juni
Hoe laat: van 9.00 tot 11.00
Waar: online

Meedoen? Meld je uiterlijk maandag 31 mei aan bij Melika Levelt: m.levelt@hva.nl

Je ontvangt een bevestiging van deelname als er nog plek is. Reken ook op voorbereidende informatie over Vechtdrecht en je rol zodat we op vrijdag 4 juni vol overtuiging met elkaar in gesprek kunnen.

Melika Levelt's picture Masterclass / workshop on Jun 4th
Melika Levelt, Senior onderzoeker at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Lees en volg de themareeks Bodem & Ondergrond van Rooilijn

Featured image

Een artikelenreeks over de positie van bodem en ondergrond in ruimtelijke ontwikkeling door Rooilijn, online open-access tijdschrift voor wetenschap en beleid in de Ruimtelijke ordening. Met artikelen van onder andere Geert Roovers, Maarten Hogeweij, Melika Levelt, Astrid Druijff, Marco Scheffers, Joeri Naus en Erwin Biersteker

De ondergrond levert een essentiële bijdrage aan alles wat boven de grond wordt gepland en gebouwd. Naast grondstoffen om te bouwen gebruiken we de ondergrondse lagen ook om gebouwen te funderen, rioleringen en leidingen aan te leggen, ons van energie en drinkwater te voorzien en om water te bergen. Gek dus eigenlijk dat de ondergrond lang weinig aandacht heeft gehad in de ruimtelijke planning. Daarom nu extra aandacht voor bodem en ondergrond in Rooilijn.

Melika Levelt's picture #Energy
Melika Levelt, Senior onderzoeker at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Masterclass Omgevingscanvas

Featured image

Heb je een plan voor een buurtmoestuin, binnenstedelijke herontwikkeling of duurzame energieopwekking? Hoe zorg je dat dit plan gedragen gaat worden door belanghebbenden? Participatie! Maar hoe? NWO-SURF-project R-LINK presenteert Het Omgevingscanvas, voor iedereen die plannen maakt met een ruimtelijke impact.

Er zijn veel tools voor participatie. Die helpen een gemeente bijvoorbeeld om te bepalen aan wat voor steun een initiatief van bewoners behoefte heeft. Of om te bepalen welke mate van participatie gezien de fase van beleidsvorming en het onderwerp realistisch is. Ook zijn al veel procedures of werkvormen bedacht om mensen te betrekken. Denk aan een burgerpanel, focusgroep, e-participatie, praatcafé. Tools hebben echter minder aandacht voor de inhoud van het gesprek. Hoe zorg je dat in het gesprek dat naar boven komt wat je plan echt verrijkt en helder wordt welke verschillende waarden in het geding zijn met betrekking tot je project?

Het Omgevingscanvas
Over wat waardevol is valt te twisten. Dat gesprek moet worden gevoerd wil je in een proces niet voor verrassingen komen te staan (weerstand) én wil je de beloftes van participatie waarmaken. In het geval van gebiedsontwikkeling zitten waarden niet alleen in het project, maar juist ook in de plek. Het Omgevingscanvas helpt je om hier stapsgewijs zicht op te krijgen, met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken.

Wil je dit zelf ervaren zodat je het misschien ook kunt toepassen in je eigen project? Kom dan naar de masterclass Werken met het Omgevingscanvas die Hogeschool van Amsterdam, Urban Technology in samenwerking met Amsterdam Smart City heeft ontwikkeld.

Daarna praten we in de avond verder over de mythe van participatie in Pakhuis de Zwijger! Ben jij daar ook bij? Check het event: https://amsterdamsmartcity.com/events/rooilijn-kenniskring-9

Melika Levelt's picture Event on Jan 23rd
Melika Levelt, Senior onderzoeker at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Rooilijn Kenniskring #9

Featured image

Van terp tot zandrug en van drooglegging tot stadsontwikkeling – Nederland dankt zijn bestaan aan gebiedsontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, is een nauwe samenwerking tussen vele partijen nodig. Participatie in een open stad betekent een stad waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken en meedoen in het vormgeven van de ruimte. Bestaat zo’n stad alleen in theorie of moeten we hoopvoller zijn? Rooilijn Kenniskring 9 gaat in gesprek met experts uit de wetenschap en de praktijk. Waar lopen zij tegenaan en waar zien zij kansen voor de toekomst?

Vooraf heb je de mogelijkheid om mee te doen aan een Masterclass over participatie! Check het event en schrijf je gratis in: https://amsterdamsmartcity.com/events/masterclass-omgevingscanvas

Melika Levelt's picture Event on Jan 23rd