#Healthy urban living

Topic within Citizens & Living
Lennart Zwols, Project leader Energy & Climate Innovation at City of Amsterdam: Chief Technology Office, posted

WEBINAR INNOVATIE ATELIER AMSTERDAM – BUIKSLOTERHAM

Featured image

Maandag 7 december 2020 | 15.30 – 17.00 uur

“Wat betekent het als een wijk
Energie Positief wil worden? Welke zaken komen daar bij kijken? Dat wordt
op dit moment in Buiksloterham onderzocht in het Europese project
ATELIER. Denk mee, laat je inspireren en informeren in deze gratis
Innovatie Atelier webinar!”

De Gemeente Amsterdam wil samen met
lokale partners laten zien dat een (deel van de) wijk Buiksloterham
Energie Positief kan worden, oftewel meer energie levert dan gebruikt. In
het Europese project ATELIER wordt in twee Europese steden (Amsterdam en
Bilbao) een Positief Energie District gerealiseerd. In het project werken
30 organisaties samen aan het realiseren van deze doelstelling in de
periode van november 2019 tot december 2024.

Om een wijk  energie te laten leveren, zijn veel vernieuwingen en
innovaties nodig. In het Innovatie Atelier Buiksloterham wordt door de
gemeente, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners samengewerkt om deze
vernieuwingen in de praktijk te realiseren. Denk aan duurzame energie
opwek, opslag en uitwisseling. Dit brengt niet alleen technische
uitdagingen met zich mee, maar ook uitdagingen rond financiering en
betaalbaarheid, wetgeving en juridische kaders, en sociale innovatie. De
burger heeft bij het realiseren van een energie-positieve wijk een
belangrijke rol.

In deze webinar wordt de officiële aftrap gegeven van het Innovatie
Atelier Buiksloterham. Dit is de gelegenheid om u te informeren over de
ambities en de werkwijze om een energie-positieve wijk te realiseren in
Buiksloterham!

Voor meer informatie: https://smartcity-atelier.eu/

Sprekers
- Wethouder van Doorninck over het belang van dergelijke projecten in de duurzaamheidsambities in Amsterdam.
- Vertegenwoordigers van Gemeente Amsterdam, Schoonschip, TNO, Spectral, Waag
- Moderator: Waldemar Torenstra

Lennart Zwols's picture Online event on Dec 7th
Jeroen Sipman, Environmental Policy Advisor at Province of Noord-Holland, posted

Interessant Volkskrant-artikel over de groeiende beweging van citizen-sensing

Featured image

De provincie Noord-Holland is twee jaar geleden in samenwerking met het RIVM, de Waag Society, Tata Steel en lokale overheden het project Hollandse Luchten gestart om de luchtkwaliteit op zwaarder belaste locaties rondom het Noordzeekanaalgebied fijnmazig in kaart te brengen. Hierbij worden inwoners begeleid en opgeleid om de sensoren in elkaar te zetten en de uitkomsten van de metingen te begrijpen. Vervolgens kan er een discussie worden gehouden over het gezamenlijk ontstane beeld van de omgevingskwaliteit.

De Volkskrant schreef een artikel over hoe het meten van de omgevingskwaliteit door inwoners met de jaren is ontwikkeld en wat voor een invloed dit heeft op de discussie rondom leefbaarheid van gebieden.

Jeroen Sipman's picture #Citizens&Living
Folkert Lodewijks, Programmamaker at Pakhuis de Zwijger, posted

Maak plaats voor het klimaat! #1

Featured image

We weten dat het klimaat aan het veranderen is en we weten dat het daarom warmer, natter én droger wordt. Maar we weten niet wanneer of waar het hoe warm wordt of hoeveel regen er op een specifieke dag gaat vallen. Toch kunnen we ondanks deze onzekerheid anticiperen op de meest voor de hand liggende scenario's. Kunnen we door meer ruimte voor de natuur de grootste klappen opvangen? Wat gaat dit betekenen voor de landbouw, voor de woningbouwopgave en de bereikbaarheid van ons land? Tijdens twee afleveringen van Ruimte! Ruimte! Ruimte! duiken we in de wereld van de omgevingsplanning en het anticiperen op klimaatverandering. Wat kunnen we verwachten van deze verandering en hoe ziet Nederland er straks uit? Volgende week kijken we naar de gevolgen voor onze directe leefomgeving en wat we nu al kunnen doen. Deze week beginnen we met het jaar 2120, hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit?

