#User involvement
News

Topic within Digital City
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

'Better cities' is nu 'Steden en digitalisering'

Featured image

Vorige week heb ik de community geattendeerd op de publicatie van mijn e-book Better cities and digitization. Dat is een compilatie van de 23 posts op deze website het afgelopen half jaar.
Inmiddels is ook de Nederlandstalige versie Steden en digitalisering beschikbaar. Ik sta daarin eerst stil bij de technocentrische en de mensgerichte benadering van smart cities.  Daarna problematiseer ik de roep om 'datagestuurd beleid'. Ik ga vervolgens uitvoerig in op ethische principes bij de beoordeling van technologieën. Vervolgens beschrijf ik een procedure hoe steden met digitalisering zouden kunnen omgaan, te beginnen met Kate Raworth. Ook het digitaliseringsbeleid van Amsterdam krijgt aandacht.  Daarna komen vier toepassingen aan de orde: bestuur, energie, mobiliteit en gezondheidszorg.  Wie doorleest tot op de laatste bladzijde ziet dat Amsterdam Smart City het laatste woord krijgt;-)

Via de link hieronder kun je dit boek gratis downloaden.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Gido van Rooijen, Researcher , posted

Rapport 'Beter beslissen over datacentra' (Rathenau Instituut)

Featured image

In de afgelopen maanden is de maatschappelijke en politieke discussie over de vestiging van datacentra in een stroomversnelling geraakt. Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een groot datacentrum bij Zeewolde is veel gesproken over nut, noodzaak en wenselijkheid van vestiging van dit soort faciliteiten in Nederland. Daarbij kwamen zorgen naar boven over de verhouding tussen het energie- en grondstoffengebruik van datacentra en hun maatschappelijke en economische meerwaarde. Ook was er kritiek op hoe de besluitvorming over de vestiging van datacentra bestuurlijk is ingericht.

Het rapport 'Beter beslissen over datacentra' van het Rathenau Instituut onderzoekt de maatschappelijke betekenis van datacentra en de besluitvorming over hun vestiging. Het maakt inzichtelijk wat datacentra zijn, hoe ze werken en hoe ze onderling van elkaar verschillen, welke kwesties er spelen en hoe deze kwesties op dit moment bestuurd worden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De analyse mondt uit in vijf aanbevelingen voor een goede publieke governance van de digitale infrastructuur.

Het Rathenau Instituut pleit ervoor om bij de ontwikkeling van beleid, niet te focussen op de (grote) datacentra die nu volop in de belangstelling staan, maar te kijken naar de hele infrastructuur die de digitalisering van onze samenleving mogelijk maakt. Daarbij gaat het ook om kabels, zendmasten, ontvangers, schakelaars en routers, plus de functies die zij in samenhang vervullen. Wat willen we in Nederland met deze infrastructuur? Die vraag zou het voorwerp moeten zijn van een maatschappelijk debat. Naast bestuurders en deskundigen, moeten ook burgers daarbij betrokken zijn. Om het debat te voeden, is ook meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de financieel-economische voordelen van datacentra.

De digitale infrastructuur is inmiddels zo belangrijk geworden voor de samenleving dat ze kenmerken heeft van een nutsvoorziening: een essentiële voorziening van algemeen belang. Dit betekent dat publieke waarden leidend moeten zijn bij de governance van deze infrastructuur. Het bestaande energiebeleid kan daartoe als model dienen. Het onderzoek laat zien dat relevante publieke waarden voor de digitale infrastructuur, veel gelijkenis vertonen met de waarden die ten grondslag liggen aan het Nederlandse energiebeleid. Ook hier immers gaat het om betrouwbaarheid, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en goede ruimtelijke inpassing.

Meer hierover kunt u lezen op https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/beter-beslissen-over-datacentra.

Foto bij bericht: Shutterstock

Gido van Rooijen's picture #DigitalCity
Leonardo Passos, social entrepreneur , posted

The Creative Industry Program's

Featured image

The Creative Industry Program's main objective is to enhance creative skills in all segments of the industry, stimulating the emergence of new business opportunities, in addition to offering business representation, professional education and technology for various creative sectors.

The Program works in the development of industries through forums, and through the articulation of a network that includes universities, development agencies, government and private initiative, and creative networks. Internationally, the Creative Industry Program is a reference for countries and international organizations.

Based on the needs and opportunities identified in the economic context, the Program works to develop innovative skills, in order to create a favorable environment for business.

The Creative Industry Program seeks to develop the potential of creative entrepreneurship networks, in addition to promoting distribution through communication channels.

to know more
Send us an email to motivaco@gmail.com

Leonardo Passos's picture #DigitalCity
Marije Poel, Programma manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

We can navigate wickedness together

Featured image

On the 25 and 26st of November the Amsterdam Smart City network worked together to tackle big wicked problems that exist in the region. But is it even possible to tackle wicked problems? In a masterclass on the first day, initiated by the ASC wicked problems team, Marije Poel (HvA) and Nora van der Linden (Kennisland) tried to change the perspective: what if we aim to navigate wickedness together?

While we work on big and complex issues like the energy transition or the digital transition, we try to get a grip on problems and come up with a structured plan or linear project. But that approach is not always in line with reality, where we struggle with complex, unstructured and undefined messiness. In this masterclass,  we shared a perspective on the character of wicked problems and on the consequences of working on these kind of challenges. Most of the participants recognised the reflexes we have, trying to master or control a wicked problem and come up with a concrete solution.

To give some perspective on how to deal with wickedness, we presented some overall strategies on navigating in wickedness. We suggested to make room for little mistakes (to prevent big ones), invite different perspectives and voices to the table, to be adaptive all along the way, and create time and space for reflection and learning.

The Wicked problems team got positive feed back on the workshop, leading to the idea next time we might dive a bit deeper into this topic and try to apply one or more concrete approaches and tools to navigate around wickedness.

We continue learning and sharing learnings about wickedness in the ASC network. Therefore we are open to work with wicked cases. So, Is your organization a partner of Amsterdam Smart City and do you deal with wicked problems? Let the Wicked Problems know and find out if we can inspire you and find innovative ways to navigate through them together. You can contact Francien who is coordinating this team from the Amsterdam Smart City Baseteam.

In the Wicked problems team are: Dave van Loon (Kennisland), Christiaan Elings (RHDHV), Gijs Diercks (Drift), Giovanni Stijnen (NEMO), Bas Wolfswinkel (Arcadis) en Marije Poel (HvA).

