#User involvement

Topic within Digital City
Arpad Gerecsey, Director/Chief Innovation Officer/Board member at A Lab Amsterdam, posted

Stichting A Lab zoekt een Community Collega

Featured image

A Lab is een gemeenschap van 300 creatieven, technologen en sociale ondernemers aan het IJ. Voor en met hen organiseren wij evenementen, verhuren ruimte en brengen we partners uit cultuur, wetenschap, overheid en maatschappij samen.

Wij zijn een Broedplaats zonder winstoogmerk en zoeken een gepassioneerde en ervaren community collega die ons team van vier komt versterken.

Zin in? Klik dan op de link hieronder.

Arpad Gerecsey's picture #Citizens&Living
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Demodag #16 Circulair & Digitaal

Featured image

Volgende week dinsdag 21 juni vindt de eerste fysieke demodag sinds de pandemie plaats. De thema’s Circulariteit en Digitaal staan centraal, en het programma is inmiddels rond. Er staan weer mooie initiatieven en complexe vraagstukken op de planning.

Demodagen zijn onderdeel van ons innovatieproces en bedoeld om de voortgang van verschillende innovatieprojecten te stimuleren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma's te delen en anderen te betrekken bij projecten of uitdagingen. Meer informatie over wat de demodagen precies zijn en waarom je mee wilt doen, vind je hier.

Klinkt het programma interessant? Je bent meer dan welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten in de comments of mail naar trisha@amsterdamsmartcity.com. De Demodag is van 14:00-16:45 met een borrel na afloop

Werksessies
Reduceren (illegale) drones in de stad – Daan Groenink (Gemeente Amsterdam)
De Gemeente Amsterdam detecteert steeds meer (illegale) drones in het luchtruim van Amsterdam. In samenwerking met de politie onderzoekt de gemeente hoe zij het aantal drones kunnen verminderen met zo min mogelijk handhaving. Hoe kan de Gemeente dit het best aanpakken?

Subsidieregeling ketensamenwerking - Suzanne van den Noort (Provincie Noord-Holland)
De provincie is bezig om een subsidieregeling op te stellen om te stimuleren dat meerdere bedrijven in de keten op regionale of bovenregionale schaal gaan samenwerken om circulaire projecten, diensten of processen te realiseren. Hiervoor is een verkenning gedaan om te komen tot een regeling die zo goed mogelijk aansluit op de vraag van bedrijven en dus subsidiëring mogelijk maakt van de activiteiten die de gewenste samenwerking stimuleert. In deze werksessie wil de provincie haar beeld en ideeën verrijken en toetsen om keuzes te kunnen maken hoe de subsidieregeling het beste vorm kan krijgen. Daarnaast speelt de vraag hoe de concept regeling voordat deze in werking treedt kan worden getoetst bij vertegenwoordigers van de doelgroep(en): primair bedrijven.

Digitale Materialenbank - Mark van der Putten (Gem Amsterdam)
In Amsterdam wordt gewerkt aan de implementatie van circulariteit bij ontwerp, inkoop en beheer van de openbare ruimte. Hergebruik is inmiddels verder gedifferentieerd tot ‘Hergebruik, tenzij …’ en wordt in eerste oriëntatie lokaal binnen de projectgrenzen toegepast. Indien er binnen een project geen ruimte is voor het hergebruik, zijn de vrijgekomen assets beschikbaar voor een ander project elders in de stad. Maar zo een uitwissingsproces loopt niet vanzelfsprekend. Aan de basis hiervan ligt uitwisseling van informatie. Hiervoor staat Amsterdam aan de start voor het ontwikkelen van de digitale materialenbank, waarin latende projecten en ontvangende project respectievelijk hun vrijkomende assets en te reserveren assets kenbaar maken

Amsterdam Smart City's picture Demoday on Jun 21st
Wendolijn Beukers, Project manager , posted

Summerschool: Dilemma's van de slimme stad

Featured image

Ben je een jongprofessional en wil je alles leren over de slimme stad? Meld je nu aan voor de Summerschool ‘Dilemma’s van de slimme stad’ op 24, 25 en 26 augustus in Den Haag. Samen met 24 studenten en jongprofessionals werk je in multidisciplinaire teams en bedenk je een vernieuwend concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Deze summerschool wordt georganiseerd door Future City Foundation en het Kennislab voor Urbanisme, in opdracht van Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de gemeente Den Haag en LivingLab Scheveningen.

Data: 24, 25 en 26 augustus 2022
Locaties: Den Haag – Scheveningen
Deelname gratis (inclusief overnachtingen en eten en drinken).

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Toeslagenaffaire, Chinese camera's of discriminerende AI. Digitalisering en nieuwe technologie stelt ons voor ingewikkelde dilemma's. Hoe willen we deze nieuwe technologie benutten, onder welke voorwaarden? Ga deze zomer mee naar Living Lab Scheveningen, waar smartcityoplossingen in de praktijk worden getest. Tussen de bewoners en bezoekers van Scheveningen. Tijdens de summerschool gaan we met hen in gesprek over de dilemma’s van slimme oplossingen en bedenk je samen met 24 studenten en jongprofessionals een vernieuwd concept voor de randvoorwaarden van de digitale transitie.

Laat je inspireren door experts van de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Living Lab Scheveningen en vele anderen. Ontdek wat mensen bezighoudt en vertaal dat in een concreet product. Aan het einde van de summerschool presenteer je met je team jullie briljante plan aan de vakjury en wie weet winnen jullie die 2000 euro!

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

DOE MEE!
Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.
Je bent tussen de 18 en 29 jaar, je volgt een hbo- of wo-opleiding of bent net aan het werk (max 3 jaar werkervaring). En je hebt een achtergrond in:

 • ORGANISATIE: rechten, bestuurderskunde, economie
 • SOCIAAL: sociologie, sociale geografie
 • RUIMTE: ruimtelijke ordening, geografie, planologie, stedenbouw
 • DESIGN: product design, multimedia, marketing
 • TECH: geo en media design, game design, computer science / IT en software developing
 • of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom.

