#Algorithms
News

Topic within Digital City
Joyce Overklift Vaupel Kleyn, Communication advisor at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Lector Nanda Piersma (HvA) benoemd tot hbo-kroonlid Sociaal Economische Raad

Featured image

We zijn trots bij de Hogeschool van Amsterdam met de benoeming van lector Nanda Piersma tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad stemde vrijdag in met haar benoeming. Het is de eerste keer dat een lector kroonlid wordt van de SER.

Piersma is benaderd vanwege haar expertise op het gebied van digitalisering. Volgens de SER is digitalisering in steeds meer kwesties actueel. Piersma is lector Responsible IT bij de HvA. Ook is zij wetenschappelijk directeur van het HvA Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence. Daarnaast is Piersma betrokken bij verschillende landelijke netwerken rondom datawetenschap zoals het platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (Prio) en de Nederlandse AI coalitie (NLAIC). Lees meer.

Joyce Overklift Vaupel Kleyn's picture #DigitalCity
Responsible Sensing Lab, posted

Responsible Sensing Toolkit is live!

Featured image

[ENGLISH BELOW]

Met trots presenteren we de Responsible Sensing Toolkit die vorige week werd gelanceerd. Deze Toolkit helpt gemeenten en organisaties die op een verantwoorde manier sensor-technologieën willen inzetten in de openbare ruimte.

Ben jij een stadsinnovator die zich bezighoudt met de inzet van sensoren? En wil je meer te weten komen over hoe je daarbij maatschappelijke normen en waarden als uitgangspunt kunt nemen? De Responsible Sensing Toolkit helpt je in zes stappen op weg.

Bekijk de Responsible Sensing Toolkit op de website van het Responsible Sensing Lab.

In de Toolkit vind je allerlei hulpmiddelen die je op weg helpen met jouw sensing-project. Bijvoorbeeld ons Responsible Sensing Toolkit Decision Canvas en video's waarin experts hun inzichten delen. Ook kun je je aanmelden voor een van onze workshops, zoals de Quickscan die je helpt bij het maken van een heldere roadmap naar een verantwoord en ethisch sensing-project. In sommige gevallen bieden we deze workshop gratis aan. Lees hier meer over deze workshop.

[ENGLISH]

We proudly present to you the Responsible Sensing Toolkit that was launched last week. This Toolkit empowers municipalities and organizations that want to implement sensing technologies for public space in a responsible manner.

Are you a city innovator thinking about deploying sensors? And do you want to learn more about how societal values could guide you in doing so? The Responsible Sensing Toolkit will help you on your journey in 6 steps.

Check out the Responsible Sensing Toolkit on the website of the Responsible Sensing Lab.

The Toolkit offers many resources that will help you on your way with your sensing project. For instance our Responsible Sensing Toolkit Decision Canvas or our videos in which experts share their insights. We also offer workshops, like a Quick scan that helps you set up a clear roadmap to a responsible and ethical sensing project. In particular cases this workshop is free of charge. Read more about this workshop here.

Responsible Sensing Lab's picture #DigitalCity
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

AIMD ontvangt ruim 2 miljoen euro voor mensgericht AI-onderzoek

Featured image

CLICK HERE FOR ENGLISH

Het AI, Media & Democracy Lab, een samenwerking van UvA, HvA en CWI, krijgt een subsidie van 2.1 miljoen euro toegekend binnen de NWO-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’. Hiermee gaan onderzoekers in de zogenoemde ELSA Labs zich samen met mediabedrijven en culturele instellingen inzetten om de kennis over de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI te vergroten.

In totaal honoreert NWO in deze call vijf aanvragen; bij elkaar gaat het om meer dan 10 miljoen. HvA-lectoren Nanda Piersma en Tamara Witschge en Hoofddocent Responsible AI Pascal Wiggers hebben zich hier - samen met vele anderen - tot het uiterste voor ingespannen.

Het AI, Media & Democracy ELSA Lab is een van de gehonoreerde projecten binnen de categorie Economie, Binnenlands bestuur en Cultuur & Media, en onderzoekt de impact van AI op de democratische functie van media. Samen met journalisten, mediaprofessionals, designers, burgers, collega-onderzoekers en publieke en maatschappelijke partners, ontwikkelt en test het lab waarde-gedreven, mensgerichte AI-toepassingen en ethische en juridische kaders voor verantwoord gebruik van AI.

Doel van het Lab is het stimuleren van innovatieve AI-toepassingen die de democratische functie van media versterken. Er wordt samengewerkt met partners als RTL, DPG Media, NPO, Beeld en Geluid, Media Perspectives, NEMO Kennislink, Waag Society, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Commissariaat van de Media, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Cultural AI Lab, Koninklijke Bibliotheek, BBC en het Bayrischer Rundfunk AI Lab.