Marije Poel's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

4. Digital social innovation: For the social good (and a moonshot)

Featured image

The fourth edition in the series Better cities. The Contribution of Digital Technology is about “digital social innovations” and contains ample examples of how people are finding new ways to use digital means to help society thrive and save the environment.

Digitale sociale innovatie  – also referred to as smart city 3.0 – is a modest counterweight to the growing dominance and yet lagging promises of 'Big Tech'. It concerns "a type of social and collaborative innovation in which final users and communities collaborate through digital platforms to produce solutions for a wide range of social needs and at a scale that was unimaginable before the rise of Internet-enabled networking platforms."

Digital innovation in Europe has been boosted by the EU project Growing a digital social Innovation ecosystem for Europa (2015 – 2020), in which De Waag Society in Amsterdam participated for the Netherlands. One of the achievements is a database of more than 3000 organizations and companies. It is a pity that this database is no longer kept up to date after the project has expired and – as I have experienced – quickly loses its accuracy.

Many organizations and projects have interconnections, usually around a 'hub'. In addition to the Waag Society, these are for Europe, Nesta, Fondazione Mondo Digitale and the Institute for Network Cultures. These four organizations are also advisors for new projects. Important websites are: digitalsocial.eu(no longer maintained) and the more business-oriented techforgood.

A diversity of perspectives

To get to know the field of digital innovation better, different angles can be used:

• Attention to a diversity of issues such as energy and climate, air and noise pollution, health care and welfare, economy and work, migration, political involvement, affordable housing, social cohesion, education and skills.

• The multitude of tools ranging from open hardware kits for measuring air pollution, devices for recycling plastic, 3D printers, open data, open hardware and open knowledge. Furthermore, social media, crowdsourcing, crowdfunding, big data, machine learning et cetera.

• The variety of project types: Web services, networks, hardware, research, consultancy, campaigns and events, courses and training, education, and research.

• The diverse nature of the organizations involved: NGOs, not-for-profit organizations, citizens' initiatives, educational and research institutions, municipalities and increasingly social enterprises.

Below, these four perspectives are only discussed indirectly via the selected examples. The emphasis is on a fifth angle, namely the diversity of objectives of the organizations and projects involved. At the end of this article, I will consider how municipalities can stimulate digital social innovation. But I start with the question of what the organizations involved have in common.

A common denominator

A number of organizations drew up the Manifesto for Digital Social Innovation in 2017 and identified  central values for digital social innovation: Openness and transparency, democracy and decentralization, experimentation and adoption, digital skills, multidisciplinary and sustainability. These give meaning to the three components of the concept of digital social technology:

Social issues
The multitude of themes of projects in the field of digital social innovation has already been mentioned. Within all these themes, the perspective of social inequality, diversity, human dignity, and gender are playing an important role. In urban planning applications, this partly shifts the focus from the physical environment to the social environment:  We're pivoting from a focus on technology and IoT and data to a much more human-centered process, in the words of Emily Yates, smart cities director of Philadelphia.

Innovation
Ben Green writes in his book 'The smart enough city': One of the smart city's greatest and most pernicious tricks is that it .... puts innovation on a pedestal by devaluing traditional practices as emblematic of the undesirable dumb city.(p. 142). In digital social, innovation rather refers to implement, experiment, improve and reassemble.

(Digital) technology
Technology is not a neutral toolbox that can be used or misused for all purposes. Again Ben Green: We must ask, what forms of technology are compatible with the kind of society we want to build (p. 99). Current technologies have been shaped by commercial or military objectives. Technologies that contribute to 'the common good' still need to be partly developed. Supporters of digital social innovation emphasize the importance of a robust European open, universal, distributed, privacy-aware and neutral peer-to-peer network as a platform for all forms of digital social innovation.

Objectives and focus

When it comes to the objective or focus, five types of projects can be distinguished: (1) New production techniques (2) participation (3) cooperation (4 raising awareness and (5) striving for open access.

1. New production techniques
A growing group of 'makers' is revolutionizing open design. 3D production tools CAD/CAM software is not expensive or available in fab labs and libraries. Waag Society in Amsterdam is one of the many institutions that host a fab lab. This is used, among other things, to develop several digital social innovations. One example was a $50 3D-printed prosthesis intended for use in developing countries.

2. Participation
Digital technology can allow citizens to participate in decision-making processes on a large scale. In Finland, citizens are allowed to submit proposals to parliament. Open Ministry supports citizens in making an admissible proposal and furthermore in obtaining the minimum required 50,000 votes. Open Ministry is now part of the European D-CENTproject a decentralized social networking platform that has developed tools for large-scale collaboration and decision making across Europe.

3. Collaboration
It is about enabling people to exchange skills, knowledge, food, clothing, housing, but also includes new forms of crowdfunding and financing based on reputation and trust. The sharing economy is becoming an important economic factor. Thousands of alternative payment methods are also in use worldwide. In East Africa, M-PESA (a mobile financial payment system) opens access to secure financial services for nine million people. Goteo is a social network for crowdfunding and collaborative collaboration that contribute to the common good.

4. Awareness
These are tools that seek to use information to change behavior and mobilize collective action. Tyze is a closed and online community for family, friends, neighbors, and care professionals to strengthen mutual involvement around a client and to make appointments, for example for a visit. Safecast is the name of a home-built Geiger counter with which a worldwide community performs radiation measurements and thus helps to increase awareness in radiation and (soon) the presence of particulate matter.

5. Open Access
The open access movement (including open content, standards, licenses, knowledge and digital rights) aims to empower citizens. The CityService Development Kit (CitySDK) is a system that collects open data from governments to make it available uniformly and in real time. CitySDK helps seven European cities to release their data and provides tools to develop digital services. It also helps cities to anticipate the ever-expanding technological possibilities, for example a map showing all 9,866,539 buildings in the Netherlands, shaded by year of construction. Github is a collaborative platform for millions of open software developers, helping to re-decentralize the way code is built, shared, and maintained.

Cities Support

Cities can support organizations pursuing digital social innovations in tackling problems in many ways. Municipalities that want to do this can benefit from the extensive list of examples in the Digital Social Innovation Ideas Bank, An inspirational resource for local governments.

