Mirko van Vliet

Activity

  • 18
    Updates
  • 40
    Thumbs up
  • 4
    Comments
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Living Labs #3: het potentieel van de samenleving benutten

Wat betekenen Livings Labs voor de Metropool Amsterdam? De komende weken geven we een podium aan diverse Living Labs binnen de regio. In deel 3 spreken we met Nora van der Linden, directeur van Kennisland. “Als we problemen willen oplossen moeten we de mensen waarover het gaat bij die oplossing betrekken.”

Lees verder op Board Insights.

Mirko van Vliet's picture #SmartCityAcademy
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Living Labs #2: goed testen in de stad versnelt uitrol innovaties

Wat betekenen Livings Labs voor de Metropool Amsterdam? De komende weken geven we een podium aan diverse Living Labs binnen de regio. In deel 2 van deze serie spreken we met Leendert Verhoef, programmaleider Living Labs, van AMS Institute – het Amsterdamse kennisinstituut voor grootstedelijke vraagstukken – over de kracht van Living Labs en de aanpak van het AMS institute.

Lees verder op Insights.

Mirko van Vliet's picture #SmartCityAcademy
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Wat betekenen Livings Labs voor de Metropool Amsterdam?

In februari geven we met Board Insights een podium aan diverse Living Labs binnen de regio.

In deel 1 spreken we met Chandar van der Zande, die nauw betrokken was bij De Ceuvel. Één van de meest duurzame en vernieuwende experimenten in Europa.

“De Ceuvel 2.0 was het meest innovatieve stukje van Amsterdam, 3.0 moet dat ook weer worden. Alleen dan groter en beter. En dat is hard nodig want we hebben nog maar tien jaar om de oplossingen voor een nieuwe economie te bedenken, te toetsen en op te schalen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.”

Mirko van Vliet's picture #SmartCityAcademy
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Op weg naar de Metropoolregio van de Toekomst

Featured image

Insights is het nieuwe kennisportaal van de Amsterdam Economic Board. Met Insights delen we kennis en inzichten over de route naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de Toekomst.

Inzicht in drie transities met grote impact in de Metropoolregio Amsterdam

We zien drie belangrijke transities met grote impact op de Metropoolregio Amsterdam: de digitale, circulaire en energietransitie. Deze transities zijn complex, dynamisch en te zeer met elkaar vervlochten om vanuit één perspectief te kunnen op te lossen. Inspelen en anticiperen op deze veranderingen biedt ons als regio veel kansen om met elkaar te bouwen aan een slimme, groene en gezonde metropool van de toekomst.

Met Board Insights bieden we daarom visie, kennis, achtergronden en inzichten over het werken aan de drie transities in de Metropoolregio Amsterdam.

Inzicht in de toekomst voor de Metropoolregio Amsterdam

Wat als de regio slim, groen en gezond is in 2040? Waar zou ze dan nu op moeten inzetten? De MRA-scenario’s zijn een uitermate geschikt hulpmiddel om na te denken over robuust (op alle scenario’s toegerust) toekomstbeleid en voor verdieping van concrete beleidsthema’s die spelen bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De MRA-scenario’s zijn geen voorspellingen of wensbeelden van de toekomst, maar een voorstelling, een mogelijkheid hoe de toekomst eruit kan zien.

Op Board Insights vind je het eerste artikel over de scenario’s in 2040: “Let op, dit is geen voorspelling: vier extreme toekomstbeelden voor de Metropoolregio Amsterdam”
Of bekijk het intro filmpje:

Scenario's voor de Metropoolregio Amsterdam in 2040

Deel je inzichten en bouw aan de toekomst van de regio

Hoe kan de metropool Amsterdam een welvarende regio blijven in deze snel veranderende wereld? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in deze regio van groei profiteert? Oftewel: hoe geven we samen invulling aan een nieuw, inclusief en duurzaam, welvaartsmodel voor de metropoolregio Amsterdam?

In drie zogeheten Future Labs met strategen, visionairs, disruptieve denkers en onderzoekers uit het kennisnetwerk van de Amsterdam Economic Board, gaan we gezamenlijk aan de slag met deze vragen. In drie ontwerplabs gaan we samen, aan de hand van co-design en scenariodenken, invulling geven aan de ontwerpopgave: Hoe maken we de metropool Amsterdam in 2040 een slimme, groene en gezonde regio, waaraan iedereen mee kan doen?

De Future Labs zijn interactieve sessies met circa 25 deelnemers, op basis van persoonlijke uitnodiging. Wil je meer weten of bij deze sessie aanwezig zijn? Stuur ons dan een <a>e-mail</a>.

What’s next?

Komende tijd zetten we in op het delen van onze kennis en inzichten op weg naar de slimme, groene en gezonde toekomstige regio. We starten met verdiepende artikelen voor elk van de drie transities: digitaal, circulair en energie.

Is er een onderwerp dat jou aanspreekt? Wil je jouw visie delen op de toekomst van de regio? Of wil je meer weten over Board Insights, neem contact op met Mirko van Vliet: <a>m.vanvliet@amecboard.com</a>.

Mirko van Vliet's picture News
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Looking for waste upcycle center in Amsterdam Zuid.

As a new resident of Amsterdam stadsdeel Zuid, I'm looking for a place (similar to zero waste lab) or entrepeneurs to give my separated waste streams (resources). Best scenario would be that entrepeneurs can repurpose my resources into something more useful. Are there any ongoing initiatives in the neighbourhood?

Hope to hear from you,
Mirko

Mirko van Vliet's picture #CircularCity
Mirko van Vliet, strategy at Amsterdam Economic Board, posted

The Things Network: impact prijsvraag digitale economie

In 2016 hebben de overheden in de Metropoolregio Amsterdam in samenwerking met de Amsterdam Economic Board een prijsvraag digitale economie uitgezet. The Things Network was één van de winnaars die met een bedrag van € 500.000 aan de slag ging om het eerste – open en gratis te gebruiken – Internet of Things data netwerk ter wereld te ontwikkelen. Nu, twee en een half jaar later, kijken we wat er van deze ambitie is gerealiseerd en welke lessen zijn geleerd.

Mirko van Vliet's picture #DigitalCity