Smart Citizens Lab workshop luchtkwaliteit bij vuurwerk meten

Featured image

Rond de jaarwisseling van 2017-2018 organiseren het RIVM en Waag Society samen met burgers in Amsterdam weer een meetcampagne naar de effecten van vuurwerk op de concentraties (fijn)stof in de lucht.

Je kunt op verschillende manieren meedoen aan dit experiment. Door een sensor van het RIVM te adopteren voor een periode van minimaal drie maanden, óf door bij te dragen aan het meetnetwerk met eigen sensoren. Er zijn 25 sensoren van het RIVM beschikbaar.

Programma
19:00 uur - Introductie door een expert van het RIVM en een expert van Waag Society.
19:30 uur - Bouwen van sensoren waarmee je (fijn)stof kunt meten. We richten ons op low-tech sensoren waarvan een deel in elkaar gesoldeerd moeten worden.
20:30 uur - Testen van de sensoren. Wij zorgen voor (toegestaan) vuurwerk, zodat we (buiten) ook echt kunnen onderzoeken of de sensoren werken.
21:00 uur - Reflectie op de testresultaten, de data die verzameld worden en de wijze waarop je de data kunt zien.
Afsluiting, borrel

Mensen die een sensor van het RIVM adopteren om gedurende minimaal drie maanden metingen in hun buurt in Amsterdam te doen, krijgen de sensor mee en uitleg over het opzetten en aansluiten van de sensor. Hiervoor heb je een ononderbroken (wifi) verbinding met het internet nodig.

Hoe werkt het?
In een periode van minimaal drie maanden wordt de luchtkwaliteit met eenvoudige sensoren gemeten. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaarwisseling gebeurt dat nu met een volgende generatie sensoren. De resultaten worden op een nieuw dataportaal weergegeven.

Aan bestaande netwerkjes van metingen wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden, hun data ook in het vuurwerk-experiment op te nemen. Na de jaarwisseling willen we zien hoe lang de sensoren goed blijven werken en hoe de resultaten zich onderling verhouden. Tijdens de workshop wordt een overzicht gegeven van het vuurwerkexperiment van afgelopen jaar en een vooruitblik gegeven op het nieuwe experiment.

http://waag.org/nl/event/smart-citizens-lab-workshop-3-luchtkwaliteit-bij-vuurwerk-meten

Comments

Topics