Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Are you an innovation professional working on better cities and regions anywhere in the world? Join our community to:

 • Post your own smart city updates and events
 • Filter your interests, get personalised content in your feed and receive updates in your mailbox
 • Stay up to date through our weekly newsletter with curated content
 • Comment on updates to interact with innovation professionals
 • Find other innovation professionals and get in touch
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's: Kijken onder de grond en samenwerken erboven

Featured image

Het is druk onder de grond, al is dat bovengronds niet zichtbaar. Denk aan stadswarmte, riolering, elektriciteitskabels, glasvezel: onze ondergrond raakt steeds voller. De grote ambities van de metropool Amsterdam op gebied van de energietransitie, snel dataverkeer, mobiliteitsoplossingen, circulaire economie en klimaatadaptie, leggen alleen nog maar meer druk op de schaarse ondergrond. Samenwerking tussen de partijen die de grond in moeten wordt daardoor alleen maar belangrijker. Evenals dat we allemaal dezelfde informatie hebben over wat er precies in de grond zit. Daarom is het thema van deze Data Dilemma’s: De ondergrond.

Er is veel data over de ondergrond. Bijna elke partij die er mee te maken heeft, heeft dan ook haar eigen tools ontwikkeld om de ondergrondse assets zo inzichtelijk mogelijk te maken. Het samenbrengen van al deze data en het afstemmen van agenda’s over wanneer er de grond in kan worden gegaan is echter nog niet zo makkelijk.

Ceciel Kempers, bedrijfsontwikkelaar bij Alliander, zal het onderwerp inleiden met de dilemma’s waar Alliander op het moment tegenaan loopt als ze de grond in moeten. Ceciel zal ook een demonstratie geven van het “Scan de Sleuf” project waarin ze zal laten zien hoe ze 3D scans kunnen inzetten bij assetregistratie.

De tweede spreker is Marco Scheffers. Marco is data-adviseur ondergrond en geo-informatie bij de gemeente Amsterdam en kan je alles vertellen over hoe Amsterdam bouwt aan een digital twin van de ondergrond. Hij zal het hebben over de 3D amsterdam tool, hoe data gedeeld kan worden tussen organisaties, en nog veel meer.

Vincent van Mierlo, strategisch adviseur bij Eurofiber, zal reflecteren op de dilemma’s van Ceciel en Marco met de problematiek waar ze bij Eurofiber tegenaan lopen. Als glasvezelkabelbedrijf maakt Eurofiber veel gebruik van de beschikbare systemen als ze de grond in gaan, maar dat gaat vaak niet zo feilloos als ze hopen.

Agenda

 • 15:45 – 16:00 Inloop
 • 16:00 – 16:10 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City
 • 16:10 – 16:25 Introductie van het dilemma van de ondergrond en demonstratie van “Scan de sleuf” door Ceciel Kempers (Alliander)
 • 16:25 – 16:35 Marco Schemmers (Gemeente Amsterdam) over de digital twin van de ondergrond van Amsterdam
 • 16:35 – 16.45 Vincent van Mierlo (Eurofiber) geeft een reflectie
 • 16:45 – 17:00 Q&A en panel discussie
 • 17:00 – 17:30 Wrap-up en drankjes

Over Data Dilemma’s
Data Dilemma's is een samenwerking tussen Amsterdam Smart City en het Data Lab van de gemeente Amsterdam. Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam Smart City wilt graag met je verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Locatie
DataLab Amsterdam, Weesperstraat 113 BG, Amsterdam.

Amsterdam Smart City's picture Data Dilemma's on Oct 26th
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #21

Featured image

Op dinsdag 10 oktober organiseert Amsterdam Smart City een Kennis- en Demodag rondom onze vier transitiethema’s: energie, circulair, mobiliteit en digitaal. Er staan weer veel mooie initiatieven en vraagstukken op het programma die we met ons netwerk gaan verdiepen en verrijken. De Demodag vindt plaats op het nieuwe kantoor van Alliander in Amsterdam Westpoort.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde ‘pitches’ met een korte hulpvraag aan de hele groep, en in werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep wat grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie over systeemdenken waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten in de comments of mail naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Demodag is van 14:00-16:30 met een borrel na afloop.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer vertelt Metabolic meer over Systeemdenken in een workshop System Mapping voor beginners.

