Melchior Kanyemesha

Activity

  • 25
    Updates
  • 26
    Smarts
  • 4
    Comments
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation Blog #4: AHPD Greengas

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

This blog focuses on a technology that produces green gas. Remarkably, it uses our organic waste streams to feed bacteria to do so. Engineer Kirsten Zagt of Bareau has been developing this technology since 1995. Now, he presents us Autogenerative High Pressure Digestion. (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?

Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD) maakt het mogelijk om van organisch restmateriaal groengas te produceren, dat direct in de bestaande gasinfrastructuur kan worden ingebracht. Dit gebeurt door bacteriën in een afgesloten tank in organische resten te laten groeien. Hun stofwisseling produceert op een natuurlijke wijze methaan. Dit brengt echter een gigantisch hoge druk met zich mee, wat het gevaar geeft dat de tank uit elkaar barst. De AHPD technologie stimuleert de methaanproductie op gecontroleerde wijze en kan middels slimme biotechnologische en fysisch chemische processen het methaan naar een hoog niveau van groengas opwaarderen.

AHPD kan overweg met verschillende bronnen van organisch restmateriaal. Denk aan rioolwater, keukenafval of bijvoorbeeld varkensmest. Waterzuiveringscentrales zijn ideaal voor de toepassing van AHPD. Binnen reguliere waterzuivering wordt methaanproductie door bacteriën voorkomen door de toevoeging van zuurstof. Hiermee worden organische resten verbrand, maar komt er ook CO2 vrij. AHPD speelt in op dit proces. De technologie kan water zuiveren zonder organische resten te verbranden. Door zelfs meer organische reststromen zoals keukenafval te koppelen, kan de groengas productie verder omhoog worden gekrikt. Dit terwijl de reguliere waterzuiveringsfunctie behouden blijft.

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?
Groengas is een aanlokkelijk alternatief voor aardgas, alleen is de totale opwek hiervan in Nederland op dit moment zeer beperkt. Het mooie van AHPD is dat we uit onze eigen afval- afvalwater- en meststromen de totale opwek van groengas een boost kunnen geven. Dit verbreedt ons arsenaal aan duurzame oplossingen. Bovendien is AHPD een zuiveringstechnologie waarmee eenvoudig fosfaat kan worden teruggewonnen, en zware metalen en medicijnresten worden verwijderd.

Naast de productie van duurzame energie kan AHPD ook opgevangen CO2 omzetten tot groengas. Dit gaat via een aantal stappen. Ten eerste zorgt de hoge druk die vrijkomt bij AHPD ervoor dat CO2 oplost in rioolwater. Dit is een vergelijkbaar proces als we kennen bij bier en frisdrank. Om het opgeloste CO2 te benutten, is ten tweede waterstof nodig. De combinatie van waterstof en CO2 zorgt ervoor dat bacteriën meer brandstof krijgen. Hiermee stijgt de productie van groengas aanzienlijk. Het idee is om waterstof via electrolyse te produceren uit onbruikbare stroompieken van windmolens en zonnepanelen. Het overschot aan elektriciteit wordt dan uiteindelijk omgezet tot groengas. Daarmee zou een AHPD installatie dus tevens als opslag kunnen werken voor duurzame elektriciteit.

Wat is er nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?
Er is een strategie nodig over hoe de metropoolregio Amsterdam het beste haar groengas kan inzetten. AHPD is een technologie die diverse functies combineert en op verschillende manieren kan worden benut. Het stelt ons in staat om een enorme hoeveelheid groengas te produceren. Echter is ook deze hoeveelheid eindig. Zelfs in het scenario dat waterstof en CO2 wordt toegevoegd, is op landelijk niveau zo'n 10 miljard Nm3 groengas per jaar beschikbaar. Dat is veel, maar niet voldoende.

