Local elections: how to get rid of natural gas? Part 1

Amsterdam wil in 2050 helemaal onafhankelijk zijn van aardgas. Dit is een grote ambitie. Wat vinden lokale politici de belangrijkste maatregelen die we moeten nemen om dit te realiseren?
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Op 21 maart, kunnen we weer stemmen voor onze lokale vertegenwoordiging. Amsterdam Smart City vraagt politici wat zij vinden van belangrijke onderwerpen als data, veiligheid en de energietransitie.

Amsterdam wants to get rid of natural gas in 2050. What are the most important decisions we have to take to make this ambition a reality, according to local politicians?
Local elections coming up! On the 21st of March, we can vote for our local government again. In three videos, Amsterdam Smart City asks politicians from the Amsterdam city council about their views on important topics. Videos in Dutch.

https://www.youtube.com/watch?v=vLVweWOoal0

Comments

Topics