Online event on Nov 30th
Ahmed Larouz, Founder at Inclusive Algorithm, posted

Looking for partners on Inclusive and AI

Featured image

With Inclusive Algorithm, we would like to bring more inclusion and diversity in Artificial Intelligence revolution and business.

Our main objective is to generate more network and knowledge in the Artificial Intelligence field to better understand how artificial intelligence, algorithms and big data can be ethically developed for societal benefit by involving the marginalized groups (groups with migrant backgrounds & bi-culturals).

We just started this initiative and we are building alliances with people believing in our cause. Please feel welcome to reach out if you think we can add value to the work you do or vice versa.

Ahmed Larouz's picture #Citizens&Living
Tobias Peereboom, Agile Coach, Kanban & Scrum Master. , posted

Start inhaarlemmermeer.nl

Featured image

Lokaal Community Platform voor bewoners, bedrijven en bezoekers van Haarlemmermeer. (Amsterdam Metropolitan Area)

Sinds 1995 zijn wij inwoners in de gemeente Haarlemmermeer. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd binnen de gemeente. Soms als antwoord op, maar vaker vooruitlopend op de ontwikkelingen. De gemeente groeit. Mensen willen er wonen, werken en studeren, maar ook meer bedrijven vestigen zich hier in het hart van de economie.

Daarnaast vertegenwoordigen toeristen en evenementen in de regio elk jaar een aanzienlijk aantal  bezoekers.

We denken na over het juiste evenwicht tussen leefbaarheid en welvaart.

 • Over duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. 
 • Over lusten verhogen en lasten verminderen. 
 • Over een integrale aanpak die zowel bewoners centraal zet, als bezoekers gastvrij ontvangt. 
 • Onze focus ligt op beter en niet op meer. 
 • Op kwaliteit en niet op kwantiteit.

We dragen actief bij aan een leefbare, aantrekkelijke en welvarende gemeente waar de economische ontwikkeling niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

We werken intensief aan het verbeteren van de reputatie van Haarlemmermeer.

Wij willen met dit Community Platform bewoners verbinden zowel jong als oud. Ideeën transparant maken en een ieder hierbij betrekken. Elke leeftijdsgroep moet hiervoor in aanmerking kunnen komen. Door het initiëren van dit platform hopen wij bewoners een kans te geven door zijn/haar ideeën te ventileren en eventueel te implementeren, zodat wij allen als bewoners van Haarlemmermeer hiervan gebruik kunnen maken. Door het zichtbaar maken van de mogelijkheden en behoeften kunnen we de band als bewoners versterken en hierdoor een veilige, sfeervolle leefomgeving creëren.

Wij zijn dit community platform gestart vanuit onze eigen ideologie. Het geloof om een community te starten waar mensen elkaar kunnen helpen en bereiken. Waar wensen werkelijkheid kunnen worden als we gezamenlijk onze krachten bundelen. Laten we starten met de bewoner die bepaalt wat er noodzakelijk is en de gemeente kan informeren over de benodigdheden.

#Citizens&Living #DigitalCity

Tobias Peereboom's picture #Mobility
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Wicked Problems

Featured image

Te wicked? Niet voor ons.

Wij werken allemaal aan urgente, complexe, maatschappelijke uitdagingen. Issues die schier onoplosbaar lijken, van dilemma’s en paradoxen omgeven, nog niet duidelijk hoe het moet. Wel is duidelijk dát het moet, dat we elkaar nodig
hebben en dat we er NU aan moeten beginnen. Om met de woorden van Jan Rotmans te spreken; we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En hier hoort een nieuwe gereedschapskist bij.

En of je nou aan energietransitie werkt, andere mobiliteitssystemen, creëren van waterstofhubs, peer to peer autodeelsystemen, het maakt niet uit, we zien dat al deze opgaven op enig moment tegen gelijksoortige barrières aanlopen. Op samenwerking, financiering, privacy, onvoldoende aansluiting op de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Unieke samenwerking
Als Amsterdam Smart City netwerk willen en kunnen we deze opgaven niet laten liggen. Door het bundelen van onze kennis en expertise kunnen we als netwerk iets unieks bieden en de wil en durf tonen om deze barrières te doorbreken. De betrokken partners die dit uitdenken en begeleiden zijn RHDHV, Kennisland, Drift, NEMO, Arcadis, Alliander, HvA en Metabolic. Zij bundelen hun expertise en ervaring om de echte vragen boven tafel te krijgen, tot nieuwe manieren van samenwerken te komen en barrières te doorbreken. We richten ons met name op de start van de samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen we een ‘wicked problem aanpak’. Op een nieuwe manier, lerend door te doen, exploratief.