Groengas is misschien wel een beetje onze joker. Het is een sterk alternatief voor het verwarmen van gebouwen waar all electric of warmtenetten geen oplossingen bieden. Dit kunnen woningen in de binnenstad zijn, maar wellicht beantwoordt groengas juist de hoge temperatuurvraag van de industrie. Groengas is lekker makkelijk, de gasleidingen liggen er al. Echter, als we dit te snel willen inzetten, dan verspelen we mogelijk onze kaart. Er zijn nog genoeg energie-innovaties die ons anders kunnen laten kijken naar huidige vraagstukken. Aan de andere kant is snelheid ook hard nodig. Daarom is het goed om ideeën zoals AHPD alvast een plek te geven in de overkoepelende strategie. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Westpoort zou voor Amsterdam een goede plek zijn om deze technologie te implementeren.

Wat vindt de Community? Waar ligt voor jullie de toegevoegde waarde van groengas? Zijn er nog andere manieren te bedenken om de AHDP technologie toe te passen?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation Blog #3: WarmBuilding

Featured image

Every week I present the community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For the third post I will focus on a system that makes you rethink how we evaluate insulation. Why would you insulate your walls, if you can heat them up for free instead? This is the core principle of the concept WarmBuilding, a trademark of the Foundation WarmBouwen. (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?
Warmbouwen betekent het opwarmen en koelen van de gevel van een gebouw. De gevel is bedekt met dunne buisjes waar water doorheen stroomt. Dit wordt een watervoerend net genoemd. Het zorgt voor een temperatuurbuffer die de woning moet afschermen van de kou of warmte van buiten. Het mooie is dat de primaire warmtebron in dit systeem de grond is. Door 50-100 meter in de grond te gaan, kun je een temperatuur van ongeveer 10-12 graden ophalen. Ook als het buiten -10 is, blijft het door de buffer binnen minimaal 10-12 graden. Het resultaat is dat er minder aanvullende energie nodig is om de woning naar 18-20 graden op te warmen. Door dieper te boren, naar zo'n 400m, is het zelfs mogelijk om warmte van 17 graden te bereiken.

Om warmbouwen als centrale warmtevoorziening in te zetten, is dus vaak een beetje extra warmtewinning nodig. Gelukkig zijn daar verschillende opties voor mogelijk,. Zo kun je gebruik maken van een zonneboiler (of pv-t)., De extra warmte wordt vervolgens opgeslagen in de bodem of in andere opslagsystemen. Eventuele bijverwarming binnenshuis zou door middel van infraroodpanelen een duurzame optie kunnen zijn. Als er echt weinig warmte beschikbaar is, dan is een warmtepomp natuurlijk ook een alternatief.

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Energiebesparing in de bestaande bouw is een enorme opgave vanwege de verscheidenheid aan woningen. Warmbouwen presenteert een techniek om de energievraag van de bestaande bouw te verlagen. Deze techniek kan sneller worden toegepast dan traditionele manieren van isoleren. Dit komt omdat het watervoerend net simpel te installeren is. Waar met traditioneel isoleren alle hoeken, kieren en naden vragen om duurmaatwerk, is het watervoerend net veel flexibeler. Het stralingseffect van warmte geeft namelijk veel ruimte voor speling. Datzelfde stralingseffect zorgt ervoor dat koudebruggen doorbroken worden. Het watervoerend net kan technisch gezien zowel aan de buitenkant als de binnenkant van de gevel worden geïnstalleerd.

Warmbouwen is geen pleidooi tegen isolatie, de techniek kan namelijk het effect van isolatie juist versterken. In essentie vergroot Warmbouwen de warmteweerstand van de gevel. Een klein beetje binnenisolatie kan hierdoor 2 tot 3 keer meer effect hebben, afhankelijk van de temperatuur van watervoerend net. Enkele centimeters isolatie met Warmbouwen staat gelijk aan de isolatiewaarde van een ’Nul Op de Meter’-woning. De kracht van deze techniek zit dus juist heel erg in het maken van slimme combinaties.

Wat is er nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Warmbouwen is een techniek die prima op zich zelf kan staan, maar wellicht nog veel waardevoller kan zijn wanneer het gecombineerd wordt met andere oplossingen. Het leert het ons op een andere manier naar energiebesparing van de bestaande bouw te kijken, maar ook anders om te gaan met warmte en kou. Door slimme combinaties tussen Warmbouwen, bestaande en nieuwe oplossingen, komen er verschillende modellen beschikbaar waarmee we onze gebouwen duurzaam kunnen verwarmen. Het ene model zal geschikt zijn om op korte termijn af te gaan van aardgas, een andere is geschikter als circulaire oplossing op de lange termijn.

