Kennisinstituten en lokale initiatieven versnellen ontwikkeling van smart­grids

http://www.duurzaamnieuws.nl/kennisinstuten-en-lokale-initiatieven-versnellen-ontwikkeling-smart%...

1 Comment

Floor van Bovene's picture
Floor van Bovene

http://www.duurzaamnieuws.nl/kennisinstuten-en-lokale-initiatieven-versnellen-ontwikkeling-smart%C2%ADgrids/

Grid­Friends is een Europees onderzoeksproject om de Europese energietransitie te versnellen. Daarvoor wil het een nieuwe standaard in de smart­grid technologie neerzetten. Het project wil een geavanceerd smart­grid platform implementeren in twee lokale gemeenschappen:­ Schoonschip, een woongemeenschap in Amsterdam, en een CO2­neutraal wooncomplex in Keulen, Duitsland. De Nederlandse pilot is de eerste in zijn soort en laat zien hoe lokale gemeenschappen met een eigen micro­grid achter de meter een cruciale rol kunnen spelen in de Europese energie transitie.

Grid­Friends ontwikkelt een innovatief software platform voor lokale energie coöperaties, waarmee ze hun zelfvoorziening kunnen maximaliseren en meer waarde kunnen creëren door het gezamenlijk exploiteren van opslag van energie en andere flexibele opties. “Het platform dat we ontwikkelen maakt het mogelijk veel verschillende (hernieuwbare) energie systemen samen te voegen tot één grote virtuele energiecentrale, die in staat is dezelfde services te verlenen als centrale productiesystemen”, aldus Matthias Klein, teamleider bij Fraunhofer ITWM.

Een geïntegreerd smart­grid zal de verschuiving faciliteren naar een meer flexibele, vraag­gestuurde economie. Daarbij zal ruimte ontstaan voor nieuwe business modellen en zullen individuen, bedrijven en lokale gemeenschappen in staat gesteld worden om actief deel te nemen in de energiemarkt.

“De ontwikkeling van geavanceerde, intelligente netwerken die de opwekking, opslag en consumptie van energie probleemloos coördineren, is fundamenteel voor het aanjagen van de transitie naar een 100% schone energie economie”, aldus Philip Gladek, oprichter en CEO van Spectral Utilities.

In het laatste decennium zijn zowel binnen Europa als wereldwijd, talrijke smart­grid pilots opgezet, met onder andere vraagrespons, slimme meters, Vehicle­to­Grid, en op afstand bestuurbare batterij systemen. Het Grid­Friends project zal voortbouwen op deze ontwikkelingen, om het meest geavanceerde smart­grid platform op de markt te creëren. Het platform zal gebruik maken van de meest up­to­date ICT technologie voor het controleren van batterij systemen, elektrische opladers voor voertuigen, energie genererende assets, warmtepompen, warmteopslag, en slimme apparaten, zodat vraag en aabod van energie geoptimaliseerd worden.

Het project heeft subsidie ontvangen van het Europese ERA­Net Smart Grids Plus programma, en is in mei 2016 gestart.

Wie zijn er betrokken

Het Grid­Friends consortium heeft de volgende deelnemers:

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en het Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics (ITWM). CWI, de projectleider van Grid­Friends, is een Nederlands onderzoeksinstituut voor wiskunde en computerwetenschappen. Fraunhofer Institute is een van Europa’s grootste applicatie­georienteerde onderzoeksorganisaties, en brengt naast essentiële IT expertise tevens het smart­grid platform dat verder ontwikkeld zal worden binnen het Grid­Friends project.

Spectral Utilities, een spin­off van Metabolic, is een start up in Amsterdam dat zich richt op systeem integratie en de ontwikkeling van clean­tech. Spectral Utilities ontwikkelt oplossingen voor slimme energie management systemen, energie opslag, en hernieuwbare energie productie. Binnen het Grid­Friends project is Spectral Utilities verantwoordelijk voor de implementatie van de hernieuwbare energie systemen en smart­grid infrastructuur bij Schoonschip.

Evohaus is een groen constructie bedrijf opgericht in Duitsland in 1998. Evohaus is koploper in innovatief bouwen en vastgoed ontwikkeling, en richt zich op het bouwen van CO2­neutrale, ecologische woon gelegenheid voor families met lage inkomens. Twee woon gemeenschappen waar de smart­grid technologie geïmplementeerd wordt, waaronder Schoonschip in Amsterdam. Schoonschip heeft als doel de meest duurzame, drijvende gemeenschap in Europa te zijn, wanneer de bouw is afgerond in 2019, met een totaal van 47 huishoudens en meer dan 100 inwoners.

Topics