Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City zet ‘Innovatie vóór iedereen en mét iedereen’ centraal in de komende vier jaar

Featured image

Deze maand (juni 2022) eindigt de huidige programmaperiode ‘Amsterdam Smart City 2018-2022’. Ons werk, de vraagstukken waar we aan werken en waar we voor staan, doen dat niet. De urgentie is hoog en de vraagstukken zijn complex.

In de afgelopen periode hebben we daarom in meerdere co-creatie sessies de focus voor de aankomende periode bepaald. De conclusie: Amsterdam Smart City blijft samenwerken aan de grote en urgente vraagstukken van deze tijd. Met oog voor complexiteit, integraliteit en met het doel voor ogen van leefbare en toegankelijke steden en regio's voor iedereen. De focus wordt gelegd op innovaties voor mensen die deze het hardst nodig hebben. Tijdens een feestelijke kick-off hebben we dit hernieuwde commitment naar elkaar en de regio vastgelegd.

Het netwerk bestaat uit 27 samenwerkende regionale partners vanuit bedrijven, overheden, maatschappelijke- en kennisinstellingen, verbonden met een grote internationale community.

“De pandemie, de oorlog in Oekraïne, en natuurlijk de steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering maken transities urgenter dan ooit”, aldus Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City. “We moeten dingen echt anders gaan doen. Beter voor de wereld, beter voor mensen. Gelukkig gebeurt er al heel veel. Het Amsterdam Smart City netwerk werkt al meer dan 10 jaar aan innovaties die steden leefbaarder maken. Dat stemt mij ook optimistisch. Het netwerk, met haar grote diversiteit aan partners en communityleden, gaat ook de komende vier jaar richting geven aan veranderingen die ten goede komen aan de duurzame, slimme stad en regio van morgen. Met speciale aandacht voor en met mensen die het hard nodig hebben.”

Gebruikers werken samen aan stedelijke vraagstukken
Duidelijk werd ook dat de unieke wijze waarop we dat met elkaar doen grote meerwaarde heeft. De behoefte is om dit vast te houden én door te ontwikkelen. “Om onze opdracht van ‘betere straten, buurten en steden’ te doen slagen, is het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk krachten bundelen. Publiek en privaat. Als netwerk en regio herbergen we een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen. Als oprichter en actief partner van Amsterdam Smart City nemen we graag een koplopersrol om innovatie en digitalisering ten behoeve van die leefbare stad en regio aan te jagen. Op een verantwoorde manier met bescherming van onze privacy in de publieke ruimte.” Aldus Ger Baron, Directeur Digitalisering en Innovatie, Gemeente Amsterdam.

Op weg naar de slimme sociale stad van morgen
De diversiteit van het Amsterdam Smart City netwerk en de bredere (internationale) community is een essentiële kracht voor het komen tot verandering in transities. Innovatie en technologie worden ingezet voor het oplossen van complexe sociale, maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen we als netwerk de mobiliteits challenge van de Johan Cruijff ArenA verder en zorgen we dat bezoekers van sport- en muziekevenementen hier CO2 neutraal en met minder auto’s naartoe kunnen reizen. Hiermee maken we duurzaam vervoer voor veel meer mensen toegankelijk. Én het zorgt meteen voor betere leefbaarheid voor de omwonenden. Daarnaast werken we aan innovaties op het gebied van wind- en zonne-energie die ten goede komen aan mensen die in energiearmoede leven of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan hergebruik van zonnepanelen voor mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Bekijk vooral dit filmpje voor een impressie van de tweede bijeenkomst.

Vind hier een overzicht van alle Amsterdam Smart City partners.

Fotograaf: Roxanne Wilm

Amsterdam Smart City's picture News
Jet van Eeghen, Online communication advisor at Amsterdam Economic Board, posted

Transities versnellen met slimme investeringen

Featured image

Samen slimmer investeren: daaraan werken Amsterdam Economic Board en Metropoolregio Amsterdam in de ‘Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam’. Met dit inspiratiedocument versnellen zij de transities die nodig zijn voor de slimme, groene en gezonde metropool van morgen.

Er zijn acht investeringsthema’s geselecteerd: gezondheidsbevordering en preventie, waterstof, slimme elektriciteit, circulaire bouw, slimme mobiliteit, veilig data delen, artificial intelligence (AI) en een duurzame digitale infrastructuur. Deze thema’s bouwen voort op de kracht van onze regio en zijn in lijn met de financiële mogelijkheden en doelen vanuit Den Haag en Brussel.

