#Mobility as a Service

Topic within Mobility
Debby Kruit, Advisor Startup Scaleup Ecosystem at Gemeente Almere, posted

Startup Hero Journey Program 2024

Featured image

Join UPALMERE!'s Start-up Hero Journey 2024 and take your start-up to the next level.

Are you based in Almere or are you willing to settle there and are you willing to challenge yourself and investigate how your startup can contribute to a better world and thus scale internationally? Then this is your perfect opportunity to grow and realize your international ambitions.

The Startup Hero Journey program offers a series of inspiring sessions, masterclasses and events from late May to October that immerse you in the world of innovation and entrepreneurship. In our pre-accelerator program, you will not only develop your entrepreneurial potential under the guidance of experts and experienced mentors, but you will also discover new perspectives and join a network of like-minded entrepreneurs. Prepare for a journey that transforms your business and contributes to a more sustainable future.

Program in Dutch.

Debby Kruit's picture #Energy
Jose M. Rodrigo, CMO at Mobypark, posted

Exploring Smart Parking Solutions in Amsterdam: The Role of Mobypark in Shaping Urban Efficiency

Featured image

The quest for parking in Amsterdam presents a unique set of challenges, including narrow lanes, constant vehicular flow, and strict parking policies. This iconic city, celebrated for its canal system, historical buildings, and cultural vibrancy, also faces the modern urban dilemma of parking scarcity. Amidst these challenges, Amsterdam's approach to parking, characterized by a zonal system with variable rates, mirrors its commitment to promoting sustainable urban mobility. Within the bustling heart of the city, parking fees can soar to €7.50 per hour, a pricing strategy designed to incentivize public transport and biking, cherished and eco-friendly travel methods among the locals.

Amsterdam's dynamic parking strategy also paves the way for innovative solutions like Mobypark, a platform revolutionizing parking by facilitating the rental of private parking spots. This initiative not only offers a cost-effective alternative to the traditional parking hunt but also optimizes the use of existing spaces, aligning with the city's sustainability goals.

For those seeking affordability without sacrificing convenience, Amsterdam's Park and Ride (P+R) facilities serve as a beacon. Strategically located at the city's periphery, these parking havens offer reduced rates, encouraging drivers to park their vehicles and hop on public transport to reach the city's core. This system significantly mitigates urban congestion and lowers parking costs for both tourists and daily commuters.
The allure of P+R locations is undeniable, especially when juxtaposed with the exorbitant costs of street parking. To access P+R discounts, users must integrate their parking with public transportation, highlighting the city's efforts to weave sustainability into the fabric of urban travel. Mobypark's P+R options stand out for their simplicity and affordability, offering seamless access to the city center without the usual prerequisites. Examples include:

Amsterdam's strategy to curtail on-street parking availability is a deliberate move towards fostering a more sustainable, pleasant cityscape. By endorsing alternatives like public transport, cycling, and Mobypark's innovative parking solutions, Amsterdam is making strides in reducing traffic jams, cutting down on pollution, and improving urban life quality. These initiatives are testament to Amsterdam's dedication to a sustainable future, highlighting Mobypark's pivotal role in transforming the city into a smarter, more navigable urban space.

Find a link to Mobypark here: Amsterdam parking

Jose M. Rodrigo's picture #Mobility
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

Doe mee aan de Green Innovation Hub contest!

Featured image

In Almere en de provincie Flevoland vinden de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland plaats zoals Hortus, Pampus, Zuidoever. Om echt toekomstgericht te kunnen bouwen en als voorbeeld te dienen voor de rest van Nederland, organiseren zij de Green Innovation Hub contest ’24. In deze competitie worden organisaties uitgedaagd om met digitaal gedreven toepassingen te komen op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen.

Ben jij een start-up, scale-up of een innovatief kleinbedrijf (MKB), en heb jij een digitaal gedreven toepassing op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen? Is jouw oplossing klaar om verder te groeien, te versnellen en op te schalen? Een oplossing waarmee jij echt impact kan maken? Doe dan mee met de Green Innovation Hub Contest ’24.

Op 6 maart wordt op basis van de ingezonden video-pitches een selectie gemaakt van de tien bedrijven die worden uitgenodigd voor het Green Innovation Hub Café. Op woensdag 17 april vindt de Contest Day plaats, tevens de officiële opening van de GIH 3.0 op de 9e verdieping. Tijdens dit evenement zullen de 10 deelnemers hun pitch presenteren, met een maximale duur van 4 minuten. Na de pitches krijgt de jury de gelegenheid om vragen te stellen. De winnaar wordt door experts verder geholpen en begeleid.

Check de website link voor meer informatie!

Xander Bakker's picture #Mobility
Zoë Spaaij, Project manager , posted

Jonge toekomstmakers gezocht!

Featured image

Wat is de impact van (platform)technologie op de overheid van de toekomst en haar rol in de (door o.a. technologie) veranderende samenleving? Wil jij de toekomst tastbaar en beeldend maken en meedoen met een groeiende beweging van jonge (t/m 35 jaar) visionairen, denkers en doeners?
Doe dan mee aan de toekomstverkenning publieke platformen georganiseerd door FUTUR en Provincie Zuid-Holland en ondersteund door Scape Agency.