Aan deze summerschool kunnen 24 studenten en jongprofessionals deelnemen. Deelnemen is GRATIS (inclusief overnachtingen en eten en drinken).

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Wendolijn Beukers's picture Masterclass / workshop from Aug 24th to Aug 26th
Lisa Hobus, posted

You Are Your Profile II - Feestelijke filmvertoning + borrel

Featured image

Elke keer dat we online zijn maken we keuzes die soms vervelende gevolgen kunnen hebben voor onszelf of anderen. Zijn we ons ervan bewust hoe veilig onze persoonsdata werkelijk zijn? En hoe persoonsgegevens zoals je naam, nummer of foto’s gedeeld en gezien kunnen worden door anderen? Precies deze vragen staan centraal in de korte film You Are Your Profile II – Personal considerations in a digital world waarin persoonlijke verhalen van jongeren gevolgd worden die ervaring hebben met bijvoorbeeld online ‘shaming’.

Kom naar dit offline event over het online leven!
Tijdens dit feestelijke event wordt deze korte film vertoond en gaan we met elkaar in gesprek over het leven in een digitale wereld. Welke vragen houden je bezig, waar loop je tegenaan en wat zou de gemeente hierin voor jou kunnen betekenen? Met de film en de nagesprekken wil de gemeente de bewustwording bevorderen over het delen van persoonlijke data online. Daarnaast wil de gemeente meer weten over hoe zij van waarde kan zijn voor Amsterdammers op dit gebied. We sluiten af met hapjes en drankjes.

Meld je direct aan via https://www.amsterdam.nl/formulieren/innovatie/you-are-your-profile-ii-personal/

Meet-up on Jun 7th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

'Better cities' is nu 'Steden en digitalisering'

Featured image

Vorige week heb ik de community geattendeerd op de publicatie van mijn e-book Better cities and digitization. Dat is een compilatie van de 23 posts op deze website het afgelopen half jaar.
Inmiddels is ook de Nederlandstalige versie Steden en digitalisering beschikbaar. Ik sta daarin eerst stil bij de technocentrische en de mensgerichte benadering van smart cities.  Daarna problematiseer ik de roep om 'datagestuurd beleid'. Ik ga vervolgens uitvoerig in op ethische principes bij de beoordeling van technologieën. Vervolgens beschrijf ik een procedure hoe steden met digitalisering zouden kunnen omgaan, te beginnen met Kate Raworth. Ook het digitaliseringsbeleid van Amsterdam krijgt aandacht.  Daarna komen vier toepassingen aan de orde: bestuur, energie, mobiliteit en gezondheidszorg.  Wie doorleest tot op de laatste bladzijde ziet dat Amsterdam Smart City het laatste woord krijgt;-)

Via de link hieronder kun je dit boek gratis downloaden.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Gijs Boerwinkel, Head of communications at Waag, posted

Performance: Parallel Life door Edit Kaldor (60-90 min.)

Featured image

Heb je je ooit voorgesteld hoe het zou zijn om iemand anders te zijn? Om wakker te worden in een ander lichaam? Om de wereld te zien met andere ogen en de dingen te beleven zoals een ander ze zou beleven? Om te dromen als die ander en de gevoelens te hebben van een ander? En stel je voor dat je vervolgens jezelf tegenkomt op straat. Wat zou je zeggen?

Parallel Life is een interactieve voorstelling die wordt gespeeld voor- en door individuele toeschouwers middels hun telefoons op de straten van Amsterdam. Er worden lagen van fictie en verborgen performatieve elementen vermengd met de dagelijkse realiteit van het stadsleven. De voorstelling wordt speciaal voor elke toeschouwer op basis van haar of zijn eigen input gemaakt. Door middel van een chatgesprek, met wat een vriendelijke vreemde of een bot zou kunnen zijn, wordt voor elke deelnemer een 'profiel' samengesteld. Vervolgens worden de profielen gewisseld en bevindt de toeschouwer zich vanaf dat moment in de huid van iemand anders. Iemand die op straat wellicht op armlengte afstand is.

Losse voorstellingen van 90 minuten.

Zaterdag 14 mei 2022
14:00 uur - Engels
17:00 uur - Nederlands

Zondag 15 mei 2022
14:00 uur - Nederlands
17:00 uur - Engels

Zaterdag 21 mei 2022
14:00 uur - Engels
17:00 uur - Nederlands

Zondag 22 mei 2022
14:00 uur - Nederlands
17:00 uur - Engels

Gijs Boerwinkel's picture Masterclass / workshop from May 14th to May 22nd
Gido van Rooijen, Researcher , posted

Rapport 'Beter beslissen over datacentra' (Rathenau Instituut)

Featured image

In de afgelopen maanden is de maatschappelijke en politieke discussie over de vestiging van datacentra in een stroomversnelling geraakt. Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een groot datacentrum bij Zeewolde is veel gesproken over nut, noodzaak en wenselijkheid van vestiging van dit soort faciliteiten in Nederland. Daarbij kwamen zorgen naar boven over de verhouding tussen het energie- en grondstoffengebruik van datacentra en hun maatschappelijke en economische meerwaarde. Ook was er kritiek op hoe de besluitvorming over de vestiging van datacentra bestuurlijk is ingericht.

Het rapport 'Beter beslissen over datacentra' van het Rathenau Instituut onderzoekt de maatschappelijke betekenis van datacentra en de besluitvorming over hun vestiging. Het maakt inzichtelijk wat datacentra zijn, hoe ze werken en hoe ze onderling van elkaar verschillen, welke kwesties er spelen en hoe deze kwesties op dit moment bestuurd worden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De analyse mondt uit in vijf aanbevelingen voor een goede publieke governance van de digitale infrastructuur.