Funding
Direct support through subsidies, buying shares, loans, social impact bonds, but also competitions and matching, whereby the municipality doubles the capital obtained by the organization, for example through crowdfunding. An example of a project financed by the municipality is Amsterdammers, maak je stad.

Cooperation
Involvement in a project, varying from joint responsibility and cost sharing, to material support by making available space and service s, such as in the case Maker Fairs or the Unusual Suspects Festival. Maker Fairs or the Unusual Suspects Festival. Municipalities can also set up and support a project together, such as Cities for Digital Rights. A good example is the hundreds of commons in Bologna, to which the municipality delegates part of its tasks.

Purchasing Policy
Digital social innovation projects have provided a very wide range of useful software in many areas, including improving communication with citizens and their involvement in policy. Consul was first used in Madrid but has made its way to 33 countries and more than 100 cities and businesses and is used by more than 90 million people. In many cases there is also local supply. An alternative is Citizenlab.

Infrastructure
Municipalities should seriously consider setting up or supporting a fab lab. Fab Foundation is helpful in this regard. Another example is the Things Network and the Smart citizen kit.. Both are open tools that enable citizens and entrepreneurs to build an IoT application at low cost. These facilities can also be used to measure noise nuisance, light pollution, or odors with citizens in a neighborhood, without having to install an expensive sensor network.

Skills Training
Municipalities can offer citizens and students targeted programs for training digital skills, or support organizations that can implement them, through a combination of physical and digital means. One of the options is the lie detector program, developed by a non-profit organization that teaches young children to recognize and resist manipulative information on (social) media.

Incubators and accelerators
We mainly find these types of organizations in the world of start-ups, some of which also have a social impact. Targeted guidance programs are also available for young DSI organizations. In the Netherlands this is the Waag Society in Amsterdam. A typical tech for good incubator in the UK is Bethnal Green Ventures. An organization that has also helped the Dutch company Fairphone to grow. In the Netherlands, various startup in residence programs also play a role in the development of DSI organisations.

A digital-social innovative moonshot to gross human happiness

It is sometimes necessary to think ahead and wake up policymakers, putting aside the question of implementation for a while. A good example of this from a digital social innovation perspective is the moonshot that Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation), Petra Claessen (BTG/TGG). Michiel van Willigen and Wim Willems (G40) and Leonie van den Beuken (Amsterdam Smart City) have written in the context of 'Missie Nederland' of de Volkskrant. Many DSI organizations can get started with this piece! I'll end with the main points of this:

By 2030...
… not a single Dutch person is digitally literate anymore, instead every Dutch person is digitally skilled.
… every resident of the Netherlands has access to high-quality internet. This means that every home will be connected to fast fixed and mobile internet and every household will be able to purchase devices that allow access. A good laptop is just as important as a good fridge.
… the internet is being used in a new way. Applications (software and hardware) are created from within the users. With the premise that anyone can use them. Programs and the necessary algorithms are written in such a way that they serve society and not the big-tech business community.
… every resident of the Netherlands has a 'self-sovereign identity' with which they can operate and act digitally within the context of their own opportunities.
… new technology has been developed that gives residents and companies the opportunity to think along and decide about and to co-develop and act on the well-being of regions, cities, and villages.
… all Dutch politicians understand digitization and technology.
… the Dutch business community is leading in the development of these solutions.
… all this leads to more well-being and not just more prosperity.
… the internet is ours again.

A more detailed explanation can be found under this link

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

3. Ten years of smart city technology marketing

Featured image

This post is about the rise of the smart city movement, the different forms it has taken and what its future can be. It is the third edition of the series Better cities: The role of digital technologies.

The term smart cities shows up in the last decade of the 20th century. Most definitions  refer to the use of (digital) technology as a tool for empowering cities and citizens, and a key to fuel economic growth and to attract investments. Some observants will add as an instrument to generate large profits.

Barcelona, Ottawa, Brisbane, Amsterdam, Kyoto, and Bangalore belong to the forerunners of cities that flagged themselves as ‘smart’. In 2013 approximately 143 ‘self-appointed’ smart cities existed worldwide. To date, this number has exploded over more than 1000.

Five smart city tales

In their article Smart Cities as Company Story telling Ola Söderström et al. document how technology companies crafted the smart city as a fictional story that framed the problems of cities in a way these companies can offer to solve. Over time, the story has multiplied, resulting in what I have called the Smart city tales, a series of narratives used by companies and city representatives. I will address with five dominant ones below: The connected city, the entrepreneurial city, the data-driven city, the digital services city and the consumers’ city.

The connected city
On November 4th 2011, the trademark smarter cities was officially registered as belonging to IBM. It marked a period in which this company became the leader of the smart city technology market. Other companies followed fast, attracted by an expected growth of this market by 20% per year from over $300bn in 2015 to over $750bn to date.  In the IBM vision cities are systems of systems: Planning and management services, infrastructural services and human services, each to be differentiated further, to be over-sighted and controlled from one central point, such as the iconic control center that IBM has build in Rio de Janeiro (photo above). All systems can be characterized by three 'I's, which are the hard core of any smart city: Being instrumented, interconnected and intelligent.

The corporate smart city
In many cities in the world, emerging and developing countries in the first place, administrators dream about building smart towns from scratch.  They envisioned being 'smart' as a major marketing tool for new business development.
Cisco and Gale, an international property development company, became the developers of New Songdo in South Korea. New Songdo was in the first place meant to become a giant business park and to enable a decent corporate lifestyle and business experience for people from abroad on the first place, offering houses filled with technical gadgets, attractive parks, full-featured office space, outstanding connectivity and accessibility.

Quite some other countries took comparable initiatives in order to attract foreign capital and experts to boost economic growth. For example, India, that has planned to build 100 smart cities.

The data driven city
The third narrative is fueled by the collection and refined analyses of data that technology companies ‘tap’ for commercial reasons from citizens’ Internet and mobile phones communication. Google was the first to discover the unlimited opportunities of integrating its huge knowledge of consumer behavior with city data. Sidewalk Labs - legally operating under the umbrella of Alphabet - responded to an open call for a proposal for redevelopment of Quayside, brownfield land around Toronto's old port, and  won the competition. Its plans were on par with contemporary urbanist thinking. However, that was not Sidewalk Labs’ first motive. Instead, its interest was ‘ubiquitous sensing’ of city life’, to expand Google’s already massive collection of personalized profiles with real-time geotagged knowledge of where people are, what they are whishing or doing in order to provide them with commercial information.
As could be expected, privacy issues dominated the discussion over the urbanist merits of the plan and most observers believe that therefore the company put the plug out of the project in May 2020. The official reason was investors’ restraint, due to Covid-19.