Vanuit verschillende thematische invalshoeken gaan we hiermee aan de slag in groepen van ongeveer 10 jonge professionals vanuit verschillende organisaties (Publiek, privaat en kennis). Een beschrijving van de eerste thema’s vind je hieronder:

Thema's
- Circulair 2050 - De ambitie om in 2050 niet alleen klimaatneutraal, maar ook nog eens onze economie 100% circulair in te richten, vergt een omslag in denken en doen. Hoe buigen we lineaire ketens rond? Waar beginnen we? En cruciaal: welke rol speelt het publieke platform in deze transitie?
- Zicht op maatschappelijke vraagstukken met data – Data is onmisbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe zetten we data verantwoord in voor het benutten van deze kansen?
-Digitale Waterschappen – Bestuurt AI in 2050 het waterbeheer, of wordt water juist lokaal beheert?
-Ambtenaar van de toekomst – Als steeds meer taken worden overgenomen door (platform)technologie, wat is dan de rol van de ambtenaar van de toekomst en welke vaardigheden worden gevraagd?
- Participatie – hoe kan de overheid betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeven bij beleid en besluitvorming?
- Uitvoering van de toekomst – De meeste publieke dienstverleners leveren een stand van de uitvoering aan. Hoe moet de uitvoering en publieke dienstverlening van de toekomst worden vormgegeven?
- Online leefwereld van jongeren – Welke publieke waarden moeten vooropstaan op social media, hoe ziet een dergelijk platform eruit en welke digitale vaardigheden van jongeren zijn cruciaal?
- Tomorrows Governance – hoe verandert de rol, organisatie en wijze van samenwerken van de overheid?
- Mobiliteit en Brede Welvaart - Wat is de impact van (platform)technologie op de bijdrage van mobiliteit aan de brede welvaart van mensen door de bereikbaarheid van banen, voorzieningen en sociale contacten in de stad, en de regio?
- Sociaal Domein – Hoe kan platformtechnologie bijdragen aan de complexe problemen in het sociaal domein? Hoe ga je toe naar een overheid die er voor de inwoner is, in plaats van de inwoner van het kastje naar de muur stuurt.
- Ethiek

Zijn een van die thema's iets voor jou? Meld je dan aan via: https://kennislab.typeform.com/to/MRNbvgIl

Wat betekent meedoen?
- Je sluit je aan bij een themagroep. En doet mee in de voorbereiding, dus het verzamelen van voorbeeldcases uit eigen werk, rapporten, studies, literatuur, films enz.
- Je doet op 13 februari mee met de visiedag (09:00 - 13:00), en bij voorkeur ook de aansluitende verbeeldingsdialoog in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in den haag. Op deze dag werken de themagroepen met ondersteuning van ontwerpers en kunstenaars hun toekomstbeeld uit.
Je bent in maart beschikbaar voor 1 digitale of fysieke sessie voor de verdere uitwerking van het toekomstbeeld.
- Je bent op 4 april aanwezig (vermoedelijk enkel de middag) bij het slotevent ‘publieke platformen’ georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis. Op 4 april ‘exposeren’ de groepen hun toekomstbeeld aan een breder publiek, en wordt er op verschillende manier een dialoog georganiseerd tussen bezoekers, experts en bestuurders.
- Je vergroot je netwerk, je doet inspiratie op voor de vraagstukken waar jij dagelijks mee bezig bent en je hebt vooral plezier.

#CircularCity
Anouk van der Laan, Public Affairs Manager at Check Technologies B.V., posted

Deelscooteraanbieder Check introduceert een veiligheidsslot

Featured image

Deelscooteraanbieder Check introduceert vandaag een veiligheidsslot in haar app: de Safety Lock. De Safety Lock is ontworpen in afstemming met jongerenorganisatie TeamAlert. Met het slot kunnen gebruikers de eigen Check app tijdelijk blokkeren voor het reserveren van voertuigen. Op deze manier beschermt de gebruiker zichzelf tegen het (laagdrempelig) gebruik maken van scooters op een later tijdstip. Naast de Safety Lock introduceert Check ook een gerichte communicatiecampagne om gebruikers op relevante momenten te wijzen op de gevolgen van rijden onder invloed.

TeamAlert: ‘Actie nodig om dronken jongeren van deelscooter te houden’
In februari 2023 publiceerde TeamAlert, een organisatie die zich inzet voor de verkeersveiligheid van jongeren, een enquête waaruit blijkt dat ruim een kwart van de jonge deelscootergebruikers met een leeftijd tot en met 24 jaar wel eens onder invloed op een deelscooter stapt en de risico’s daarvan onderschat. De enquête was onder bijna duizend jongeren afgenomen. Naar aanleiding van het onderzoek riep TeamAlert gemeenten en deelscooteraanbieders op om in actie te komen en na te denken over oplossingen. 

