Energy Transition Roadmap Amsterdam

Featured image

Wat is de lokale energiepotentie van de metropoolregio Amsterdam?

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal en aardgasvrij te worden, in lijn met de Parijs-akkoorden. Om succesvol te zijn in het halen van deze klimaatambities, moeten we nu starten. De Roadmap is het masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool Amsterdam. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

“CO2-neutraal en aardgasvrij worden, in lijn met de Parijs-akkoorden.” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

Met in dit programma onder anderen:
Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Jasper Groen (GroenLinks), Ilse Wissink (Energy Exchange Enablers), Otto Reinstra (Waternet), Ilse Koreman (Groene Grachten) , Ingrid Houtepen (Stichting !WOON)

Kijk voor meer details op Pakhuis de Zwijger, Roadmap Amsterdam

https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

3 Comments

Anonymous

Blijft Amsterdam grootschalig verbonden aan het gas, maar dan biogas? Deze vraag en meer over het Energie Masterplan: Roadmap Amsterdam 15/3 in Pakhuis de Zwijger https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

Anonymous

Hoe kan Amsterdam als geheel en de verschillende wijken, in samenhang en lokaal, CO2-neutraal en aardgasvrij? Deze en andere vragen staan centraal tijdens Roadmap Amsterdam 15/3 in Pakhuis de Zwijger https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

Topics