Veel van de uitdagingen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden, zijn sterk verbonden met trends die het wereldtoneel bestrijken. Zo stoten we steeds meer CO2 uit door het koelen van onze woningen. Deze CO2 maakt het warmer op aarde, waardoor we weer meer gaan koelen. Hoe vertaal je deze wereldwijde uitdagingen naar oplossingen die lokaal uit te voeren zijn? Hoe zorg je ervoor dat de oplossing die het ene probleem oplost niet ergens anders nog veel grotere problemen veroorzaakt?

In deze workshop maak je kennis met de principes van systeemdenken. Op basis van een echte case maken we een systeemkaart. Deze biedt inzicht in het probleem, de belangrijkste ‘knoppen’ waar je als individu aan kan draaien, en de grotere maatschappelijke trends waar op lange termijn aan gewerkt moet worden.

Pitches

Verken en ervaar de mogelijkheden van lokale energiegemeenschappen – Gillis Hommen (Zenmo, Holon)
De energietransitie komt met een hoop uitdagingen. Waar treden de problemen op? En, in hoeverre biedt lokale samenwerking een oplossing? Gillis zal jou, in zijn pitch, de middelen aanreiken om zelf antwoorden op die vragen te vinden. Holontool is een interactieve webtool waar je lokale energiescenario's kunt berekenen, ook biedt het een platform om je eigen buurt of bedrijventerrein in te stellen. Hoewel geen exacte voorspelling, leert de tool je de nodige lessen en kwantificeert hoogover oplossingsrichtingen.

Circular Economy: The path to scale begins with empathy – Beth Massa (Ozarka) (English)
How do we get all companies to join in with the circular transition? Beth, the founder of Ozarka, can give you some insight into how it is done. Beth has worked for over six years on making the hospitality industry more circular by offering reusables as a service. Ozarka replaces single-use, on-the-go food packaging with reusable packaging. It is not easy to get her partners to become more circular, but the path always starts with empathy.

Data voor klimaatneutraal Amsterdam - Titus Venverloo (Senseable Amsterdam Laboratory)
Onze openbare ruimte hangt vol met sensoren die data verzamelen op ongekende schaal. Het Senseable Amsterdam Laboratory (SAL), een initiatief van AMS Institute en Massachusetts Institute of Technology (MIT), onderzoekt nieuwe methoden om deze data in te zetten om Amsterdam klimaatneutraal te maken. Titus vertelt je meer over hun onderzoeken en hoe jouw organisatie kan aansluiten bij het lab.

Van digivaardige mensen naar mensvaardige digitalisering – gemeente Haarlemmermeer
Vorig jaar bracht gemeente Haarlemmermeer de vraag: “hoe zet je mensen écht centraal bij het ontwerpen van digitale systemen?” in bij het Amsterdam Smart City netwerk. Tijdens de co-creatie middag en Transitiedag einde 2022 is dit vraagstuk verder verkend. Om het naar een praktischer niveau te brengen startte gemeente Haarlemmermeer na afloop een traject met de Digital Society School. Christine Groothuizen en Jeroen Brink delen de uitkomsten en lessen uit dit project.

Werksessies

Digitaal | Digitale Identiteit & Bewustzijn – Mike Alders & Frank Willemsen (Gemeente Amsterdam), Moderator: Coen Smit (Royal HaskoningDHV)
Bij het gebruik van digitale overheidsdiensten (bijvoorbeeld belastingaangifte) laten we dagelijks meer gegevens achter dan eigenlijk nodig is. Gemeente Amsterdam heeft recent een pilot afgerond met Yivi, een veiligere en betrouwbaardere manier van inloggen waarbij geen onnodige informatie wordt opgevraagd of opgeslagen. Op de Transitiedag in juni hebben we barrières in kaart gebracht rondom de implementatie van nieuwe elektronische identificatiemiddelen. Gebrek aan bewustzijn en kennis over digitale identiteit en privacy risico’s werd geïdentificeerd als een van de grootste barrières. In deze werksessie geven we een vervolg aan het thema digitale identiteit, en verkennen we hoe we bewustzijn rondom digitale identiteit kunnen vergroten.