Waar moet je aan denken?
Wat is eigenlijk het echte probleem? Wiens probleem is dit? Hoe kijken anderen er tegenaan? Welke andere partijen lijken nodig? Hoe vind je ze? Hoe ga je om met eigenaarschap en botsende frames? Hoe zorg je dat je al in
een vroeg stadium de maatschappij (bewoners, ondernemers, werknemers, etc) betrekt en hun ervaringen in het project trekt? Het wicked problem team zet nieuwe methoden in voor het beantwoorden van deze vragen. En het creëren van de benodigde commitment om het vraagstuk aan te pakken. Niets staat van te voren vast, want we passen ons aan aan wat we tegenkomen. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe aanpak om de barrières te doorbreken.

Francien Huizing's picture #Energy
Monique Custers, coodo Brandmanager & importeur Nederland , posted

coodo sneak preview

Featured image

Be smart!
Invest in how you
#live #work #care #recreate
on your
#roof #water #forest #dune #public space #plot

Do connect if you have a roof, plot or project or are just curious what we can do for you!

Soon available in the Netherlands to boost sustainable urban and rural development.

Monique Custers's picture #Citizens&Living
Amsterdam Economic Board, posted

State of the Region 2020

Deze editie zoomen we in op de economische gevolgen van de coronacrisis, de lessen die we hieruit leren, en de acties die partijen in en om Amsterdam nemen om uiteindelijk beter en duurzamer uit de crisis te komen. We kunnen het virus misschien nog niet de baas, wel kunnen we actie nemen om mensen snel opnieuw perspectief op werk te geven en in organisaties bedrijfsprocessen duurzaam in te richten.

State of the Region

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema spreekt haar jaarlijkse ‘State of the Region’ uit en prominenten uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de toekomst van de regio en wat vandaag nodig en haalbaar is.

Amsterdam Economic Board's picture Online event on Dec 2nd
Sunny Howd, Student , posted

Residents and planners perception of smart city technology in Amsterdam

Hi im currently doing a dissertation on smart city technology in Amsterdam im really wanting to have peoples views on it. How they feel about the tecnology and whether they have liked the changed around roads and bike lanes etc in the past 10 years or so, im really wanting to know if people know about all the tech incorporated into the city. If anyone would like to get intouch if you feel you could help please send an email to sunnyhowd@outlook.com or message me on here would love to hear from you all!

Kind Regards
Sunny

Sunny Howd's picture #DigitalCity
Khalid Dadah, posted

Looking for partners for a new creative and art start-up

I am developing a new creative startup with a new business model in the creative and art industry.

I am looking for partners who want to contribute to the development and further elaboration of the project.

I believe that this project can develop into a new leading product
and business that creates new opportunities with a new business model in
the creative and art world.

Here the link to my pitch, which is in Dutch.

PITCH LINK: https://1drv.ms/b/s!AowlSqkg7R-Eq3TYE_Z2AfqbFWKj?e=FsoXCB

If you have any further questions, or if you want to be part of something unique, let me know at k.dadah@outlook.com

Khalid Dadah's picture #Citizens&Living
Trina Ogilvie, CEO & Founder , posted

Digital Twins

Interested in implementation of data privacy in digital twins. Contact me for projects in health & citizen data.

Trina Ogilvie's picture #Citizens&Living
Otman aghmou Otman aghmou, posted

Msheireb Smart City Virtual Summit

Featured image

“Doha Smart Cities Summit” is a Virtual Summit for experts, professionals and a wider audience to share, inspire and shape the future of the Smart City industry – with insights from innovators and pioneering developers on the groundbreaking technologies that will impact real estate and city living. Following keynote speeches, a series of panel discussions will highlight a range of specialist areas.