Deelscooteraanbieder Check introduceert de Safety Lock
Het onderzoek van TeamAlert, in combinatie met een landelijke toename van het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer in 2022 (37,4% meer uitgedeelde boetes), is aanleiding geweest voor deelscooteraanbieder Check om in actie te komen. Op basis van meerdere gesprekken en feedbacksessies met deelscootergebruikers en verschillende autoriteiten op het gebied van verkeersveiligheid, waaronder TeamAlert, introduceert Check vandaag de Safety Lock. Met het slot kan elke gebruiker de eigen Check app tijdelijk blokkeren voor het reserveren van voertuigen. Op deze manier beschermt de gebruiker zichzelf tegen het (laagdrempelig) gebruik maken van scooters op een later tijdstip. Mochten gebruikers het slot toch willen deactiveren, omdat ze bijvoorbeeld niet onder invloed zijn, dan moeten ze eerst verplicht één minuut lang een tutorial over de gevolgen van rijden onder invloed bekijken. Gebruikers die het slot activeren worden gestimuleerd om hun Safety Lock te delen met vrienden om uit te dragen dat onder invloed zijn en rijden, niet samen gaat.

De Safety Lock helpt de gebruiker bij het maken van de juiste keuze 
Saar Hadders, gedragsonderzoeker bij TeamAlert, legt uit hoe de Safety Lock gebruikers in staat stelt om de juiste keuzes te maken: “Onder sommige gebruikers geldt een sociale norm dat het rijden onder invloed op een deelscooter normaal is. Door het bedenken van een nieuwe feature om rijden onder invloed op deelscooters tegen te gaan, zendt Check een krachtige boodschap uit dat dit gedrag niet oké is. In de omgeving van jongeren zijn vrienden erg belangrijk in het creëren van een veilige sociale norm. Doordat de Safety Lock gebruikers stimuleert om de feature met hun vrienden te delen, wordt deze sociale norm versterkt.” 

Hadders: “Jongeren hebben niet altijd de intentie om na een avondje stappen onder invloed te gaan rijden, maar door een combinatie van impulsiviteit en het effect van alcohol kan deze intentie vervagen. De Safety Lock biedt jongeren de mogelijkheid om zichzelf vóórdat ze hun eerste drankje drinken, te behoeden voor een onveilige rit naar huis. Wanneer gebruikers in de loop van de avond tóch van gedachten veranderen, deelt Check kennis over waarom het goed is om nuchter te rijden. Deze kennis kan helpen om alsnog het veilige gedrag te vertonen en ander vervoer te kiezen.”  

De Safety Lock wordt versterkt door gerichte en relevante communicatie
Check heeft de communicatie om rijden onder invloed tegen te gaan opgedeeld in drie tijdvakken. De tijdvakken zijn gebaseerd op onderzoek van het SWOV. Afhankelijk van het tijdvak worden gebruikers aangemoedigd tot verantwoordelijk gedrag in het verkeer, bijvoorbeeld door gebruikers voorafgaand aan een avondje uit te attenderen op de mogelijkheid om het Safety Lock te activeren. Gebruikers die vrijdag- of zaterdagnacht tussen 23.00 uur en 06.00 uur een deelscooter willen pakken moeten eerst verplicht een tutorial kijken over de gevolgen van rijden onder invloed.

Anouk van der Laan's picture #Mobility
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

1. 'Self-driving' cars: a dream and a nightmare scenario (1/8)

Featured image

How far are we from large-scale use of 'self-driving' cars. This and subsequent posts deal with this question. In answering it, I will focus on the potential contribution of self-driving cars to the quality of the living environment. Nowadays, the development of self-driving cars has faded a bit into the background. There is a reason for that, and I will get to it later.

When 'self-driving' vehicles first emerged, many believed that a new urban utopia was within reach. This would save millions of lives and contribute to a more livable environment. However, it is only one of the scenarios. Dan Sperling writes: The dream scenario could yield enormous public and private benefits, including greater freedom of choice, greater affordability and accessibility, and healthier, more livable cities, along with reduced greenhouse gas emissions. The nightmare scenario could lead to even further urban expansion, energy consumption, greenhouse gas emissions and unhealthy cities and people.

The dream scenario

Do you have to go somewhere? On request, a self-driving car will stop in front of your door within a few minutes to make the desired journey. After you have been safely dropped, the car drives to the next destination. Until a few years ago, companies like Uber and Lync were looking forward to the day when they could fire all their drivers and offer their services with 'self-driving' cars. Naturally at lower prices, which would multiply their customer base. In this scenario, no one wants to have their own car anymore, right? The number of road casualties also will reduce drastically in this scenario. Autonomous cars do not drink, do not drive too fast, never get tired and anticipate unexpected actions of other road users much faster than human drivers. At least that was the argument.
Quick calculations by the proponents of this scenario show that the number of cars needed for passenger transport could decrease by a factor of 20 (!).

The nightmare scenario

This calculation was perhaps a little too fast: Its validity depends on a perfect distribution of all trips over day and night and over the urban space and on the presence of other road users. What you don't want to think about is that outside rush hour, most of the fleet of 'self-driving' cars is stationary somewhere or driving aimlessly in circles. Moreover, the dream scenario assumes that no one switches from public transport, walking, or cycling. Instead of improving cities, these types of cars have the potential to ruin them even further, according to Robin Chase, co-founder of Zipcar. Taxis, especially those from Uber and Lyft, are already contributing to traffic jams in major American cities and to the erosion of public transportation
 
Both views are based on suspicions, expectations, and extrapolations and a dose of 'wishful thinking' too. In the next posts, I will discuss results of scientific research that allows to form a more informed opinion about both scenarios.

