Datafysicalisatie workshop

Featured image

Kun je data aanraken? Is informatie over onze leefomgeving of consumptiegedrag op een andere manier inzichtelijk maken? En hoe maak je dit vervolgens 3D tastbaar maken? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met (complexe) data en abstracte informatie en kijken we hoe we deze begrijpelijk en fysiek kunnen maken.

Samen duiken we in de database van de gemeente Amsterdam. Benieuwd naar de hoeveelheid afval per buurt? Of kunnen we gezondheid van bewoners vergelijken? Deelnemers bepalen zelf met welke data ze aan de slag gaan om vervolgens te bedenken hoe dit tastbaar te maken.
Heb jij thuis nog verhuis dozen, grote gekleurde paraplu’s of ander materiaal wat je kan gebruiken in het fysiek presenteren van data? Of heb je een data vraagstuk die je graag tastbaarder zou willen maken? Neem deze vooral mee!

Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie, het gaat om het creëren en vormgeven van tastbare representaties van data om zo inzichten te krijgen en kennis te delen. De betekenis van data is niet eenduidig vooraf aanwezig, maar wordt actief geconstrueerd. Tijdens deze avond onderzoeken we welke vragen je moet stellen als je een fysieke, tastbare representatie van data gaat maken. Hoe kan je data ervaren?

Programma
19:30 – 20:00 Inloop
20:00 – 20:05 Introduction Critical Makingg
20:05 – 20:20 Introductie datafysicalisatie door Marije Kanis
20:20 – 20:35 Datafysiscalisatie in de praktijk
20:35 – 21:40 Workshop
21:40 – 22:00 Presenteren resultaten en reflectie

Zichtbaar Slimmer
Het project “Zichtbaar slimmer” heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te doen naar de potentie van datafysicalisatie – het tastbaar maken van data – als middel om datageletterheid en 21st century skills te stimuleren.

Tegenwoordig wordt data op exponentiële schaal verzameld, gedeeld en gebruikt. Dit leidt echter niet per se en direct tot meer kennis en vaardigheden. Datasystemen zijn immers vaak complex en verborgen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitale fabricage bieden wel de mogelijkheid om data systemen zichtbaarder en tastbaarder te maken. Middels datafysicalisatie willen wij op zoek gaan naar handvatten die in staat stellen deze ontwikkelingen te omarmen en mede vorm te geven.

De hoofdvraag is: Wat is de potentiele waarde van datafysicalisatie - voor het (basis)onderwijs? Het project is een samenwerking tussen de HvA, St Janschool en Waag en wordt gefinanceerd vanuit de KIEM 21st century skills regeling vanuit NWO/SIA.

http://waag.org/nl/event/datafysicalisatie-workshop

2 Comments

Lotte Duursma's picture
Lotte Duursma

@mirkovanvliet I think you'll find this interesting!

Topics