ENORME IMPULS

Prof. dr. Natali Helberger , universiteitshoogleraar Law and Digital Technology aan de UvA en medeoprichter van het AI, Media & Democracy Lab: "Deze subsidie stelt ons in staat om samen met onze partners te onderzoeken hoe AI een rol kan spelen in de democratische en onafhankelijke rol van de media, de publieke sfeer en burgers die zich willen informeren. Met het AI, Media & Democracy Lab kunnen we onze bijdrage leveren aan onafhankelijke innovatie, maar ook aan het vormen van een visie op de toekomst van de media in onze digitale maatschappij."

Dr. Nanda Piersma , wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Applied AI, HvA-lector Responsible IT en onderzoeker bij CWI: "We willen een verschil maken in het huidige medialandschap door samen met de mediapartners en de publieke partners AI op een verantwoorde manier in de praktijk te brengen. Deze subsidie stelt ons in staat om een experimentele ruimte te creëren waar we AI kunnen uitproberen, en bij goed resultaat ook met de partners in de praktijk te implementeren. Daarmee krijgt het Nederlandse medialandschap een enorme impuls.”

Dr. Tamara Witschge, HvA-lector Creative Media for Social Change: “Met dit consortium van kennisinstellingen kan de HvA echt een belangrijke bijdrage leveren, omdat het gaat over het ontwikkelingen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren, en deze in de journalistieke praktijk te testen. In het project komen de verschillende expertisegebieden van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie samen: van AI tot media en design.”

GRONDRECHTEN, MENSENRECHTEN EN DRAAGVLAK

De ELSA Labs (ELSA: ‘Ethical, Legal and Societal Aspects’) zijn co-creatieve omgevingen waar interdisciplinair en met elkaar samenhangend onderzoek wordt gedaan naar verschillende technologische en economische uitdagingen waar we als samenleving voor gesteld worden. Het met de NWO-subsidie gefinancierde onderzoek moet niet alleen bijdragen aan technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren (en waar mogelijk versterken), maar ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Nanda Piersma: ”We zijn trots dat het AI Media and Democracy Lab eerst het NLAIC ELSA label heeft gekregen en nu ook deze subsidie van NWO. Het voelt dat we het vertrouwen hebben gekregen en we willen dit maximaal waarmaken in de komende jaren.”

OVER MENSGERICHTE AI

NWO en de Nederlandse AI Coalitie hebben, als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), het programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte Artificiële Intelligentie (AI) voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ gelanceerd. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI.

In dit publiek-private samenwerkingsverband werken overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om de nationale AI-ontwikkelingen te versnellen en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden. Dit NWA-onderzoeksprogramma verbindt AI als sleuteltechnologie met AI-onderzoek voor een inclusieve samenleving. Daarbij spelen de nationale onderzoeksagenda AIREA-NL en maatschappelijke en beleidsvraagstukken een belangrijke rol.

Liza Verheijke's picture #DigitalCity
Claire Gersen, Advisor Responsible Technology at Province of Noord-Holland, posted

Duurzaam, transparant en onafhankelijk: de nieuwe datastrategie van provincie Noord-Holland

Featured image

Provincie Noord-Holland heeft in mei 2021 een nieuwe datastrategie in concept vastgesteld. De wereld verandert snel en de strategie uit 2018 sloot steeds minder aan bij de huidige ambities. Het streven is om datatechnologie in te zetten voor optimale resultaten van onze maatschappelijke opgaven.

Hierbij zijn drie elementen van belang. Als eerste ‘duurzaamheid’. Wij willen profiteren van digitalisering op een manier die zo min mogelijk ten koste gaat van natuurlijke hulpbronnen. Het tweede element is ‘transparantie’. Wij zien in transparantie de kans om te innoveren mét het vertrouwen van onze inwoners. Het laatste element is ‘data-soevereiniteit’. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze onafhankelijkheid zo veel mogelijk te borgen. En misschien nog wel belangrijker: óók de onafhankelijkheid van de inwoners van Noord-Holland.

Om deze stip op de horizon te bereiken hebben we vier doelstellingen opgesteld:

Doelstelling 1
In 2023 zijn wij beter dan nu in staat om met data de maatschappelijke resultaten van onze opgaven te beschrijven, verklaren, voorspellen of optimaliseren.

Met datatechnologie dragen we bij aan de maatschappelijke resultaten die wij voor onze opgaven willen bereiken. Die resultaten verschillen per opgave. Daarom zullen wij voor elke opgave de datapositie in kaart brengen, zo kunnen we tegemoetkomen aan de specifieke behoeften. Voor een aantal complexe deelopgaven starten we bijvoorbeeld een experiment, waarbij we  de mogelijkheden van een ‘digital twin’ onderzoeken.

Doelstelling 2
In 2023 zijn de digitaliseringsbelangen van onze provincie adequaat behartigd op het niveau van de Europese Unie, de Rijksoverheid, de Tweede Kamer en de regio Amsterdam.

Digitalisering en AI vertegenwoordigen een steeds groter economisch en maatschappelijk belang. Zij hebben meer en meer politiek-bestuurlijke aandacht. Zowel op het niveau van de Europese Unie, de Rijksoverheid, de Tweede Kamer als de regio Amsterdam. Dat is relevant voor onze lobby.

