How do you experience green spaces in Amsterdam?

Amsterdam needs more houses. The city wants to realise this within the city limits, and that means that the city must become more compact. But what does that mean for your neighbourhood? Won’t that become too crowded? The experience with Corona show that in some places there is now already not enough green space for everyone. How can the city ensure that there is enough green space in the new neighbourhoods to relax, play, sport and meet each other?

We are researching how people experience public space in, and around, those places where the City is planning to build more houses. Will you join us? What do you need green spaces for, and which places are important for you? Go to www.mijnpark.amsterdam for more information or https://app.maptionnaire.com/nl/6768/ to take part immediately.

-------------
Er moeten woningen bijkomen in Amsterdam. De stad wil dit realiseren binnen de stadsgrenzen, en dat betekent dat de stad compacter moet worden. Maar wat betekent dat voor jouw buurt? Wordt het dan niet veel te druk? De ervaringen met Corona laten zien dat er op sommige plekken nu al niet genoeg groene ruimte is voor iedereen. Hoe kan de stad er voor zorgen dat er in die nieuwe stadswijken voldoende groene ruimte is om in te ontspannen, te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten?

Wij doen onderzoek naar hoe mensen de openbare ruimte beleven op, en rondom, die plekken waar de Gemeente van plan is meer huizen te gaan bouwen. Doe jij mee? Waar hebt u groene plekken voor nodig en welke plekken zijn voor u belangrijk? Ga naar www.mijnpark.amsterdam voor meer informatie of https://app.maptionnaire.com/nl/6768/ om direct mee te doen.

www.mijnpark.amsterdam

Comments

Topics