Dit you already visit my new website 'Expeditie Muziek'. This week an exploration of world-class singer-songwriter 'Shania Twain

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Andrei Bocin-Dumitriu, Founder , posted

6th Cassini Hackathon in Amersfoort

Featured image

The CASSINI Hackathons take place simultaneously in 11 different countries. The 6th edition is scheduled for November 3-5, with events happening both in Amersfoort and online in the Netherlands. In Amersfoort, this exceptional event is co-organized by dotSPACE foundation and Royal Haskoning DHV.

The 6th edition of the hackathon revolves around three key themes:

 1. <strong>Supporting sustainable infrastructure development.</strong> A strong national infrastructure facilitates critical services, promotes opportunities, and stimulates economic growth. Can you create a solution that supports the development of renewable energy, transport and mobility, or connectivity infrastructure?
 2. Strengthening food security and access to clean water. Tackling the urgent global issues rooted in the scarcity of food and clean water, we’re challenging participants to explore how space technologies can be better prepared for humanitarian crises and more effectively manage precious resources. 
 3. Understanding and forecasting forced migration. In this challenge, we’re looking for solutions that will help authorities to predict population movements from vulnerable areas. How can space data help us manage logistics, resources, and transportation during difficult times?

Who Can Participate? 
The CASSINI Hackathon is open to students, entrepreneurs, engineers, designers, researchers, and anyone interested in space technologies, international development, and humanitarian activities. To participate, you must be 18 or older and reside in an EU Member State, Norway, Switzerland, or Iceland. Teams should consist of at least 3 members and can have a maximum of 8. 

For your convenience, we’ve arranged accommodations for on-site participants at the Stayokay Hostel in Soest.

Andrei Bocin-Dumitriu's picture Masterclass / workshop from Nov 3rd to Nov 5th
Anoop Kumar Jha, Architect Planner, MSc. (Infrastructure & Smart Cities) , posted

Request: Seeking guidance and possible work opportunities in the smart city domain.

I am a mid-career Architect and, Urban and Regional Planner. I recently graduated with a second master's (MSc.) from IHS, Erasmus University Rotterdam, with a Specialization in "Infrastructure and Smart Cities". My MSc. thesis research topic was based on Circular Economy concepts including the Circular Business Model and High-value reuse of material and components.

I am very passionate about smart cities and sustainability, and I am highly inspired by all the work in the smart city area that is being done in the Netherlands, where I hope to contribute and make a positive impact.

Previously, in addition to planning and project management roles, I have worked in relevant areas of smart mobility, ICT Infrastructure, renewable energy, and waste to energy, among others as part of consulting firms.

I am looking for possible work opportunities in the Smart City area in the Netherlands. I will appreciate any reference, resource, and mentorship that could be offered to me.

Regards
Anoop Jha
Netherlands

Anoop Kumar Jha's picture #DigitalCity
pablo Decelis, Zero-Emission Mobility Specialist at Cenex NL, posted

GEMINI: Greening European Mobility through cascading innovation INItiatives

Featured image

Context
At the heart of the GEMINI Project lies a commitment to fostering innovation and to accelerate the transition towards climate neutrality in mobility solutions.
Goal 11 of the UN Sustainable Development Goals advocates for access to safe, affordable, and sustainable transport systems. Nowadays, transport plays a significant role on air pollution and is one of the major sources of greenhouse gas emissions and is the only sector in the EU with increased Green House Gas (GHG) emissions compared to 1990.
The promotion of sustainable and innovative mobility solutions can help towards reducing GHG and carbon footprints, improving air quality, and achieving climate goals.

Project brief
The GEMINI Project (2023-2026 “Greening European Mobility through cascading innovation Initiatives” is a Horizon Europe funded project with 43 partners led by the Urban Electric Mobility Initiative (UEMI).

To accelerate the transition towards climate neutrality, GEMINI aims to foster widespread adoption of sustainable shared mobility solutions. To achieve this, the project will develop and test innovative business models for New Mobility Services (NMS) such as shared connected automated vehicles and shared mobility public transport through public-private partnerships. The NMS business models will be demonstrated in ten European Cities (Amsterdam, Copenhagen, Helsinki, Munich, Leuven, Ljubljana, Paris-Saclay, Porto and Turin).

Additionally, GEMINI will create digital tools and platforms that accommodate various mobility services, promoting collaboration and integration within the mobility sector. The project will actively engage stakeholders in the co-creation process, introducing Mobility as a Commons (MaaC) and incentivizing behavioural shifts and user acceptance of these new mobility options.


Furthermore, GEMINI will formulate policy recommendations to enable the scaling up and replication of successful mobility solutions. By aligning with Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) and urban mobility planning frameworks, the project aims to contribute to a comprehensive policy package that guides and incentivizes future mobility innovations. The GEMINI project envisions fostering sustainable, accessible, and affordable shared mobility solutions that contribute to a safer and more environmentally friendly urban mobility landscape.