Een mogelijke combinatie die mij zelf interessant lijkt, is om het watervoerend net te koppelen aan lage temperatuur (LT)warmtenetten. De warmte van een LT-warmtenet bedraagt typisch 30-40 graden. In de toepassing van Warmbouwen is dit eigenlijk veel te heet. Je zou dus al met een veel minder hoge temperatuur, zeg maximaal 25 graden, uit de voeten kunnen komen. Natuurlijk wordt al deze warmte in een dergelijk systeem constant gebruikt om de gevels op te warmen. Dat maakt het belangrijk om voldoende warmtebronnen van lage temperatuur te verzamelen. Dit vereist dat we slim collectief gebruik maken van de restwarmte van onze koelingsinstallaties, zonnewarmte, en van opslag en winning van warmte uit de grond.

Om Warmbouwen in Amsterdam het beste te implementeren, is het belangrijk om met een andere bril naar onze verduurzamingsopgave te kijken. En het is niet alleen belangrijk, het is eigenlijk ook wel heel leuk dat dat anders kijken kan. We kunnen opnieuw nadenken over ons idee van energiebesparing. Dit komt nu vaak neer komt op isolatie, maar hoeft dat wel altijd? We kunnen opnieuw nadenken over ons gebruik van geothermie en restwarmte. Stadswarmte in Amsterdam ligt nu vaak tussen de 40 en de 70 graden. Kunnen we niet meer met minder? Soms maak je de meeste vaart door een stapje terug te doen, en te realiseren dat het ook heel anders kan.

Wat vindt de Community? Welke slimme combinaties zie jij voor je met Warmbouwen? Is het verstandig om bestaande oplossingen te heroverwegen of zijn we sneller door voort te borduren op de lessen van NOM en NOM-ready?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation blog #2: Ee'yoo

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?

Ee'yoo is regisseur van buurtgerichte verduurzamingstrajecten om de bestaande bouw versneld van het aardgas af te krijgen. Een complexe klus en daarvoor kiezen zij voor allesomvattende aanpak. De dienstverlening van Ee'yoo richt zich namelijk op een combinatie van procesmanagement, data-analyse, bewonerscommunicatie via een app, en gebouw gebonden financiering. Dit moet zorgen voor een betaalbare renovatie waarin alle drempels voor bewoners worden weggenomen. Momenteel wordt de Ee'yoo methode ingezet binnen een samenwerkingsverband in Eemnes waarbij in een jaar 1.000 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Ee'yoo internationale aandacht, via een beginnende samenwerking met de TU Delft, de Berkely university in California en PG&E, de grootste netbeheerder van Californië.

Het regisseren van verduurzamingstrajecten is op zich niets nieuws. Dus wat maakt dit zo onderscheidend? Wat ik vooral interessant vind aan Ee'yoo is hun toepassing van automatisering in combinatie met de gebouw gebonden financiering. Om te beginnen maakt Ee'yoo gebruik van verschillende opendata bronnen om gebiedsgericht advies te geven om knelpunten en kansen te identificeren, kosten in te schatten en de haalbaarheid van een project te bepalen. Dit wordt gebruikt om lokaal een (technisch) procesplan samen te stellen tussen de gemeente, woningeigenaren, en bouw- en installatiebedrijven.

Bewoners worden in dit proces persoonlijk meegenomen om hun wensen en deelname te bespreken, maar ook hun investeringsruimte. Om dit proces te ondersteunen heeft Ee'yoo een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld die bewoners stapsgewijs in de verduurzaming van hun buurt mee neemt. De app fungeert als centrale informatievoorziening, communicatietool en speelt na oplevering een rol in monitoring en onderhoud. Natuurlijk zijn niet alle bewoners even goed met techniek, en daarom staat Ee'yoo ook garant voor persoonlijke begeleiding. Samen met de bewoners wordt een persoonlijk investeringsplan opgesteld over wat de verduurzaming financieel voor hen betekent. Des app is daarin een handig instrument om het bewoners net wat gemakkelijker te maken.