The consumers’ smart city
The fourth narrative is focusing on rise of urban tech targeted on consumers. Amazon, Uber and Airbnb are forerunners disrupting traditional sectors like retail, taxi and hotel business. They introduced a platform approach that nearly decimated the middleclass in in the US. Others followed, such as bike- and scooter-sharing companies Bird and Lyme, co-working companies like We Work and meal delivery services like Delivero.
City tech embodies the influence of entrepreneurship backed by venture capitalists and at the same time the necessity for city governments to establish a democratic legitimized framework to manage these initiatives.

The smart services city
Thanks to numerous ‘apps’, cities started to offer a wealth of information and services to citizens concerning employment, housing, administration, mobility, health, security and utilities. These apps enable city administrators, transit authorities, utility services and many others to inform citizens better than before. With these apps, citizens also can raise questions or make a request to repair broken street furniture.
Some cities, for instance Barcelona and Madrid, started to use digital technologies to increase public engagement, or to give people a voice in decision making or budgeting.

All aforementioned narratives suggest a tight link between technology and the wellbeing of citizens, symbolizing a new kind of technology-led urban utopia. In essence, each narrative puts available technology in the center and looks for an acceptable rationale to put it into the market. The fifth one witnesses an upcoming change into a more human-centric direction.

An upcoming techlash or a second wave of smart cities

It is unmistakably that business leaders, having in mind a multi-billion smart city technologies-market overstate the proven benefits of technology. Garbage containers with built-in sensors and adaptive street lighting are not that great after all, and the sensors appearing everywhere raise many questions. According to The Economist, it is not surprising that a techlash is underway. As I accentuated in last week’s post, politicians are becoming more critical regarding behemoths like Google, Amazon and Facebook, because of their treatment of sensitive data, their lack of transparency of algorithm-based decision making, their profits and tax evasion and the gig economy in general. Skepticism within the general public is increasing too.

Nevertheless, a second wave of smart cities is upcoming. The first wave lacked openess for the ethics of urban technology and the governance of urban development. The second wave excels in ethical considerations and intentions to preserve privacy. Intentions alone are insufficient, politics will also have to break the monopolies of Big Tech

Besides, in order to gain trust in the general public, city governors must discuss the city’s real challenges with residents, (knowledge) institutions, and other stakeholder before committing to whatever technology.  Governance comes prior to technology. As Francesca Bria, former chief technology officer of Barcelona said: We are reversing the smart city paradigm. Instead of starting from technology and extracting all the data we can before thinking about how to use it, we started aligning the tech agenda with the agenda of the city.

Apart from Barcelona, this also happens in cities such as Amsterdam, Boston, Portland and the Polish city of Lublin. The question is no longer which problems technology is going to solve, but which exactly are these problems, who is trusted to define them, which are their causes, whose intersts are involved, who is most affected, and which ones must be solved most urgently. Only after answering these questions, the discussion can be extended to the contribution of (digital) technology. In a next contribution, I explore digital social innovation, as a contribution to a revised smart city concept.

This post is a brief summary of my article Humane by choice. Smart by default: 39 building blocks for cities in the future. Published in the Journal of the American Institution of Engineers and Technology, June 2020. You will fine a copy of this article below:

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

HvA, HR and HU building the centre for Responsible Applied AI

Featured image

The Amsterdam, Rotterdam and Utrecht Universities of Applied Sciences have received a SPRONG grant from Regieorgaan-SIA, with which they - together with 24 partners from the field - can build an infrastructure for a powerful research group. A group that is regionally and nationally recognised as the centre for practice-based research in the field of Responsible Applied AI.

Artificial Intelligence (AI) is developing rapidly with far-reaching consequences for the whole of society (all sectors, professions and citizens). Although AI offers new opportunities for institutions and (SME) companies, there are also many questions.

For example, there is a demand for research methods to meaningfully implement AI technology in a specific context (e.g. retail and care), taking into account the user and other stakeholders. There are also questions about the design process of AI solutions: how can you take ethical and social issues into account?

METHODOLOGY FOR RESPONSIBLE APPLIED AI

Current AI research is mostly fundamental and focused on technology. As such, it hardly provides answers to the questions mentioned above. The three universities of applied sciences in the SPRONG group conduct practice-oriented research into responsible AI solutions for companies and institutions. With these research experiences and results, the SPRONG group aims to develop a Responsible Applied AI methodology that helps to design, develop and implement responsible AI solutions.

CO-CREATION IN HYBRID LEARNING ENVIRONMENTS

To develop this methodology, knowledge building and sharing is needed, which the universities of applied sciences develop together with companies and organisations. The starting point of the project is the development of three hybrid learning environments around the application areas of retail, business services and media. AI developers, problem owners, end users, researchers and students work together in these environments.

The goal is to develop practical tools, instruments, education and training from the learning environment that can be widely used for the application of AI in the relevant sector. Each learning environment is linked to specific courses of the participating universities and practical partners who contribute to the programme. During the SPRONG programme, the number of application areas will be expanded and, where possible, scaled up nationally.

SUPPORTING INFRASTRUCTURE

A central supporting infrastructure will be developed, including processes and facilities for data management and strategic human resource management, an IT infrastructure, training courses and an impact model.

GET TO KNOW OUR PARTNERS IN THE FIELD

Liza Verheijke's picture #DigitalCity
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

Job advert: Marketing Manager

Featured image

Metabolic is looking for a Marketing Manager!

They will help in increasing the reach and impact of Metabolic's work by putting the right content in front of the right people in collaboration with the digital communications manager.

If you are keen to contribute to a sustainable economy, check out this opportunity. Or if you know someone who fits the bill, kindly share with them.

Beth Njeri's picture #DigitalCity
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

How the public sector can use DLTs for good

Featured image

Distributed Ledger Technologies have a lot of potential "as a visible tool that improves the lives of citizens and their communities" and the focus should be on the concrete problems that the public sector faces in delivering services to citizens

“You’re going to have to say, it improves mobility, it improves the fight against climate change, affordable housing, a better city, better participation. It’s not going to be about DLTs.” - Francesca Bria, president of the Italian National Innovation Fund

Metabolic concluded the DLT4EU program in May with the goal to drive innovation in the public sector by connecting the expertise of top-notch entrepreneurs with real-world problems, to create new solutions.