Doelstelling 3
In 2023 is meer data van de provincie open en toegankelijk beschikbaar en weten de inwoners van Noord-Holland waar ze deze data kunnen vinden.

Open data is voor de provincie om twee redenen van belang. Allereerst draagt het bij aan transparantie, wat essentieel is voor het vertrouwen van onze inwoners. Daarnaast stelt open data externe partijen, bijvoorbeeld startups, in staat om applicaties te ontwikkelen. Hiervoor richten wij in 2021 een open dataregister in. En hebben wij in 2023 onze meest relevante open datasets gepubliceerd.

Doelstelling 4
In 2023 ervaren inwoners, bedrijven en onze partners dat wij inzet van data en datatechnologie afwegen tegen de Tada-waarden: inclusief, zeggenschap, menselijke maat, legitiem en gecontroleerd, open en transparant, van iedereen - voor iedereen.

We werken vóór onze inwoners en bedrijven. Dus zorgen we dat ons werk met data geen negatieve gevolgen voor hen heeft. Kortom: we gaan verantwoord om met data en datatechnologie. Om dit waar te maken experimenteren we in 2021-2023 met het toepassen van de Tada-waarden en werken we toe naar het publiceren van onze algoritmen in een register. Zo innoveert de provincie Noord-Holland mét het vertrouwen van haar inwoners en bedrijven.

Note van ASC: Wil je nog net iets meer weten? Laat het weten in de comments.

Claire Gersen's picture #DigitalCity
Sanne van Kempen, Marketing & Communications Specialist at Spectral, posted

Verbeterde energie-efficiëntie in kantoren door Merin & Spectral

Featured image

Sinds september 2018 werken vastgoedbelegger Merin en techbedrijf Spectral samen om de huurders van Merin een hoger comfortniveau te bieden tot een verbeterde energie-efficiëntie te komen. De pilotfase ging zo goed - huurders ervaren een beter klimaat en er werd 40% minder gas en 15% minder elektriciteit verbruikt - dat de twee partijen hun samenwerking nu opschalen naar 17 gebouwen.

Comfort is cruciaal
Het verminderen van de CO₂-uitstoot door kantoorgebouwen is een cruciaal onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van Merin. De grootste prioriteit is ervoor te zorgen dat het comfort van huurders tijdens dit proces wordt gehandhaafd. Door het plaatsen van extra sensoren die onder andere temperatuur en CO₂ meten, wordt het comfort in het hele gebouw gemonitord. Op basis van die data stuurt de software de klimaatinstallaties actief aan.

Hoe wordt er zoveel bespaard en waardoor wordt het comfort verhoogd?
Door het overnemen van de aansturing van de installaties met de active control-module. Slimme algoritmes optimaliseren het klimaat en voorkomen energieverspilling omdat gas- en elektriciteitsverbruik efficiënter worden. In het Smart Building Platform (SBP) van Spectral komen de beschikbare data(bronnen) van de gebouwen samen. Het platform biedt inzicht in de (duurzaamheids)prestaties voor gebouweigenaren. De software verrijkt die verbruiksdata met weersvoorspellingen, de bezettingsgraad en andere input. Met al deze data stuurt het platform de installaties in de gebouwen op een slimme manier aan en bespaart het elektriciteit en gas zonder kostbare ingrepen. Lees meer..

Sanne van Kempen's picture #Energy
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

Mini Docu: 'Transparent Charging Station'

Featured image

Algorithms are becoming increasingly important. For example, they influence how electricity is distributed amongst car charging stations. But during peak hours, who is allowed to load first and at what speed? And how do you know - as a user - what is happening and if the choices made are fair? To find answers to these questions, the Transparent Charging Station project was started in 2017. A short documentary on this topic has premiered on March 18th 2021.

Documentary 'Transparant Charging Station'
In this short documentary, six experts talk about the origin, development and future of the Transparent Charging Station. The documentary was made possible by Knowledge and Innovation Center ElaadNL, Municipality of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, The Incredible Machine and TU Delft.

With: designer Marcel Schouwenaar, initiator Thijs Turèl, scientist Kars Alfrink, Smart Mobility expert Ruben Polderman, behavioral researcher Lotte Gardien and software engineer Ton Smets.

Watch the documentary

AMS Institute's picture #DigitalCity
Eline Meijer, Communication Specialist , posted

Metropolitan Mobility Podcast met Maurits van Hövell: van walkietalkies naar het Operationeel Mobiliteitscentrum

Featured image

“Voorheen werd er gewoon rondgebeld: ‘Wij zitten in de instroom van de ArenA. We hebben nu 20.000 man binnen. Hoe gaat het bij jullie op straat?’” In de achtste aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam, spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met Maurits van Hövell (Johan Cruijff ArenA). Hoe houdt je een wijk met de drie grootste evenementenlocaties van het land, bereikbaar en veilig? Ze spreken elkaar in het Operationeel Mobiliteitscentrum over de rol van de stad Amsterdam, data delen en het houden van regie. A Radical Redesign for Amsterdam wordt gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Luister de podcast hier: http://bit.ly/mvhovell

Eline Meijer's picture #DigitalCity
Yvonne Roos, Smart Health Amsterdam at Smart Health Amsterdam, posted

Smart Health Amsterdam is looking for an intern Communication & Events

Featured image

Featured image
Looking for an internship where you can develop new skills in communications, marketing, PR and event management? Do you have an interest in how AI & data science can contribute to a healthier society and better medical care? Want to work as part of a fun and inspiring team?

