Eerlijke en inclusieve energietransitie: snel en toch samen?

Featured image

De energietransitie is één van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Nederlandse gemeenten maken in de komende jaren wijk voor wijk de overstap naar hernieuwbare energie. Maar: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen aan deze energietransitie en dat het toch snel genoeg gaat? Hierover gaan we in gesprek tijdens de Out of Office op 31 oktober! We gaan op zoek naar nieuwe inzichten, ontmoetingen en inspiratie, onder het genot van een hapje en drankje.

Spreker: Thijs van Spaandonk. Thijs is stedelijk ontwerper en curator ‘energietransitie als hefboom’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2020. Hij ziet de energietransitie waar steden voor staan als drijvende kracht achter een inclusieve stadsontwikkeling én andere belangrijke opgaven zoals voedselvoorziening, productiviteit, goed wonen, en sociale gelijkheid. Daarmee is de energietransitie niet alleen een doel maar ook een middel dat bewust kan worden ingezet om te werken aan aantrekkelijke, veerkrachtige en inclusieve steden.

Dit vraagt om een fundamenteel andere, veel bredere en meer integrale benadering en daarmee ook om een andere rolverdeling en samenwerking tussen gemeenten, bewoners, bedrijven en instellingen. Maar hoe ziet dit er dan uit? En welke stappen moeten we zetten om hier te komen? Tijdens deze Out of Office gaat Thijs van Spaandonk in op deze vragen en deelt hij zijn inzichten en ervaringen uit binnen- en buitenland. Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek om te komen tot oplossingsrichtingen.

https://www.kl.nl/events/out-of-office-29-eerlijke-en-inclusieve-energietransitie-snel-en-toch-sa...

Comments

Topics