Het investeringsplan van bewoners is onderdeel van een financieringsmodel waarin de gemeente, provincie en de centrale overheid garant staat voor de investering en zo object gebonden financiering voor 30 jaar mogelijk maakt. Het onderscheidende hieraan is dat gebruik gemaakt wordt van de baatbelasting. De object gebonden financiering betekent dat op het moment dat bij verhuizing de financiering overdraagbaar is op een nieuwe bewoner. Hierdoor loopt de bewoner minder risico en worden de lasten gelijkmatig verdeeld over de levensduur van de verduurzaming. In Eemnes zal Ee'yoo de eerste zijn in Nederland die de financiering middels baatbelasting gaat uitvoeren in de praktijk. Hierover hopen zij in maart formeel akkoord op te krijgen. Een mooi vooruitzicht, lijkt me!

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Concreet draagt Ee'yoo bij aan het versnellen van het verduurzamen van bestaande bouw. Zowel de informatievoorziening van en naar bewoners toe, als het financieringsmodel, dragen hier aan bij. Bewoners betrekken en op de hoogte houden is een essentieel, maar ook tijdrovend proces. De Ee'yoo app biedt een extra communicatiekanaal om dit proces op effectieve wijze te versnellen. Daarnaast moet hun financieringsmodel ervoor zorgen dat woningeigenaren de investering in hun woningen aandurven en aankúnnen. Dit kan enorm helpen in de verduurzaming van VVE's

Nog twee dingen over de app (dit is immers "smart city"). Ten eerste, biedt de app ook tips aan om duurzaam gedrag bij bewoners te stimuleren. De app leent daarbij elementen van gamificatie. Bewoners worden bijvoorbeeld bewust gemaakt dat het geld oplevert als je een ongebruikte smartphone oplader uit het stopcontact haalt. Door de energiebesparing direct te vertalen in een financiële beloning, moet de bewoner beter bewust worden van de voordelen van duurzaam gedrag. Uiteindelijk bespaart dit geld, wat ten goede komt aan de investering.

Ten tweede, zit een ander belangrijke bijdrage van de app in monitoring en onderhoud. Als onderdeel van het financieringsmodel wordt na oplevering 30 jaar lang het energieverbruik vergeleken met het energieverbruik zoals in het investeringsplan is opgenomen. Op het moment dat blijkt dat er een afwijking is, wordt de bewoner via de app geïnformeerd. Er kan dan worden bepaald of de oorzaak ligt door gedragswijziging van de bewoner(s), falende installaties of de kwaliteit van de schil. In ieder van deze situaties wordt door Ee'yoo onderzocht hoe de afwijking te corrigeren valt. Voor de stad Amsterdam betekent dit met name dat er geborgd wordt dat verduurzamingstrajecten binnen de bestaande bouw, het beoogde resultaat leveren. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er daadwerkelijk stappen worden gezet naar een duurzame stad.

Wat is er nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Ee'yoo stelt zich als ambitie om gemeenten, woningeigenaren, bewoners, en bouw- en installatiebedrijven het zo makkelijk mogelijk te maken om de bestaande bouw te verduurzamen. Dit heeft als gevolg dat hun dienstverlening een enorm brede opzet heeft. En die allesomvattendheid is moeilijk zomaar ergens in te passen. Wat Ee'yoo dus vooral nodig heeft, is ruimte om te experimenteren. We zouden het als stad eigenlijk gewoon eens moeten proberen. Maarja, waar begin je? Bij wie begin je?