As Amsterdam’s key network for data- and AI-driven innovation Smart Health Amsterdam (Gemeente Amsterdam & Amsterdam Economic Board) in #the #life #sciences and #health sector, we’re looking for an intern. Interested? Get in touch today.

https://smarthealthamsterdam.com/p/jobs-at--smart--health--amsterdam Smart

Yvonne Roos's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Latest developments in the Amsterdam Smart City program

Featured image

Last December, the 20 partners of Amsterdam Smart City came together to present the progress of innovation projects, ask for input, share dilemmas and involve other partners in their initiatives.

Following the thought that nobody wants to live in a smart city but in a nice, friendly, cosy city we work on challenges in which people play a central role. These gatherings are called Demo days and occur every 8-10 weeks. Get a quick overview of the topics and projects about to happen in the Amsterdam Metropolitan Area and let us know if you want to be involved!

ELSA Lab: AI, Media & Democracy

Pascal Wiggers, senior lecturer Responsible Artificial Intelligence at Amsterdam University of Applied Sciences, is working on an Ethical Legal Societal Aspects Lab to investigate and shape the impact of AI on our society. The University of Applied Sciences is doing this in co-creation together with residents, companies, knowledge institutions and governments. Partners want to understand how AI-driven applications in the media and public space
influence democracy. They also want to experiment with new applications of AI in the media and in the democratic process and draft new ethical and legal guidelines. Pascal is looking for parties that want to join the consortium. Various Amsterdam Smart City partners are interested to join. You too?

Object Detection Kit

Keeping the city streets clean is a major challenge. Maarten Sukel from the City of Amsterdam developed an image recognition system that shows streets in real time maps. For example, garbage bags and other unwanted objects in
the street scene are recognized. The system is based on machine learning and ultimately, we can clean Amsterdam more efficiently and sustainably. The system is continuously improved and tested. In the future it might be used for the recognition of water puddles in the streets, track missing pets, link with a module that shows the value of objects on the streets and more.

Seenons

Seenons believes in a future with 0% residual waste as a standard. Seenons makes it easy to separate waste and then pick it up separately and sustainably. Citizens and companies offer their separate flows via an app, the Seenons platform proposes the optimal route with the best transport options and delivers the residual flows to processors who make new products of them. Seenons also prevents contamination of flows through clear separation and fine-meshed collection. Environmental friendly transport is used, such as cargo bikes.

Mapping of material flows

Maintaining the value of the raw materials was a central topic at this Demoday. Martijn Kamps from Metabolic started with a presentation about recycling of materials. Based on cases in Rotterdam and Philadelphia he showed that there is a lot of construction and demolition waste that is still dumped or burned. This is issue is still not solved because there is too little data available about these materials. According to Metabolic, urban mining can help. A lot information about volumes of waste is available, but there is no business case yet. You can see where flows come from, identify them, decide where you store materials in the meantime and then, where you want to reuse them. The PUMA project was one of the first projects in this field and current projects are all a sequel to PUMA.

Arnout Sabbe from Geofluxus continued. Geofluxus is a startup which originates from REPAIR, a project with Metabolic and AMS Institute, among others. Geofluxus is working on a reclassification model for raw materials. Currently, there are many databases in which raw materials are registered. Geofluxus brings these together as a combination of data sources from industrial waste. In the Geofluxus monitor you can see how p.e. wood from the Amsterdam Metropolitan Area eventually spreads all over the world. It shows the impact on the road network and CO2 emissions for certain waste streams elsewhere. Geofluxus is developing this monitor for the City of Amsterdam and expects to have it ready by the end of next year, although the municipality is dependent on the availability of data. New partnerships are therefore necessary. But a first success is already visible: through the monitor is clear that 70% of the waste in the Amsterdam Metropolitan Area is caused is used by only 7% of companies. A result worth continuing this work and something to hold on to!

Collaboration between governments and innovative companies

In order to innovate we have to work together; governments and innovative companies. That is not always easy. Various organizational cultures and interests collide. Everyone is in their own system and has its own pace. We had an open and honest discussion on this based on two cases. One of the companies started with some positive feedback: the region is at the forefront of circularity, there is a lot of attention and ambition. But collaborating is different. The company experiences a lot of reluctance, especially from governments. There is little willingness to take
responsibility and work outside existing frameworks. In addition, there is an enormous fragmentation of tasks and a fear of explicitly saying yes or no. For the other company this story is recognizable. They experience a lot of enthusiasm about their company, but still it takes a huge amount of time to involve different departments and decision making is very slow. They noted it is time to get out of the pilot sphere and important to mention business models early on.

