Sharing economy for sustainability (lecture series in Dutch)

Featured image

De deeleconomie is hot and happening. Delen is het nieuwe kopen. Bezit wordt vervangen door gebruik. De deeleconomie richt zich op het toegankelijk maken van eigendom en het ontwikkelen van diensten daaromheen. Waar waarde in het economisch verkeer traditioneel wordt bepaald door schaarste, is de deeleconomie gebaseerd op overvloed. In de deeleconomie staat delen gelijk aan vermenigvuldigen. En dat kan uitermate duurzaam zijn.

Voortgestuwd door onder meer ontwikkelingen in internettechnologie biedt de deeleconomie ruimte voor nieuwe businessmodellen die zijn gebaseerd op ideeën over collaborative consumption, peer-to-peer platformen en toegang krijgen tot waarde. Of het nu gaat om de hotelbranche, autobezit, onderwijs of 3D-printing: bestaande sectoren dreigen danig ontwricht te worden door innovatieve, soms uiterst kapitaalkrachtige en razendsnel groeiende bedrijven. En de deeleconomie is zeker niet slechts het domein van start-ups uit Silicon Valley. Ook in Nederland is de deeleconomie gaan bloeien.

Tegelijkertijd roepen deze nieuwe initiatieven vragen op. En kritiek op de deeleconomie wordt steeds feller. Wanneer behoort iets tot de deeleconomie en wanneer niet? Wat zijn de juridische consequenties van de deeleconomie? Is de deeleconomie wel zo solidair en democratisch als we dachten? Hoe zit het met de keerzijde van de deeleconomie? Is het niet gewoon kapitalisme in een nieuw jasje? Wat zijn effectieve verdienmodellen achter de deeleconomie? Zijn consumenten eigenlijk wel positief over de deeleconomie? En in hoeverre bevordert de deeleconomie duurzaamheid eigenlijk?

Deze driedelige collegereeks schept mede aan de hand van deze vragen duidelijkheid over de deeleconomie. Feiten en fabels over deze nieuwe vorm van waardecreatie worden vakkundig van elkaar gescheiden. En jouw denken over waarde, winst en organiseren wordt weer eens écht geprikkeld.

Nieuwe impulsen
Impact Academy nodigt je uit om in 2017 deel te nemen aan de collegereeks ‘Deeleconomie voor duurzaamheid’. Deze collegereeks brengt een reeks aan deskundige en bevlogen sprekers samen in een verhelderende reeks waarin de deeleconomie wordt geduid en onderzocht. Sprekers delen hun expertise en ervaringen, dagen je uit met scherpe stellingen en bieden hoognodige kritische reflectie in drie toegankelijke colleges. Bovendien is er bij ieder college een reflectie van een ondernemer uit de deeleconomie om een nog rijker beeld en begrip te vormen. Je doet nieuwe inspiratie op en ontwikkelt ideeën voor jouw eigen praktijk, vanuit een gedegen begrip van wat de deeleconomie is, hoe waardecreatie in de deeleconomie plaatsvindt en wat de relatie tussen deeleconomie en duurzaamheid is. Nieuwe impulsen voor jouw duurzame denken en doen, dus!

Programma
Het programma van deze collegereeks is opgebouwd uit drie bijeenkomsten:

College 1 Het doolhof van de deeleconomie: het ontwarren van vormen van waardecreatie
Prof.dr. Koen Frenken (Universiteit Utrecht)
Reflectie door Sven Pluut (ZonnepanelenDelen)

College 2 Is delen écht vermenigvuldigen? Over de duurzaamheid van de deeleconomie
Drs. Pieter van der Glind (ShareNL)
Reflectie door Michiel van Wickeren (De Deelkelder)

College 3 Kritische massa: consumenten en de deeleconomie
Prof.dr. Yves van Vaerenbergh (KU Leuven)
Reflectie door Lieke van Kerkhoven (FLOOW2)

Data, tijd en locatie
De colleges vinden plaats op 9 mei, 23 mei en 6 juni in Utrecht en starten telkens om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Doelgroep
De collegereeks is toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in de deeleconomie, de kansen die het biedt, de ontwikkelingen die zich hieromtrent voltrekken en een reflectie hierop. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.

Studiemateriaal
Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen studiemateriaal behorend bij de diverse colleges om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Dit studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Tevens ontvangen deelnemers een exemplaar van het veelgeprezen boek ‘The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism’.

Deelnamekosten en inschrijven
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan deze collegereeks. Deelname kost € 495,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel. Leden van TGTHR krijgen 10% korting en kunnen hun kortingscode hieronder aanvragen. Wil je je inschrijven, of meer informatie? Ga dan naar www.impact-academy.nl.

https://tgthr.nl/agenda/deeleconomie-voor-duurzaamheid/

Comments

Topics