Een interessant startpunt hiervoor is om te onderzoeken hoe Ee'yoo een rol kan spelen in de energie adviezen van de gemeente Amsterdam aan VVE's. Op dit moment wordt kosteloos een energieadviseur ter beschikking gesteld om samen met een VVE de mogelijkheden voor energiebesparing of energieopwek te bespreken. De Ee'yoo methode kan heel goed passen in de opvolging hiervan. Bijvoorbeeld als het aankomt op de informatievoorziening door de app ter beschikking te stellen aan bewoners. VVE's zouden zo al een persoonlijk investeringsplan kunnen opstellen om de haalbaarheid van de verduurzaming te toetsen. Anderzijds is het interessant om te kijken hoe het financieringsmodel van Ee'yoo kan worden ingezet om gebouw gebonden financiering voor de VVE's mogelijk te maken. Dit kan een enorme drempel om te investeren bij wegnemen bij bewoners. Bovendien kan de monitoring van Ee'yoo een belangrijke winst geven in de borging van prestaties. In beide gevallen is de eerste stap om gewoon maar eens het gesprek aan te gaan en te kijken wat de opties zijn.

Wat vind de Community? Waar kan Ee'yoo het best voor worden ingezet? Zijn dit vooral de VVE's, of zouden woningcorporaties en kantoren ook gebruik moeten maken van een dergelijke aanpak?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation blog #1: ANCPlasma

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

Wat is de oplossing?

Eerst het concept plasma. Plasma is een aggregatietoestand. We kennen aggregatietoestanden traditioneel als gas, vloeibaar en vast. Plasma voegt hier een vierde variant aan toe. Plasma wordt bijvoorbeeld gebruikt in tv-schermen, zit verstopt in tl-buizen, en wordt ingezet als een hitteschild voor terugkerende ruimteschepen.

In de afgelopen vier jaar heeft Alpha Solutions ANCPlasma ontwikkeld. Dit plasma scheidt stoffen tot op atoomniveau en is in staat deze in een nieuwe toestand te brengen. Dit creëert een nieuwe stof. Volkomen krankzinnig. En naast krankzinnig is dit in wezen een ultieme circulaire uitvinding: alle waardevolle bouwstenen in huishoud- & industrieel afval worden opnieuw gebruikt. Alpha Solutions kan met dit plasma ammoniagas en grafeen produceren. Wat zijn ammoniagas en grafeen?

Ammoniagas kan als duurzame energiebron gebruikt worden. Op ammoniagas kunnen auto’s rijden, schepen varen, vliegtuigen vliegen en cv-ketels, gasfornuizen en elektriciteitscentrales branden. En dit nagenoeg zonder enige aanpassing aan de motor of installatie.

Grafeen is 200 keer sterker dan staal en kan een uiterst licht constructiemateriaal zijn voor auto's en vliegtuigen. Die worden hierdoor vele malen lichter en daardoor wordt weer energie bespaard. Daarnaast is het zeer geschikt voor elektriciteit, transport en in de chipindustrie.

Hoe draagt dit bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Voor de energietransitie is met name de productie van ammoniagas interessant. Om dit te produceren is alleen water en lucht nodig. De bouwstenen van ammoniagas zijn namelijk waterstof en stikstof. Toegegeven, om ammoniagas te maken is ook energie nodig. Hiervoor is een stopcontact voldoende. Van elektriciteit maakt ANCPlasma, je raadt het al, plasma. De energiebalans is ongeveer 30/70. Al denkt Alpha Solutions dat ze dit met wat finetuning naar 20/80 kunnen brengen. Verbranding van ammoniagas resulteert in waterdamp en stikstof en gaat daarmee dus weer terug naar waar het vandaan kwam.

ANCPlasma is in staat om ter plekke ammoniagas te produceren. Er is op die manier geen voorraad en geen transport nodig. Het ammoniagas wordt bovendien in een gesloten systeem geproduceerd. Voor een cv-ketel is de zogeheten AMO-unit zo groot als een schoenendoos. Dit maakt het eenvoudig te installeren naast de ketel (en voor nieuwe ketels in de behuizing).

Al met al kan ANCPlasma de overstap naar aardgasvrije warmte enorm versnellen. Dit kan op twee manieren.

De eerste optie draait om huizen die worden opgewarmd met de bestaande cv-ketel op ammoniagas, zonder dat het gasnetwerk een rol hoeft te spelen. Het wordt daarbij interessant om de invloed van de grote hoeveelheid AMO-units op het elektriciteitsnet te zien.