There was a lot of understanding and recognition from the government side. They recognized the stories about the silos and indicated that it takes a lot of people and time to make decisions. Governments are less likely to think outside the box and both parties must invest in building trust. The advice that came out for both parties: embrace complexity, be persistent, be open to each other, be clear about expectations, go where the energy flows. And as a positive conclusion: once collaboration is there, governments are nice, loyal and reliable partners.

CleanMobileEnergy (CME)

Cenex The Netherlands is in the middle of the development of an intelligent Energy Management System (iEMS), based on three urban pilots in Nottingham (UK), Arnhem (NL) and Schwabisch Gmund (DE). The goal is to develop a transnational and generic iEMS. In these cities, the pilot elements are currently being put out to tender and connected to the iEMS. Cenex would like to know which mobility and energy initiatives could be suitable for integrating in this iEMS.

Sharing Energy in Almere Haven

The City of Almere joined Amsterdam Smart City as a partner and has many great initiatives to share with the network. In 2020 Almere started EARN-E to reduce the use of electricity and gas in people's homes. Next year, Wijkie will be launched: this combines the energy transition with social needs in a neighbourhood. The core is the sharing of energy with your neighbours in your neighbourhood. In order to set up Wijkie successfully, it is important to enter into dialogue with residents.

The Energy Transition Explained

The energy transition is "hot". Much has been reported in the media, but the reporting is not always easy to understand and sometimes even confusing. Knowledge is needed to critically follow the news about the energy transition. That is why Sanne de Boer wrote the book ‘De energietransitie uitgelegd’. The book provides all the basic knowledge needed to follow news and form informed opinions in discussions. Sanne is looking for suggestions for where to market her book to be able to transfer this knowledge.

Curtailment for solar panels

As an energy platform, Vandebron is an innovative player in the field of sustainable energy. They took us along in the story of solar panel curtailment: remotely on and off switching of energy. A well-known phenomenon in the energy world is that the electricity demand is reasonably stable, but due to the volatility of renewable energy there are significant peaks in the electricity supply every year. The result is that the energy grid becomes full due to the surplus of electricity. This creates problems for the grid operator, who is then forced to hand out a fine. In this case, this means a possible fine for Vandebron, who then has to pass it on again to the producer. Nobody is happy about that.

Curtailment could be a solution. Curtailment makes sure that a surplus can be avoided, when solar panels are switched off in time. The central question is: "How to do this effectively?" It is clear that some degree of curtailment is inevitable, but it is also important to determine whether the energy surplus can be reduced in another way. There is still a world to be won with out-of-the-box thinkers on board.

Energy from braking power

The engine of a train or tram is comparable to the dynamo of a bicycle. In addition to powering the train, the motor is also able to generate energy. This happens, for example, during braking. How can we return the energy that is generated to the grid? And what are the options to apply this in neighbourhood hubs? Arcadis told us that energy generated with the brake of a train, can provide an average household with energy for 2.5 weeks.

This offers a lot of opportunities. Braking energy can be deployed immediately in your own system, it can be stored and then deployed, it can be made available to other parties via neighbourhood hubs. And there is more. Suggestions at that popped up at the demoday: returning energy to grid operators, making a link with buses, ferries and taxis, supplying shops at the station, neighbourhood batteries. To get a step further, possible obstacles have to be overcome as well of course. Experts will work on technological challenges and the saving of a lot of energy in a short time among others. In January, Arcadis, the City of Amsterdam, AMS Institute and Alliander will continue working on this topic. Interested? Then contact us.

Amsterdam Smart City's picture #CircularCity
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

Future Fitness Garden

Featured image

Getting fit and healthy again in 2021? Since the citywide lockdown, members of local sport-clubs have been forced outdoors. One of the most popular (outdoor) fitness areas on the Amsterdam waterfront has been the Marineterrein. In our latest project “Future Fitness Garden” we explore how smart lighting can remind us of safe distancing and capacity in public space during Corona.

Using algorithms we can anonymously detect proximity and density of people working out. For example if they come within 1,5 meters to one another the LED strips turn BLUE. If there are too many people occupying the area the LED will turn RED. This system gently reminds guests to respect each other’s space while sharing the future fitness garden.

Thanks to project partners Marineterrein Amsterdam.  Compliments to AI genius Markus Pfundstein, Electrical Mechanical Wizard Werner Pfundstein

Tom van Arman's picture #DigitalCity
Ahmed Larouz, Founder at Inclusive Algorithm, posted

Looking for partners on Inclusive and AI

Featured image

With Inclusive Algorithm, we would like to bring more inclusion and diversity in Artificial Intelligence revolution and business.

Our main objective is to generate more network and knowledge in the Artificial Intelligence field to better understand how artificial intelligence, algorithms and big data can be ethically developed for societal benefit by involving the marginalized groups (groups with migrant backgrounds & bi-culturals).

We just started this initiative and we are building alliances with people believing in our cause. Please feel welcome to reach out if you think we can add value to the work you do or vice versa.