Energy | (English) Next step for Local Energy Systems, further developing the framework - Omar Shafqat (HvA, ATELIER), Dr. Renée Heller (HvA), and Lennart Zwols (municipality of Amsterdam)
In this session, we will continue working on the framework for gathering learnings about Local Energy Systems (LES). In August this framework was presented for the first time by Omar Shafqat. In this session, the updated framework will be presented with the first steps made towards creating templates to fill in LES projects into the framework. After that, we will work in groups to see how we can best fit the LES projects/ pilots of the participants of this session (such as LIFE, ATELIER, etc.) into this framework, and how we can make sure that project managers can work with it. We will end the session with an open discussion on the moonshot of what we want to achieve with this framework.

Circulair | Hoe zorgen we dat het MKB kiest voor de circulaire economie - Mariska Joustra (Gemeente Amsterdam), Moderator: Roos Kramer (Royal HaskoningDHV)
Circulariteit staat om meerdere redenen hoog op de agenda voor veel overheidsinstanties. Alleen, het MKB meekrijgen in de circulariteitstransitie is een grote uitdaging. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw programma om het MKB te activeren naar een circulaire bedrijfsvoering en wisselt graag kennis uit met andere organisaties over de aanpak en mogelijkheden. Daarom organiseren we deze demodag een werksessie over hoe circulariteit naar het MKB gebracht kan worden. We beginnen de sessie met een MKB-panel, we gaan in op hun behoeftes en waar zij tegenaan lopen in de transitie. De gemeente Amsterdam deelt hun ontwikkelingen en is er ruimte om kennis uit te wisselen en plannen uit ons netwerk te delen.

Algemeen | Systeemdenken in organisaties voor een duurzame toekomst - Melanie de Vries (CIRCOLLAB / hogeschool Windesheim)
CIRCOLLAB, een netwerk in de MRA gericht op het versnellen van de circulaire transitie, ontwikkelt een methode om het systeemdenken en de eco-centrische benadering in organisaties toe te passen. Wat is ervoor nodig om organisaties over de grenzen van hun organisatie te laten kijken en zich onderdeel te laten voelen van het grotere systeem? In deze werksessie word je uitgedaagd om op een nieuwe manier naar organisaties, netwerken en vraagstukken te kijken. We gaan graag in gesprek over de toepassing en ontwikkeling van de methode.

Amsterdam Smart City's picture Kennis- en Demodag on Oct 10th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

12. Water Management

Featured image

This is the 12th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. This post deals with the question of how nature itself can help to deal with excessive rainfall and subsequently flooding of brooks and rivers, although these disasters are partially human-made.
Until now, flooding has mainly been combated with technical measures such as the construction of dykes and dams. There are many disadvantages associated with this approach and its effectiveness decreases. Nature-inclusive measures, on the other hand, are on the rise. The Netherlands is at the forefront of creating space for rivers to flood, where this is possible without too many problems.

Sponge areas

An important principle is to retain water before it ends up in rivers, canals, and sewers. The so-called sponge city approach can be incorporated into the fabric of new neighbourhoods and it creates sustainable, attractive places too. A combination of small and large parks, green roofs, wadis, but also private gardens will increase the water storage capacity and prevents the sewer system from becoming overloaded and flooding streets and houses. Steps are being taken in many places in the world; [China is leading the way](https://www\.dropbox\.com/s/47zxvl3kgbeeasa/Tale of two cities.pdf?dl=0) (photo top right). However, the intensity of the precipitation is increasing. In 2023, 75 cm of rain fell in Beijing in a few days. Under such conditions, local measures fall short. Instead, nature-inclusive measures must be applied throughout the river basin.

Retention basins

In new housing estates, water basins are constructed to collect a lot of water. Their stepped slopes make them pleasant places to stay in times of normal water level. The pictures on the left are from Freiburg (above) and Stockholm (below). The top center photo shows the construction of a retention basin in Lois Angeles.
Wadis
Wadis are artificial small-scale streams in a green bed with a high water-absorbing capacity. In the event of heavy rainfall, they collect, retain and discharge considerably more water than the sewer system (bottom center photo). Green strips, for example between sidewalks, cycle paths and roads also serve this purpose (photo bottom right: climate-adaptive streets in Arnhem).

Green roofs, roof gardens and soils

Green roofs look good, they absorb a lot of CO2 and retain water. The stone-covered urban environment is reducing the water-retaining capacity of the soil. Sufficiently large interspaces between paving stones, filled with crushed stone, ensure better permeability of streets and sidewalks. The same applies to half-open paving stones in parking lots.

Refrain from building in flood-prone areas

Up to the present day, flood-prone parts of cities are used for various purposes, often because the risk is underestimated or the pressure on space is very great. London's Housing and Climate Crises are on a Collision Course is the eloquent title of an article about the rapidly growing risk of flooding in London.
Hackney Wick is one of 32 growth centers set to help alleviate London's chronic housing shortage, which has already been repeatedly flooded by heavy rainfall. However, the construction of new homes continues. Measures to limit the flood damage at ground floor level include tiled walls and floors, water-inhibiting steel exterior doors, aluminum interior doors, kitchen appliances at chest height, closable sewers, and power supply at roof-level. Instead, floating neighbourhoods should be considered.

Follow the link below to find an overview of all articles.

Herman van den Bosch's picture #Citizens&Living
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

AMS Conference 2024: Call for abstracts and special sessions

Featured image

We invite you to contribute to the conference "Reinventing the City 2024 - Blueprints for messy cities?"

Deadline to submissions: November 1, 2023
Notification of acceptance: December 1, 2023
submit here>>

The AMS Scientific Conference (AMS Conference) explores and discusses how cities can transform themselves to become more livable, resilient and sustainable while offering economic stability. In the second edition of “Reinventing the City” (23-25 April 2024), the overarching theme will be <em>"</em>Blueprints for messy cities? Navigating the interplay of order and complexity'. In three captivating days, we will explore 'The good, the bad, and the ugly' (day 1), 'Amazing discoveries' (day 2) and 'We are the city' (day 3).

Call for abstracts
The AMS Conference seeks to engage scientists, policymakers, students, industry partners, and everyone working with and on cities from different backgrounds and areas of expertise. We therefore invite you to submit your scientific paper abstract, idea for a workshop or special session with us. Submissions should be dedicated to exploring the theme ‘Blueprints for messy cities?’. We especially invite young, urban rebels to raise their voice, as they are the inhabitants of our future cities.

Assessment
Our scientific committee responsible for the content of the conference program will assess all submissions and select a final program of contributions. Notification of acceptance will follow before 1 December 2023.

Topics
mobility | circularity | energy transition | climate adaptation | urban food systems | digitization | diversity | inclusion | living labs | transdisciplinary research

SUBMISSIONS AND CONTRIBUTIONS
| SCIENTIFIC PAPER ABSTRACTS |
We invite academics, industry partners, and professionals from all ages engaged in the related fields of urban design, governance, architecture, data science, engineering and/or sociology to submit an abstract for a conference presentation of your scientific paper (250-450 words).

| WORKSHOPS |
If you have a workshop proposal, please outline its purpose, the specific knowledge, techniques, or practices it covers, its objectives and learning outcomes, teaching strategies and resources, target audience, and any prerequisites, including the required level of experience (250-450 words).

| SPECIAL SESSIONS |
Next to scientific papers and workshops, we encourage you to submit different types of special sessions. These special sessions can include interactive forums, excursions, or practical demonstrations, depending on the subject and objectives. When submitting your proposal for a special session, we ask you to clearly highlight the session's objectives, expected collaborators (if applicable), the intended audience, and the type of session. Please also indicate whether you prefer an online or in-person format. Please note that you will be responsible for the content and organization of the session (250-450 words).

Submit here>>

Click here to visit the event page and find more information on details about the Scientific Conference.

AMS Institute's picture #Energy
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

11. Nature inclusivity

Featured image

This is the 11th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. In this post, I wonder whether nature itself can tackle the environmental problems that humans have caused.

Ecosystem services

According to environmental scientists, ecosystems are providers of services. They are divided into production services (such as clean drinking water, wood, and biomass), regulating services (such as pollination, soil fertility, water storage, cooling, and stress reduction) and cultural services (such as recreation, and natural beauty). In case of nature-inclusive solutions ecosystems are co-managed to restore the quality of life on the earth in the short term and to maintain it in the long term, insofar as that is still possible.

The green-blue infrastructure

The meaning of urban green can best be seen in conjunction with that of water, hence the term green-blue infrastructure. Its importance is at least fourfold: (1) it is the source of all life, (2) it contributes substantially to the capture and storage of CO2, (3) 'green' has a positive impact on well-being and health; (4) it improves water management. This post is mainly about the third aspect. The fourth will be discussed in the next post. 'Green' has many forms, from sidewalk gardens to trees in the street or vegetated facades to small and large parks (see collage above).

Improving air quality

Trees and plants help to filter the water itself. They have a significant role to play in managing water and air pollution. Conifers capture particulate matter. However, the extent to which this occurs is less than is necessary to have a significant impact on health. Particulate matter contributes to a wide range of ailments. Like infections of the respiratory system and cardiovascular disease, but also cancer and possibly diabetes.

Countering heat stress

Heat stress arises because of high temperature and humidity. The wind speed and the radiation temperature also play a role. When the crowns of trees cover 20% of the surface of an area, the air temperature decreases by 0.3oC during the day. However, this relatively small decrease already leads to a 10% reduction in deaths. Often 40% crown area over a larger area is considered as an optimum.

Reduce mental stress and improve mood

According to Arbo Nederland, 21% of the number of absenteeism days is stress-related, which means approximately a €3 billion damage. A short-term effect of contact with nature on stress, concentration and internal tranquility has been conclusively demonstrated. The impact of distributing greenery within the residential environment is larger than a concentrated facility, such as a park, has.

Strengthening immune function via microbiome

The total amount of greenery in and around the house influences the nature and quantity of the bacteria present. This green would have a positive effect on the intestinal flora of those who are in its vicinity and therefore also on their immune function. The empirical support for this mechanism is still rather limited.

Stimulate physical activity

The impact of physical activity on health has been widely demonstrated. The Health Council therefore advises adults to exercise at least 2½ hours a week. The presence of a green area of at least ¼ hectare at 300 meters from the home is resulting more physical activity of adults in such areas, but not to more activity as a whole.

Promoting social contact

Well-designed green areas near the living environment invite social contacts. For instance, placement of benches, overview of the surroundings and absence of traffic noise. The state of maintenance are important: people tend to avoid neglected and polluted areas of public space, no matter how green.

Noise reduction

Vegetation dampens noise to some extent, but it is more important that residents of houses with a green environment experience noise as less of a nuisance. It is assumed that this is due to a mechanism already discussed, namely the improvement of stress resistance because of the greenery present.

Biophilic construction

For years buildings made people sic. A growing number of architects want to enhance the effect of 'green' on human health by integrating it into the design of houses and buildings and the materials used. This is the case if it is ensured that trees and plants can be observed permanently. But also, analogies with natural forms in the design of a building
The 'Zandkasteel', the former headquarters of the Nederlandse Middenstandsbank in Amsterdam, designed by the architects Ton Alberts and Max van Huut, is organically designed both inside and outside, inspired by the anthroposophical ideas of Rudolf Steiner. The (internal) water features are storage for rainwater and the climate control is completely natural. The building has been repurposed for apartments, offices and restaurants.

Green gentrification

Worldwide, there is a direct correlation between the amount of greenery in a neighborhood and the income of its residents. Conversely, we see that poorer neighborhoods where new green elements are added fall victim to green gentrification over time and that wealthier housing seekers displace the original residents.
The challenge facing city councils is to develop green and fair districts where gentrification is halted and where poorer residents can stay. Greening in poor communities must therefore be accompanied by measures that respect the residential rights and aim at improving the socio-economic position of the residents.

Follow the link below to find an overview of all articles.  

Herman van den Bosch's picture #Citizens&Living

This online community is established by Amsterdam Smart City, a network consisting of 27 public and private partners that are convinced that necessary changes for the Metropolitan Area Amsterdam can only be achieved through collaboration. At Amsterdam Smart City, we are committed to use smart technologies in a responsible way to help solve urban challenges. We bring our partners together and facilitate collaboration concrete issues within the following themes: energy, mobility, circularity and digitisation.

Get to know us