Lees het artikel voor meer informatie.

Jet van Eeghen's picture #Energy
Cato Bechtold, Advisor for public values at Hiemstra & de Vries, posted

Webinar Congestiemanagement 2.0 & subsidieregeling slimme energie systemen

Ons elektriciteitsnet loopt op heel veel plekken in Nederland vol. Met netbeheerder Liander, provincie Noord-Holland, Metropool Regio Amsterdam, andere overheden, bedrijven en kennispartners zoeken we naar nieuwe oplossingen, op het thema slimme energie systemen (SES). Met alleen verzwaring van het net redden we het namelijk niet, er zijn ook slimme oplossingen nodig. Maar welke? En hoe zorgen we ook hier voor versnelling? Ben je geïnteresseerd in dit vraagstuk, sluit je dan aan bij onze community en schrijf je in voor de webinar op 5 juli van 12.00 tot 13.30. In deze webinar praten @Patrick Begemann en Bas Trago van #Liander je bij over de nieuwe netcode die sinds mei van kracht is. Wat is er allemaal veranderd met de nieuwe netcode en wat kan dit betekenen voor #netcongestie? Ook vertellen Patrick en Bas over de pilot op onderstation Westhaven in de Haven van Amsterdam en wat dit betekent voor congestie op andere stations in Noord-Holland. Er is tijd voor vragen. @Ellen van der Heijden van de #Provincie Noord-Holland vertelt kort over de aankomende financieringsregeling van de provincie voor SES-vraagstukken. @Bertram van der Wal inventariseert tot slot met de groep welke onderwerpen nog dit jaar aandacht vragen op het thema slimme energie systemen en wat jij daarin zelf mogelijk kunt brengen. Zo maken we gezamenlijk de agenda van deze community! Wil je aansluiten, stuur dan een mail naar cato.bechtold@hiemstraendevries.nl, dan ontvang je een link naar de webinar. En stuur de uitnodiging door naar een contact waarvoor je denkt dat het relevant is. Kijk voor meer informatie op

Online event on Jul 5th
Menno Houtstra, chairman cooperative , posted

Climate Fresk Game at the Kaskantine

Featured image

After the Climate Fresk game, you will have a clear and thorough understanding of the climate problem. You will get a precise idea of the interrelated causes of climate change and the angles from which the problem should be approached. It is like the mist is clearing up around this complex problem! Even self-declared "climate responsible" people often discover after this game that they had wrong assumptions or ideas about the climate problem that in fact lead to false hopes or fears.

The 3 hours game has been developed in France. It has recently become very popular as a fast education tool, especially for companies that want to position themselves in this field together with all their employees.
The Kaskantine offers its place and platform for trainers and facilitators of the Climate Fresk to have regular sessions and train new facilitators to build this network further. You can do the Climate Fresk also in other cities in the Netherlands and online. 

This time the game is in English, next time in Dutch!

https://climatefresk.org #climatefresk#climatechange#education#kaskantine

Menno Houtstra's picture Meet-up on Jul 2nd
Wouter Mulders, Communications Coordinator at Drift, posted

Reflexive Monitoring Course

Featured image

Pioneers struggling with uncertainty & controversy when working on sustainability transitions: you are not alone. Whether you’re facilitating transition experiments around nature based solutions, setting up an innovative project for citizen participation in energy or just eager to learn about reflexive monitoring, our Reflexive Monitoring course will provide you with valuable new approaches and insights.

In this 3-day course, dr. PJ Beers (DRIFT) and dr. Barbara van Mierlo (WUR) will guide you through the ins and outs of reflexive monitoring.

Wouter Mulders's picture Masterclass / workshop from Nov 10th to Feb 16th

A world in transition requires an independent place where change makers can meet, interact and start working together. Amsterdam Smart City is that open and safe space for innovation and cooperation. We bring together innovative companies, knowledge institutions, public authorities and proactive citizens to shape the city of the future.

Get to know us
Royal HaskoningJohan Cruijff ArenAGemeente HaarlemGemeente HaarlemmermeerAmsterdam University of Applied SciencesAmsterdam Economic BoardWaagProvince of Noord-HollandPakhuis de ZwijgerAMS InstituteArcadisKennislandHavas LemzDriftEurofiberProvince of FlevolandVervoerregio AmsterdamCenex NLNEMO KennislinkMetabolicAllianderMarineterrein AmsterdamGemeente AlmereBTG TGGCity of Amsterdam