Ahmed Larouz's picture #Citizens&Living
Jeffrey Bartels, Edmij , posted

Cleaner en cheaper charging EV with realtime energyprices

Featured image

Normally, people come home from work and charge their EV immediately. Current grid
systems can handle these new flows in power hardly. Smart Charging means that
you postpone EV charging to timeslots with lower demand. This stabilize the grid
and the EV owner can charge at lower, and even negative prices.

Edmij, together with Sensoria, developed a way to charge at realtime power prices per
quarter of an hour. At September 25th, they initially postpone charging and
starts charging at times with negative prices. Balancing the grid with smart
charging brings benefits to the EV owner and the grid operator: a win-win!

Jeffrey Bartels's picture #Energy
Kristina Gorr, Communications Manager at Mozilla Foundation, posted

MozFest's Call for Session Proposals is OPEN!

Featured image

MozFest is a unique hybrid: part art, tech and society convening, part maker festival, and the premiere gathering for activists in diverse global movements fighting for a more humane digital world.

That’s why I’m excited to invite you and your community to participate in the first-ever virtual MozFest! There will also be a local taster event in Amsterdam.

Submit A Session Idea for MozFest This Year: mzl.la/proposals2021

We’re excited to use the programming that we’ve honed over a decade of festivals – participant-led sessions, immersive art exhibits, space for spontaneous conversations, inspiring Dialogues & Debates – to address current and global crises. Through our Call for Session Proposals (where you're invited to propose an interactive workshop to host at the festival), we’ll seek solutions together, through the lens of trustworthy artificial intelligence.

Anyone can submit a session – you don’t need any particular expertise, just a great project or idea and the desire to collaborate and learn from festival participants.

If you or someone you know is interested in leading a session at MozFest this year, you can submit your session idea here! The deadline is November 23.

Details and submission page: mzl.la/proposals2021

Kristina Gorr's picture #DigitalCity
Frans-Anton Vermast, Strategy Advisor & International Smart City Ambassador at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam and Helsinki first cities in the world to launch open AI register

The City of Amsterdam, Helsingin kaupunki – Helsingfors stad – City of Helsinki, in collaboration with Saidot, launched the first Public AI Register. The Algorithm Register is an overview of the artificial intelligence systems and algorithms used by the Cities of Amsterdam and Helsinki. Through the register, you can get acquainted with the quick overviews of the city's algorithmic systems or examine their more detailed information based on your own interests.

If you're interested in learning more, here's something for you. The new white paper that was co-written by Linda van de Fliert, Pasi Rautio and Meeri Haataja. They really hope this will part some conversation and most importantly, help other government organisations address #transparency and take their first steps in implementing #AI #governance.

You can also give feedback and thus participate in building human-centered algorithms in Amsterdam. The register is still under development.

Frans-Anton Vermast's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

WeMakeThe.City RESET: Digital Rights

Featured image

After two successful editions, the WeMakeThe.City festival is heading for 2025 as a biennale: the 750th anniversary of Amsterdam. This year the uncertain future of our city and metropolitan region was discussed in a 12-hour livecast marathon on the 21st of September. The WeMakeThe.City theme ‘Reset’ brings together genius thinking, imagination and creativity to formulate alternative perspectives for action. How are we going to do things differently in the coming years? How do we work together to make our metropolis fairer, more inclusive, more sustainable, more climate-resilient, safer, more successful and happier? After all, together we make the city of, for and by everyone!

During last spring's lockdown, it became even clearer how much we depend on the digital world. We meet, chat and date in front of the screen. A solution to combat the spread of Covid-19 is also being sought in the digital domain. These developments have raised the privacy issue again: how can people's data rights be protected? Such as anonymity, transparency and control over data. Time for a good conversation about values and the importance of digital civil rights.

The session kicks off with Marleen Stikker, director of Waag and Ger Baron, Chief Technology Officer of the City of Amsterdam. Marleen explains what our digital human rights are. ‘These are the same rights just as in the analogue world. Where there is relatively much attention for analogue human rights, our civil rights in the digital domain have run wild, too little attention has been paid to this. Let's reclaim those rights! It is for example about the right to be forgotten, the right to be anonymous, but most important to me is digital sovereignty. Everyone should have the possibility to have insights in their own actions online.’

Ger agrees with Marleen. According to him, governments, and cities as well, collects too many data about residents and the public space without even knowing what they want to do with these data.’ The reason to collect them should be to learn something specific that you can improve or help people. Helping people with the collection of data also brings in new dilemmas. The city used to have a collaboration with energy providers for example. Once someone didn’t pay for the energy service, they sent out a message to the city administration. The City could then prevent someone get evicted from his/her home.

This example is not enough reason for Marleen to collect the data: ‘To me, this sounds as if we didn’t invest in our society. We could have helped these people as well if they had adequate supervision or guidance. In last years, we invested heavily in the digital domain and we made budget cuts on home care, debt counselling and community police officers. Digital solutions are not always the best solutions! Especially not when all kinds of companies have data without people knowing about this.’ Ger: ‘To a certain point I agree with this point. Digital rights also include rights to know about the data that is collected, why this is and what you can do about this. This is currenty not transparant at all, even though the City of Amsterdam is becoming more and more about about his.