Het Rathenau Instituut pleit ervoor om bij de ontwikkeling van beleid, niet te focussen op de (grote) datacentra die nu volop in de belangstelling staan, maar te kijken naar de hele infrastructuur die de digitalisering van onze samenleving mogelijk maakt. Daarbij gaat het ook om kabels, zendmasten, ontvangers, schakelaars en routers, plus de functies die zij in samenhang vervullen. Wat willen we in Nederland met deze infrastructuur? Die vraag zou het voorwerp moeten zijn van een maatschappelijk debat. Naast bestuurders en deskundigen, moeten ook burgers daarbij betrokken zijn. Om het debat te voeden, is ook meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de financieel-economische voordelen van datacentra.

De digitale infrastructuur is inmiddels zo belangrijk geworden voor de samenleving dat ze kenmerken heeft van een nutsvoorziening: een essentiële voorziening van algemeen belang. Dit betekent dat publieke waarden leidend moeten zijn bij de governance van deze infrastructuur. Het bestaande energiebeleid kan daartoe als model dienen. Het onderzoek laat zien dat relevante publieke waarden voor de digitale infrastructuur, veel gelijkenis vertonen met de waarden die ten grondslag liggen aan het Nederlandse energiebeleid. Ook hier immers gaat het om betrouwbaarheid, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en goede ruimtelijke inpassing.

Meer hierover kunt u lezen op https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/beter-beslissen-over-datacentra.

Foto bij bericht: Shutterstock

Gido van Rooijen's picture #DigitalCity
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Validation Workshop: How can European cities and regions use “sandboxing” to develop their data ecosystems?

Featured image

How can European cities and regions use “sandboxing” methodologies to develop their data ecosystems? This is the central question explored in the project: "Regional and local data-driven
innovation through collective intelligence and sandboxing”.

The purpose of the project is to support the Joint Research Centre (JRC) in identifying and assessing the impact of the development of regional and local data ecosystems on policy and data-driven public sector innovation.

The project has analyzed existing data ecosystems at local and regional level and has supported the cities of Barcelona, Helsinki, Milan and Poznan in experimenting with different sandboxing approaches, aiming to strengthen their data ecosystems, and draw policy lessons for data-driven innovation.

Defining "Sandboxing"
In the context of this project, “sandboxing” refers to testing solutions in a safe environment, with a focus on technical and organizational innovations to enable more efficient and effective delivery of public services through data sharing and reuse. As a result of ongoing interaction with cities, we learnt that it is helpful to differentiate between three types of sandboxing:

 • Technical sandboxing: This refers to the process of safely developing and testing new applications before operationalising them. Within the project, technical sandboxing focused on enabling more visualization and analytics tools, as different data sources were combined.
 • Traditional (technical) sandboxing: Traditionally, new applications are developed and tested in an isolated technical environment or sandbox before incorporating them into the operating environment. This continues to be a well-used and effective mechanism. There are, however, other options that allow development and testing to take place in a carefully managed way within an operating environment.
 • Institutional sandboxing: While the sandbox is primarily a technical environment, the main barriers to developing and producing value in data ecosystems are non-technical. Institutional sandboxing refers to activities aimed at developing and testing solutions to these institutional barriers. Within the project, the institutional sandboxing focused on best practices and policies for Business to Government (B2G) data sharing, such as
  incentives, contracts and partnerships to acquire private sector data.

Validation Survey
To better understand the experience from other European cities and their stakeholders in using sandboxing to improve data-driven innovation, the project team invites all stakeholders to share their experience with using sandboxing activities to develop data ecosystem via our short Validation Survey which should only take 10-15 min to complete: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucuuprDIvH9z1j6XP-fMtM6dxgYuySWaX

Validation Workshop
All interested stakeholders are also invited to participate in a Validation Workshop on April 28, 14:00-16:00 CET, where the project team will present and validate the key findings from the project which focus on challenges and best practices in implementing sandboxing to develop data ecosystems.

The agenda for the workshop will be communicate shortly. Registration is possible via the following link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucuuprDIvH9z1j6XP-fMtM6dxgYuySWaX

Cornelia Dinca's picture Online event on Apr 28th
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Dutch Applied AI Award 2022

Featured image

Do you have an innovative initiative in the field of applied Artificial Intelligence? Then submit your innovation for the Dutch Applied AI Award 2022!

This award has been handed out during the annual Computable Awards since 2020 and is an initiative of Computable (the platform for ICT professionals), De Dataloog (the Dutch podcast about data and AI) and the Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence of Amsterdam University of Applied Sciences.

A jury (the award is not a public prize) - consisting of five experts in the field of Applied AI - selects five initiatives from all the entries with a chance of winning the Dutch Applied AI Award. After a pitch round in De Dataloog, the jury decides on the winner. The five nominees will all get a platform to present themselves and their initiative in a broadcast of the well-aired podcast. The Dutch Applied AI Award is not only a prize, but also a prize of recognition!

Do you want to compete for the Dutch Applied AI Award 2022? Then submit your innovative AI application! Deadline: Friday, July 1, 2022.

The award will be handed out during the Computable Awards on Wednesday 5 October 2022

Liza Verheijke's picture #DigitalCity
Maarten Sukel, AI Lead at City of Amsterdam, posted

Lancering van het 'Amsterdam for All'-project

Featured image

Op de demo-donderdag van 3 maart om 16 uur lanceert Gemeente Amsterdam samen met World Enabled het 'Amsterdam for All'-project. In dit project meten we met behulp van kunstmatige intelligentie de inclusieve toegankelijkheid van de stad.

We kunnen bijvoorbeeld voorspellen op welke stoepen obstakels aanwezig zijn en waar een verlaagde oversteekplaats is - handig voor de communicatie over de toegankelijkheid van winkelstraten en horeca. Zo dragen we bij aan een inclusieve stad, toegankelijk voor alle Amsterdammers.