Learn more from the link below.

Beth Njeri's picture #DigitalCity
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Wat vind jij? Verdient serious gaming een stevigere plek in het aanpakken van transities?

Featured image

Serious gaming is een mooi hulpmiddel voor samenwerking en
besluitvorming in de energietransitie. In de afgelopen jaren hebben we
voorbeelden gezien van spellen die complexe vragen begrijpelijk kunnen maken. Neem bijvoorbeeld de HEAT tool van Alliander, het WE-Energy spel van de Hanzehogeschool Groningen, de sustainability DNA game van de Ceuvel, het Klimaatspel Plan Zuid van de Gemeente Amsterdam en het participatiespel van de Hogeschool van Amsterdam. Stuk voor stuk interessante serious games die ingewikkelde processen van verduurzamingsopgaven eenvoudiger maken.

De Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam Smart City zoeken samen hoe we de meerwaarde van serious gaming voor energieprojecten kunnen verhogen. Enerzijds omdat we ons afvragen of de potentie wel volledig wordt benut. Anderzijds omdat opvalt dat structurele toepassing, of op grotere schaal, uitblijft. De zoektocht staat nog ver aan het begin, maar we gaan graag met anderen hierover in gesprek. En daarom vragen we jou om met ons mee te denken.

Voor wie zijn serious games?
Serious games zijn er genoeg, maar ze verschillen in de inhoudelijke focus, schaalniveau en doelgroep. Sommigen gaan uitsluitend over energie, anderen ook om andere aspecten van gebiedsontwikkeling. Daarbinnen kan het gaan over een hele regio of een bepaalde buurt. Omdat de energietransitie gaat om multistakeholder samenwerking, hebben meerdere doelgroepen baat bij het spelen van een serious game over dit onderwerp. Denk aan beleidsmakers en (nuts)bedrijven, die bijvoorbeeld moeten samenwerken om een warmtenet te realiseren.

Een doelgroep die hier niet kan ontbreken is natuurlijk de bewoner. Voor hen lijkt de toegevoegde waarde van serious games nog wel het grootst. Juist vanwege de laagdrempeligheid van een serious game is het bij uitstek een middel om mensen te helpen complexe informatie te begrijpen. Hoe meer je speelt, hoe beter je het begrijpt. En het begrijpen van een onderwerp is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen denken, praten en besluiten over een onderwerp. Een belangrijke reden om dit soort spellen extra serieus te nemen. Bovendien biedt een spel de mogelijkheid om gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan. Verschillen in sociaaleconomische status zijn eigenlijk niet van belang. Sterker nog, spellen bieden juist gelegenheid om in elkaars schoenen te staan. Het helpt om elkaars perspectieven te begrijpen, of je nu bij de gemeente werkt, bij een netbeheerder, een woningcorporatie, of je huurder bent of woningeigenaar. Zo zijn er nog wel meer voordelen te benoemen. Voordelen die ook kunnen gelden voor andere transities dan de energietransitie.

Kansen
In de praktijk lijken we deze voordelen niet voldoende te benutten. Serious gaming voor de energietransitie is weliswaar op verschillende plekken ontwikkeld, maar in beperkte mate, en niet structureel toegepast. Daar komt bij dat we er ook weinig van weten. Welke spelmechanismes werken en welke niet? Wanneer zet je zo’n spel het beste in? Bij het ophalen van ideeën, de daadwerkelijke besluitvorming, of ook in de evaluatie? Zijn er eigenlijk ook risico’s? Zijn er redenen om serious gaming absoluut niet te willen gebruiken in het energieneutraal maken van wijken?

En dan nu de vraag aan jou!
Om de zoektocht kracht bij te zetten vraag ik namens Amsterdam Smart City onze community om hulp. Hoe kijk jij aan tegen serious gaming als middel om te werken aan transitieopgaven? Zie je de toegevoegde waarde van zo’n game voor buurtparticipatie? En van welke voorbeelden zouden we moeten leren – of wellicht als netwerk moeten door ontwikkelen?

We zijn benieuwd naar je ervaringen! Laat je reactie achter in de comments!

Melchior Kanyemesha's picture #CircularCity
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

Rethinking ownership for mission-driven ventures

Featured image

Mission-driven ventures are a big part of the transition towards a circular economy. However, unlike conventional startups, these ventures face an important challenge: how can they prioritize purpose over profit, while also overcoming the hurdles of venture-building?

Part of the answer lies in rethinking ownership, to welcome investment without compromising long-term impact. Metabolic has recently written an article explaining the concept of "steward ownership" and we'd love to hear your thoughts!

More of a webinar person? Take a look at this Fresh Talk instead: https://lnkd.in/dNJDXVSY

Beth Njeri's picture #SmartCityAcademy
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Beyond the smart city: Digital innovation for the Good of citizens

Featured image

About ten years ago, technology companies started to provide cities with technology, luring them with the predicate ‘smart(er)’, a registered trademark of IBM.  At that time Cisco's vice-president of strategy Inder Sidhudescribed the company’s ‘smart city play’ as its biggest opportunity, a 39,5 billion dollar-market. During the years, that followed, the prospects rocketed: The consultancy firm Frost and Sullivan estimated the global smart city technology market to be worth $1.56 trillion by 2020.

The persistent policy of technology companies to suggest a tight link between technology and the wellbeing of the citizens, angers me. Every euro these companies are chasing at, is citizens’ tax money. What has been accomplished until now is disappointing, as I documented in the IET Journal.  According to The Economist it is not surprising that a ‘techlash’ is underway: Many have had it with the monopolistic dominance of behemoths like Google, Amazon, Facebook and the like, because of their treatment of sensitive data, the lack of transparency and accountability of algorithm-based decision making and the huge profits they make from it.

Regaining public control

However, let's not throw out the baby with the bathwater and see how digital innovation can be harnessed for the Good of all citizens. Regaining public control demands four institutional actions at city level.

1. Practicing governance
Before even thinking about digitalization, a city must convert into best practices of governance. Governance goes beyond elections and enforcing the law. An essential characteristic is that all citizens can trust that government represents their will and protects their interests. Therefore, it is necessary to go beyond formal democratic procedures and contact stakeholders directly, enable forms of participatory budgeting and deploy deliberative polling.
Aligning views of political parties and needs and wants of citizens takes time and a lot of effort. The outcome might be a common vision on the solution of a city’s problems and the realisation of its ambitions, and a consecutive political agenda including the use of tools, digital ones included.

2. Strengthening executive governmental power
Lack of cooperation within the departmental urban organizations prevents not only an adequate diagnosis of urban problems but also the establishment of a comprehensive package of policy instruments, including legislation, infrastructure, communication, finance and technology. Instead, decisions are made from within individual silos, resulting in fragmented and ineffective policies. Required is a problem-oriented organization instead of a departmental one and a mayor that oversees the internal coherence of the policy.

3. Level playing field with technology companies
Cities must increase their knowledge in the field of digitization, artificial intelligence in particular. Besides,  but they should only work with companies that comply with ethical codes as formulated in the comprehensivemanual, Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems, drafted by the influential Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE)
Expertise at city level must come from a Chief Technology Officer who aligns technological knowledge with insight in urban problems and will discuss with company representatives on equal foot. Digitalisation must be part of all policy areas, therefore delegating responsibility to one alderman is a bad idea. Moreover, an alderman is not an adequate discussion partner for tech companies.

4. Approving and supporting local initiatives
Decentralization of decision-making and delegating responsibility for the execution of parts of the policy to citizen’s groups or other stakeholders helps to become a thriving city. Groups of citizens, start-ups or other local companies can invoke the right of challenge and might compete with established companies or organizations.

In summary: steps towards seamless integration of digitalization in citizen-orientated policy

1.     Define together with citizens a vision on the development of the city, based on a few central goals such as sustainable prosperity, inclusive growth, humanity or - simply - happiness.
2.     Make an inventory of what citizens and other stakeholders feel as the most urgent issues (problems and ambitions).
3.     Find out how these issues are related and rephrase them if desirable.
4.     Deepen insight in these issues, based on available data and data to be collected by experts or citizens themselves.
5.     Assess ways to address these issues, their pros and cons and how they align with the already formulated vision.
6.     Make sure that digital technology has been explored as part of the collected solutions.
7.     Investigate which legal, organizational, personnel and financial barriers may arise in the application of potential solutions and how to address them.
8.     Investigate undesired effects of digital techniques, in particular long-term dependence ('lock-in') on commercial parties.
9.     Formulate clear actions within the defined directions for dealing with the issues to be addressed. Involve as many expert fellow citizens as possible in this.
10.  Make a timetable, calculate costs, and indicate when realization of the stated goals should be observable.
11.  Involve citizens, non-governmental and other organizations in the implementation of the actions and make agreements about this.
12.  At all stages of the process, seek support from those who are directly involved and the elected democratic bodies.
13.  Act with full openness to all citizens.

I can't agree more than with the words of Léan Doody (smart city expert Arup Group): I don't necessarily think 'smart' is something to strive for in itself. Unlike sustainability or resilience, 'smart' is not a normative concept…. The technology must be a tool to deliver a sustainable city. As a result, you can only talk about technological solutions if you understand which problems must be solved, whether these problems are rooted in the perceptions of stakeholders and how they relate to other policy instruments.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Centre of Expertise Applied AI launches magazine

Featured image

Artificial Intelligence (AI) and Data Science permeate all the capillaries of society. The scientific developments in these fields are rapid. The applications affect all sectors and professions - to a greater or lesser extent - for which the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) trains.

The AUAS Centre of Expertise Applied AI exists since February 1, 2021 and focuses on the meaningful application of AI techniques in a specific context (healthcare, accountancy, media, retail, etc.). In seven application-oriented labs we work together in co-creation - with education, research, business and civil society organizations - on innovation.

In this way, we train students and retrain professionals to be change-makers for companies and organizations. In this way, we are shaping the digital transition in a real, responsible and inclusive way. And we make the connection between fundamental and practical research, aimed at the daily application of AI in companies and other organizations. In this way, the AUAS contributes to an inclusive digital transition.

In our magazine we proudly present our seven labs and discuss the importance of our Centre of Expertise. We hope you get a good impression of our methods and approach.

You can find the digital magazine (in Dutch) here 👉🏻 https://heyzine.com/flip-book/552a2865a3.html#page/1

Would you like to receive a hard copy? Then leave your details here 👉🏻 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HrsHCfwhb0eIQwLQnOtZp8XlcpMWAw9ErQhBMXC83PVUQUhKUjJXUUZMU0o2V003S1ZPMk5VRVU4WS4u

If after reading this you are interested in working together, please contact us at appliedai@hva.nl

Liza Verheijke's picture #DigitalCity
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Update Intelligent Cities Challenge & Opportunities To Get Involved

Featured image

The 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) is a European Commission (EC) initiative that supports 136 cities with using cutting-edge technologies to lead the intelligent, green and socially responsible recovery. The goal is to accelerate ICC cities and their local ecosystems as engines for post-pandemic recovery, creating new jobs and strengthening citizen participation and wellbeing.

The Amsterdam Metropolitan Area, represented by Amsterdam Economic Board and Amsterdam Smart City (ASC), has joined the ICC as a mentor region. A key task for ASC is to connect and share best practices from the Amsterdam region with the ICC network.

Here are a few of the upcoming opportunities for ASC partners and community members who would like to get involved in the ICC:

  1. Sharing best practices during the 3rd ICC City Lab, May 18 – May 21: During this four day event, ASC partners have the opportunity to contribute to various knowledge and working sessions across a range of topics including: circular economy and Local Green Deals (LGD’s), energy efficient renovation, digitalization of government services, digital twins, and citizen participation.
  2. Contributing to Tech4Good Marketplace:Within the scope of ICC, the EC is developing a digital platform where cities can share their experience and recommendations for validated and deployed smart city solutions.  During the April - June timeframe, ASC will collect transferable solutions and best practices from the Amsterdam Region which will be shared on the Marketplace.
  3. Advise on the development of the European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC): Acknowledging the importance of interoperability for smart cities and communities, the EC contracted Deloitte and KU Leuven University to develop a proposal for a European Interoperability Framework. The aim of the EIF4SCC is to provide European local administration leaders with definitions, principles, recommendations (including practical use cases) and a common model that enables public service delivery across domains, cities, regions and borders.  The first draft of the Framework is open for stakeholder consultation via the following survey until April 12.

