Amsterdam University of Applied Sciences

undefined logo

Program Partner Amsterdam Smart City

Website

110 Organisation members

 • Guido van Os's picture
 • Karen Williams's picture
 • Liza Verheijke's picture
 • Dominique van Ratingen's picture
 • Peter Buis's picture
 • Jochem Kootstra's picture
 • Tom de Munck's picture
 • Arvin Vishnudatt's picture
 • Melika Levelt's picture
 • Leontine Born's picture
 • Johanneke (Joanna) van Marle's picture
 • Lina Penninkhof's picture
 • merel schrama's picture
 • Liselotte van Dijk's picture
 • Marcel de Groot's picture
 • Neander Nijman's picture
 • Andrea Haker's picture
 • Tanja Hulst's picture
 • Anke Heijsman's picture
 • Arjan Koning's picture
 • Mick Jongeling's picture
 • Kasper Lange's picture
 • Diana Mueller's picture
 • Julia Úbeda Briones's picture
 • Michiel Suring's picture
 • Suzanne Ketelaar's picture
 • Marije van Gent's picture
 • Doris Neelen's picture
 • Marie-Sophie Res's picture
 • katelijne boerma's picture
 • Richard Martina's picture
 • Ragini Fit's picture
 • Ilana Visser's picture
 • Joep de Hoog's picture
 • Ingrid Wakkee's picture
 • Smart City Academy's picture
 • Marco van Hees's picture
 • Jan Dam's picture
 • Arthur Klein Rouweler's picture
 • Facility Services UvA - HvA's picture
 • Joris van Lankveld's picture
 • Fenna van Nes's picture
 • Marcel van der Horst's picture
 • Marije Poel's picture
 • Joyce Overklift Vaupel Kleyn's picture
 • Marion Ester's picture
 • Abdel El Makhloufi's picture
 • Paul Rijnierse's picture
 • Kees-Willem Rademakers's picture
 • Willem van Winden's picture
 • Bas Overbeek's picture
 • Walther Ploos van Amstel's picture
 • Ellen Budde's picture
 • Caroline Rijkers's picture
 • Marcella Schets's picture
 • Wieke Schrama's picture
 • Joey van der Bie's picture
 • Ruurd Priester's picture
 • Madeleine Lodewijks's picture
 • Wout van den Berg's picture
 • Katrien de Witte's picture
 • Matthijs de Jong's picture
 • Joost Neuvel's picture
 • Martin Boerema's picture
 • Inge Oskam's picture
 • Kim Nackenhorst's picture
 • Jeroen van der Kuur's picture
 • Jolanda Tetteroo's picture
 • Simon de Rijke's picture
 • Kaspar Koolstra's picture
 • Martijn Altenburg's picture
 • Nanda Piersma's picture
 • Susanne Balm's picture
 • Jennifer Drouin's picture
 • Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture

Activity

 • 221
  Updates
 • 0
  Thumbs up
 • 45
  Comments
Simone Magilse, Community advisor/Building impact networks at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Onderzoeksrapport Facility Sharing in de MRA: Optimale benutting van (kennis) faciliteiten in de regio

Featured image

Campussen en kennishubs in de metropoolregio Amsterdam zijn rijk aan onderzoeksfaciliteiten, kennis, testruimtes en geavanceerde apparatuur. Uit de gesprekken met de gemeente Amsterdam en diverse campussen zoals het Amsterdam Science Park en het Amsterdam Life Sciences District komt de aanname naar voren dat veel aanwezige faciliteiten maar voor een klein deel benut worden. Dit terwijl faciliteiten vaak een flinke investering zijn geweest voor bedrijven en kennisinstellingen. Wij zien hier een grote kans voor de MRA. Optimale benutting van faciliteiten kan onnodige investeringen voorkomen, ruimte en grondstoffen besparen en mensen uit verschillende hoeken bij elkaar brengen.