Objectives

 1. Develop and test sustainable business models for New Mobility Services (NMS) to increase shared mobility solutions (MaaS and MaaC) for various user groups, including enterprises, families, and tourists.
 2. Create digital enablers, including collaboration platforms and multimodal MaaS solutions, to integrate and facilitate a wide range of mobility services.
 3. Actively involve stakeholders in the co-creation of new mobility options and integrate Social Innovation practices to incentivize behavioural changes and user acceptance.
 4. Formulate policy recommendations to support the scaling up and replicability of successful mobility solutions, contributing to the development and implementation of SUMPs and urban mobility planning frameworks.

Cenex NL key contributions
The team plays a vital role in developing policy recommendations and technology roadmaps to accelerate the deployment of innovative mobility services. Through collaboration with local authorities in twinning cities, these roadmaps will align with the fast-track deployment of shared mobility trends in the short and medium term. Additionally, Cenex NL will contribute to the development of the Handbook consolidating the project’s learnings and offering practical guidance to cities and citizens across Europe.
This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101103801.

pablo Decelis's picture #Mobility
NEMO Science Museum, posted

Evenement: Unesco Werelderfgoed & Klimaat

Featured image

Werelderfgoed & Klimaat

Ook wel eens gedroomd van zwemmen met schildpadden op de Galápagoseilanden? Of van een tripje naar Yellowstone? Overal in de wereld is prachtig Werelderfgoed te zien, maar reizen daarnaartoe heeft een keerzijde. De klimaatcrisis zorgt ervoor dat ook Werelderfgoed het steeds lastiger te verduren krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar het unieke en onvervangbare Great Barrier Reef in Australië waarvan de toekomst onzeker is. En het is maar de vraag of je over dertig jaar nog droge voeten houdt tijdens een vakantie in Venetië.

Praat mee op 28 september 2023 met onder andere klimaatambassadeur Kiki Boreel en spoken word-artiest Zaïre Krieger over het klimaat en Unesco Werelderfgoed. We gaan het hebben over hoe we bijzondere plekken in de wereld kunnen beschermen tegen klimaatverandering en hoe jij zelf in actie kunt komen. Zo hopen we samen tot een oplossing te komen zodat we door middel van duurzaam reizen nog steeds de mooiste plekken van de wereld kunnen bezoeken.

Over Unesco Werelderfgoed

NEMO organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de Unesco Jongerencommissie, de Nederlandse Unesco Commissie en Stichting Werelderfgoed. De organisaties zetten zich onder meer gezamenlijk in om Werelderfgoed te beschermen en te behouden.

Programma

 • Korte pitches door Ginger Weerheim (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) en Tom van Nouhuys (Forteiland Pampus).
 • Spoken word door Zaïre Krieger.
 • Panelgesprek door Ginger, Tom, Emmeline van der Leen (Jonge Klimaatbeweging) en Annemieke Visser (Tienskip).
 • Tips voor duurzaam toerisme door de Unesco Jongerencommissie, over wat jij zelf kan doen.

Praktisch

Voor een bezoek aan dit evenement in De Studio reserveer je een apart ticket.

 • Toegangsprijs regulier: € 7,50
 • Toegangsprijs met CJP pas, college- of studentenkaart: € 3,75

Tickets zijn inclusief een bezoek aan de tentoonstelling Energy Junkies én een gratis drankje. 

*De Studio van NEMO is een extra locatie van NEMO Science Museum op het Marineterrein in Amsterdam. De programmering is speciaal voor volwassenen.

foto: Belle Co op Pexels⁠

NEMO Science Museum's picture Meet-up on Sep 28th
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

Green Innovation Hub Contest 2023!

Featured image

Green Innovation Hub Contest 2023! "Pitch voor Impact"

In Flevoland en Almere worden de komende jaren 130.000 nieuwe woningen gebouwd. De grootste bouwopgave van Nederland! Heb jij een innovatief product of dienst waarmee jij kunt bijdragen aan duurzame en inclusieve leefomgeving. En impact kunt maken op deze regio én de rest van Nederland. Doe dan mee met de Green Innovation Hub Contest 2023 en win de Golden Award.

🏆 Een trip naar Smart City Expo 2023 in Barcelona, coaching door expert, gratis office space, ondersteuning bij businesscases en modellen door partners, V.I.P.-tickets voor Ziggo Dome concert naar keuze en nog veel meer prijzen.

Hoe werkt het?

1️⃣ Doe mee en maak impact met jouw product of dienst.

2️⃣ Meld je uiterlijk woensdag 21 juni vóór 23.59 uur via de onderstaande link.

3️⃣ Op donderdag 22 juni maakt de jury bekend welke start-ups
en scale-ups mogen pitchen.

4️⃣ Mag je pitchen, dan nemen wij contact met je op zodat jij
jouw pitch goed kunt voorbereiden.

5️⃣ Woensdag 5 juli is de Green Innovation Hub Contest Day
waarbij je mag pitchen!

Wil jij deelnemen aan de contest of ben je geïnteresseerd om naar de pitches te kijken? Meld je dan nu aan via de onderstaande link.

Xander Bakker's picture #Citizens&Living
Anouk van der Laan, Public Affairs Manager at Check Technologies B.V., posted

Check straft foutparkeerders deelscooter af met blokkade account

Featured image

Om overlast van foutgeparkeerde deelscooters in de openbare ruimte te verminderen, introduceert deelvervoeraanbieder Check vandaag de Parkeerscore. Dit is een nieuwe functionaliteit in de app, waarmee gebruikers van deelscooters inzicht krijgen en afgerekend worden op hun parkeergedrag.