For more information about ICC or any of the above points, please contact Cornelia Dinca, ASC International Liaison via cornelia@amsterdamsmartcity.com

Cornelia Dinca's picture #DigitalCity
Jochem Kootstra, Lecturer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

'Pathways of hope' in onze publieke ruimte

Haastig zijn afgelopen jaar interventies in de publieke ruimte ontwikkeld en toegepast om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Hoe kunnen deze tijdelijke maatregelen in de  openbare ruimte de structurele veerkracht van de buurt versterken?

Covid-19 maakte duidelijk hoe belangrijk onze gedeelde publieke ruimte is. Haastig werden afgelopen jaar interventies in de publieke ruimte ontwikkeld en toegepast om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Met stickers, hekken, geverfde cirkels, verkeersborden en digitale apps waarop op afstand de drukte in de stad af te lezen valt werd geprobeerd om stadsbewoners te verleiden tot social  distancing. Al snel werden deze preventieve maatregelen vergezeld van nieuwe praktijken. Parkeerplaatsen  boden  tijdelijk  ruimte aan groen en  houten vlonders waarop de binnenstedelijke horeca en winkels hun werk in de buitenlucht konden voortzetten.

Covid-19-interventie
Foto: Ethan Wilkinson

Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie van Centre of Expertise Urban Technology, en Martijn de Waal, lector Civic Interaction Design van Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie, over hun project 'Covid-19: Van preventie naar veerkracht'. Dit artikel is eerder gepubliceerd in HvA-magazine 'Bewogen Stad: Leren in crisistijd'.

Daarnaast  toonden  activiteiten die normaal achter gesloten deuren plaatsvinden zich plots in de buitenruimte.  Gebruikers van  shisha-lounges nestelden zich  op stoeltjes voor de deur, sportscholen  gingen lesgeven  in de open lucht. Ook ontsproten er nieuwe  sociale initiatieven zoals huiswerkklasjes  in buurtcentra. Covid-19  leidde zo  ook  tot een experiment  in  het gebruik en de betekenis van onze gedeelde publieke ruimtes.  

Van preventie naar veerkracht?

We weten echter nog weinig  over  de  variëteit  aan  preventieve  interventies  in de  publieke ruimte, hun werking en vooral ook de manier waarop die tijdelijke maatregelen ook de structurele veerkracht in buurten kunnen versterken. Afgelopen september kregen we een ZonMW-subsidie toegekend om dit te onderzoeken:  Hoe kunnen ontwerpinterventies voor de 1,5 meter-samenleving in de publieke ruimte op buurtniveau ook bijdragen aan het versterken van maatschappelijke en ecologische veerkracht? Veerkracht gaat hierbij over de kwaliteit die de leefomgeving nu biedt, alsmede over de capaciteit in de omgang met de meer structurele sociale  en ecologische uitdagingen van onze steden.  

Delen gedurende de uitvoering

Covid-19 vraagt ook om snel handelen. Een centrale rol in ons project speelt de Community of Practice. Vijf gemeenten, twee woningbouwcorporaties, het PBL, ontwerpbureau UNStudio, social  engineeringbureau The Beach, WandelNet en Pakhuis de Zwijger alsmede meerdere specialisten vanuit de  HvA hebben zich in dit project verenigd. Covid-19 stopt bovendien uiteraard niet bij de landsgrenzen. Naast de Nederlandse partners heeft zich  ook een kring van internationale  kennisinstellingen aan het project verbonden: Harvard in de VS, The Bartlett School in Londen, University of Sydney en in Italië het netwerk City Space Architecture. 

Preventieve ingrepen begrijpen

In de wetenschappelijke literatuur rondom veerkracht valt het handelen in crises uiteen in resisting  (weerstand bieden), adapting  (aanpassen), restoring  (herstellen)  en  transforming.  

Onderscheid in vier soorten handelingen in crisistijd

De preventieve maatregelen rondom Covid-19 passen overwegend in de categorieën resisting en adapting. Het gaat daarbij om tijdelijke oplossingen voor de problemen die nu spelen.  Denk aan het plaatsen van hekken, het  tijdelijk gebruik maken van parkeerplaatsen voor horeca en andere functies die niet langer binnen kunnen functioneren.  Tegelijkertijd  bieden deze ingrepen mogelijk ook de potentie voor meer  transformatieve  keuzes. 

Zo zien  we een aantal steden (Parijs, Milaan, New York) de crisis  aangrijpen  om een  al langer levende  mondiale  visie in wording te versnellen  om steden leefbaarder en inclusiever te maken.  Deze visie raakt aan  abstractere en meer toekomstgerichte perspectieven van veerkracht.  Wat echter ontbreekt is  inzicht hoe de huidige preventieve ingrepen  ook de kansen en potentie van meer structurele transities van de stad  kunnen bewerkstelligen.  


Voorbeelden van Covid-19 interventies in de publieke ruimte

Van resisting naar transforming?

Hoe kunnen die concrete interventies, investeringen en spontane ontwikkelingen die nu voor de resisting en adapting van de pandemie plaatsvinden ook de kiem leggen voor het vinden van oplossingen voor onze grotere sociale of ecologische problemen? Conceptueel: hoe kunnen interventies voor resisting en adapting meteen ook iets zeggen over concrete ontwerpoplossingen voor transforming? Natuurlijk kunnen we met ons project niet meteen al die grote problemen oplossen. Om het concreet te maken focussen we op het schaalniveau van de buurt en hanteren we een research through design-methodiek. Met ons onderzoek willen we niet voorschrijven hoe het moet, maar voorbeeldstellend en onderbouwd in beeld brengen hoe dat kan. Wat leren we van de Covid-19-interventies in de publieke ruimte om ook de veerkracht te versterken?


Voorbeelden van leerzame niet-Covid-gerelateerde interventies in de publieke ruimte

Dit is de data die we verzamelen:

  • We brengen systematisch in kaart welke interventies in de openbare ruimte zijn ontwikkeld en toegepast ter preventie van Covid-19-besmettingen.
  • We brengen met ons consortium in kaart welke (spontane) initiatieven op buurtniveau zijn ontstaan om de sociale effecten van Covid-19 te pareren.
  • Daarnaast verzamelen we de verschillende typen concrete ingrepen die los van Covid-19 al bestaan om ook in sociaal-economisch kwetsbare buurten te werken aan klimaatverandering en leefbaarheid.

