Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Are you an innovation professional working on better cities and regions anywhere in the world? Join our community to:

 • Post your own smart city updates and events
 • Filter your interests, get personalised content in your feed and receive updates in your mailbox
 • Stay up to date through our weekly newsletter with curated content
 • Comment on updates to interact with innovation professionals
 • Find other innovation professionals and get in touch
Angela Lopez, Marketing , posted

Brunch & Code: Write your first Ruby program in 2 hours

Featured image

Share a coffee and croissant with us and get an intro to Ruby!
Please note: You will need to bring a laptop to participate in this workshop! 🧑‍💻

In this workshop, you will learn the fundamentals of programming and dive into back-end programming. You will be using the language Ruby, a programming language which focuses on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write. This workshop is for complete beginners!

In this 2 hours workshop you will learn:
✨ The basics of programming, including data types, variables, conditions and loops.
✨ Core concepts of Ruby that can be used into any programming language
✨ The basics of a back-end language and your first step to entering the world of web development.

About this workshop:
This workshop will start with a 1-hour lecture to introduce the core concepts of the day. You will then be onboarded on Le Wagon's e-learning platform and access the slides, a sum-up of key notions as well as exercises to keep practicing after the workshop.
We look forwards to seeing you there!
The Le Wagon Amsterdam Team 🚀

This workshop is brought to you by the #1 rated coding bootcamp worldwide: Le Wagon emerged in 2014 as one of the first tech bootcamps in France, offering web development and data science programs. Now, it has grown to a robust global community of tech talents with over 40 Le Wagon campuses in Amsterdam, Berlin, Lisbon, London, Melbourne, Mexico, Montreal, Singapore, São Paulo, Paris, and other cities worldwide.With this expansion, Le Wagon has helped over 19,000 developers, data scientists, designers, and entrepreneurs start their new careers in tech. Nine years on, the school continues to inspire tech aspirants to find their path in the industry.

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on Jun 24th
Marjolein Bot, Lead Energy&Digital at Amsterdam Economic Board, posted

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst Actienetwerk GasTerug

Het Actienetwerk GasTerug zet zich in om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren in de metropool Amsterdam. Want je bent het meest duurzaam door de energie die je niet gebruikt.

Het netwerk bestaat uit een groeiende groep van mensen die zich op verschillende gebieden hiervoor willen inzetten - en jij kunt ook meedoen!

Op 22 juni is de volgende netwerkbijeenkomst. Wil je hierbij zijn, meld je dan aan via:
https://ikzetookdeknopom.nl/2023/05/27/7e-netwerkbijeenkomst/

Marjolein Bot's picture Meet-up on Jun 22nd
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City Transitiedag

Featured image

Dit is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met francien@amsterdamsmartcity.com.

De Transitiedag van Amsterdam Smart City komt eraan! Een dag in het teken van grote transitieopgaven in de regio. Juist díe transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken. Want ondanks alle verschillen in het netwerk van Amsterdam Smart City, zijn ze het over één ding eens. We hebben elkaar keihard nodig om de grote noodzakelijke maatschappelijke opgaven beet te pakken. Nu meer dan ooit.

De jaarlijkse Amsterdam Smart City Transitiedag is op 6 juni bij Zoku in Amsterdam. Een dag die georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met Kennisland, Drift, HvA, RHDHV en Flatland.

Volle inzet op barrières en doorbraken

Er wordt dit jaar vol ingezet op het verder brengen van lopende challenges en actuele thema’s: lokale energiesystemen, mobiliteitsrechtvaardigheid, verantwoorde inclusieve digitalisering en de urgentie van het inzetten op een circulaire economie. Want ook hierin is het netwerk van Amsterdam Smart City heel duidelijk: we zijn nog lang niet klaar met deze onderwerpen. Centraal staan vragen als: waar lopen we op vast, wat vraagt dat van ons en wat gaan we dan samen anders doen om de noodzakelijke transitieopgaven een stap verder te brengen?

Barrières wegnemen en grote vraagstukken een stap verder brengen

Er worden nieuwe ingangen voor het verder brengen van de challenges gezocht. Barrières worden weggenomen of inzichtelijk gemaakt, waardoor er met hernieuwde energie het gesprek aan wordt gegaan om de vraagstukken verder te brengen. Het doel is dat jij geïnspireerd, met nieuwe inzichten en nieuw handelingsperspectief de deur uitloopt. Dat je iets meeneemt wat je de volgende dag kunt toepassen, groot of klein.

Programma

 • 10.00 – 10.15 uur Inloop
 • 10.15 – 10.45 uur Welkom en Intro
 • 10.45 – 11.45 uur Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal met o.a.

Mena Leila Kilani – Inspirator en verbinder voor de SDG Nederland
Jan de Dood – Visionair en auteur van "De toekomst over leven"
Bas Ruis - Directeur, oprichter en fixer bij de FIXbrigade

 • 11.45 – 12.00 uur Afronding ochtend
 • 12.00 – 13.00 uur Lunch
 • 13.00 – 14.45 uur Werksessies

Mobiliteitsrechtvaardigheid: Hoe gaan we bij mobiliteitsvraagstukken in dialoog met de doelgroep? – Kennisland, Provincie Noord-Holland, DRIFT, Vervoerregio.
Bij mobiliteitsvraagstukken, zoals het beter begrijpen van mobiliteitsarmoede en haar mogelijke oplossingsrichtingen, is het essentieel om gedetailleerd beeld te hebben van de groep die het probleem zelf ervaart. Samen reflecteren we op de machtsverhoudingen die spelen bij zo’n vraagstuk, en behandelen we methodes en handelingsperspectief om in dialoog te gaan met de verschillende doelgroepen.

Lokale energiesystemen: Lokale, slimme energiesystemen: opschalen, opschalen, opschalen – gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en HvA
De technologie is er. Mensen en organisaties staan in de startblokken. We hebben ontzettend veel learnings van innovatieproeftuinen als Live en Atelier: we zijn er helemaal klaar voor. En toch lijkt het opschalen van lokale energiesystemen als Live en Atelier ontzettend moeilijk. Waar lopen we tegen aan? Welke obstakels en barrieres zijn er die het opschalen van deze initiatieven in de weg zitten? Dit zijn de centrale vragen tijdens deze werksessie. Met elkaar gaan we op zoek naar de daadwerkelijke opgave waarvoor lokale energiesystemen een oplossing kunnen zijn, de barrieres die opschaling in de weg zitten én bieden we handelingsperspectief voor eerste vervolgstappen om wel tot de benodigde opschaling te kunnen komen.

Digitale identiteit: Hoe bereid je je goed voor op de Wet Digitale Overheid? – Gemeente Amsterdam
De Wet Digitale Overheid heeft als doel digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd de privacy van burgers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid met behulp van nieuwe elektronische identificatiemiddelen (eID’s) zoals Yivi (voorheen IRMA).Gemeente Amsterdam is recentelijk een pilot gestart met Yivi. Amsterdammers kunnen inloggen op Mijn Amsterdam om de status van hun meldingen openbare ruimte en overlast te volgen. Maar hoe krijg je deze innovatie, die echt een andere manier van denken vereist, geïmplementeerd? Mike Alders (gemeente Amsterdam) wil graag met het Amsterdam Smart City netwerk de barrières in kaart brengen, en de mogelijkheden voor regionale samenwerking verkennen.

Circulaire energietransitie: Een integrale aanpak is nodig, maar hoe en met wie? – MRA, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam
Om de economie en de samenleving te verduurzamen, zijn de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie beide nodig. De Monitor Amsterdam Circulair laat zien dat bijv. 81% van de CO2 uitstoot van Amsterdam is toe te kennen aan materiaalverbruik. Deze transities verbinden vereist een radicaal andere integrale aanpak. Hoe gaan we dat oppakken, welke positieve voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren, wat vraagt dit van ons?

 • 15.00 – 15.45 uur Wandelreflectie
 • 15.45 – 16.15 uur Afronding

Meer informatie

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk platform met een internationale community van meer dan 8000 changemakers. Verbonden aan de Metropool Amsterdam, waar de inmiddels 24 aangesloten publieke en private partners met elkaar en de community co-creëren. Het online platform staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in en werkt aan stadsontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en technologie.

Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst willen we wonen en werken in een gezonde stad. Steden worden steeds drukker en we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. Daarom kijkt Amsterdam Smart City naar vraagstukken als: hoe maken we de overstap van fossiele naar duurzame energie? Kunnen we afval omzetten in grondstoffen? Hoe schakelen we over op schoon en elektrisch vervoer? En hoe houden we onze digitale wereld transparant en begrijpelijk?

Amsterdam Smart City's picture Transitiedag on Jun 6th
Ioana Biris, co owner at Nature Desks, posted

Outdoor Office Day 2023

Featured image

Please join us and save this date: the 5th international edition of the #OutdoorOfficeDay will take place on June 15th. A celebration of the connection between urban nature, work and wellbeing.

✨ Keep an eye on our platform www.outdoorofficeday.info and it's socials: they are filled with best practices and insights, cool products, inspiring locations and stories of the frontrunners and local events from all around the world: from Amsterdam to Seoul, Helsingborg to Washington DC, Timisoara to The Hague, Rotterdam or Utrecht to central Finland.

The locations and participants: https://www.outdoorofficeday.nl/participants-2023

✨ Find us online here
Linkedin event - Instagram - Twitter

Do you also prefer to take your work outdoors? Are you meeting your colleagues in a city park close to home? Do you have phone conversations whilst walking outside and do you like to organize #weetings (walking meetings)? When the sun comes out, do you find yourself grabbing a table and chairs from your home or office, placing them on a balcony, on the pavement or garden in order to read or write? Work, well-being and urban nature are indivisibly linked. Today more than ever! Celebrate on the 15th of June 2022 the necessity to work more healthily by taking your office outdoors: #outdoorofficeday

Outdoor Office Day is an open invitation. For everyone. It doesn't matter whether you work fulltime from home or are gradually returning to the office. Being self-employed or a manager at a corporate. Welcome!

Ioana Biris's picture Meet-up on Jun 15th

This online community is established by Amsterdam Smart City, a network consisting of 27 public and private partners that are convinced that necessary changes for the Metropolitan Area Amsterdam can only be achieved through collaboration. At Amsterdam Smart City, we are committed to use smart technologies in a responsible way to help solve urban challenges. We bring our partners together and facilitate collaboration concrete issues within the following themes: energy, mobility, circularity and digitisation.

Get to know us