Sprekers zijn onder andere:

 • Ger Baron, CTO en Directeur Digitalisering en Innovatie bij gemeente Amsterdam.
 • Dr. Victor Pineda, President van World Enabled een organisatie die zich inzet voor de inclusieve toegankelijkheid van steden.
 • Maarten Sukel, AI lead bij Digitalisering en Innovatie van Gemeente Amsterdam en Phd. onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Maarten zal vertellen waarom we kunstmatige intelligentie op deze manier moeten inzetten, en geeft wat tastbare voorbeelden van projecten.
 • Dr. Jon Froehlich, Associate Professor in Human-Computer Interaction bij University of Washington, waar hij onder andere werkt aan Project Sidewalk. Hij zal vertellen over het project en hoe dezelfde tool wordt gebruikt om de toegankelijkheid in Amsterdam inzichtelijk te maken.

Kom je ook?

Maarten Sukel's picture Meet-up on Mar 3rd
Jet van Eeghen, Online communication advisor at Amsterdam Economic Board, posted

AMdEX at MozFest 2022

Featured image

Should data be accessible to anyone? AMdEX is committed to a fair data economy, where data owners can securely share their data, while remaining in control of those data. At MozFest - a gathering for, by and about people who love the internet - AMdEX stimulates discussions about data commons: the premise that your data are not automatically available, unless you gave your permission.

As individuals and organizations we often give away our data – without even realizing it. Large tech parties collect, process and use data to make a profit.

Who knows of ways to protect data against tech parties? What conditions would you like to set before sharing your personal data? Or competitively sensitive information? Or your research data? We will discuss such questions during this meetup. Join us and make yourself heard!

This event is held in English.

Jet van Eeghen's picture Meet-up on Mar 11th
Manon den Dunnen, Strategisch specialist digitaal , posted

Sensemakers Latest on VR/AR/MR

Featured image

Sensemakers can finally meet offline, this evening we'll meet at NewBase on the Marineterrein, as to learn about the latest in VR, AR and MR, and depending on the amount of people some will also have the opportunity to try it out!

Looking forward to talk to you all again!!

Manon den Dunnen's picture Meet-up on Feb 16th
Marcel Scheel, Marketing Manager , posted

Smart Rioolvallen Webinar, Rattenoverlast meetbaar én effectief voorkomen

Featured image

Vele steden hebben de overlast van ratten beheersbaar gekregen met de Smart Rioolvallen. In deze webinar vertellen we waarom rattenoverlast toeneemt, waarom traditionele bestrijding vaak te kort schiet. Benieuwd welke Smart Cities al gebruik maken van de slimme oplossingen van Anticimex? Met Rando Kromkamp en Smart City Specialist Marcel Scheel. Kosteloos en anoniem

Marcel Scheel's picture Online event from Jan 25th to Jan 27th
Jet van Eeghen, Online communication advisor at Amsterdam Economic Board, posted

Vacatures voor Projectmedewerker en een Secretaresse

Featured image

Vind jij het leuk om met verschillende acties tegelijkertijd bezig te zijn? Ben je goed in plannen, een denker én een doener? En ook nog eens heel handig met allerlei programma’s en tools? Amsterdam Economic Board zoekt een Projectmedewerker zoals jij voor 32-40 uur per week. Stuur ons uiterlijk 24 januari je CV en motivatie.

House of Skills is op zoek naar ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak. Ben jij een goede Secretaresse, houd je van werken in een hecht team met heel verschillende mensen en zoek je een baan voor 32 uur per week? Reageer dan uiterlijk maandag 17 januari.

Jet van Eeghen's picture #DigitalCity
Leonardo Passos, social entrepreneur , posted

The Creative Industry Program's

Featured image

The Creative Industry Program's main objective is to enhance creative skills in all segments of the industry, stimulating the emergence of new business opportunities, in addition to offering business representation, professional education and technology for various creative sectors.

The Program works in the development of industries through forums, and through the articulation of a network that includes universities, development agencies, government and private initiative, and creative networks. Internationally, the Creative Industry Program is a reference for countries and international organizations.

Based on the needs and opportunities identified in the economic context, the Program works to develop innovative skills, in order to create a favorable environment for business.

The Creative Industry Program seeks to develop the potential of creative entrepreneurship networks, in addition to promoting distribution through communication channels.

to know more
Send us an email to motivaco@gmail.com

Leonardo Passos's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Vacancy: Community manager & Program officer Digital at Amsterdam Smart City (in Dutch)-CLOSED

Featured image

Ben jij expert op gebied van online community management? Wil jij onze on- en offline community laten groeien en meer betrokken maken? En wil je bijdragen aan het versnellen van de transities op het gebied van mobiliteit, energie, circulaire economie en verantwoorde digitalisering?

Kom dan het Amsterdam Smart City team versterken!

Gezocht: Community manager & Programmamedewerker Digitaal - Amsterdam Smart City (32-40 uur p/w)

Wie zijn wij?
Amsterdam Smart City is een onafhankelijk innovatieplatform dat innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en proactieve bewoners samenbrengt en vorm geeft aan de stad en regio van de toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen die nodig zijn voor vooruitgang alleen gerealiseerd kunnen worden door samen te werken. Al onze activiteiten zijn daarom gericht op het faciliteren van ontmoeting, interactie en samenwerking, zodat partijen samen tastbare, duurzame innovaties tot stand kunnen brengen. Amsterdam Smart City richt zich met name op de vier thema’s mobiliteit, de digitale stad, energie en circulaire economie.