Online event on Nov 24th
Jacqueline Bij de Vaate, Marketing Manager Eurofiber NL at Eurofiber, posted

Werken in de Cloud

Featured image

CLOUD webinar
COVID-19 heeft gezorgd voor het grootste thuiswerkexperiment in de geschiedenis.
Gelukkig zorgt de Cloud dat we onze werkzaamheden thuis kunnen doen. Tijdens het Webinar Business continuïteit en werken in de Cloud neemt Sander Duivestein je mee in de kansen en mogelijkheden.

Hoe zorg je ervoor dat collega’s binding houden met je organisatie? Is online smalltalk essentieel? En hoe faciliteer je dit? Frenk Storm (Eurofiber) gaat in gesprek met expert Sander Duivenstein voor antwoorden en tips.

Jacqueline Bij de Vaate's picture Online event on Nov 19th
Harmen van Sprang, co-founder , posted

Roundtable 'Sharing Cities: Shaping Tomorrow' (free)

Featured image

We need to see opportunities (including the growing momentum for building back better and accelerating transformation processes) as much as thinking of challenges. This roundtable aims to provide a creative and refreshing opportunity to focus on chances more than only challenges. We will explore how to think of opportunities, of ways forward, of hope and ambition. We want to also investigate how sharing cities are connecting and merging with different agendas and topics in Europe and around the world.

Harmen van Sprang's picture Online event on Nov 16th
Pieter de Jong, Project Manager , posted

Gezocht: pitches gericht op gebruiken data van burgermeetnetwerken

Featured image

Op woensdag 18 november organiseert de Future City Foundation een pitchcarrousel op het onderwerp van dataverzameling en dataverwerking binnen burgermeetnetwerken. Meld je pitch aan.

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek dat bestaat uit ambtenaren en andere geïnteresseerden in het thema smart city uit het Future City Foundation netwerk.

Op woensdag 18 november organiseert de Future City Foundation een pitchcarrousel op het onderwerp van dataverzameling en dataverwerking binnen burgermeetnetwerken.

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek dat bestaat uit ambtenaren en andere geïnteresseerden in het thema smart city uit het Future City Foundation netwerk.

Wat voor pitches zoeken we?

In steeds meer gemeenten wordt geëxperimenteerd met burgermeetnetwerken. Daarbij worden door burgers, met steun van de gemeente, sensoren opgehangen om een bepaald aspect van de leefbaarheid in die wijk te meten. Het verzamelen van data biedt de inwoners inzicht in hun eigen leefomgeving en geeft aan hoe ze deze kunnen versterken. Voor gemeenten (en andere overheden) biedt dit het voordeel dat ze hun beleid en dienstverlening veel preciezer kunnen afstemmen op de werkelijkheid (op meetresultaten in plaats van op aannames) en daardoor veel effectiever kunnen werken. We zoeken bedrijven die een product hebben dat hier een antwoord op geeft. Heel concreet kun je denken aan:

 • het leveren van een dashboard;
 • analysetools voor data;
 • het leveren van sensoren.

Wat bieden we?

 • 4 minuten in de spotlight
 • Meet&Greet mogelijkheden met de bezoekers (door middel van break-out rooms na de pitches) die belangstelling hebben voor je oplossing.
 • Toegang tot een netwerk
 • Deelname aan de pitchcarrousel is gratis
 • Op 12 november, tussen 16:00-17:00 uur een masterclass van oud-wethouder Yvonne Kemmerling over hoe effectief te pitchen voor de (lokale) overheid. Je wordt geacht hier bij te zijn.
Pieter de Jong's picture Online event on Nov 18th
Herman van den Bosch, Curator at Amsterdam Smart City; professor in management education , posted

There is probably no relation between urban compactness and the spread of Covid-19

American newspapers suggested a direct link between urban compactness and the spread of Covid-19. The Washington Post even considered the suburbs as the secret weapon against corona. Research shows that there is no statistical indication of such a relation. My newest blogpost discusses this research (in Dutch).

Herman van den Bosch's picture #Citizens&Living
Ioana Biris, co owner at Nature Desks, posted

How to make cities #GreenerHealthierWilder! Voices from around the world.

Save this date - 29.10 - and register for #GreenerHealthierWilder, an event brought to you by our friends from National Park City Foundation, Salzburg Global Seminar and World Urban Parks.

https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-make-cities-greenerhealthierwilder-voices-from-around-the-world-tickets-121339907931 - FREE -

1 day, 3 sessions, 50 voices! 🌳🌎
From #Amsterdamm Daan Bleichrodt #tinyforests - from #ClujNapoca #SomesDelivery - from #Bogota Maria Mejia & many many others.