De parkeerscore

De Parkeerscore wordt getoond in de app van alle gebruikers. Voorafgaand aan een rit op een deelscooter van Check, beoordeelt een gebruiker hoe de scooter geparkeerd staat: duimpje omhoog of duimpje omlaag. Deze beoordeling wordt toegevoegd aan het profiel van de vorige gebruiker van de desbetreffende scooter. Alle beoordelingen over een gebruiker samen vormen de individuele Parkeerscore.
Op basis van de score krijgt een gebruiker de classificatie Uitstekend, Kan beter of Niet goed. Met de classificatie Kan beter neemt een gebruiker automatisch deel aan informatiecampagnes over netjes parkeren. Als er hierdoor geen verbetering optreedt in het parkeergedrag zakt de Parkeerscore naar Niet goed. Bij Niet goed moet de gebruiker verplicht aan het einde van elke rit een foto van de geparkeerde scooter maken die vervolgens wordt gecontroleerd door Check. Als dan nog steeds blijkt dat de gebruiker het parkeergedrag niet verbetert, wordt de gebruiker tijdelijk geblokkeerd op het platform.

Alternatief voor de auto

Paul van Merrienboer, mede-oprichter van Check, vertelt: “We maken met onze scooters gebruik van de publieke ruimte, dus we willen daar ook onze verantwoordelijkheid pakken met het voorkomen van verrommeling. Daarnaast willen we dat er ruimte ontstaat in het publieke debat om het échte probleem onder de loep te nemen: de enorme hoeveelheid ruimte die privéauto's in onze steden innemen in de openbare ruimte en in het verkeer.”
Daarom introduceert Check vandaag deze maatregel om de ervaren overlast verder omlaag te brengen. Van Merrienboer: “Onze data laat zien dat er in slechts 0,2% van de ritten overlast wordt gemeld. In 99,8% van de ritten gaat het dus al goed. Met deze nieuwe maatregel zijn we vastberaden om het aantal klachten nog verder omlaag te brengen.”

Effectieve oplossing

Het bedrijf weet uit ervaring dat slechts een kleine groep wanparkeerders verantwoordelijk is voor de overlast en dat het verzamelen van data over parkeergedrag een effectieve manier is om deze wanparkeerders te weren. Check heeft tot op heden meer dan drieduizend gebruikers geblokkeerd als gevolg van overlastmeldingen.

Anouk van der Laan's picture #Mobility
Beep for Help, Direct hulp aan huis. Oplossingen voor een fijn thuis. , posted

Ontmoet Beep for Help, een Amsterdamse sociale startup die ouderen en mantelzorgers hulp aan huis biedt.

Featured image

Ontmoet Beep for Help, een Amsterdamse sociale startup die ouderen en mantelzorgers hulp aan huis biedt.

Ontdek hoe het idee ontstond, leer meer over digitale marketing en social media en discussieer mee over bedrijfscultuur. Ook vertelt Iconica, onze app ontwikkelaar, over de Beep for Help app.

Ondertussen zorgen wij voor fris en lekkere pizza en is er ruim gelegenheid om bij te praten met diverse mensen uit het veld. Fijn als je ook komt!

De inloop is vrij. Reserveren is fijn, dan weten we hoeveel pizza we verzorgen. Reserveren kan met onderstaande link of mail annebet@beepforhelp.nl

Wanneer: 07/06/2023
Tijd: 17:30
Locatie: Apollolaan 151

Beep for Help's picture Meet-up on Jun 7th
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #19: Mobility as a Commons worksession

Featured image

In the coming decades, urban population growth and a rising demand for mobility options will cause strain on our public spaces. The city of Amsterdam will counteract this trend by making private car ownership less attractive for its citizens, while making sure there are enough, well facilitated, alternative modes of transport. One could  think of investments in (more) public transport, and the welcoming of shared mobility providers. Currently, some market players are making use of the latter and sharing cars and sharing mopeds are becoming part of the streetscape. Is this enough?   
 
Mobility as a Commons
On the 23th of March, Diederik Basta and Jop Pék from the municipality of Amsterdam’s innovation department, hosted a working session on the concept of; Mobility as a Commons (MaaC). They introduced this concept by pointing out that currently, we’re not ‘sharing’ our modes of transport but we’re just ‘renting’ them from private companies. This raises a couple of concerns; these parties exist purely to maximize profits, they own and sell user data, their fleet of vehicles is not spread evenly throughout the city, and because it’s only available for those who can afford the service, it’s not inclusive for all.

The municipality is now exploring how to move away from these market mechanisms and facilitate car sharing solutions based in local ownership. This summer, they’ll experiment with pilots in which modes of transport are perceived as a ‘Commons’ and cooperatively owned and used by a group of local residents. Their goal is to gather insights on how to facilitate this form of locally organized mobility in the best way possible and pave the way for emerging initiatives.
 
Paradigm shifts
For this new alternative to succeed, drastic innovation is needed in which public authorities identify and alter their role. That’s why Diederik and Jop are also turning inwards and critically reflecting on the current premises from which they’re acting. Only then, you’ll be able to innovate in a way that you’re breaking free from your current paradigm and its effects. Because they are of such importance, I would like to quickly summarize the three relevant premises:

 1. People act out of self-interest; we assume mistrust. People need control and governance to reinforce the common good. Its effects: A government mistrusting its citizens and legal sealing of documents and procedures.
 2. The municipality owns public space. Public space should be designed and managed by experts to ensure quality, consistency and efficiency of functionalities. Its effects: Struggles with public participation and a focus on efficiency and functionality, instead of social interaction.
 3. The municipality is responsible for a well-functioning mobility system. Public space makes way, and more urban mobility makes people richer and happier. Its effects: Private parties push the mobility system and the government facilitates this, and traveling for work and other (social) activities is the norm.

 
Reactions from the participants
Next to inspiring the working session participants, Diederik and Job wanted to ignite an active conversation with the diverse group in front of them. They wanted to show the parties at the table how important it is to realise from what kind of premises and paradigm you’re currently ‘innovating’, but they were also curious what others thought of their upcoming project.
 
A big theme during the discussion was the fact that this ‘commons’ thinking is finding its way within different themes like the energy- and data transition. Energy cooperatives are emerging at a fast rate and this topic is receiving a lot of research and attention from energy companies at the moment. The same goes for cooperative ownership and use of data, as an alternative to protection and the commercial use of data. The different domains should be actively learning from each other, as learnings should be easily transferable. Furthermore, the group discussed the painful dilemma of the innovation department of the municipality. Their critical stance against their own policies is remarkable, but they need to find a balance where the pilot and its results will be refreshing and creative, as well as applicable in current policies as soon as possible. Finally, the group advised the presenters  to; pay special attention to groups of citizens who have less time and resources available to organize themselves, write down in detail all administrative rules and obstructions that counteract these initiatives, and to not forget the power of private parties altogether; with a clear problem definition, they are able to organise and act at a fast rate.
 
What’s next?
In the coming months, the project’s final preparations and consideration will be implemented. Through the Horizon 2020 (GEMINI) project, The municipality of Amsterdam will cooperate with parties like Townmaking, Smart Innovation Norway, and our partner Cenex Nederland. Together they will guide and research local initiatives within Amsterdam (e.g. de Pijp, Tuindorp Oostzaan, Spaarndammerbuurt), activate a so called ‘Experimenteerregeling’ and create a plug and play system for future local initiatives. Diederik and Jop will incorporate the comments and discussions from this working session, and we’ll make sure to have them share their first learnings with the Amsterdam Smart City network later in 2023.
 
Do you want to know more about this topic, or would you like to get in contact with Diederik Basta or Jop Pék? You can contact me via pelle@amsterdamsmartcity.com, and I’ll connect you!

Pelle Menke's picture #Mobility
Anouk van der Laan, Public Affairs Manager at Check Technologies B.V., posted

Deelscooteraanbieder Check start ook met deelauto's

Featured image

Deelscooteraanbieder Check biedt vanaf vandaag ook deelauto’s aan. Het bedrijf begint met een pilot met 10 deelauto’s in Amsterdam en wil bij succes snel doorgroeien. Door het toevoegen van deelauto’s faciliteert het bedrijf vanaf heden ook reizen buiten de hoofdstad. Check is actief in 20 steden in Nederland en Duitsland. 

Bewuste keuze voor Amsterdam
Check kiest er bewust voor om te starten met een pilot in Amsterdam. Amsterdam is één van de eerste steden waar het bedrijf actief werd met deelscooters in september 2020. De gemeente signaleert dat de overstap naar deelmobiliteit hard nodig is. “Er komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen en als we allemaal onze eigen auto hebben past het gewoon niet”, aldus Jeroen Schutter, programmamanager deelmobiliteit bij de gemeente Amsterdam. 
Data van Check laat zien dat de adoptie van deelscooters in Amsterdam zeer goed is: 105.000 inwoners van de hoofdstad hebben een account bij Check. Een deelscooter vervoert gemiddeld 11 mensen per dag. Bijna 1 op de 10 ritten begint- of eindigt in de regio.  

Een antwoord op elke mobiliteitsbehoefte
De missie van Check is het creëren van leefbare steden door onnodig autobezit en -gebruik terug te dringen. De deelauto sluit hier naadloos bij aan, vertelt mede-oprichter en managing director Paul van Merrienboer: “We zien dat onze deelscooters een sterk alternatief bieden voor de autorit binnen Amsterdam. Als een gebruiker een afspraak heeft ver buiten Amsterdam, of naar de bouwmarkt moet, biedt de deelscooter echter niet altijd uitkomst. Door deelauto’s toe te voegen hebben we ook een antwoord op die mobiliteitsbehoefte. Een eigen auto is nu écht niet meer nodig.”