Het Amsterdam Smart City team zorgt voor verbinding. We brengen partners en partijen bij elkaar, zorgen voor waardegedreven innovaties, op een creatieve manier. Het team bestaat uit zes teamleden, die vanuit hun eigen taakgebied nauw met elkaar én met onze partners samenwerken. Eén van onze pijlers daarin is onze (inter)nationale community. De leden van onze community ontmoeten elkaar, zowel offline als online, op ons platform www.amsterdamsmartcity.com.

Wat ga je doen?
Je zet je in op het community management, met een focus op het nog verder versterken van de synergie tussen de community en de activiteiten van onze partners. Je maakt gebruik van data om mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van het platform te identificeren. Daarnaast werk je met onze partners aan het aanjagen van innovaties binnen het Transitiepad Digitaal. Binnen dit Transitiepad werken onze partners samen aan verantwoorde digitalisering, met als doel het maken van leefbare straten en steden. Je ondersteunt hun processen en legt ook daar verbindingen met de community.

Taken
• Je ontwikkelt de community strategie en vertaalt deze naar community doelstellingen.
• Je slaat een brug tussen de (online/offline) community en partners.
• Je zorgt voor een inhoudelijk relevant en technisch goed functionerend online platform dat de community verbindt en aanjaagt.
• Je stuurt het bureau aan dat de website beheert.
• Je ontwikkelt het publieke evenementenplan; bijeenkomsten waarmee we onze community en partners activeren en verbinden. Je zorgt voor de uitvoering hiervan, samen met anderen.
• Je coördineert een eigen transitiepad en monitort de voortgang van projecten binnen dit transitiepad.
• Je verbindt, mobiliseert en activeert partners tot het ontplooien van activiteiten en deelname aan partnerevenementen.

Profiel
• WO/HBO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaar ervaring met community management en met de ontwikkeling en het beheer van websites.
• Kennis van en ruime ervaring met diverse communicatiemiddelen on- en offline.
• Ervaring met het organiseren van publieke evenementen.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• Een nieuwsgierige en enthousiaste instelling die anderen aanzet tot actie.
• Initiatiefrijk en resultaatgericht.
• Werkt graag samen met een team en met externe stakeholders.
• Affiniteit met stedelijke ontwikkeling, technologie, innovatie en duurzaamheid.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een fijne werkplek op het Marineterrein in Amsterdam, met een informele en collegiale sfeer. Op dit moment werken we uiteraard veel thuis. We zijn een klein team (6 personen) dat nauw met elkaar samenwerkt. Daarnaast werken we intensief samen met een groep gedreven mensen die zich inzetten voor een duurzame stad en regio, voor iedereen. Het is een regionale, nationale én internationale werkomgeving waarin je eigen inbreng en proactiviteit zeer gewaardeerd worden.

Het betreft een functie voor 32-40 uur per week. De startdatum is idealiter 1 februari a.s. Je start met een dienstverband voor de periode van een jaar met uitzicht op vaste verlenging. We hanteren een bruto startsalaris van 3.950 tot max 4.285,32 euro bij een 40urige werkweek.

Interesse gewekt?
Vind je dit goed klinken? Dan horen we graag van je! Stuur je CV en een korte motivatie voor 10 januari 2022 naar: info@amsterdamsmartcity.com. Als we je uitnodigen voor een gesprek, zal dit plaatsvinden op 17 januari a.s. De tweede gespreksronde staat gepland op 21 januari a.s.

Hopelijk spreken we elkaar snel!

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity
Marije Poel, Programma manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

We can navigate wickedness together

Featured image

On the 25 and 26st of November the Amsterdam Smart City network worked together to tackle big wicked problems that exist in the region. But is it even possible to tackle wicked problems? In a masterclass on the first day, initiated by the ASC wicked problems team, Marije Poel (HvA) and Nora van der Linden (Kennisland) tried to change the perspective: what if we aim to navigate wickedness together?

While we work on big and complex issues like the energy transition or the digital transition, we try to get a grip on problems and come up with a structured plan or linear project. But that approach is not always in line with reality, where we struggle with complex, unstructured and undefined messiness. In this masterclass,  we shared a perspective on the character of wicked problems and on the consequences of working on these kind of challenges. Most of the participants recognised the reflexes we have, trying to master or control a wicked problem and come up with a concrete solution.

To give some perspective on how to deal with wickedness, we presented some overall strategies on navigating in wickedness. We suggested to make room for little mistakes (to prevent big ones), invite different perspectives and voices to the table, to be adaptive all along the way, and create time and space for reflection and learning.

The Wicked problems team got positive feed back on the workshop, leading to the idea next time we might dive a bit deeper into this topic and try to apply one or more concrete approaches and tools to navigate around wickedness.

We continue learning and sharing learnings about wickedness in the ASC network. Therefore we are open to work with wicked cases. So, Is your organization a partner of Amsterdam Smart City and do you deal with wicked problems? Let the Wicked Problems know and find out if we can inspire you and find innovative ways to navigate through them together. You can contact Francien who is coordinating this team from the Amsterdam Smart City Baseteam.

In the Wicked problems team are: Dave van Loon (Kennisland), Christiaan Elings (RHDHV), Gijs Diercks (Drift), Giovanni Stijnen (NEMO), Bas Wolfswinkel (Arcadis) en Marije Poel (HvA).

Marije Poel's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

4. Digital social innovation: For the social good (and a moonshot)

Featured image

The fourth edition in the series Better cities. The Contribution of Digital Technology is about “digital social innovations” and contains ample examples of how people are finding new ways to use digital means to help society thrive and save the environment.

Digitale sociale innovatie  – also referred to as smart city 3.0 – is a modest counterweight to the growing dominance and yet lagging promises of 'Big Tech'. It concerns "a type of social and collaborative innovation in which final users and communities collaborate through digital platforms to produce solutions for a wide range of social needs and at a scale that was unimaginable before the rise of Internet-enabled networking platforms."

Digital innovation in Europe has been boosted by the EU project Growing a digital social Innovation ecosystem for Europa (2015 – 2020), in which De Waag Society in Amsterdam participated for the Netherlands. One of the achievements is a database of more than 3000 organizations and companies. It is a pity that this database is no longer kept up to date after the project has expired and – as I have experienced – quickly loses its accuracy.

Many organizations and projects have interconnections, usually around a 'hub'. In addition to the Waag Society, these are for Europe, Nesta, Fondazione Mondo Digitale and the Institute for Network Cultures. These four organizations are also advisors for new projects. Important websites are: digitalsocial.eu(no longer maintained) and the more business-oriented techforgood.

A diversity of perspectives

To get to know the field of digital innovation better, different angles can be used:

• Attention to a diversity of issues such as energy and climate, air and noise pollution, health care and welfare, economy and work, migration, political involvement, affordable housing, social cohesion, education and skills.

• The multitude of tools ranging from open hardware kits for measuring air pollution, devices for recycling plastic, 3D printers, open data, open hardware and open knowledge. Furthermore, social media, crowdsourcing, crowdfunding, big data, machine learning et cetera.

• The variety of project types: Web services, networks, hardware, research, consultancy, campaigns and events, courses and training, education, and research.

• The diverse nature of the organizations involved: NGOs, not-for-profit organizations, citizens' initiatives, educational and research institutions, municipalities and increasingly social enterprises.

Below, these four perspectives are only discussed indirectly via the selected examples. The emphasis is on a fifth angle, namely the diversity of objectives of the organizations and projects involved. At the end of this article, I will consider how municipalities can stimulate digital social innovation. But I start with the question of what the organizations involved have in common.

A common denominator

A number of organizations drew up the Manifesto for Digital Social Innovation in 2017 and identified  central values for digital social innovation: Openness and transparency, democracy and decentralization, experimentation and adoption, digital skills, multidisciplinary and sustainability. These give meaning to the three components of the concept of digital social technology:

Social issues
The multitude of themes of projects in the field of digital social innovation has already been mentioned. Within all these themes, the perspective of social inequality, diversity, human dignity, and gender are playing an important role. In urban planning applications, this partly shifts the focus from the physical environment to the social environment:  We're pivoting from a focus on technology and IoT and data to a much more human-centered process, in the words of Emily Yates, smart cities director of Philadelphia.

Innovation
Ben Green writes in his book 'The smart enough city': One of the smart city's greatest and most pernicious tricks is that it .... puts innovation on a pedestal by devaluing traditional practices as emblematic of the undesirable dumb city.(p. 142). In digital social, innovation rather refers to implement, experiment, improve and reassemble.

(Digital) technology
Technology is not a neutral toolbox that can be used or misused for all purposes. Again Ben Green: We must ask, what forms of technology are compatible with the kind of society we want to build (p. 99). Current technologies have been shaped by commercial or military objectives. Technologies that contribute to 'the common good' still need to be partly developed. Supporters of digital social innovation emphasize the importance of a robust European open, universal, distributed, privacy-aware and neutral peer-to-peer network as a platform for all forms of digital social innovation.

Objectives and focus

When it comes to the objective or focus, five types of projects can be distinguished: (1) New production techniques (2) participation (3) cooperation (4 raising awareness and (5) striving for open access.

1. New production techniques
A growing group of 'makers' is revolutionizing open design. 3D production tools CAD/CAM software is not expensive or available in fab labs and libraries. Waag Society in Amsterdam is one of the many institutions that host a fab lab. This is used, among other things, to develop several digital social innovations. One example was a $50 3D-printed prosthesis intended for use in developing countries.

2. Participation
Digital technology can allow citizens to participate in decision-making processes on a large scale. In Finland, citizens are allowed to submit proposals to parliament. Open Ministry supports citizens in making an admissible proposal and furthermore in obtaining the minimum required 50,000 votes. Open Ministry is now part of the European D-CENTproject a decentralized social networking platform that has developed tools for large-scale collaboration and decision making across Europe.

3. Collaboration
It is about enabling people to exchange skills, knowledge, food, clothing, housing, but also includes new forms of crowdfunding and financing based on reputation and trust. The sharing economy is becoming an important economic factor. Thousands of alternative payment methods are also in use worldwide. In East Africa, M-PESA (a mobile financial payment system) opens access to secure financial services for nine million people. Goteo is a social network for crowdfunding and collaborative collaboration that contribute to the common good.

4. Awareness
These are tools that seek to use information to change behavior and mobilize collective action. Tyze is a closed and online community for family, friends, neighbors, and care professionals to strengthen mutual involvement around a client and to make appointments, for example for a visit. Safecast is the name of a home-built Geiger counter with which a worldwide community performs radiation measurements and thus helps to increase awareness in radiation and (soon) the presence of particulate matter.

5. Open Access
The open access movement (including open content, standards, licenses, knowledge and digital rights) aims to empower citizens. The CityService Development Kit (CitySDK) is a system that collects open data from governments to make it available uniformly and in real time. CitySDK helps seven European cities to release their data and provides tools to develop digital services. It also helps cities to anticipate the ever-expanding technological possibilities, for example a map showing all 9,866,539 buildings in the Netherlands, shaded by year of construction. Github is a collaborative platform for millions of open software developers, helping to re-decentralize the way code is built, shared, and maintained.

Cities Support

Cities can support organizations pursuing digital social innovations in tackling problems in many ways. Municipalities that want to do this can benefit from the extensive list of examples in the Digital Social Innovation Ideas Bank, An inspirational resource for local governments.

Funding
Direct support through subsidies, buying shares, loans, social impact bonds, but also competitions and matching, whereby the municipality doubles the capital obtained by the organization, for example through crowdfunding. An example of a project financed by the municipality is Amsterdammers, maak je stad.

Cooperation
Involvement in a project, varying from joint responsibility and cost sharing, to material support by making available space and service s, such as in the case Maker Fairs or the Unusual Suspects Festival. Maker Fairs or the Unusual Suspects Festival. Municipalities can also set up and support a project together, such as Cities for Digital Rights. A good example is the hundreds of commons in Bologna, to which the municipality delegates part of its tasks.

Purchasing Policy
Digital social innovation projects have provided a very wide range of useful software in many areas, including improving communication with citizens and their involvement in policy. Consul was first used in Madrid but has made its way to 33 countries and more than 100 cities and businesses and is used by more than 90 million people. In many cases there is also local supply. An alternative is Citizenlab.

Infrastructure
Municipalities should seriously consider setting up or supporting a fab lab. Fab Foundation is helpful in this regard. Another example is the Things Network and the Smart citizen kit.. Both are open tools that enable citizens and entrepreneurs to build an IoT application at low cost. These facilities can also be used to measure noise nuisance, light pollution, or odors with citizens in a neighborhood, without having to install an expensive sensor network.

Skills Training
Municipalities can offer citizens and students targeted programs for training digital skills, or support organizations that can implement them, through a combination of physical and digital means. One of the options is the lie detector program, developed by a non-profit organization that teaches young children to recognize and resist manipulative information on (social) media.

Incubators and accelerators
We mainly find these types of organizations in the world of start-ups, some of which also have a social impact. Targeted guidance programs are also available for young DSI organizations. In the Netherlands this is the Waag Society in Amsterdam. A typical tech for good incubator in the UK is Bethnal Green Ventures. An organization that has also helped the Dutch company Fairphone to grow. In the Netherlands, various startup in residence programs also play a role in the development of DSI organisations.

A digital-social innovative moonshot to gross human happiness

It is sometimes necessary to think ahead and wake up policymakers, putting aside the question of implementation for a while. A good example of this from a digital social innovation perspective is the moonshot that Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation), Petra Claessen (BTG/TGG). Michiel van Willigen and Wim Willems (G40) and Leonie van den Beuken (Amsterdam Smart City) have written in the context of 'Missie Nederland' of de Volkskrant. Many DSI organizations can get started with this piece! I'll end with the main points of this:

By 2030...
… not a single Dutch person is digitally literate anymore, instead every Dutch person is digitally skilled.
… every resident of the Netherlands has access to high-quality internet. This means that every home will be connected to fast fixed and mobile internet and every household will be able to purchase devices that allow access. A good laptop is just as important as a good fridge.
… the internet is being used in a new way. Applications (software and hardware) are created from within the users. With the premise that anyone can use them. Programs and the necessary algorithms are written in such a way that they serve society and not the big-tech business community.
… every resident of the Netherlands has a 'self-sovereign identity' with which they can operate and act digitally within the context of their own opportunities.
… new technology has been developed that gives residents and companies the opportunity to think along and decide about and to co-develop and act on the well-being of regions, cities, and villages.
… all Dutch politicians understand digitization and technology.
… the Dutch business community is leading in the development of these solutions.
… all this leads to more well-being and not just more prosperity.
… the internet is ours again.

A more detailed explanation can be found under this link

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

3. Ten years of smart city technology marketing

Featured image

This post is about the rise of the smart city movement, the different forms it has taken and what its future can be. It is the third edition of the series Better cities: The role of digital technologies.

The term smart cities shows up in the last decade of the 20th century. Most definitions  refer to the use of (digital) technology as a tool for empowering cities and citizens, and a key to fuel economic growth and to attract investments. Some observants will add as an instrument to generate large profits.

Barcelona, Ottawa, Brisbane, Amsterdam, Kyoto, and Bangalore belong to the forerunners of cities that flagged themselves as ‘smart’. In 2013 approximately 143 ‘self-appointed’ smart cities existed worldwide. To date, this number has exploded over more than 1000.

Five smart city tales

In their article Smart Cities as Company Story telling Ola Söderström et al. document how technology companies crafted the smart city as a fictional story that framed the problems of cities in a way these companies can offer to solve. Over time, the story has multiplied, resulting in what I have called the Smart city tales, a series of narratives used by companies and city representatives. I will address with five dominant ones below: The connected city, the entrepreneurial city, the data-driven city, the digital services city and the consumers’ city.

The connected city
On November 4th 2011, the trademark smarter cities was officially registered as belonging to IBM. It marked a period in which this company became the leader of the smart city technology market. Other companies followed fast, attracted by an expected growth of this market by 20% per year from over $300bn in 2015 to over $750bn to date.  In the IBM vision cities are systems of systems: Planning and management services, infrastructural services and human services, each to be differentiated further, to be over-sighted and controlled from one central point, such as the iconic control center that IBM has build in Rio de Janeiro (photo above). All systems can be characterized by three 'I's, which are the hard core of any smart city: Being instrumented, interconnected and intelligent.

The corporate smart city
In many cities in the world, emerging and developing countries in the first place, administrators dream about building smart towns from scratch.  They envisioned being 'smart' as a major marketing tool for new business development.
Cisco and Gale, an international property development company, became the developers of New Songdo in South Korea. New Songdo was in the first place meant to become a giant business park and to enable a decent corporate lifestyle and business experience for people from abroad on the first place, offering houses filled with technical gadgets, attractive parks, full-featured office space, outstanding connectivity and accessibility.

Quite some other countries took comparable initiatives in order to attract foreign capital and experts to boost economic growth. For example, India, that has planned to build 100 smart cities.

The data driven city
The third narrative is fueled by the collection and refined analyses of data that technology companies ‘tap’ for commercial reasons from citizens’ Internet and mobile phones communication. Google was the first to discover the unlimited opportunities of integrating its huge knowledge of consumer behavior with city data. Sidewalk Labs - legally operating under the umbrella of Alphabet - responded to an open call for a proposal for redevelopment of Quayside, brownfield land around Toronto's old port, and  won the competition. Its plans were on par with contemporary urbanist thinking. However, that was not Sidewalk Labs’ first motive. Instead, its interest was ‘ubiquitous sensing’ of city life’, to expand Google’s already massive collection of personalized profiles with real-time geotagged knowledge of where people are, what they are whishing or doing in order to provide them with commercial information.
As could be expected, privacy issues dominated the discussion over the urbanist merits of the plan and most observers believe that therefore the company put the plug out of the project in May 2020. The official reason was investors’ restraint, due to Covid-19.

The consumers’ smart city
The fourth narrative is focusing on rise of urban tech targeted on consumers. Amazon, Uber and Airbnb are forerunners disrupting traditional sectors like retail, taxi and hotel business. They introduced a platform approach that nearly decimated the middleclass in in the US. Others followed, such as bike- and scooter-sharing companies Bird and Lyme, co-working companies like We Work and meal delivery services like Delivero.
City tech embodies the influence of entrepreneurship backed by venture capitalists and at the same time the necessity for city governments to establish a democratic legitimized framework to manage these initiatives.

The smart services city
Thanks to numerous ‘apps’, cities started to offer a wealth of information and services to citizens concerning employment, housing, administration, mobility, health, security and utilities. These apps enable city administrators, transit authorities, utility services and many others to inform citizens better than before. With these apps, citizens also can raise questions or make a request to repair broken street furniture.
Some cities, for instance Barcelona and Madrid, started to use digital technologies to increase public engagement, or to give people a voice in decision making or budgeting.

All aforementioned narratives suggest a tight link between technology and the wellbeing of citizens, symbolizing a new kind of technology-led urban utopia. In essence, each narrative puts available technology in the center and looks for an acceptable rationale to put it into the market. The fifth one witnesses an upcoming change into a more human-centric direction.

An upcoming techlash or a second wave of smart cities

It is unmistakably that business leaders, having in mind a multi-billion smart city technologies-market overstate the proven benefits of technology. Garbage containers with built-in sensors and adaptive street lighting are not that great after all, and the sensors appearing everywhere raise many questions. According to The Economist, it is not surprising that a techlash is underway. As I accentuated in last week’s post, politicians are becoming more critical regarding behemoths like Google, Amazon and Facebook, because of their treatment of sensitive data, their lack of transparency of algorithm-based decision making, their profits and tax evasion and the gig economy in general. Skepticism within the general public is increasing too.

Nevertheless, a second wave of smart cities is upcoming. The first wave lacked openess for the ethics of urban technology and the governance of urban development. The second wave excels in ethical considerations and intentions to preserve privacy. Intentions alone are insufficient, politics will also have to break the monopolies of Big Tech

Besides, in order to gain trust in the general public, city governors must discuss the city’s real challenges with residents, (knowledge) institutions, and other stakeholder before committing to whatever technology.  Governance comes prior to technology. As Francesca Bria, former chief technology officer of Barcelona said: We are reversing the smart city paradigm. Instead of starting from technology and extracting all the data we can before thinking about how to use it, we started aligning the tech agenda with the agenda of the city.

Apart from Barcelona, this also happens in cities such as Amsterdam, Boston, Portland and the Polish city of Lublin. The question is no longer which problems technology is going to solve, but which exactly are these problems, who is trusted to define them, which are their causes, whose intersts are involved, who is most affected, and which ones must be solved most urgently. Only after answering these questions, the discussion can be extended to the contribution of (digital) technology. In a next contribution, I explore digital social innovation, as a contribution to a revised smart city concept.

This post is a brief summary of my article Humane by choice. Smart by default: 39 building blocks for cities in the future. Published in the Journal of the American Institution of Engineers and Technology, June 2020. You will fine a copy of this article below:

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

HvA, HR and HU building the centre for Responsible Applied AI

Featured image

The Amsterdam, Rotterdam and Utrecht Universities of Applied Sciences have received a SPRONG grant from Regieorgaan-SIA, with which they - together with 24 partners from the field - can build an infrastructure for a powerful research group. A group that is regionally and nationally recognised as the centre for practice-based research in the field of Responsible Applied AI.

Artificial Intelligence (AI) is developing rapidly with far-reaching consequences for the whole of society (all sectors, professions and citizens). Although AI offers new opportunities for institutions and (SME) companies, there are also many questions.

For example, there is a demand for research methods to meaningfully implement AI technology in a specific context (e.g. retail and care), taking into account the user and other stakeholders. There are also questions about the design process of AI solutions: how can you take ethical and social issues into account?

METHODOLOGY FOR RESPONSIBLE APPLIED AI

Current AI research is mostly fundamental and focused on technology. As such, it hardly provides answers to the questions mentioned above. The three universities of applied sciences in the SPRONG group conduct practice-oriented research into responsible AI solutions for companies and institutions. With these research experiences and results, the SPRONG group aims to develop a Responsible Applied AI methodology that helps to design, develop and implement responsible AI solutions.

CO-CREATION IN HYBRID LEARNING ENVIRONMENTS

To develop this methodology, knowledge building and sharing is needed, which the universities of applied sciences develop together with companies and organisations. The starting point of the project is the development of three hybrid learning environments around the application areas of retail, business services and media. AI developers, problem owners, end users, researchers and students work together in these environments.

The goal is to develop practical tools, instruments, education and training from the learning environment that can be widely used for the application of AI in the relevant sector. Each learning environment is linked to specific courses of the participating universities and practical partners who contribute to the programme. During the SPRONG programme, the number of application areas will be expanded and, where possible, scaled up nationally.

SUPPORTING INFRASTRUCTURE

A central supporting infrastructure will be developed, including processes and facilities for data management and strategic human resource management, an IT infrastructure, training courses and an impact model.

GET TO KNOW OUR PARTNERS IN THE FIELD

Liza Verheijke's picture #DigitalCity