Een tweede mogelijkheid is dat er in Amsterdam middels een ANCPlasma-centrale een enorme hoeveelheid ammoniagas wordt geproduceerd. Dit zou vervolgens via het huidige gasnetwerk vervoerd moeten worden. Als dit proces op grote schaal mogelijk wordt, dan kan aardgas collectief worden vervangen door ammoniagas.

In het eerste scenario zou je een eenmalige investering doen en daarna slechts voor stroom betalen. In het tweede scenario zou je van een energieleverancier zowel stroom als ammoniagas afnemen.

Wat is er voor nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Drie zaken.

Ten eerste is er een grote financieringsvraag. De techniek is bewezen in laboratoria en wordt continue doorontwikkeld, maar er is nog het één en ander te organiseren voordat de eerste fabriek klaar is.

Ten tweede is het belangrijk om aansluiting te vinden bij huidig beleid en initiatieven die Amsterdam aardgasvrij kunnen maken. Om de juiste toepassing te vinden, ga ik het gesprek aan met de gemeente, Liander, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook met Westpoort Warmte en Waternet.

Ten derde zullen we moeten testen. We zullen de eerste huishoudens moeten vinden die deze technologie willen uitproberen. Niet dat er risico's zijn, maar pionieren blijft toch spannend. Na het experiment, is het van belang om goed te evalueren met bewoners en eerder genoemde stakeholders. Een dergelijke technologie kan zowel additief als disruptief worden ingezet, maar het belangrijkste is dat Amsterdam er in zijn geheel beter van wordt.

Wat vindt de community? Als Amsterdam in staat zou zijn om op grote schaal middels plasma een groene energiebron te creëren, wat betekent dit voor onze huidige inspanningen binnen de energietransitie?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Even kennismaken..

Featured image

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Dag slim Amsterdam,

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

En dat gaat goed - zo goed zelfs, dat er ruimte is om de lat hoger te leggen. Dat was de boodschap van het college van B&W van Amsterdam aan de gemeenteraad, als reactie op de monitor Staat van Duurzaam Amsterdam van juni 2017. In deze monitor valt te lezen dat de stad minder energie gebruikt en dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd dan in 2013. Gelukkig maar, we hebben immers een planeet te redden.

De lat hoger leggen, betekent ook nieuwe manieren aangrijpen om die lat te bereiken. Daarom ben ik de komende tijd op zoek naar slimme ideeën en innovaties die bijdragen aan de energietransitie van Amsterdam. Technische oplossingen, sociale oplossingen, mogelijkheden om energie op te wekken, of juist te besparen, noem het maar op. Ontzettend gaaf om door Nederland te mogen reizen en met zoveel enthousiaste innovators te spreken!

Wat ook leuk is: dit doe ik niet alleen, dit doe ik ook met jullie! Alle interessante ontdekkingen die ik tijdens mijn zoektocht maak, deel ik binnen deze community. Zo blijft slim Amsterdam op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, krijgen nieuwe samenwerkingen kans en krijgen goede ideeën de zichtbaarheid die ze verdienen. Ik zal stilstaan bij 3 vragen. 1) Wat is het voor oplossing? 2) Hoe draagt het bij aan de energietransitie? 3) Wat is er nodig om te realiseren?

Heb je vragen, of ook een slimme oplossing? Schroom niet om me te benaderen!
Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook.

Vriendelijke groet,
Melchior

Lees hier de aanbiedingsbrief Staat van Duurzaam Amsterdam, 29 augustus 2017

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/773889/aanbiedingsbrief_staat_van_duurzaam_amsterdam.pdf

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation Blog

Featured image

In a weekly blog the CTO Amsterdam presents technical and social innovation in the field of energy. By collecting new solutions we want to accelerate the energy transition in Amsterdam. We ask three questions: what is it, how does it contribute to the energy transition of Amsterdam and what is needed to implement the solution?

In een wekelijkse blog presenteert CTO Amsterdam technische en sociale innovatie op het gebied van energie. Door nieuwe oplossingen te verzamelen willen we de energietransitie in Amsterdam versnellen. We stellen drie vragen: wat is het, hoe draagt het bij aan de energietransitie van Amsterdam en wat is er nodig om de oplossing te implementeren?

Melchior Kanyemesha's picture #Energy