Marleen: ‘I see the City of Amsterdam going in the right direction, by starting for example the Coalition for Digital Rights. However, the steps in this direction go really slow, especially in politics. This way, it remains unclear what rules companies dealing with personal data should obey. That’s why Marleen also calls on politicians in The Hague: guarantee digital human rights by imposing conditions on the market.’

Next up is Miram Rasch, researcher and teacher at the Amsterdam University of Applied Sciences and writer of the book ‘Friction. Ethics in times of dataism. Her book opens with a story about escaping the eyes of data collectors and algorithms. She states this is only possible at home. And even there, it becomes harder. ‘We have smart meters, smartphones, smart tvs. It is not clear why these devices need to collect data, with whom they share them. We don’t know now, but especially we don’t know in the future. Everybody has something to hide, because we don’t know yet what we should hide. Of course you have to inform yourself about the conditions you’re accepting. However, this is not easy at all. Try to read the Terms and Conditions of the services you use, the texts are too long and complicated. Unfortunately it can take a long before something changes. The few individuals who are conscious about the digital world, won’t change it. We need rules and regulations! But we know from the past, that maybe something heavy has to happen before people open their eyes.’

Jim Boevink, advisor Taskforce Digital Safety at the City of Amsterdam, starts an intermezzo about the right to be anonymous. Marleen Stikker: ‘People who want to abuse others, are free to hide themselves. This is because platforms are not responsible for the content their users post. They earn money with these users, they are their business models. But they they are not responsible for things happening on their platform. This is the first thing that has to change. The legal system is not in order. Make them responsible for the content on their platforms.’ M****arleen: ‘And good to emphasize: someone who is critical about the digital domain and the internet, is not necessarily against the digital world. We only have to make the internet safe and reliable!’

Want to watch the livecast (in Dutch) yourself? Check <https://dezwijger.nl/programma/reset-digital-rights>.

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity
Mathieu Dasnois, Communications Manager at Metabolic, posted

High-tech solutions to the circular economy and digital citizenship

How can Distributed Ledger Technologies (DLT) and Blockchain contribute to a more transparent, sustainable and inclusive future?

As we launch the DLT4EU programme, we are having a panel discussion on the potential role and pitfalls of DLT in Europe. In the panel Indy Johar from Dark Matter Labs will join Piret Tõnurist, Innovation Lead at OECD - OCDE, and Ludovic Courcelas, Government Strategy Lead at ConsenSys. Together they will discuss how DLT and blockchain can encourage a more circular and democratic society.

Join us for this public online event on September 17th from 6pm CET.

More info on the DLT4EU programme: https://www.metabolic.nl/projects/dlt4eu/

Mathieu Dasnois's picture #DigitalCity
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

ModelMe3D - city information modeling WEBINAR 04.09.2020

One very exciting smart city initiative we’re working on is called ModelMe3D - a brand new city information modeling platform for future city makers. As a virtual white board, MM3D empowers designers and stakeholders to plan, collaborate & share. Since its entirely web based you can create your first project in seconds, and each scene comes with data rich 3D context of real city locations. Interested? Grab a sandwich and join us Friday 04 September @12:00 for a live demo here: https://bit.ly/MM3D_Webinar

Tom van Arman's picture #DigitalCity
Socrates Schouten, posted

Will we see the rebound effect in 5G?

In sustainability studies the 'rebound effect' explains why people use clean devices such as smart heating longer – it is economical and clean so leaving it on won't hurt. As a result, one could end up using the same amount of energy as with your old, inefficient heating. But also in 5G, the rebound effect is expected to occur – both in ways related to sustainability and 'smartness'. Should we throw ourselves enthusiastically into 5G, without thinking about how we use our internet connections in the future? A mini essay by Socrates Schouten (in Dutch).

Socrates Schouten's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Where is the European tech sector? Tech for Society recap

Featured image

In our daily lives, we became dependent on just a few tech companies, usually located in the USA or in China. Should we become independent and develop our own tech sector? Last Friday, the 19th of June 2020, the fifth edition of the Tech for Society series was launched in Pakhuis de Zwijger: a livestream series about the role of technology in a society that is currently under pressure of the Covid-19 crisis. The central theme of this edition: ‘the European Tech Sector’.

Why is it so important to have a tech sector ‘of our own’? Sander van der Waal, Future Internet Lab Lead of Waag explains the role of technology. He uses the metaphor of an iceberg. At the top, there is the technology people see in their daily lives. Phones, wifi, internet, they are there and work fine. Beneath this citizen perspective are a lot of layers we can’t see. There is a technology stack, in which you’ll find the infrastructure, the internet cables, GPS, datacenters, operating systems and more. Below the stack you find the development process, the choices companies made. After that is the foundation. This is the part with assumptions, values and peoples’ rights. The figure shows that technology is a lot more than we think. It has a lot of layers and what to put in the layers, makes sense.