Ioana Biris's picture #Citizens&Living
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Lessons for Green Recovery from the Amsterdam region

Featured image

‘Collaborate, put technology to the benefit of the people and use this crisis to become more sustainable’, those were the three lessons vice-mayor of Haarlemmermeer Marja Ruigrok presented at the Mayors’ Summit of the EU’s Intelligent Cities Challenge. This initiative from the European Commission unites 126 cities, among which 20 mentors, to work towards green recovery from the COVID-19 crisis and the transition towards a sustainable digital society. Around 200 mayors and other representatives joined the Summit, where Ruigrok held a keynote speech.

You can read the full speech below.

EU 100 Intelligent Cities Challenge Mayors’ Summit

Speech by vice-mayor of Haarlemmermeer Marja Ruigrok on behalf of the Amsterdam Metropolitan Area

Honorable guests, ladies and gentlemen, It is a great pleasure and honor for the Amsterdam Metropolitan Region region and to me personally, to be invited as mentor region to the Mayors’ Summit of the Intelligent Cities Challenge by the EU. I would like to express my gratitude to the European Commission for launching the Intelligent Cities Challenge. With this programme you have recognized the power of cities in the transformation of Europe to an intelligent, green and healthy continent, you see the need for support to cities to make this transition happen, and in this programme, you facilitate the network that cities can create.

Today I am proud to represent the Amsterdam Metropolitan Area. This region consists of 32 municipalities and two provinces with 2.5 million inhabitants, an international hub covering 20% of the GDP. As vice-mayor, I am responsible for Economy, Innovation and Mobility in Haarlemmermeer, a municipality of 150.000 inhabitants in the center of the region, home to the international airport Schiphol.

As you can imagine, COVID19 has changed our regional economy rapidly with a decrease of 29%. But during the lockdown, we saw a lot of creativity. For example, logistics employees who suddenly had no work at the airport anymore could be connected to the supermarkets in our region, where there was an adaptation needed to a whole different logistics chain in order to keep supplying our citizens with food and other essentials. Another example is the accommodation of hotels in the region and creative thinking in attracting leisure stay due to the loss of business overnight stay.

But before I zoom in further on crisis and recovery, I’d like to emphasize one thing. As a region, we gladly accepted the invitation to become a so-called mentoring region in this programme, because we strongly believe in the power of sharing experiences and knowledge with other cities and regions - my personal motto is, if you are not able to share, you cannot multiply. Nevertheless, let me assure you that we may be called mentor here, but we also learn by seeing what other cities do. The success story of our region has likewise been established by knowledge and innovation coming from your cities, and from the cooperation between European cities and regions. These bridges between our cities and regions are crucial, and I’m grateful for the opportunity to help strengthen them.

We all know the COVID19-crisis has hit cities the hardest. The density of the city population, and the social exchanges between our citizens make it so easy for a virus to spread. At the same time, cities are the stakeholders Europe needs to climb out of the crisis. In cities, we are creating the ideal circumstances for social distancing and by helping our citizens, our companies, our institutes, and our schools cope with the new situation. And in the longer term, cities are the places were intelligent and sustainable recovery measures are developed and implemented.

And that is also why we applaud the European Commission and the Intelligent Cities Challenge Team: they were actively helping cities in sharing their COVID19 related best practices, even before the Challenge officially started.

Now I would like to share what my region is doing right now. I will focus on three lessons we have learned.

First lesson: collaborate and be a facilitator to all your stakeholders

For a local or regional government, it can feel tempting because it obviously will be faster, to create an entire strategy for making the city smarter, and present that to the companies and research and educational institutes in your municipality. We have learned - and I hope you will follow us in this vision - to do it the other way around: we involve all relevant stakeholders in order to create the strategy together, because from their perspective, they know better than we governments do what is necessary for our region. You know the old saying: if you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together. So, going far together, really going the distance, is at the core of our strategy.

In order to involve all the relevant stakeholders, we created an independent and neutral organisation, the Amsterdam Economic Board, and its programme Amsterdam Smart City. Here, local government, knowledge institutes and companies work together to establish the actions we need to become a future proof, intelligent, green, and healthy region that is inclusive for all citizens. Amsterdam Smart City is an active innovation platform that brings together all relevant stakeholders, including citizens, collaborating towards innovative solutions for the city. This platform is open to the international community, so I would like to invite all ICC cities to join our Amsterdam Smart City platform.

Second lesson: put technology to the benefit of people, not the other way around

In all our initiatives, we try to put our citizens in the center of developments. Of course, you cannot involve all your citizens in every decision, but in the end, it is the citizen that is the core. I will give an example to explain. When the schools had to close because of COVID19, we saw that the schools and most students and their parents easily adapted to online learning, but in the whole country, we realized we also lost a group of children. At home, they didn’t have easy access to a computer or internet, or their parents couldn’t help them because they were not able to work from home. This was a serious problem. Therefore, in various places in the country, actions were started to provide these children with second hand laptops to help them connect to their schools. Several companies sponsored this action.

Creating access to the internet is also a means of democratizing technology, and therefore creating an inclusive society. This is just one example, but as general rule: we should support the creation of new business models in the data economy, but we should also be aware who has access to data. My core message is: always be careful to put the citizen in the center of your ambitions. In other words: focus on people first, not (only) the technology.

And that brings me to the third lesson learned: never waste a good crisis

Just like the EU, our Amsterdam Metropolitan Region is aiming for a green and inclusive recovery. That is why we are working on our own regional Green Deal, together with the business and knowledge sector. While I cannot share the outcome of this process yet, as that is expected in December, I can provide you with some examples today. Together we will establish programmes in which we will reskill and upskill citizens who have lost their jobs due to the crisis towards green and tech jobs. This is a short-term measure, with initiatives that have already started and will be replicated and upscaled. We will also join forces to change the relevant curricula of all levels of education towards a greener economy, which is a measure for the longer term.

To reinforce economic development and sustainability, we will redefine building plans to accelerate towards fully energy neutral and circular new buildings. To take into consideration is the need for shorter food-chains ánd living, working and recreation within a short distance, so called the 20 minute-society. Relevant to mention as well are the agreements with organizations and employers to avoid rush hour, accelerated by the crisis and the fact that many more people use the bicycle (well at least in the Netherlands). And there is a lot more. So, to wrap up: even when times are hard, push your ambitions to create a better, more inclusive, economic sustainable world. See the energy transition as a job creator. See every crisis as an opportunity to get better.

In conclusion, I would like to affirm that this is just the start of the dialogue with you all on the issues that we as cities and regions are sharing together. I have not given you the recipe for the cities’ intelligent recovery from the crisis or the transition to a green sustainable society, because there is not one recipe for this. For now, I have given a glimpse of how we work in our region and what lessons we learned. Please feel free to follow us, to replicate the elements that would benefit you, but also do share your knowledge with us.

That way, my fellow mayors, we can walk together, on this path towards greener and more inclusive European cities.

Thank you.

Amsterdam Smart City's picture #Citizens&Living
Ioana Biris, co owner at Nature Desks, posted

Wandelend vergaderen (=weeting) met de #UrbanNatureAmsterdam kaart

Featured image

Wandelen in de natuur maakt overleggen productiever, creatiever en gezonder. Waarom niet wandelend vergaderen? Op 24 september nodigen we jullie uit om wandelend een onbekende te ontmoeten. Dit event vindt plaats in het kader van De week van het Groene Kapitaal.

Op de eerste groenblauwe kaart van Amsterdam staan er maar liefst 7 ‘weeting’ routes met als doel om mensen die in Amsterdam werken te inspireren om hun werkvergaderingen naar buiten te verplaatsen.

Meer informatie over weetings: <https://www.weeting.nl/uitleg/>

Meer informatie over de groenblauwe kaart: <https://www.urbannature.amsterdam>

Ioana Biris's picture Event on Sep 24th
Bernard MERKX, CEO, owner at GreenWavePlastics, posted

re useable personal protection products

Unfortunately we see an increase in the litter statistics of gloves and one time used face masks that people dispose off by just dropping it on the street and in nature.

With my business partners we have made some products that are re useable, fully recyclable and all the green parts are already made from recycled plastics (recyclate from obsolete fishing gear and ropes)

We intend to also make the other parts from recycled plastics as soon as possible

Stay healthy and safe

Bernard MERKX's picture #Citizens&Living