Calling our King: a 'boring revolution' is needed to share responsibility

Featured image

In his most recent speech, the Dutch King Willem-Alexander stated that "a connected society above all means a shared responsibility". During his work visit to our project "Amsterdammers, Make your City!" in the Amsterdam Kolenkit neighbourhood, he witnessed what this means in practice.

As the organisers of Make your City, we emphasised that this shared responsibility can only exist if there is a proper infrastructure for citizens' initiatives. The outline for which we developed in our project Amsterdammers Make your City!

Read the full article here (Dutch only) https://www.kl.nl/nieuws/oproep-aan-de-koning-voor-gedeelde-verantwoordelijkheid-is-een-boring-revolution-nodig/

Dutch
In zijn meest recente troonrede stelde onze Koning dat "een verbonden samenleving bovenal een gedeelde verantwoordelijkheid is". Tijdens zijn werkbezoek aan ons project Amsterdammers, Maak je Stad! in de Amsterdamse Kolenkitbuurt zag hij wat dit in de praktijk betekent. We drukten hem op het hart dat die verantwoordelijkheid alleen kan bestaan als er een goede infrastructuur voor burgerinitiatieven is; één van de belangrijkste lessen uit ons project Amsterdammers Maak je Stad!

Lees het volledige artikel hier: https://www.kl.nl/nieuws/oproep-aan-de-koning-voor-gedeelde-verantwoordelijkheid-is-een-boring-revolution-nodig/


Comments

Topics