Zooming in on the stack, you can define three variations. 1: a private stack, dominated by tech companies driving by profit and the people as consumers. 2. A state stack, closed tech, dominated by states and surveillance of citizens. 3. A public stack, putting European values into practice, make technology open, with a participating role for citizens. Sander doesn’t think it is necessary to develop a European tech sector. There would be risk we would develop a European private sector and one can doubt if that is really a step ahead. Maybe a little one because we won’t be dependent on US companies, but in this case people still don’t play an active role.

Source: Waag

The big five

The biggest companies we are depending on, are called the big five. Google, Facebook, Amazon, Apple and Microsoft dominate the tech industry. Most of them collect our data and make them into a business model. According to Jochem de Groot, director Corporate Affairs, Microsoft does search for the societal debate about technology. They are talking about the public value of their technology. For example in AI, Microsoft calls for more rules and regulations. This way they also hope that it is easier for citizens to hold sovereignty. Microsoft also launched an open data campaign.

Sander: ‘Open data can be a step in the right direction. However, be careful with it. Data are often relatable to people. There is more open data available, but we have to be careful if we can find out to whom te data belong. Once leaked, data never go back. When it comes to tech, Europe is mostly known for the GDPR, the General Data Protection Regulation. This is a standard and also important in the USA. More current technological developments put the citizen central. And also the developments of open source are getting bigger. Open source helps to decrease the dependency of individual companies.’

Paul Tang is member of the European Parliament for the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D). He just came back from a demonstration at the office of Facebook against personalized adds. In the European Parliament a majority says these personalized adds should be forbidden. Paul: ‘Someday this is should be a law, because the European Parliament has legislative power. Sometimes these decisions can take a long time, because of member states, lobby organizations and various interests. The good thing of this power, is the influence it has on Europe, but also on the rest of the world. However, sometimes I am shocked by all the work that still has to be done. We set up criteria for the usage of algorithms a while ago, but they are not yet put into practice. When it comes to the digital playing rules, we have a lot of work to do.’

Opportunities for Europe

If the lack of tech giants in Europe is an issue and we want to create a European tech sector as a solution to our dependency on American tech giants, are there developments going on that might be opportunities that might contribute to a European tech sector? ‘Quantumcomputing’, Jochem from Microsoft says. ‘Here we really have an opportunity to create an ecosystem and be unique. As Microsoft we would like the Dutch government to invest in this.’ According to Paul Tang, ‘the market for personalized data is fully dominated by the American giants. There are possibilities in the EU for non-personalized data. For example, in the Internet of Things. Bianca Wylie, open government advocate and Tech Reset Canada co-founder: ‘When I advise companies about their future, I always tell them to get away from behavioural data. Go for clean tech, robotics, infrastructure or health tech, but don’t make your business depend on the surveillance economy. Grow other sectors with an alternative vision.’

Bianca also spoke about the opportunities Covid-19 bring to the tech sector. ‘There is an opportunity but a threat as well’, she says. ‘We have to watch the emergency that is taking place now when it comes to procurement. Keep an eye on the democratic process. But this time is also an opportunity to get rid of the tech that is not successful but costs a lot. Check the existing infrastructure. Not working? Let it go! And value human capital. We need teachers, doctors, people who do contact tracing. Build tools that help them.’

Paul: ‘The personalized ads ask for the collection of more data. We have to ban this. I think that selling products is a different business model. It shows a clear relation between producer and consumer. The system in which the people give data, get free products with advertisements is vague and manipulative. Skip this business model and make space for new ones.’ Jochem (Microsoft) doesn’t want to comment on this, because this is mainly about his competitors. He does stress that is important to create space for a market in tech, there have to be possibilities to compete. The government has to set the framework. For example with GDPR. Values for AI could use such a framework as well.’

Data sovereignty is a long lasting wish of a lot of countries. GAIA-X could play a role in this. GAIA-X is an initiative by France and Germany to strengthen the digital sovereignty of Europe. It will make Europe less dependent on China and the USA. Sander is also critical: there is a risk of copying existing models. But we need a completely different data strategy, the system is no good.

About the steps we have to take, the three men agree: we need more influence of Europe, all from another angle. According to Paul, Europe has to win back soeverignty and call a halt to their development. Jochem wants European unity to become a powerful block that can set a framework. Sander: ‘Only with the cooperation in Europe we can build alternative data models’.

According to Amsterdam Smart City, the discussion of this evening is exactly the discussion that needs to take place. Collecting data is very useful to work on the challenges in our cities. But we have to be aware that these data are in the hands of the private sector. And that free usage comes with a price. Can we work on public values with the data? This asks for a collaboration between the public and

private sector, something we work on every day. Amsterdam Smart City always puts public value first: innovating together and transparent, using each other’s expertise, with the resident at the centre.

Do you want to watch the full episode? You can watch it here (in Dutch):

[##### Tech for Society #5: Waar is de Europese techsector?

Waarom zijn er geen Europese techreuzen meer?

Pakhuis de Zwijger](https://dezwijger.nl/programma/waar-is-de-europese-techsector)

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity