#Digital City

Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City partners aan de slag met drie urgente maatschappelijke challenges

Featured image

Hoe zet je de mens centraal in digitalisering? Hoe voorkom je uitsluiting van mensen die vervoer niet meer kunnen betalen? Hoe ontwikkel je samen lokale energiesystemen? Amsterdam Smart City werkt met 27 partners in co-creatie aan deze drie belangrijke vraagstukken.

Van digivaardige mensen naar mensvaardige digitalisering

Technologische en innovatieve ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Als overheid wil en moet je hierin meegaan. Tegelijk leidt de inzet van digitalisering en data vaak tot ongewenste resultaten, wat de afstand tussen inwoners/ondernemers en de overheid vergroot.

Gemeente Haarlemmermeer verschuift haar focus van ‘het systeem staat centraal, mensen moeten maar digivaardig worden’ naar ‘de mens staat centraal, onze systemen moeten mensvaardig worden’. De onderliggende vraag is hoe zet je de mens écht centraal in digitalisering en het vormgeven van digitale systemen? De gemeente Haarlemmermeer zou graag samen optrekken om deze vragen uit te werken tot een advies dat breder inzetbaar is.

Mobiliteitsarmoede: hoe voorkomen we uitsluiting van mensen in het mobiliteitssysteem?

Stijgende benzine- en elektriciteitsprijzen; de toenemende digitalisering en afname van het openbaar vervoeraanbod zorgen er, onder andere, voor dat steeds meer mensen problemen hebben om zich te verplaatsen. Verduurzaming en deelmobiliteit lijken niet voor iedereen weggelegd en maatregelen om dit te stimuleren werken het probleem mogelijk zelfs in de hand. Het risico op sociale uitsluiting wordt hierdoor groter.

De provincie Noord-Holland en DRIFT maken zich zorgen over mobiliteitsarmoede en vragen zich af wat we eraan kunnen doen om deze mensen mobiel te houden. Er is echter nog weinig bekend over de omvang van het probleem, de exacte doelgroepen en welk instrumentarium werkt (en wat vooral niet). Daarom willen we graag in gesprek met de partners om tot gezamenlijk inzicht en een afgestemde aanpak te komen.

Samenwerking voor ontwikkeling lokale energiesystemen

De milieuproblematiek en de huidige hoge energieprijzen zorgen voor een snelle omschakeling van gas naar elektriciteit. Dat is de afgelopen jaren veel sneller gegaan dan voorzien, met netcongestie als gevolg.

Door samenwerking tussen lokale partijen kan er een zo optimaal mogelijk energiesysteem gecreëerd worden. Dat kan het elektriciteitsnetwerk ontlasten en, bijvoorbeeld, het maximaal gebruik maken van duurzame bronnen stimuleren en de energiekosten drukken.

Dit vraagt een intensieve samenwerking waarbij elke partij wordt uitgedaagd om verder te denken dan de eigen belangen. Er zijn geen bestaande structuren of systemen waar dit binnen past. Alliander doet een oproep voor samenwerking op dit vraagstuk.

Vertragen

In dit soort complexe vraagstukken is het belangrijk om eerst te vertragen; te verkennen en te verdiepen, voordat je snelheid kunt maken. Dit was een eerste van drie verkennende en verdiepende sessies. We hebben in verschillende werkgroepen verkend waar de complexiteit zit in deze vraagstukken en verdiept wat er nodig is om hier stappen in te maken. Vraagstellingen zijn aangescherpt en er is een start gemaakt met het vormen van coalities rondom deze vraagstukken. Op 1 december gaan we hier op onze transitiedag weer mee door. En bewegen we toe naar het opzetten van concrete initiatieven.

Sinds november werken we in verschillende werkgroepsessies toe naar nieuwe initiatieven om antwoorden te bieden op deze uitdagende kwesties. Wil je ook meedenken en deel uitmaken van oplossingen? Neem contact op met Sophie via sophie@amsterdamsmartcity.com.

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity
Sophie van der Ploeg, Community Manager & Program Lead Digital at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma’s Recap: Fair data sharing with Amsterdam Data Exchange (AMdEX)

Featured image

Data Dilemmas is a collaboration between Amsterdam Smart City and the City of Amsterdam’s Data Lab. During Data Dilemmas, we explore the possibilities for using data and new technologies to address urban and societal challenges, with a focus on responsible digitalization. The goal is to use data to make cities more safe, clean and accessible. But what happens to all the data that is collected? Which dilemmas do we encounter when we collect (personal) data to improve the city? These questions are important for everyone: governments, knowledge institutions, companies, and civil society. In the latest edition of Data Dilemmas, hosted on the 29th of September 2022, we invited Joep Meindertsma, Tom van Arman and Jan van Boesschoeten to take us through the experiences, dilemmas and lessons learned from the Amsterdam Data Exchange (AMdEX) initiative. Marit Hoefsloot from Waag gave a critical reflection on the presented Data Dilemmas.

Joep Meindertsma (Dexes) – Introduction to AMdEX
AMdEX is a collaboration between the Amsterdam Economic Board, AMS-IX, Dexes, the University of Amsterdam and Surf. AMdEX aims to give people more control over their data through a secure, trusted and neutral infrastructure which enables sharing data under specific conditions. AMdEX has two missions: give people more control over their data and make it more attractive to share data. These two missions are a data dilemma in itself.

Data exchange is currently monopolized by a handful of major players and the web is more centralized than ever before. The direct connections between people and organisations have become fewer. This is because we’re increasingly using middle-men, services between the data source and the user. Joep explains: “If you want to see someone’s vacation photos, you have to send a request to Facebook. Facebook owns the data, decides who can access it and dictates what the app looks like”. This problem is not limited to vacation photos or Facebook. It is about all our data. Almost all services are middle-men, with its own closed way of data sharing. This creates data silos – places where data is effectively locked away.

Joep refers to three types of data: “data we want to share, data we don’t want to share, and data we might want to share.” This ‘might share’ category often contains valuable data, but it can be costly or difficult to share. Set conditions makes sharing this data easier. AMdEX makes this possible through a few software projects they’re currently building: eFlint (a new language to describe legal constructs), DexPod (an open source personal data server) and Atomic Data (a specification and open source software to improve data interoperability).

Tom van Arman (Tapp) - AMdEX case study: Marineterrein Sensor Data
Meanwhile, the Marineterrein in Amsterdam is full of sensors, collecting all kinds of data. Think of MicroLAN measuring the water quality, or Public Eye collecting crowd data. Marineterrein is a ‘living lab’, where technologies that contribute to a sustainable and future-proof city can be tested. Together with AMdEX, Tom looked at how the collected data can be made accessible to third parties, such as researchers, journalists, students, artists and entrepreneurs. The Marineterrein and the data collectors, for example Public Eye, set conditions for the data to be used. Tom describes how this works in practice: “If a journalist is interested in using crowd data collected by Public Eye, they must be a member of the Marineterrein community and subscribed to AMdEX. If the journalists meets these requirements, they will receive an AMdEX email with a data download link.”

Jan van Boesschoeten (AMS-IX) - The Future of AMdEX
As Joep and Tom already mentioned, there are many questions around data: who owns the data, what are you allowed to do with it? How do you work together with your competitors to get more value out of your data? A data exchange can be a solution to these questions. This is why AMS-IX, a neutral member-based association that operates multiple interconnection platforms, is connected to AMdEX. Jan shortly describes the future of the AMdEX initiative. The field lab with use cases ends in June 2023, and at that time AMdEX also aims to be a legal entity. Additionally, one of their use cases involving KLM will be presented at AMS-IX’s MORE-IP community event in June. After that, AMdEX will onboard new use cases.

Marit Hoefsloot (Waag) – A critical reflection on the Dilemmas encountered in AMdEX
Last but not least, Marit Hoefsloot from Waag reflects on the dilemma’s presented by Joep, Tom and Jan. Marit describes that the use of data is often seen as an act of notion, whilst privacy is more of a passive notion (not using the data at all). However, it’s possible to use data whilst also protecting ones privacy. A good example of this is IRMA, a privacy-friendly digital wallet which can be used for authentication. As Marit pleads: “Data usage and privacy are not necessarily contradictory, it is about both.” Organisations should see protecting privacy as their own responsibility, instead of giving the illusion of consent with an opt-in or opt-out option.

The second dilemma Marit reflects on is about developer productivity vs. standardisation. Standardisation takes a lot of time, which takes away from innovation and productivity. However, you need standardisation to develop these kind of exchange platforms, as there are many organisations that are involved. Marit describes that the real questions we should talk about are: what is the flexibility of the standard? Do we create the standard together, or more top-down through legislation? Who are we standardizing for? “We should prioritise standardisation, but do it in an open and inclusive way.”

Would you like to join our next Data Dilemmas at Datalab? The upcoming session is scheduled on the 8th of December (topic and speakers to be announced). Keep an eye out on our platform for the programme!

Photography: Myrthe Polman

Sophie van der Ploeg's picture #DigitalCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Hoe kan 5G bijdragen aan de verduurzaming van steden, growing green cities?

Featured image

We brengen de Smart City Expo World Congress Barcelona naar je keukentafel!

BTG, gemeente Almere en Amsterdam Smart City nodigen je uit voor dit MRA evenement.

In een slimme stad zijn traditionele netwerken en diensten meer flexibel, efficiënt en duurzaam. Digitale informatie en telecomtechnologie laten de stad beter werken ten gunste van haar inwoners. Slimme steden zijn groener, veiliger en vriendelijker.

In de groeiende groene stad groeit innovatie mee om er voor te zorgen dat ze de wensen en behoeften van haar bewoners kan vervullen en voorspellen en kan verduurzamen. Dit heeft betrekking op mobiliteit, energie, circulariteit, infrastructuur, gezondheid en technologie.

Slimmere producten, diensten en een groter gebruik van data, sensoren en IoT stellen hogere eisen aan onze infrastructuur. Wifi 6, 5G en een fijnmaziger glasvezel netwerk met hogere snelheden zijn nodig. In dit webinar staan verschillende pilots op gebied van IoT en 5G centraal in de context van Floriade Expo 2022.

Programma 18 november

09.00 uur - Opening en welkom door Danny Frietman, Petra Claessen (BTG/TGG) en Leonie van den Beuken (ASC)

09.15 uur - Keynote Agentschap Telecom over antennes in steden

09.45 uur - Lenneke de Voogd over pilots Do IoT Fieldlab

10.15 uur - Keynote Serge Hollander, Floriade Expo 2022

10.35 uur - Gesprek aan tafel en samenvatting

11.00 uur - Afsluiting

Amsterdam Smart City's picture Online event on Nov 18th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

De mindset voor een menselijke slimme stad

Featured image

Met dit evenement brengen Amsterdam Smart City, BTG en de Gemeente Almere de Smart City Expo Barcelona naar je keukentafel!

Dat technologie kan helpen om de stad duurzamer en beter te maken, is niet nieuw. Het is de gedachte achter het concept ‘Smart City’ en de Smart City Expo World Congress in Barcelona die deze maand plaats zou vinden. Maar niemand wil in een Smart City wonen die zich alleen richt op technologie. Natuurlijk wel in een veilige, groene en bruisende stad.

Hoe creëren we die duurzame en leefbare steden? Hoe kan technologie hierin een nuttig middel zijn? Hoe zetten we mensen centraal in deze steden en nemen we hun waarden mee in de ontwikkeling?

Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen, neemt ons mee in een inspirerend verhaal over de tijdsgeest en de mindset die nodig is om uitdagingen in steden aan te gaan. Vervolgens gaan we in gesprek. Hoe pas je deze mindset toe in je werk? Zie je partijen bij wie dit al goed lukt of juist niet? Daarna is er een roadshow met start-ups die betere straten, buurten en steden realiseren, met behulp van technologie. En als deelnemer kun je hen ook weer een stap verder helpen.

Als kers op de taart hebben we iets heel speciaals op de planning staan.. Hét online platform waar jij dagelijks online inspiratie en kennis haalt is volledig vernieuwd. Dit zullen we gezamenlijk en feestelijk met je lanceren!

Kortom, een evenement vol nieuwe inzichten, netwerk en inspiratie.

Programma 17 november 2020:

09.30 uur – Introductie

09.45 uur – Keynote door Klaas van Egmond + Q&A

10.20 uur – Breakouts – keukentafelgesprekken – nieuwe inzichten toegepast

10.45 uur - Break

10.55 uur – Roadshow door Metropoolregio – initiatieven die met behulp van tech betere straten, buurten, steden maken

11.10 uur – Lancering nieuw Amsterdamsmartcity.com

11.25 uur - Afsluiting

Doe mee! https://us02web.zoom.us/j/85274832895

Amsterdam Smart City's picture Online event on Nov 17th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

A new Amsterdam Smart City platform coming up!

Featured image

You’re probably already familiar with our online platform to share your news, projects and events with the Amsterdam Smart City community. Or you use this website to find news about smart cities, check out upcoming events and read about our organisation.

There are some changes on the way… Soon we will launch a brand new platform!!

Amsterdamsmartcity.com

We all want to live and work in a healthy city and region, now and in the future. Cities are getting busier and we are experiencing the effects of climate change and pollution. That is why we need solutions to guarantee a livable future. Technology is not the challenge here. Real progress can be made in finding, connecting and collaborating with likeminded people and organizations.

Why a new platform

Four years ago the new amsterdamsmartcity.com was launched in the Johan Cruijff ArenA. Not your ordinary website, but a unique interactive platform in the smart city sector. To tackle the challenges we are facing in cities, we need each other. Our platform helped a smart city community to find each other, share, connect and make an impact together! Soon more than 600 people joined the community and shared their work to make better streets, neighbourhoods and cities. And the amount of people grew more and more.

The look and feel of the first ASC community platform, three years ago

Now, four years later the Amsterdam Smart City expanded to more than 8000 people, 300+ projects and organizations and daily contributions. The platform is visited by people from all over the world. We got in touch with a brand new group of innovators, made it possible to connect them to our existing community, grew a network. Now it’s time to innovate the platform for the innovators, right?!

What’s new?

The community is growing, contributions are increasing, and more information is displayed on the platform. Therefore we are making an alternative that improves the overview and gives you control over the e-mails that are sent. And because the smart city field is a diverse field, with lots of themes, challenges and angles, we will help you reach the content that is of your specific interest.

Furthermore we hope to show you more of the program of Amsterdam Smart City. We are an open innovation platform and workspace for partners and the community. We facilitate collaboration in various types of events, of which a lot is done offline. And we want to involve you more in what’s happening offline in the Amsterdam Metropolitan Area.

Welcome!

A platform that will give you a better overview, helps you to connect to likeminded people and looks great! A platform with personalized content and e-mails, but also the occasional outside-your-bubble content. In the onboarding we will help you to get to know all the features. But more on that later!

We are looking forward to welcoming you on the new platform from the 17th of November and look forward to your feedback!

Please note: the website will be offline for a while on the 12th of November. At the end of the day, we will be back with the new platform. As a member of our community, you will automatically receive an e-mail to reactivate your account.
Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity
Vrusti kiri, smart city design student , posted

Seeking smart city employment opportunities

Hello everyone,
I am seeking employment opportunities within the urban solution and smart city community. I am really eager to get some experience and expand my knowledge in Digitalisation, energy revolution, E mobility, Mobility as a service, sensors, open data. From November onwards, I am available to join an exciting and innovative project which I could collaborate with you on!

I just completed a Master's in Smart City Design from Macromedia university of applied science, Berlin. My master thesis is about the Optimization of existing EV charging infrastructure. I have worked on projects with companies on the topic of digitalization of city, Car-free city, and the use of blockchain. All of the projects include solutions to the challenge, business proposal, and urban solution.

Any known opportunities or advice would be greatly appreciated. Please email me on vrusti.kiri@gmail.com for my resume. Thanks in advance:)!

Vrusti kiri's picture #DigitalCity
Kristina Gorr, Communications Manager at Mozilla Foundation, posted

MozFest's Call for Session Proposals is OPEN!

Featured image

MozFest is a unique hybrid: part art, tech and society convening, part maker festival, and the premiere gathering for activists in diverse global movements fighting for a more humane digital world.

That’s why I’m excited to invite you and your community to participate in the first-ever virtual MozFest! There will also be a local taster event in Amsterdam.

Submit A Session Idea for MozFest This Year: mzl.la/proposals2021

We’re excited to use the programming that we’ve honed over a decade of festivals – participant-led sessions, immersive art exhibits, space for spontaneous conversations, inspiring Dialogues & Debates – to address current and global crises. Through our Call for Session Proposals (where you're invited to propose an interactive workshop to host at the festival), we’ll seek solutions together, through the lens of trustworthy artificial intelligence.

Anyone can submit a session – you don’t need any particular expertise, just a great project or idea and the desire to collaborate and learn from festival participants.

If you or someone you know is interested in leading a session at MozFest this year, you can submit your session idea here! The deadline is November 23.

Details and submission page: mzl.la/proposals2021

Kristina Gorr's picture #DigitalCity
Kristina Gorr, Communications Manager at Mozilla Foundation, posted

MozFest Call for Session Proposals

MozFest is a unique hybrid: part art, tech and society convening, part maker festival, and the premiere gathering for activists in diverse global movements fighting for a more humane digital world.
That’s why I’m excited to invite you and your community to participate in the first-ever virtual MozFest! Details and submission page here: mzl.la/proposals2021
Anyone can submit a session – you don’t need any particular expertise, just a great project or idea and the desire to collaborate and learn from festival participants. Submit your session idea today! Deadline is November 23: mzl.la/proposals2021

Kristina Gorr's picture #DigitalCity
Anonymous posted

Analytics translation: Don't waste the data

Featured image

To stay ahead in the Data & AI landscape, companies should be able to make informed decisions to leverage the power of artificial intelligence. How can you start the journey to become data driven in order to remain or grow into an industry leader?

The organizations that surprise, delight and serve their customers best often do it with data-driven insights. In this fast virtual seminar you'll join other executives to get a strong overview on how data can transform your business, and how to get started.

Takeaways

Your challenges

A fast amount of (open source) data is available, you want to use this to generate insights to delight the service that you provide to your customers, but how to get started in your organization?

Your take-aways

You will have a better understanding what elements are important to start the data driven journey, which are the important roles and will have concrete examples of analytical use cases that you can pick up for your industry.

What to expect:

You can expect a program full of interaction and networking opportunity. You will learn which elements are important to start the data driven journey, and familiarize yourself with the different ways AI can support you transform your data into insights and more.

Part of a journey:

This event is part of a journey to become a data driven organization. As a follow-up Cumulus Park together with Go Data Driven will organize trainings for the Product Owners, and Professionals in your organization to play the role of Analytics Translators. A crucial role to take ideate and implement data driven decision making.

Online event on Nov 5th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

The Road to Smart City Live

Featured image

Last year the Dutch smart city ecosystem partnered up with the Nordics to organize a successful business event preceding the Smart City Expo World Congress in Barcelona. The event brought together over 500 international representatives from governmental organizations, private sector and knowledge institutions on numerous smart city challenges.

This year we cannot meet in Barcelona but we have decided to take our event online on November 2nd, 9th and 16th preceding Smart City Live 2020 (Nov 17-18).

The Road to Smart City Live is focused on developing the innovation system and connecting stakeholders to urban challenges. The purpose of this digital event is to provide government, city representatives, start-ups, SME’s, corporates, experts and investors with a platform to initiate long-term partnerships. National organizations and cities from all over the world will come together to establish new alliances and build on existing ones.

Over 30 session are already planned. Join Amsterdam, Stockholm, Singapore, Busan, The Hague, Dortmund, ITEA and many more. Cherry pick your sessions now, by registering for free. Matchmaking is facilitated by the Enterprise Europe Network.

Participation is free of charge but registration is required via: https://smart-city-2020.b2match.io/signup

We highlight a few workshops organized by the City of Amsterdam and Amsterdam Smart City:

Amsterdam: Towards flexible electricity grids – innovations on multiple levels

Nov 9, 13:00 – 14:00

In order to reach its objectives of becoming a climate neutral city by 2050, there is an urgent need for smart systems that balance supply and demand on the electricity grid in Amsterdam. Currently it seems that technical solutions are well on their way. However, solutions that increase flexibility on the grid (“FLEX”) are not implemented at scale yet. Innovations in the legal, financial and governance domain are most likely required as well. The City of Amsterdam is exploring which FLEX solutions are applicable in Amsterdam and which conditions are necessary to scale them. How can we organize innovation in such a way that experimentation with FLEX solutions leads to a large implementation? Where, as a municipality, do we need to strengthen our efforts? Moreover, what should the collaboration, responsibilities, and division of roles between market players and government look like in developing scalable FLEX solutions?

Amsterdam: Innovators – How to work with governments?

Nov 16 at 13:00 – 13:45

Government bodies and companies very often have different working styles which can make a cooperation difficult. Moreover, it can be difficult especially for start-up’s or scale-up’s to find a “way in” and to understand the often complicated purchasing process of government bodies.

Amsterdam: Governments – How to work with innovative companies?

Nov 16, 14:00 – 14:45

It can be very difficult for government bodies to get innovation and innovative solutions to the public challenges of the cities or regions. Amongst others that can be due to different working style and unknowingly excluding smaller yet more innovative market players due to complicated purchasing procedures and requirements. In this workshop we will introduce different methods and purchasing projects and their commonalities in attracting innovative companies. We will discuss what we learned from previous programs and what is necessary to ensure a fruitful cooperation that creates value for the citizens of the government body

Look Back To See Forward – Daily Recap & Drinks

Nov 2, 9 & 16, 16:15 – 16:45

During this fun and interactive 30-minute program we will recap the most inspiring moments and key lessons from the day that you’ve experienced as participants. It’s the perfect way to keep the momentum going, strengthen existing partnerships and make new connections! Grab a drink and join us for this informal program. This session is organized and hosted in collaboration between Amsterdam Smart City, Amsterdam Trade & Innovate, and The Netherlands Enterprise Agency (RVO).

Amsterdam Smart City's picture Online event from Nov 2nd to Nov 16th
Kim Nathalia, Project Secretaris at City of Amsterdam, posted

Smart Cities Information System FINAL CONFERENCE

Featured image

Smart Cities Information System, SCIS, is a knowledge platform and database collecting solutions and outcomes from (EU funded) Smart City projects.

Join their final event A BEGINNING - NOT THE END on November 4 and 5, 2020 !
The conference will be the highlight and the end of activities under the umbrella of the Smart Cities Marketplace, as well as the answer to the question “What’s next?”.

The online event includes a mixture of plenaries and engaging workshop sessions on several highly relevant topics and an all-day meet & greet with the Smart City Marketplace matchmakers.

The aim of the conference and consolidated matchmaking is (1) to get cities from all over Europe interested in collaborative projects, (2) to trigger further (EU) funded projects, (3) to network with interested cities and stakeholders and (4) to direct the audience towards the Smart Cities Marketplace - as the logical follow-up of SCIS.

You can register here: https://www.aanmelder.nl/119837/subscribe
More info and the programme: https://smartcities-infosystem.eu/newsroom/news/scis-final-conference-4-5-nov-2020

Kim Nathalia's picture Online event from Nov 4th to Nov 5th
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

CityFlows Webinar #3 Crowd Management at Train Stations and Multimodal Hubs

Featured image

The EIT-KIC project CityFlows aims to improve the liveability of crowded pedestrian spaces through the use of Crowd Monitoring Decision Support Systems (CM-DSS) to manage pedestrian flows. To facilitate knowledge exchange between project partners and stakeholders, the CityFlows project is hosting a webinar series in four parts.

The focus during the third CityFlows webinar will be on crowd management simulations and innovations at train stations. Crowd-management researchers and practitioners are encouraged to join this interactive webinar and to share their best practices and lessons learned.

Program:

14:50 – 15:00 Zoom meeting room open

15:00 – 15:05 Welcome & introductions, Cornelia Dinca

15:05 – 15:20 Innovations in crowd modelling and forecasting at train stations by Roland Geraerts, Utrecht University

15:20 – 15:35 Improving security at transport hubs: the NATO SPS INSTEAD project by Luigi De Dominicis, ENEA Frascati Research Centre

15:35 – 15:40 Reflection from CityFlows partners

15:40 – 16:00 Q&A with the audience, moderated by Dorine Duives, TU Delft

16:00 Program end

For more information about the CityFlows project visit: <https://cityflows-project.eu>

Cornelia Dinca's picture Online event on Nov 3rd
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Waag Talks at DDW - Citizen science in de zorg

Featured image

Dit is een online evenement. Informatie over het bijwonen van de talk volgt na registratie.

meld je aan


De Dutch Design Week Eindhoven (DDW) vindt dit jaar plaats van 17 tot 25 oktober. Vanwege de COVID-19 maatregelen wordt het festival deels online gehouden, en deels via live tentoonstellingen in verschillende studio's.

Tijdens de Dutch Design Week organiseert Waag vanuit Embassy of Health meerdere talks, die online te volgen zijn. Op maandag 19 oktober gaan we in op de variaties van citizen science in de zorg en de vraag welke rol ontwerpend onderzoek hierbij speelt.

Citizen science in de zorg
Hoe kan ontwerp burgers actief betrekken bij onderzoek in de zorg?

In elk zorgproces wordt een scala aan gegevens verzameld - zowel door zorgprofessionals als door burgers zelf. Ondanks het feit dat het monitoren van persoonlijke gezondheid gemeengoed geworden is, is de betrokkenheid van burgers in medisch onderzoek niet vanzelfsprekend. In deze online bijeenkomst gaan we met experts uit de ontwerp- en onderzoekswereld in gesprek over de kansen die citizen science kan bieden, en bespreken we de randvoorwaarden die nodig zijn om burgers en onderzoekers succesvol te laten samenwerken. Ook belichten we de rol die ontwerp hierbij kan spelen.

Sprekers:

  • Sabine Wildevuur, hoofd van Design Lab Twente
  • Margaret Gold van ECSA/Citizen Science Lab Leiden biedt het Europese perspectief van een netwerkorganisatie
  • Judith Veenkamp, hoofd Smart Citizens Lab bij Waag
  • Henk Duinkerken, oprichter van Mijn Data Onze Gezondheid

Moderator: Paulien Melis

Datum: maandag 19 oktober
Tijdstip: 11.30 - 13.00 uur

meld je aan

Deelname is gratis.

Embassy of Health is een samenwerkingsverband tussen Waag, Philips Design, Máxima Medisch Centrum, U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Dutch Design Foundation.

Teska Drosten's picture Online event on Oct 19th
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Coded Bias: Q&A met filmmaker Shalini Kantayya

Featured image

Dit is een online evenement. De link waarmee je de film van 15 tot 22 oktober kunt bekijken en de details voor het bijwonen van de online meeting worden naar je toegestuurd na aanmelding.

Meld je aan

Technologie is niet neutraal. Het is een reflectie van cultuur en politieke overtuiging. Net als in andere vertalingen van macht, liggen in technologie vooroordelen, ongelijkheden en racisme ingebakken. Het is dus van belang om vragen te stellen: over wie er aan de knoppen zit, maar ook wie de knoppen ontwerpen, en voor wie. Welke invloed heeft dat op de inclusiviteit van het (digitale) publieke domein?
Kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om te beslissen wie er wordt aangenomen, wat de kwaliteit is van de medische behandeling die we krijgen en of we verdacht worden in een politieonderzoek. Hoewel deze tools veelbelovend zijn, kunnen ze ook kwetsbare en gemarginaliseerde mensen schaden en burgerrechten bedreigen. Ongecontroleerde en soms zelfs ongewenste AI-systemen kunnen racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie versterken: een vertaling van onze eigen tekortkomingen.

> Lees meer: The Algorithmic Justice League (AJL)
Waag host van 15 t/m 22 oktober de film Coded Bias, die te bekijken zal zijn via Cinesend. De film belicht de verhalen van mensen die zijn getroffen door schadelijke technologie en toont vrouwen die op baanbrekende manier alarm slaan over de bedreigingen van kunstmatige intelligentie voor burgerrechten. Centraal staat het verhaal van Joy Buolamwini, onderzoeker aan MIT, die ontdekte dat veel gezichtsherkenning-technologie niet reageert op haar huidskleur. De documentaire Coded Bias ging in januari 2020 in première op het Sundance Film Festival.

Over Coded Bias
Synopsis: ‘Modern society sits at the intersection of two crucial questions: what does it mean when artificial intelligence increasingly governs our liberties? And what are the consequences for the people AI is biased against? When MIT Media Lab researcher Joy Buolamwini discovers that most facial-recognition software does not accurately identify darker-skinned faces and the faces of women, she delves into an investigation of widespread bias in algorithms. As it turns out, artificial intelligence is not neutral, and women are leading the charge to ensure our civil rights are protected.’

Discriminerende algoritmes zijn een concreet en alarmerend voorbeeld van uitsluiting, gefaciliteerd door technologie. Coded Bias stelt ons in staat het gesprek over ethiek in AI verder te brengen, en na te denken over de rol van AI in onze toekomst. Van 15 tot 22 oktober kun je de film Coded Bias kijken door je te registreren via de button. Tijdens het publieksprogramma op donderdag 22 oktober gaan we in gesprek met de filmmaker, Shalini Kantayya. Waag-directeur Marleen Stikker verzorgt een introductie en opent het gesprek met Kantayya. Daarna modereert ze de Q&A met het publiek. We horen ook graag van jou! Hoe denk jij over onze (digitale) samenleving? Wat kunnen we doen om onze burgerrechten te beschermen?

Meld je aan

Let op: de voertaal van dit evenement is Engels. De documentaire Coded Bias is alleen te bekijken als je je in Nederland bevindt. De Q&A op 22 oktober omvat geen screening van de film, kijk deze dus van tevoren. De film is niet ondertiteld.

Programma
15-22 oktober: deelnemers die zich in Nederland bevinden, kunnen de documentaire Coded Bias kijken via Cinesend.
Donderdag 22 oktober
20:00-20:15 uur – Introductie van Coded Bias20:15-20:30 uur – Filmmaker Shalini Kantayya in gesprek Marleen Stikker
20:30-21:30 uur – Discussie en Q&A met het publiek

Trailer

[

Coded Bias Official Trailer

Shalini Kantayya Vimeo](https://vimeo.com/414917737)

Teska Drosten's picture Online event on Oct 22nd
Tom de Munck, Content Marketeer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

DIGITAL TWIN, A PROMISING THING? – FREE WEBINAR

Featured image

Free Digital Twin webinar. Interesting speakers explain how this promising technology helps their organizations. 29 October, 16:00 - 17:30 CEST

In 2019, global research and advisory company Gartner listed Digital Twin as a key strategic technology trend. The idea of a digital twin, a virtual representation of an object, a person or processes, is not new. But the application of advanced big data analytics and AI might turn it into a truly disruptive technology. What happens when digital twins are linked to the real world, real people, real processes real time for monitoring and control?

Will we be in control, or will digital twins control us?
- How do we interact with digital twins?
- Who will be using the technology and for what purposes?
- Which companies are the driving forces behind the Digital Twin technology?
- How can we develop Digital Twins that will make the world a better place?
- How can we use Digital Twin technology to reach the UN sustainable development goals?
These questions are underlying the new DSS track, Digital Twin.

NEW TRACK DIGITAL TWIN
In the next three years, we will look into the nearby future. Using speculative design approach we will paint a picture of how digital twin technology will affect our lives and the world we live in. We are looking at digital twins from various industries in health care, life sciences, energy transition, fashion, architecture gaming.

To celebrate this new track, we organise a free kick off webinar about Digital Twin. We invited promising speakers to introduce us to the topic of Digital Twin and explain how this technology helps their organizations.

SPEAKERS:
ELLEN TER GAST | DIGITAL TWIN TRACK AMBASSADOR
GER JANSSEN | PHILIPS TECHNOLOGY
GOHAR SARGSYAM | CGI
AMIR H. SADEGHI M.D., M.SC. | ERASMUS MC FOR HEALTH
AMBER JAE SLOOTEN | FASHION TECH
MICK JONGELING | DUTCH DESIGN RESEARCHER
MARCO VAN HOUT | DIGITAL SOCIETY SCHOOL

View all speaker bio's on our website: [https://digitalsocietyschool.org/event/digital-twin-a-promising-thing-webinar/](https://digitalsocietyschool.org/event/digital-twin-a-promising-thing-webinar/ "https://digitalsocietyschool.org/event/digital-twin-a-promising-thing-webinar/")

➡️ Join us on October 29, 16:00 – 17:30 CEST.

Tom de Munck's picture Online event on Oct 29th
Jochem Kootstra, posted

TechTalks #1 | Cams and the City

Featured image

Tijdens onze eerste TechTalks analyseren we gezichtsherkenningstechnologie en biometrische surveillance. Elke TechTalk gaat over hoe een bepaalde technologie de samenleving ten goede en slechte beïnvloedt en de vraag wie moet ingrijpen om de samenleving te beschermen tegen de uitwassen van technologische ontwikkelingen.

Wie de Buiksloterpont neemt en naar het Leidseplein wandelt, is geen moment buiten beeld van politiecamera’s. Ook in de Indische en Dapperbuurt, in wijken in Nieuw-West en bij de Arena wordt op straat permanent gefilmd. Met de nationale veiligheid en volksgezondheid als argument wordt surveillance en gezichtsherkenning steeds vaker door de overheid ingezet, bijvoorbeeld op Schiphol. Maar ook commerciële bedrijven en particulieren hebben toegang tot deze technologie. Supermarkten, voetbalstadions, juweliers en casino’s gebruiken deze gelaatsvergelijkende software om veelplegers en gokverslaafden te weren.

Het overzicht wie welke data en voor welk doel gebruikt, ontbreekt echter. Welke wetten en instanties reguleren facial recognition in Amsterdam en Nederland? Houdt de slimme camera bij het voetbalstadion zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En hoe kun jij als burger in de gaten houden hoe jij in de gaten wordt gehouden?

In een tijd van coronavirus-apps en demonstraties & protest in de openbare ruimte onderzoeken we samen met Lotte Houwing (Bits of Freedom), Aik van Eemeren (PublicTech), Rosalie Brand (advocaat), Tjerk Timan (onderzoeker en designer), Dries Depoorter (mediakunstenaar) en Jochem Kootstra (moderator) biometrische surveillance in Nederland.

Lotte Houwing is beleidsadviseur en onderzoeker bij Bits of Freedom. Zij richt zich vooral op de relatie tussen de Staat en de burger en de machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. Zo werkt zij aan het dossier op de geheime diensten (de Sleepwet) en de opsporingsbevoegdheden van de politie. Zij zet zich in voor de bescherming van de burger tegen misbruik van deze macht.

Aik van Eemeren is de lead PublicTech bij het Chief Technology Office van de gemeente Amsterdam. Amsterdam’s PublicTech pogramma wil nieuwe technologie voor alle inwoners laten werken. Het Public Tech-programma onderzoekt de impact van nieuwe technologie in de stad en experimenteert hoe het de stad kan helpen.

Rosalie Brand is een privacy-expert die adviseert en procedeert over naleving van de privacywetgeving. Zij ondersteunt zowel Nederlandse als internationale ondernemingen en overheidsinstanties op het gebied van (EU) privacywetgeving. Verder adviseert zij over de impact van privacywetgeving op administratieve projecten en over de volledige implementatie van privacywetgeving in bedrijven en organisaties. Bovendien biedt zij ondersteuning bij onderzoeken en handhavingsprocedures van de kant van de toezichthouders AP en ACM.

Tjerk Timan is onderzoeker bij TNO en opgeleid als industrieel designer. Tjerk houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe je vanuit ethiek en regelgeving technologie kan ontwerpen en implementeren en is betrokken bij projecten gerelateerd aan Privacy & Ethics by Design. Tjerk werkt o.a. aan fairness van AI en impact analyse binnen de publieke sector.

Dries Depoorter is een Belgische mediakunstenaar die thema’s behandeld als privacy, surveillance, sociale media en artificiële intelligentie. Dries maakt deze in de vorm van apps, interactieve installaties en browser games. De projecten zijn speels, kritisch en krijgen wereldwijde aandacht. Hij is de maker van de chat app ‘Die With Me’. Afgelopen jaren sprak hij op events in het MoMA, TEDx Brussels, SXSW Texas, KIKK-festival, STRP festival, Internet Week Denmark, Dutch Design Week, Night by Us, Web2Day en Creative Ville.

Jochem Kootstra (moderator) is tech & design antropoloog en schrijver. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie. Als onderzoeker en storyteller kijkt hij met een kritische blik naar de technologische ontwikkelingen, om te werken aan een meer humane toekomst met technologie.

Jochem Kootstra's picture Online event on Oct 20th
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Join CityFlows Webinar #2 Big Data & IoT for Crowd Management on October 13

Featured image

What are best practice and lessons learned when it comes to data collection and management for crowd management? CityFlows project partners will share their experience during the second CityFlows webinar on Tuesday, October 13. Join in and contribute to the discussion with fellow crowd management practitioners and researchers.

Program
11:50 – 12:00 Zoom meeting room open
12:00 – 12:05 Welcome & introductions
12:05 – 12:20 Best practices & lessons learned from Barcelona by Jordi Ortuño, Maziar Ahmadi & Chloe Cortés
12:20 – 12:35 Data source integration for tourism flows governance and safety by Mauro Annunziato & Piero De Sabbata
12:35 – 12:40 Reflection from Amsterdam
12:40 – 13:00 Q&A with the audience
13:00 Program end

For more information and registration visit the CityFlows project page: https://cityflows-project.eu/event/webinar-2/

Cornelia Dinca's picture #DigitalCity
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

POSTPONED: Launch Responsible Sensing Lab & Opening Senses of Amsterdam Exhibit

Featured image

On Oct 27, we will officially launch the Responsible Sensing Lab during an interactive livestream event. This event also marks the opening of the interactive exhibit ‘Senses of Amsterdam’ at NEMO Studio: discover how sensors make Amsterdam a smarter city.
To celebrate this, we would like to invite you to join the interactive livestream of this event. Experts and guests will talk about what responsible sensing means to them, and we will present how the Responsible Sensing Lab wants to help design a better, more democratic, and more responsible digital future city.

Our keynote speaker Anthony Townsend will discuss the current state of Smart Cities through a livestream from the US. Deputy Mayor Touria Meliani will close the program with the official opening of the exhibit.

Program

16.00 Start live stream

16.05 - Welcome
| Thijs Turel | AMS Institute, Program Manager Responsible Digitization
| Coen Bergman | CTO, City of Amsterdam, Innovation Developer Public Tech

16.10 - Keynote: From parasite to symbiant: Redesigning our relationship with urban sensors
| Anthony Townsend, writer and researcher

16.30 - Talkshow: Introduction to Responsible Sensing Lab
| Coen Bergman | CTO Office, City of Amsterdam, Innovation Developer Public Tech
| Thijs Turel | AMS Institute, Program Manager Responsible Digitization

16.45 - Panel Discussion: Influence of Corona on surveillance in Amsterdam
| Beryl Dreijer | CTO Office, City of Amsterdam, Privacy Officer
| Judith Veenkamp | Waag, Head of Smart Citizens Lab
| Prof. dr. Gerd Kortuem | AMS Institute, Principal Investigator & TU Delft, Professor of Internet of Things
Moderator | Aik van Eemeren, CTO Office, City of Amsterdam, Head of Public Tech

17.00 - Interview: why do we need a Responsible Sensing Lab in Amsterdam?
| Deputy Mayor Meliani | responsible for Arts and Culture, and Digital City
Interviewer | Aik van Eemeren, CTO Office, City of Amsterdam, Head of Public Tech

17.10 - Official Opening 'Senses of Amsterdam'
| Deputy Mayor Meliani | responsible for Arts and Culture, and Digital City

17.15 - Closing

More information about the full program & registration here: <https://www.ams-institute.org/events/official-launch-responsible-sensing-lab-opening-exhibit-senses-amsterdam/>

AMS Institute's picture Online event on Oct 27th
Liza Verheijke, Community Manager at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Official launch of the HvA Expertise Centre Applied AI during Month of the AAI

Featured image

Get to know the Expertise Centre Applied Artificial Intelligence (ECAAI) of the Amsterdam University of Applied Sciences! Launched in January 2020, ECAAI has turned November in the Month of the AAI, in which it will present itself and its labs officially.

We co-create to make AI work, that’s the motto of ECAAI. And together with you, the expertise centre will make its official launch work. You’re invited to join on Thursday the 5th of November. ECAAIs scientific director Nanda Piersma will tell more about the latest developments, there will be a keynote from Jann de Waal (founder of INFO & Chair Topteam Creative Industries) and ECAAIs advisory council will participate in a panel discussion. So if you want to know all about the expertise centre, please sign up via the event page.

Please note that the launch will be held in Dutch.

PROGRAM
16.00 | Start & Welcome by Frank Kresin, dean of the Faculty Digital Media and Creative Industries of the Amsterdam University of Applied Sciences
16.05 | Introduction by Nanda Piersma
16.10 | Presentation labs
16.15 | Keynote by Jann de Waal
16.25 | Presentation labs
16.30 | Panel discussion with ECAAIs advisory council
16.50 | Conclusion by Geleyn Meijer, rector of the Amsterdam University of Applied Sciences
17.00 | End plenary part + Possibility to have a chat with the experts of the labs in break-out sessions
17.30 | End launch

Curious about our experts? Please find the links to their break-out sessions here:
https://www.hva.nl/ecaai/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2020/11/officiele-lancering-expertise-centre-applied-artificial-intelligence.html?origin=DIJGgOuoQ62GFFPyxqo2Ag?i

But that’s not all, a variety of activities is waiting for you in the Month of the AAI, where it’s all about applied AI, meaningful applications and different application domains. All activities will be listed here, including webinars with Amsterdam Data Science, live casts with Pakhuis de Zwijger and talks at SIAs congress and Gala van de Wetenschap. ECAAI even has the privilege to present its own Dutch Applied AI Award during the Computable Awards.

Don’t miss a thing and subscribe to ECAAIs newsletter

For questions, you can reach out to <appliedai@hva.nl>

About the Expertise Centre Applied Artificial Intelligence

ECAAI encompasses all of the HvAs AI research and education activities. This centre drives the development of applications of AI technology in a responsible and inclusive manner. AI technology and its implications for companies, organisations, governments and people can only be understood in context and through experimentation. Each faculty of the HvA has created a lab that brings research, education and practices together to solve short and middle term challenges in the application of AI.

Curious about these labs, where you can work together? Please find them at www.hva.nl/ai

Liza Verheijke's picture Online event on Nov 5th