Onder de noemer ‘Project Facility Sharing in de MRA’ hebben wij deze kans verkend. Deze verkenning bestaat uit afgenomen interviews en georganiseerde bijeenkomsten. Deze verkenning is uitgewerkt in het rapport: “Facility sharing: optimale benutting van (kennis) faciliteiten in de regio”

Voor meer informatie kun je mailen naar hello@campus.amsterdam 

ampus Amsterdam is het netwerk dat alle innovatiegebieden, campussen en kennislabs in de metropoolregio aan elkaar verbindt waardoor de kenniseconomie van de regio wordt versterkt.

Simone Magilse's picture #CircularCity
Marije Poel, Programma manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

De stad als professie

Featured image

Typisch stedelijke vraagstukken worden steeds complexer en vragen om veelzijdige en snel-schakelende professionals die over hun expertise heen succesvol kunnen samenwerken. Bestaat er ondanks alle verschillen een gedeelde identiteit in stedelijk werken? Wat maakt (toekomstig) professionals stadsbekwaam? En – net zo belangrijk – welke (woon)ruimte en waardering biedt de stad eigenlijk aan haar professionals?

Tijdens de talkshow 'De Stad als Professie’ onderzoeken we deze dynamiek tussen stad en professional. Door middel van tafelgesprekken, discussies en prikkelende sprekers duiken we in hedendaagse kwesties rondom het werken in de stad en benoemen we oplossingsrichtingen. Dit alles aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Marije Poel's picture Online event on Mar 10th
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

AIMD ontvangt ruim 2 miljoen euro voor mensgericht AI-onderzoek

Featured image

CLICK HERE FOR ENGLISH

Het AI, Media & Democracy Lab, een samenwerking van UvA, HvA en CWI, krijgt een subsidie van 2.1 miljoen euro toegekend binnen de NWO-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’. Hiermee gaan onderzoekers in de zogenoemde ELSA Labs zich samen met mediabedrijven en culturele instellingen inzetten om de kennis over de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI te vergroten.

In totaal honoreert NWO in deze call vijf aanvragen; bij elkaar gaat het om meer dan 10 miljoen. HvA-lectoren Nanda Piersma en Tamara Witschge en Hoofddocent Responsible AI Pascal Wiggers hebben zich hier - samen met vele anderen - tot het uiterste voor ingespannen.

Het AI, Media & Democracy ELSA Lab is een van de gehonoreerde projecten binnen de categorie Economie, Binnenlands bestuur en Cultuur & Media, en onderzoekt de impact van AI op de democratische functie van media. Samen met journalisten, mediaprofessionals, designers, burgers, collega-onderzoekers en publieke en maatschappelijke partners, ontwikkelt en test het lab waarde-gedreven, mensgerichte AI-toepassingen en ethische en juridische kaders voor verantwoord gebruik van AI.

Doel van het Lab is het stimuleren van innovatieve AI-toepassingen die de democratische functie van media versterken. Er wordt samengewerkt met partners als RTL, DPG Media, NPO, Beeld en Geluid, Media Perspectives, NEMO Kennislink, Waag Society, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Commissariaat van de Media, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Cultural AI Lab, Koninklijke Bibliotheek, BBC en het Bayrischer Rundfunk AI Lab.

ENORME IMPULS

Prof. dr. Natali Helberger , universiteitshoogleraar Law and Digital Technology aan de UvA en medeoprichter van het AI, Media & Democracy Lab: "Deze subsidie stelt ons in staat om samen met onze partners te onderzoeken hoe AI een rol kan spelen in de democratische en onafhankelijke rol van de media, de publieke sfeer en burgers die zich willen informeren. Met het AI, Media & Democracy Lab kunnen we onze bijdrage leveren aan onafhankelijke innovatie, maar ook aan het vormen van een visie op de toekomst van de media in onze digitale maatschappij."

Dr. Nanda Piersma , wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Applied AI, HvA-lector Responsible IT en onderzoeker bij CWI: "We willen een verschil maken in het huidige medialandschap door samen met de mediapartners en de publieke partners AI op een verantwoorde manier in de praktijk te brengen. Deze subsidie stelt ons in staat om een experimentele ruimte te creëren waar we AI kunnen uitproberen, en bij goed resultaat ook met de partners in de praktijk te implementeren. Daarmee krijgt het Nederlandse medialandschap een enorme impuls.”

Dr. Tamara Witschge, HvA-lector Creative Media for Social Change: “Met dit consortium van kennisinstellingen kan de HvA echt een belangrijke bijdrage leveren, omdat het gaat over het ontwikkelingen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren, en deze in de journalistieke praktijk te testen. In het project komen de verschillende expertisegebieden van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie samen: van AI tot media en design.”

GRONDRECHTEN, MENSENRECHTEN EN DRAAGVLAK

De ELSA Labs (ELSA: ‘Ethical, Legal and Societal Aspects’) zijn co-creatieve omgevingen waar interdisciplinair en met elkaar samenhangend onderzoek wordt gedaan naar verschillende technologische en economische uitdagingen waar we als samenleving voor gesteld worden. Het met de NWO-subsidie gefinancierde onderzoek moet niet alleen bijdragen aan technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren (en waar mogelijk versterken), maar ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Nanda Piersma: ”We zijn trots dat het AI Media and Democracy Lab eerst het NLAIC ELSA label heeft gekregen en nu ook deze subsidie van NWO. Het voelt dat we het vertrouwen hebben gekregen en we willen dit maximaal waarmaken in de komende jaren.”

OVER MENSGERICHTE AI

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben, als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), het programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI.

In dit publiek-private samenwerkingsverband werken overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de nationale AI-ontwikkelingen te versnellen en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden. Dit NWA-onderzoeksprogramma verbindt AI als sleuteltechnologie met AI-onderzoek voor een inclusieve samenleving. Daarbij spelen de nationale onderzoeksagenda AIREA-NL en maatschappelijke en beleidsvraagstukken een belangrijke rol.

Liza Verheijke's picture #DigitalCity
Marije Poel, Programma manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

We can navigate wickedness together

Featured image

On the 25 and 26st of November the Amsterdam Smart City network worked together to tackle big wicked problems that exist in the region. But is it even possible to tackle wicked problems? In a masterclass on the first day, initiated by the ASC wicked problems team, Marije Poel (HvA) and Nora van der Linden (Kennisland) tried to change the perspective: what if we aim to navigate wickedness together?

While we work on big and complex issues like the energy transition or the digital transition, we try to get a grip on problems and come up with a structured plan or linear project. But that approach is not always in line with reality, where we struggle with complex, unstructured and undefined messiness. In this masterclass,  we shared a perspective on the character of wicked problems and on the consequences of working on these kind of challenges. Most of the participants recognised the reflexes we have, trying to master or control a wicked problem and come up with a concrete solution.

To give some perspective on how to deal with wickedness, we presented some overall strategies on navigating in wickedness. We suggested to make room for little mistakes (to prevent big ones), invite different perspectives and voices to the table, to be adaptive all along the way, and create time and space for reflection and learning.

The Wicked problems team got positive feed back on the workshop, leading to the idea next time we might dive a bit deeper into this topic and try to apply one or more concrete approaches and tools to navigate around wickedness.

We continue learning and sharing learnings about wickedness in the ASC network. Therefore we are open to work with wicked cases. So, Is your organization a partner of Amsterdam Smart City and do you deal with wicked problems? Let the Wicked Problems know and find out if we can inspire you and find innovative ways to navigate through them together. You can contact Francien who is coordinating this team from the Amsterdam Smart City Baseteam.

In the Wicked problems team are: Dave van Loon (Kennisland), Christiaan Elings (RHDHV), Gijs Diercks (Drift), Giovanni Stijnen (NEMO), Bas Wolfswinkel (Arcadis) en Marije Poel (HvA).

Marije Poel's picture #DigitalCity
Tom de Munck, Content Marketeer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Digital Society Talk Show & Showcase

Featured image

At the Digital Society Showcase (DSS) we proudly share how our projects and courses activate a new generation’s potential to positively impact the digital transformation of society. Find out how to obtain a responsible, inclusive mindset, how to integrate technology in society and how to design for the UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Programme

16:00 CET | start of live talkshow
16:30 CET | opening expo (ongoing)
17:00 CET | closing the live talkshow
18:15 CET | closing the expo

Live Talk Show

At 16:00 we kick-off with an interactive and live talkshow about Transformational Leadership, Learning Revolution and Sustainability, Diversity and Digital transformation.