Deze data levert twee inzichten op. Het laat zien wat voor specifieke 'schade' Covid-19 heeft veroorzaakt, welke tekortkomingen aan het licht zijn gekomen en welke andere oplossingen dan gebruikelijk zich aandienden. Daarnaast levert de analyse van deze concrete sets interventies zicht op hun werkzame bestanddelen. Deze beschouwen we als de ‘bouwstenen’ en programma’s van mogelijkheden voor het research through design-deel van ons onderzoek. De ontwerp- en sociaalengineeringbureaus in ons consortium gaan met deze set ontwerpend onderzoekend verkennen hoe een nieuwe combinatie van deze bouwstenen tot ingrepen leiden die en preventief en transformatief zijn.

De coronacrisis hopen we daarmee niet alleen als een snel achter ons te laten situatie te beschouwen, maar ook als een natuurlijk experiment waarin nieuwe paden voor de toekomstige stad ontdekt kunnen worden. En hoe eerder we die in beeld kunnen brengen, hoe sneller we ook al gedurende de pandemie van onderop aan de structurele versterking van onze stad kunnen werken.

HvA-magazine Bewogen Stad: Leren in crisistijd

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio. Hier deelt Centre of Expertise Urban Governance en Social Innovation met een breder publiek waar HvA mee bezig is en biedt zij een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Lees het volledige magazine.

Jochem Kootstra's picture #Citizens&Living
Eline Meijer, Communication Specialist , posted

Metropolitan Mobility Podcast met Maurits van Hövell: van walkietalkies naar het Operationeel Mobiliteitscentrum

Featured image

“Voorheen werd er gewoon rondgebeld: ‘Wij zitten in de instroom van de ArenA. We hebben nu 20.000 man binnen. Hoe gaat het bij jullie op straat?’” In de achtste aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam, spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met Maurits van Hövell (Johan Cruijff ArenA). Hoe houdt je een wijk met de drie grootste evenementenlocaties van het land, bereikbaar en veilig? Ze spreken elkaar in het Operationeel Mobiliteitscentrum over de rol van de stad Amsterdam, data delen en het houden van regie. A Radical Redesign for Amsterdam wordt gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Luister de podcast hier: http://bit.ly/mvhovell

Eline Meijer's picture #DigitalCity
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

Meet Meli - A brand new smart city app to navigate congestion, over-tourism and place making.

Featured image

Meet Meli - A simple app to tackle complicated smart city challenges like congestion, over-tourism and place making. Just point your smart phone in any inner-city location and the Meli app will reveal the story of the many monuments, artifacts or projects around you.

Meli is one of the teams in the AMS Startup Booster Program that focuses on early-stage startups that want to make a business out of solving metropolitan challenges. As one of the Booster mentors, I’ve had the great pleasure to work with Co-Founders Mehdi Brun & Lila Sour to further explore how they could use open-source city data to populate the app for a local Amsterdam case.

Since the Booster program is centrally located on the Marineterrein, we used community driven open data formats to help describe the many projects and experiments going on at Amsterdam’s Inner-city test ground for a sustainable living environment. Watch the project demo here: https://youtu.be/IChZ0OYB1Zg

Meli is one of 7 talented teams who will be pitch their solution at the upcoming Demo Day AMS Startup Booster 01 March @16-18h “Let them show you the endless possibilities for Amsterdam and cities worldwide" Register to attend Today!

The Meli mobile app is available on Android and iOS in 10 languages.

Tom van Arman's picture #Citizens&Living
Yvonne Roos, Smart Health Amsterdam at Smart Health Amsterdam, posted

Smart Health Amsterdam is looking for an intern Communication & Events

Featured image

Featured image
Looking for an internship where you can develop new skills in communications, marketing, PR and event management? Do you have an interest in how AI & data science can contribute to a healthier society and better medical care? Want to work as part of a fun and inspiring team?

As Amsterdam’s key network for data- and AI-driven innovation Smart Health Amsterdam (Gemeente Amsterdam & Amsterdam Economic Board) in #the #life #sciences and #health sector, we’re looking for an intern. Interested? Get in touch today.

https://smarthealthamsterdam.com/p/jobs-at--smart--health--amsterdam Smart

Yvonne Roos's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) is partner van Amsterdam Smart City

Featured image

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) sluit zich als Associate Partner aan bij Amsterdam Smart City. Dit betekent dat we onze netwerken aan elkaar verbinden, relevante verbindingen leggen en gezamenlijke events organiseren. BTG is ook lid geworden van de Network Council van de Amsterdam Economic Board.

“Bij het netwerk van Amsterdam Smart City gaat het om het maatschappelijk waardevol inzetten van technologie. Publieke waarde creëren, en technologie inzetten vanuit een menselijk perspectief. Met BTG delen we deze doelstelling en hebben we een gedeeld, maar zeker ook aanvullend netwerk. Hiermee kunnen we elkaar versterken en samen nog meer waarde aan onze maatschappij toevoegen”, aldus Leonie van den Beuken, programma directeur Amsterdam Smart City.

“De digitalisering verandert onze wereld razendsnel; met COVID-19 en de uitrol van 5G als recente aanjagers. BTG zet vol in op deze digitale versnelling samen met haar Solution Partners en Leden. Op deze wijze wordt de leefbaarheid in steden en regio’s verhoogd. Nieuwe innovaties in het smart domein staan hoog op de agenda bij BTG door de inzet van de diverse Expertgroepen op het vlak van IoT, 5G, AI, Security, Smart Society etc. De verkregen best practices worden door BTG ingezet bij het Amsterdam Smart City netwerk. Co-creatie en complementaire
werking, pur sang,” aldus Petra Claessen, CEO BTG/TGG.

Het partnership heeft al geleid tot het gezamenlijk organiseren van twee events in november vorig jaar. Onder de noemer ‘De mindset voor een menselijke slimme stad’ en ‘Hoe kan 5G bijdragen aan verduurzaming van steden?’ hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd waarin we met belangrijke stakeholders in gesprek zijn gegaan over de vragen 'Hoe creëren we duurzame en leefbare steden?' 'Hoe kan technologie hierin een nuttig middel zijn?' 'Hoe zetten we mensen centraal in deze steden en nemen we hun waarden mee in de ontwikkeling?'

Bekijk hier de Highlights van beide events.

Belijk hier een verslag van ‘De mindset voor een menselijke slimme stad’

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity