City-zen Fuck-up Night #2 | Innoveren - binnen de gevestigde orde

Featured image

Strategisch adviseur Peter Simões kreeg de afgelopen jaren te maken met veel wisselingen in het management en de daarbij horende wijziging in de strategische organisatie. “Was in het begin van dit project de focus gericht op activiteiten buiten de organisatie en het vergroten van de zichtbaarheid, verplaatste de focus naar optimalisatie van de bedrijfsvoering en afronden van de lopende projecten”.

“In 2012, wilde de organisatie meer doen met de door hun geproduceerde duurzame energie; het zag ernaar uit dat veel verandering zou gaan plaatsvinden in de energiemarkt, waarbij het belangrijk was om bij aan te sluiten.” Zo werd een plan bedacht om samen met andere partijen in het Havengebied de lokaal opgewekte energie, op het juiste moment lokaal in te zetten.

Met deze doelstelling is gestart met de aanvraag voor de EU-subsidie van City-zen. In een dik document voor de EU, waarin prachtig wordt omschreven wat het project in het meest rooskleurige scenario oplevert. “Van tevoren weet je eigenlijk al dat dit resultaat niet behaald kan worden. Je start dus eigenlijk met een 100% faalkans.”

Waar gaat het dan mis?

De techniek is niet zozeer de boosdoener, die is er of kan wel ontwikkeld worden. In zo’n project gaat het mis, omdat er gevraagd wordt om naar een nieuwe onbekende situatie toe te werken, terwijl de organisatie vasthoudt aan de oude situatie. “Met innovatie loop je vaak vooraan. Je moet er daarom altijd voor zorgen dat je niet alleen staat” quote Simões. Om te slagen is het nodig dat het project en de innovatie gesteund worden door directie en management. Hier zat het probleem “Vanaf 2012 tot nu, zijn we 3 directeuren verder”. Door de duur van het project (gestart in 2012), start binnenkort ook de 3de projectleider. “De ambassadeurs van het eerste uur zijn weg.”

De belangrijkste lessons learned volgens Simões zijn*:*

  • Als het om grote organisaties gaat; blijf dicht bij je core-business
  • Binnen onze organisatie werken we in kleine stappen naar een resultaat toe, zodat we kunnen bijsturen waar dit gevraagd wordt. Bij de EU is het op voorhand beschrijven van het uiteindelijke resultaat belangrijk. Deze twee uitgangspunten passen niet bij elkaar.
  • Het speelveld waarin je terechtkomt moet passen bij de organisatie. Binnen onze organisatie wordt een andere taal gesproken dan in de gemeente. Hier zit niet automatische een klik.
  • Zorg voor interne (zittende) ambassadeurs om het project te laten slagen.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen


Comments

Topics