WeMakeThe.City festival

Featured image

Het grootste stadsfestival van Europa, 20 t/m 24 juni in Amsterdam.

Van woensdag 20 t/m zondag 24 juni vindt in Amsterdam en de metropoolregio de eerste editie plaats van WeMakeThe.City, het grootste stadsfestival van Europa. Vijf dagen lang werken duizenden ambtenaren, wetenschappers, maatschappelijke professionals, ondernemers, ontwerpers, kunstenaars en bovenal bewoners van stad en regio aan oplossingen voor de urgente stedelijke vraagstukken van deze tijd. Vraagstukken als klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezond ouder worden, betaalbaar wonen, mobiliteit, voedsel, drukte in de stad en de voortschrijdende tweedeling in de samenleving. Kernvraag van het festival: in wat voor stad willen wij leven? Nu en in de toekomst.

Samen de stad van de toekomst maken
‘Samen maken we de stad van de toekomst,’ is volgens festivaldirecteur Egbert Fransen het belangrijkste motto. ‘Als stad Amsterdam wonnen wij de titel van Innovatiehoofdstad van Europa 2016 – 2017 vanwege de uitzonderlijke en innovatieve manier van ‘samen stad maken’. Met WeMakeTheCity vieren wij dit succes en werken wij tegelijkertijd aan verbetering. De stad is van ons allemaal, dus moet iedereen betrokken zijn, meedoen en zich verantwoordelijk voelen. Zeker in een tijd dat onze steden onstuimig groeien, de democratie onder druk staat en technologische ontwikkelingen ingrijpende veranderingen veroorzaken.’

Opening door Kate Raworth en Metropoolregio Amsterdam als één groot festival
‘Wij bieden een zeer gevarieerd programma – Metropoolregio Amsterdam als één groot festival,’ zegt Fransen.

Woensdag 20 juni opent Kate Raworth, bekend van haar boek ‘Donut Economics’, het festival. Deze vooraanstaande Britse econoom geeft haar visie op een duurzame stad. Tevens vindt de ‘State of the Region’ plaats, waarin regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en culturele organisaties de staat van de Metropoolregio Amsterdam presenteren én bespreken.
Donderdag 21 juni staat in het teken van diverse themaconferenties, stadsgesprekken, films en exposities door de gehele stad en regio.
Vrijdag 22 juni draait om de tientallen ontwikkelbuurten, de aanstaande gebiedsontwikkelingen in de stad en de meer integrale vraagstukken die daarbij aan de orde komen. Daarnaast wordt een kennisuitwisseling met een groot aantal Europese steden georganiseerd.
Het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni is voor iedereen die wil genieten van ruim 200 initiatieven die activiteiten als stadsexpeditites, workshops, urban talks en exposities aanbieden.
In totaal omvat WeMakeThe.City 600 sprekers, 150 locaties, 25 themaconferenties, 30 urban talks, 50 workshops, 30 stadsexpedities, 15 speciale evenementen, 10 expo’s en circa 30.000 deelnemers. De kaartverkoop voor het festival start in april.

Initiatiefnemers
WeMakeThe.City is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Pakhuis de Zwijger, Waag Society, Amsterdam Smart City en AMS Institute. Hoofdpartners zijn Rabobank Amsterdam, Nuon en ABN AMRO.

Zie voor meer informatie en programmering: wemakethe.city


Comments

Topics