With topic experts we discuss the following questions:

 • What is needed to lead the transformation of todays world and digital society to become more inclusive, sustainable and living-future-proof?
 • How is DSS changing the learning game from within the AUAS? What impact do we think education has on the needed transformation of crumbling systems around us?
 • How is the AUAS growing these topics within the organisation, education and research? And how is DSS impacting these topics via our programs and products?

Discover the 7 projects

In 20 weeks an international, highly talented group of trainees worked on finding solutions for the most urgent challenges that relate to the digital transformation of society. In multidisciplinary teams they worked with our project partners, under the guidance of a ‘Digital Transformation Designer’, their track community, and the rest of the Digital Society School team.

During the showcase the teams will show you the prototypes and explain how they contributed to the Digital Transformation of Society and the Sustainable Development Goals. The different tracks (thematic programs) will also present themselves and discuss how design, tech and social innovation can have a positive impact on sustainable development.

Discover more about the projects on our website.

Tom de Munck's picture Online event on Jan 19th
Arjan Koning, Community Manager Responsible IT at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Fellowship responsible IT for artistic researcher or artist

The Responsible IT research group at the Amsterdam University of Applied Sciences is offering a fellowship to an artistic researcher or an artist, aiming to create fresh future-oriented perspectives on digitization and public values.
For your call for proposal see the following link.

Arjan Koning's picture #DigitalCity
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

Future-proof your business using these circular strategies - English version

Featured image

Check out Dutch version: https://amsterdamsmartcity.com/updates/news/future-proof-your-business-using-these-circular-strategies

Foto: Recycled ArenA chair - designed by Studio Hamerhaai - André Ronchetti

Circular entrepreneurship, how is it done? Learn more using these strategies below.

Refurbished phones, shared cars, furniture on lease: Circular business models that prevent the waste of raw materials, embrace the reuse of valuable materials, and give existing products a second life are now proving themselves in daily practice. Not only is this good for people and the planet, but it also makes your company future-proof. In this article, we explain which circular strategies exist and the opportunities they bring to businesses.

Consumers are increasingly demanding sustainable products and services. Not a single 8 o'clock news broadcast goes by without a segment on sustainability. And young talent want to work for sustainable, circular companies that suit their young 'climate generation.' All of these scenarios are taking place while the Netherlands strives to reduce emissions and raw materials by more than 50% in 2030 and be fully climate-neutral and circular by 2050.

Circular entrepreneurship is becoming the norm. For entrepreneurs, this offers opportunities and challenges. But, for many, there is the question: How does one go about doing circular business?

Circular strategies
According to Inge Oskam, a lecturer on circular design and entrepreneurship at the Hogeschool van Amsterdam (HvA), the circular transition requires entrepreneurs to change their view of waste. That starts with examining what ‘waste’ means for your product or materials.

'In a circular economy, we want to prevent waste and pollution,' Oskam says. 'Primary raw materials are running out and 60% of CO2 emissions can be attributed to materials use. The scarcity of raw materials that arises also makes these materials very expensive, which puts a strain on the operating results.' Five common strategies lead to circular business models: Circular resources: apply bio-based or fully recyclable materials and use renewable energy.

 1. Circular resources: apply bio-based or fully recyclable materials and use renewable energy.
  
  1. Raw material recovery: recover and reuse usable raw materials from end-of-life products or by-products.
   
   1. Life-cycle extension: extend the functional life cycle of a product through repair, upgrades,and resale.
    
    1. Sharing platforms: enablea more intensive use of products through shared use/access or ownership.
     
     1. Product as a Service (PaaS): no product sales, but offer access to a product and retain ownership to achieve a closed loop.
      

The value of a residual material
Recognising the value of residual material is profitable. 'How we can reuse it for other products and purposes?' says Oskam. ‘At the HvA, for example, we work on repurposing business models, investigating how value can be retained or even increased. For example, we make designer chairs from old plastic ArenA chairs and new interior products from waste wood. Ahrend and Bugaboo do similar things with materials from their old office furniture and surplus spare parts from prams, respectively'.

This delivers ecological value since you do not need new raw materials. Like economic value, you bring a new, attractive product to the market. You can even appeal to a new target group with it. Oskam says, 'The new design chairs, made from old ArenA chairs, even had great emotional value for the new owners.' Sharing insight about the origin of the product can make the business case even more interesting.

Arjan Hassing, the circular innovation strategist at the Municipality of Amsterdam, is seeing more organisations applying their residual materials intelligently in new products. For example, Auping's circular mattresses are made of recyclable polyester and steel from old mattresses. They have recorded information and the origin of the materials in a Circularity Passport.

In addition to using circular materials, companies can design products with modularity in mind. 'That goes to the heart of the raw materials problem,' Hassing says. 'A good example is the Gerrard Street headphones, which offer a lifetime warranty. If something breaks, you don't have to throw away the headphones, rather, they will replace the broken part for free. Damaged parts are then repaired or reused. Consider the demountable construction of a building, such as the Circl building of ABN on the Zuidas, also known as ‘design for disassembly.’ As soon as the building loses its function, it can be used again in its entirety.'

Extending a product’s life cycle
In circular business models that revolve around extending the life cycle, the product is returned to a manufacturer or retailer after a certain number of years, and then it is reused. This might happen when a company buys products, such as office furniture, from the manufacturer, but with the agreement that there is a residual value, which is paid out by the manufacturer when the product is returned.

Some companies, known as 'gap exploiters, make this their entire business, says Oskam. 'Think of companies that take back discarded products from various manufacturers in order to offer them refurbished. You see this happening particularly with smartphones, laptops, and equipment, where you can tell in time when they are about to break down. I expect that in the future we will see companies that specialise in managing materials, that think about the life cycle of the material and the multiple applications within it. They will lease their materials, so to speak, to producers with whom they will enter into a partnership.'

Sharing platforms and PaaS: from ownership to use
Sharing platforms and PaaS are common circular strategies, Oskam says. ‘Think of Peerby and LENA, that respectively rent or lend items and clothing, from and through involved users (peer-to-peer marketplaces). Examples of PaaS are 'Light as a Service' from Philips, which sells the light, not the lamp; MUD Jeans, for leasing jeans and a repair service; and M-Use® from Mitsubishi, which charges for the use of lifts instead of traditional purchase and maintenance subscriptions.'

This article is an initiative of Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | Province of Noord Holland. Together we are working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses. We invite everybody to join the discussion on amsterdamsmartcity.com.

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Jennifer Drouin, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Donut Meetup #7

Featured image

Kom naar onze laatste meetup van het jaar. Tijd om samen terug te kijken, elkaar te spreken, te verbinden en samen vooruit te kijken! We willen weten hoe het met je gaat en delen wat er allemaal gebeurt op het gebied van de donut economie binnen de community van de Amsterdam Donut Coalitie.

WANNEER 20 december, 15.30 - 17.00
WAAR online via zoom
VOOR WIE alle donut-newbies & donut changemakers van de regio Amsterdam
WAAROM de kans om elkaar te leren kennen, te verbinden, kennis te maken, elkaar te inspireren, terug te blikken en vooruit te kijken

WAT

 • Samen kijken we terug wat we afgelopen jaar gezamenlijk tot stand hebben gebracht / hebben bereikt en kijken we terug naar de Amsterdam Donut Dagen en de meest belangrijkste inzichten van de twee workshops!
 • Een update van donut pioniers. Met onder andere Boaz Bar-Adon van Ecodam en we geven jullie podium om zelf te delen waar je staat en wat je nodig hebt.
 • De koers bepalen voor komend jaar. Wat gebeurt er in Amsterdam donut-land en hoe zie jij graag hoe de coalitie verder gaat. Dit doen we in break-outs.
 • We sluiten af met het delen van de uitkomsten die we meenemen in een concreet actieplan voor komend jaar.
 • Borreltijd!

Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar dus wees snel met aanmelden via dit formulier.

We zien je graag op 20 december!

Team Amsterdam Donut Coalitie

Jennifer Drouin's picture Meet-up on Dec 20th