Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Are you an innovation professional working on better cities and regions anywhere in the world? Join our community to:

 • Post your own smart city updates and events
 • Filter your interests, get personalised content in your feed and receive updates in your mailbox
 • Stay up to date through our weekly newsletter with curated content
 • Comment on updates to interact with innovation professionals
 • Find other innovation professionals and get in touch
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #24

Featured image

Op donderdag 20 juni zijn we met het netwerk te gast bij de Amstelcampus van onze partner de Hogeschool van Amsterdam. Het Jakoba Mulderhuis is de nieuwe huisvesting van het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Jakoba Mulder werkte in de jaren 30 t/m 60 als een van de weinige vrouwen bij de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Zij heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en daarmee op de woon- en leefkwaliteit van de stad vandaag de dag. Sprekende voorbeelden zijn haar ontwerpen van het Amsterdamse Bos en de tuinsteden in West en Zuid, maar ook de introductie van het concept hovenbouw en haar grote aandeel in de aanleg van talloze nieuwe openbare speelplaatsen.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Sociale Innovatie | Marieke van Doorninck en Dave van Loon (Kennisland)
Binnen het netwerk van Amsterdam Smart City zijn veel verschillende type organisaties betrokken die gemeenschappelijk hebben dat zij graag willen werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, digitalisering, energie en circulariteit. Sociale innovatie is een werkwijze en een benadering die van grote meerwaarde kan zijn bij complexe vraagstukken, waar veel verschillende partijen betrokken zijn en waar echt iets anders nodig is om doorbraken te forceren.

Sociaal innoveren is “het toepassen van nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisatievormen om oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen”. Sociale innovatie biedt verschillende voordelen zoals het bieden van efficiëntere antwoorden op groeiende sociale behoeften, of het mobiliseren van lokale partijen.

Tijdens deze kennissessie zullen Marieke van Doorninck (directeur Kennisland) en Dave van Loon (adviseur overheid in transitie, Kennisland) deelnemers meenemen in de uitgangspunten van sociale innovatie aan de hand van theorie en concrete praktijkvoorbeelden. Daarnaast gaan zij graag met deelnemers is gesprek over hoe we door middel van sociale innovatie nog sneller tot effectieve oplossingen kunnen komen voor de vraagstukken uit het netwerk van Amsterdam Smart City.

Werksessies

Energie | Denk mee over het energiesysteem van drijvende wijken in Amsterdam! | Bianca Bodewes (Gemeente Amsterdam)
In het kader van een afstudeeronderzoek bij Gemeente Amsterdam, in samenwerking met het AMS-Instituut, wordt onderzoek gedaan naar duurzame energiesystemen voor drijvende wijken. Hiervoor wordt een model ontwikkeld dat een duurzaam energiesysteem voor grootschalige drijvende wijken in Amsterdam inzichtelijk moet maken. Tijdens deze werksessie willen we het gesprek aangaan over de mogelijkheden op het gebied van duurzame energiesystemen voor een grootschalige drijvende wijk, bouwen op het water en drijvende stedelijke ontwikkeling in het algemeen. De uitkomst van deze werksessie zal gebruikt worden om kaders te stellen aan het model en het onderliggende onderzoek die hopelijk een bijdrage kunnen leveren aan gemeentelijke besluitvorming over bouwen op het water in Amsterdam. Mocht je relevante expertise hebben die raakvlak heeft met een van de onderwerpen of gewoon geïnteresseerd zijn in de wonderen van drijvend bouwen, dan nodigen we je van harte uit om aan te sluiten bij deze werksessie.

Mobiliteit | Mobiliteit Radar (workshop) - Het openbaar vervoer van de toekomst | Yuki Tol & Joaquim Moody (Gemeente Amsterdam - Smart Mobility)
Het Smart Mobility Team binnen de Gemeente Amsterdam werkt 4 keer per jaar aan een trendrapportage op het gebied van mobiliteit. Het doel van deze Mobiliteit Radar is om trends en ontwikkelingen bij beleidsmakers en belanghebbenden onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan over de verschillende onderwerpen die invloed hebben op de vorming van het mobiliteit systeem van de toekomst. Om het gesprek over deze trends en ontwikkelingen aan te gaan, heeft het Radar Team ook een workshop ontwikkeld waarbij ze op een interactieve manier met een groep de trends bespreken die de toekomst van mobiliteit kunnen beïnvloeden. Hiermee willen ze niet alleen de discussie faciliteren maar ook de samenwerking en verbinding met belangrijke partners van de stad versterken.

Circulair | Proeftuinproject: Nieuw economisch denken. Nieuw economisch doen. Aan de slag met True Pricing | Erik Lückers & Laetitia Stuijt (Amsterdam Economic Board)
Als reactie op het huidige krakende en piepende economisch systeem, krijgen andere en nieuwe economische denkramen zoals bijvoorbeeld Doughnut Economics steeds meer aandacht. Om te kunnen experimenteren met deze nieuwe economische theorieën in de praktijk, introduceerde Amsterdam Economic Board half april samen met 6 andere organisaties op het Marineterrein het Proeftuinproject ‘Nieuw Economisch Denken, Nieuw Economisch Doen.’ Eén van de experimenten van dit Proeftuinproject is ‘True Pricing’. Dit gaat over het hanteren van echte prijzen van alles wat je kunt kopen. En telt dan verborgen kosten voor milieu, dier en mens ook mee. In deze werksessie gaan we kijken hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen op het Marineterrein.

Pitches

Byewaste | Giving a second chance to your pre-loved items | Tomamaso Troiani
Bywaste provides an innovative and easy solution for tidier homes and a cleaner planet. They do this by picking up the items that citizens no longer use from their homes for free. They then give each item a second life through their network of sustainable partners. By making sure that each item ends up in the right place, they prevent them from being incinerated or ending up in landfills. This way, they save 38 kg of CO2 (eq) from ending up in the atmosphere per pick-up. This is more than 1.5 times as much as the amount of CO2 that a mature tree filters out of the air in a year!

2Ping | Sociaal lokaal betalen | Elisabeth Werter
2PING is een lokale en circulaire munt in Amsterdam-Zuidoost, gesteund door bewoners, ondernemers en de overheid. Het stimuleert samenwerking en economische rechtvaardigheid door buurtinitiatieven te ondersteunen en lokale transacties te faciliteren via een blockchain-app. Met de app kunnen bewoners werk doen voor stichtingen en verenigingen waarbij ze worden betaald in 2Ping. Dit kunnen ze dan weer uitgeven bij lokale bedrijven. Zo blijft de waarde die wordt gecreëerd in de buurt ook in de buurt. 2PING is opgericht na vier jaar discussies en ontwikkeling en versterkt het nu lokale economieën en kennisuitwisseling, met partners als het AMS Institute en de TU Delft.

Interdisciplinaire afstudeerkring HvA | Mobiliteitsrechtvaardigheid afstudeeropdrachten en learnings | Jackie Ippel, Jade Salomons, Merel Thuis, Timo van Elst
Sinds februari werken vier HvA-studenten uit verschillende studierichtingen samen in een interdisciplinaire afstudeerkring. Een initiatief dat ontstaan is vanuit de langdurige samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Amsterdam Smart City. Samen met Provincie Noord-Holland zijn wij opdrachtgevers geweest voor een afstudeeropdracht rond het thema Mobiliteitsrechtvaardigheid . De studenten Bestuurskunde, Toegepaste Psychologie en Communicatie & Multimedia Design vertellen in sneltreinvaart over het proces en hun ondervindingen.

Hogeschool van Amsterdam | De Stadspergola | Lisanne Corpel (Hogeschool van Amsterdam)
Op de Amstelcampus van de HvA staat een boundary object: de Stadspergola. Een initiatief dat is ontstaan om te verkennen waarom deze kansrijke maatregel met name in publicaties voorkomt en nog niet in het Nederlandse straatbeeld. Wat kan de stadspergola allemaal zijn? Hoe kan die er uit zien, en welke functies kan het hebben om hét straatmeubilair van de toekomst te worden? De Stadspergola nodigt uit tot een brede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:45 met een borrel na afloop.

Amsterdam Smart City's picture Demodag on Jun 20th
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Jaarverslag Amsterdam Smart City 2023

Featured image

Het was weer een bijzonder jaar voor Amsterdam Smart City. We hebben interessante gesprekken gevoerd, hebben connecties gemaakt en samenwerkingen gefaciliteerd en daarmee de vier transities waar we aan werken weer een stukje vooruit geholpen.

We hebben ook grote stappen gemaakt in de doorontwikkeling van Amsterdam Smart City, we hebben met elkaar een nieuwe naam gekozen, hebben er drie geweldige nieuwe partners bij, en hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan ons programma.

Met ons team en het netwerk hebben we het afgelopen jaar veel bereikt, en daar zijn we best een beetje trots op. Daarom delen we via deze weg graag ons jaarverslag van 2023. Hierin is meer te lezen over onze events en alle onderwerpen die dit jaar zijn behandeld door ons netwerk, tijdens werksessies, deepdives, Data Dilemma's, en de langer lopende challenges.

Hieronder lees je de highlights en mocht je dieper willer duiken, lees dan het volledige jaarverslag 2023!

Highlights

 • Het netwerk heeft zich in 2023 uitgebreid met 3 nieuwe partners; Hieroo (kennispartner), Flatland (kennispartner) en SPIE NL (bedrijf)
 • Naast diverse andere vraagstukken hebben we vier challenges structureel beetgepakt: Mobiliteitsrechtvaardigheid, lokale energiesystemen, mensvaardige digitalisering en de ondergrondse infrastructuur.
 • Samen met onze kennispartners hebben we de Kennissessies toegevoegd aan ons programma. Als start van de demodag krijgen kennispartners hierbij de mogelijkheid om partners mee te nemen en te inspireren rond relevante theorie voor het (samen)werken aan transities.
 • Het team heeft een start gemaakt met het meten en in kaart brengen van de impact van onze challenges en werksessies.
 • Samen met Havas Lemz is de herpositionering en nieuwe naamgeving uitgewerkt. De naam Amsterdam InChange en het bijbehorende narratief wordt in 2024 doorgevoerd.
 • Samen met Stuurgroep+ en ons nieuwe kwartiermakers-team werken we aan toekomstscenario’s voor een open innovatieplatform voor de regio.
 • De doorontwikkeling van ons platform en website krijgt vorm met de gecreëerde Mock-up. Deze is met input van, onder andere, gebruikers van ons platform ontworpen.

Lees meer

Wil je volledig in de programmering van 2023 duiken? Klik dan snel door voor het Jaarverslag 2023!

Amsterdam Smart City's picture News
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's verslag: De Voedseltransitie

Featured image

Op 30 mei nodigden we onze community uit bij AMS Institute op het Marineterrein voor een Data Dilemma’s event over de Voedseltransitie. Het ging deze middag over technische dilemma’s rond data en de verduurzaming van voedselketens, en; wat is nou echt lokaal voedsel?
 
Data Commons: Een digitaal gemeenschapsgoed met een gezamenlijk doel
Jan Wester, directeur van Big Data Value Center, vertelde ons meer over het project ‘Data Value Center Agri & Food Korte Keten’. Aanleiding voor dit project is de transitie naar een duurzamer voedselsysteem waarbij digitalisering en data een belangrijke rol spelen. Er is de wens dat relatief meer voeding uit de regio komt (in plaats van langere ketens), dat er meer transparantie en efficiëntie is in ketensamenwerking en dat er meer informatie wordt vastgelegd over productie en herkomst (denk aan True Pricing). Dit vraagt om een neutraal precompetitief platform. Dit platform kan je zien als een zogenaamde Data Commons: een digitaal gemeenschapsgoed waarin je samen afspraken maakt over het delen van data; wat deel je, met wie, en wat is het gezamenlijke doel ermee?

De Agrifood Data Common is een veilige data-deel omgeving/marktplaats/dashboard, met verschillende gebruikersgroepen. Ondernemers kunnen hiermee bijvoorbeeld markten transparanter maken, ketensamenwerking verbeteren en meervoudige verdienmodellen creëren. Overheden kunnen gebruik maken van de omgeving voor meer evidence-based beleid en het monitoren van impact. Ten slotte kunnen kennisinstellingen gebruik maken van het platform voor de opbouw van referentiedata en het delen van data uit experimenten en fieldlabs. Belangrijk is dat de verschillende partijen vertrouwen met- en in elkaar opbouwen om dit samen te laten werken.
 
De cateringketen van de Hogeschool van Amsterdam als case
DVC Agri & Food is samen met partners cases aan het bouwen die het nut en belang van dit digitale gemeenschapsgoed in de praktijk tonen. Kees Willem Rademakers van de Hogeschool van Amsterdam vertelde ons meer over het ‘Food Governance 2.0’ project met betrekking op hun eigen cateringketen.

De HvA wilt zich actiever afvragen wat ze van (hun) voedsel vinden en hoe ze een nieuwe rol kunnen spelen in hun eigen lokale voedselsysteem. Ze kijken naar factoren als gezondheid, biodiversiteit, betaalbaarheid en energiegebruik. Als je hier kritisch naar wilt kijken blijkt hoe moeilijk het is om te onderzoeken waar kantineproducten precies vandaan komen. De precieze oorsprong, de reizen die het afgelegd heeft, de arbeidsomstandigheden; het zijn onderdelen waar je als afnemer grip op- of in ieder geval een beeld van wilt hebben. Er is nu een ongelijke machtsverdeling waarbij de leverancier meer data over de keten bezit en dit gebruikt als verdienmodel.

Binnen een keten die digitaal en transparant is georganiseerd, kan de HvA zien wat er nu gebeurt, kan er onderhandeld worden, en kunnen ze samen gaan hervormen waar ze naartoe willen. Het is belangrijk om daarom de governance structuren over voedselketens en de informatiestructuren daarbinnen opnieuw vorm te geven met elkaar. Jan Wester en Kees Willem Rademakers concluderen samen dat deze hervorming vooral zit in wederkerigheid en bereidheid om meer data met elkaar te delen, en de digitale platformen die dit mogelijk maken.

Flevo Campus: Samen werken aan het stedelijk voedselsysteem van de toekomst
Lenno Munnikes vertelde ons meer over lopende initiatieven bij de Flevo Campus. Een organisatie waar onderzoek, onderwijs, ondernemerschap en overheden samenkomen om samen te werken aan het stedelijke voedselsysteem van de toekomst. Hier verbinden ze economische, maatschappelijke en kennis-vraagstukken op het gebied van een duurzame voedseleconomie en een gezonde voedselomgeving.

In een project rond ‘de supermarkt van de toekomst’ zijn ze aan het experimenteren met het verbreden van het assortiment van lokale producten in de schappen. Als je een deel van een supermarkt bijvoorbeeld reserveert voor lokale ondernemers, ontstaat er al sneller een match tussen lokale consumenten en lokale producenten. Ook wordt er gekeken hoe je stadstuinderijen kan ontwikkelen met een mix van verschillende functies. Naast voedselzekerheid, kan zo’n plek ook een belangrijke educatiefunctie vervullen voor kinderen en jongeren in de buurt, kan er onderzoek plaatsvinden, kunnen er nieuwe verdienmodellen worden uitgeprobeerd, en kan de tuin gekoppeld worden aan een zorgcentrum in de buurt.

Ten slotte vertelde Lenno over hun projecten in de zogenaamde Labs. Hier experimenteren ze op kleine schaal om ons aan het denken te zetten over ons voedselsysteem. Een bekend voorbeeld is het hergebruiken van de ‘reststromen’ van de kip. Na slachting wordt zo’n 70% van het dier als reststroom verscheept naar andere continenten. Maar wat als je nou alles van de kip verwerkt? Hoe kan je omgaan met onderdelen van een dier dat je niet opeet? Met deze vragen gingen ze aan de slag en creëerden ze bijvoorbeeld een tasje van de huid, zeep van het vet en keramiek van de botten. Een experiment als dit kan op kleine schaal worden uitgevoerd, maar via nieuwskanalen veel mensen bereiken en aan het denken zetten over ons voedselsysteem.
 
Onderzoek naar de klimaatimpact van een voedselketen; van verantwoording naar nieuwsgierigheid
Leen Felix, adviseur Agrifood en Biodiversiteit bij Metabolic, nam ons mee in het proces waarmee ze bedrijven adviseert over de duurzaamheid van hun voedselketen. Het begint simpel, bij de ingrediëntenlijst van een product. In plaats van de locatie van de leverancier, moet je echt op zoek naar de productielocatie; het land van herkomst per ingrediënt. De impact van voedselproductie hangt namelijk af van de combinatie van het productieproces en de productielocatie. Maten van landgebruik, bodemtransformatie en uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld, hebben ieder een effect op de natuurlijke omgeving. De ruimtelijke context bepaald hoe schadelijk deze processen zijn voor de aarde en het klimaat. Je kan hierbij denken aan de volgende voorbeelden: Het verbouwen van soja, waarbij veel land voor nodig is, is schadelijker als er regenwoud in Brazilië voor wordt gekapt. Het transformeren en homogeniseren van de bodem is schadelijker voor het klimaat, als dit gebeurt op een plek waar voorheen een relatief hoge mate van biodiversiteit aanwezig is. Water-intensieve productieprocessen hebben meer impact op mens en natuur als het plaatsvind op locaties waar water schaars is.

Metabolic koppelt daarom ruimtelijke context aan productieprocessen. Via scores is te zien hoe de negatieve impact van productieprocessen nog sterker is in ‘gebieden met een gevoeligheid’. Dit legt de complexiteit vast waar je in mondiaal voedselsysteem mee te maken hebt. Hoe meer ingrediënten in een product, hoe meer productielocaties, hoe meer factoren die de klimaatimpact beïnvloeden. Het is voor Leen als analist en adviseur de balans zoeken tussen het weergeven van álle data en de complexiteit van de keten, en het adviseren met een platgeslagen verhaal waar de opdrachtgever soms naar op zoek is. Je wilt een bedrijf niet verlammen met de data, maar ze ook wel gericht handvatten geven om bijvoorbeeld risicolocaties en ingrediënten te vermijden.

Leen sluit af met een drietal lessen voor het publiek:
- Perfecte data bestaat niet, en dat is niet eens zo erg: focus op het verhaal wat je ermee kan en wilt overbrengen.
- Van verantwoording naar nieuwsgierigheid: Je kan dus niet 100% verantwoorden en berekenen, maar je moet wel een nieuwsgierige houding tonen over bijvoorbeeld alle bijkomende milieulasten en context risico’s.   
- Geen top 10 maar systeemdenken: Duurzaamheid als een simpel thema laten vallen, het is geen top 10 maar denk in systeem met contrasten, schaal, complexiteit, ruilfuncties. ‘One size fits all’ oplossingen werken niet.
 
Dank aan de sprekers voor hun verhalen en het publiek voor de levendige discussies na afloop. Wil je bij onze volgende Data Dilemma's zijn? De volgende editie van deze serie open events vindt plaats op 16 juli. Ook staan we altijd open voor nieuwe thema’s en onderwerpen voor deze serie; we zijn benieuwd wat voor data dilemma’s jij mee in aanraking komt bij je werk!

Pelle Menke's picture #DigitalCity
Tommaso Troiani, CEO at Byewaste, posted

ByeWaste: Simplifying Sustainability Through Convenient Home Pickups

Featured image

Byewaste, a Dutch startup founded in 2019, is transforming the way households manage their unwanted items. By offering a convenient collection service for electronics, books, toys, textiles, and more, Byewaste ensures these items are repurposed through sustainable partners rather than ending up in landfills. Users can easily schedule pickups via the Byewaste app, making it a hassle-free solution for those leading busy lives.

Launched with the mission to promote a circular economy, Byewaste has quickly gained traction in major Dutch municipalities. Byewaste’s impact is significant; in 2024 alone, the company collected over 100,000 kg of items, preventing 150,000 kg of CO2 emissions. The platform's user base has grown to 16,000 downloads with a 5% month-over-month growth rate, and it boasts a 5-star rating on Trustpilot for its ease of use and punctuality.

The company’s business model focuses on generating revenue through trading high-quality, uncontaminated materials collected from users. These materials are sold to recycling companies and second-hand marketplaces, enhancing the value of reusables and recyclables. Additionally, Byewaste collaborates with various partners, including second-hand marketplaces and recyclers, to ensure the efficient reuse and recycling of collected items.

Byewaste’s commitment to sustainability goes beyond reducing landfill waste. By facilitating the reuse of items, the company significantly lowers carbon emissions and conserves resources. Each pickup reduces the environmental footprint of waste management and supports the broader goals of sustainable living.

Moreover, Byewaste contributes to making cities smarter by leveraging data from its operations. The data collected through the platform provides valuable insights into consumption patterns, waste generation, and recycling behaviors. This information can be used by municipalities to improve waste management policies, optimize recycling programs, and engage citizens in sustainability initiatives. Byewaste’s data-driven approach helps cities become more efficient and environmentally friendly.

Byewaste also emphasizes social impact by creating job opportunities and fostering community engagement. The company employs local drivers, often students, to manage pickups, thus contributing to the local economy. Additionally, Byewaste’s partnerships with various businesses and organizations help promote a culture of reuse and sustainability within communities.

Tommaso Troiani's picture News
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

Workshop Imaginary Dialogues: Looking for Participants!

Featured image

Hello everyone 😊 I am an intern at AMS Institute collaborating with Sitong Luo on her research at the Leftover Greenfield Lab.

I am looking for participants available to be part of my upcoming workshop, where we will connect with living beings beyond humans, and getting creative with our imagination. If you enjoy being out in greenspaces and/or would like to give a voice to the voiceless, you are more than welcome to join.

📅 June 13th and 14th
⏰ 11:00 - 11:45
📍meet at the second floor of AMS Research Institute building or at the informal greenspace right outside of it.

#nature #greenfieldlab #stewardship #liftingvoices #natureiscalling

If you plan to join, feel free to let me know and spread the word.

Contact 📱: +31 613507959

Best regards,
Érica Santos

AMS Institute's picture Request

This online community is established by Amsterdam Smart City, a network consisting of 27 public and private partners that are convinced that necessary changes for the Metropolitan Area Amsterdam can only be achieved through collaboration. At Amsterdam Smart City, we are committed to use smart technologies in a responsible way to help solve urban challenges. We bring our partners together and facilitate collaboration concrete issues within the following themes: energy, mobility, circularity and digitisation.

Get to know us