Een simpele propositie
Check gaat van start met 10 volledig elektrische Volkswagen ID3’s. Er bevindt zich een laadpas in elke auto zodat de gebruiker zelf kan (snel)laden bij een laag accupercentage. De voorwaarden om van een auto gebruik te kunnen maken zijn hetzelfde als bij een scooter: gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn en een geldig autorijbewijs hebben. De meer dan 100.000 Amsterdamse gebruikers die momenteel al een account hebben bij Check kunnen dus direct de deelauto in. De auto’s kunnen worden geboekt in de app op het moment dat de gebruiker de auto nodig heeft. Na het boeken heeft de gebruiker 30 minuten om naar de auto toe te gaan en de rit te starten. Net als bij een scooter betaalt een gebruiker pas vanaf het moment dat de rit is gestart en alleen voor het daadwerkelijke gebruik: een starttarief voor een rit met een deelauto is 2 euro, het gebruik per minuut kost 30 cent en pauzeren kost 15 cent per minuut. Er komen achteraf geen kilometerkosten bij.

Een deelauto per zone
De auto’s worden per zone aangeboden: zonefloating. Dat betekent dat een gebruiker aan het einde van de rit de auto binnen een gebied van een paar straten moet parkeren. Amsterdam verwacht dat zonefloating goed werkt qua ruimtebeslag en efficiënt gebruik van laadpalen voor de stad. De zones voor de eerste 10 auto’s bevinden zich in de Pijp en in Amsterdam-Zuid. Op deze manier wil het bedrijf de nieuwe propositie testen in een buurt met een gemiddeld laag autobezit per inwoner (de Pijp) en een buurt met een gemiddeld hoog autobezit per inwoner (Amsterdam-Zuid). 

Anouk van der Laan's picture #Mobility
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

Opening Green Innovation Hub: startschot voor digitale innovatie in Almere

Featured image

Op woensdag 22 februari heeft de Green Innovation Hub in Almere officieel zijn deuren geopend. De publiek-private samenwerking tussen de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en telecombedrijf VodafoneZiggo richt zich op de ontwikkeling van digitale innovaties op het gebied van bouw, voedsel, energie, mobiliteit en (digitale) inclusie.

Almere bouwt de komende vijftien jaar 130.000 nieuwe woningen. Daarnaast wil de gemeente in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor is integrale, duurzame en inclusieve gebiedsontwikkeling belangrijk.

Broedplaats
De Green Innovation Hub is een broedplaats voor ontmoeting, samenwerking en innovatie. Partijen ontwikkelen digitale oplossingen voor een gezonde stadsomgeving, lokale voedselzekerheid, mobiliteit, circulair bouwen, energiedistributie en sociale verbondenheid tussen stadsbewoners. Gezamenlijke innovaties worden getest en opgeschaald op speciale ‘greenfield' locaties.

Open ecosysteem
De Green Innovation Hub is een broedplaats voor ontmoeting, samenwerking en innovatie. Partijen ontwikkelen digitale oplossingen voor een gezonde stadsomgeving, lokale voedselzekerheid, mobiliteit, circulair bouwen, energiedistributie en sociale verbondenheid tussen stadsbewoners. Gezamenlijke innovaties worden getest en opgeschaald op speciale ‘greenfield’ locaties. De Green Innovation Hub is een open ecosysteem, waarin partners, het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs.

Innovatiekracht
Wethouder Maaike Veeningen: “Met deze samenwerking willen we de innovatiekracht van Almere vergroten. Digitalisering en technologie zijn daarbij onmisbaar, net als de kennis en kwaliteiten van inwoners van onze regio. Met de Green Innovation Hub in het hart van de stad laten we zien hoe belangrijk duurzame en inclusieve gebiedsontwikkeling voor ons is.”
Gedeputeerde Jan Nico Appelman: “Provincie Flevoland ondersteunt van harte de Green Innovation Hub: een plek waar samenwerken, innoveren en ontmoeten centraal staat. Digitalisering én duurzaamheid zijn twee thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling onze provincie. Hiermee past de Hub ook uitstekend in de groeiambitie van Almere."

Vragen van morgen
Laura van Gestel, directeur duurzaamheid van VodafoneZiggo: “Als telecombedrijf willen we onze impact op het milieu hebben gehalveerd in 2025. Tegelijk willen we twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving. Hoe gaan we in de toekomst wonen en werken? Welke rol kunnen we daarin spelen? Belangrijke vragen die grote thema’s raken als zorg en mobiliteit, maar ook klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Met de Green Innovation Hub willen we samen oplossingen ontwikkelen voor de vragen van morgen.”

Xander Bakker's picture #Mobility
Giacomo Gallo, Urban designer , posted

Future Mobility & Urban Space: Partners for research-by-design project wanted

We are looking for parties with experience with mobility, accessibility, mobility as a service, city logistics & delivery, autonomous vehicles, willing to think together or collaborate in a research by design project on the impact of e-commerce and remote working on future urban space and street design.

We are urban experts, with strong interest in mobility-related topics and a passion for creating more inclusive and sustainable living environments. We are in the process of submitting an application to the following grant: Ways to Wellbeing.

If interested in contributing or joining our team, please contact us via the mail below, before the end of week 8.

Contact: info@newenvironments.eu

Giacomo Gallo's picture #Mobility
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Mobility Justice Challenge: How do we prevent people’s exclusion in our mobility system?

Featured image

Rising petrol and electricity prices; increasing digitalisation and declining public transport supply, among other things, are causing more and more people to have problems getting around. Sustainability and shared mobility do not seem to be for everyone, and measures to encourage them may even exacerbate the problem. This increases the risk of social exclusion.

The province of North Holland and DRIFT are concerned about mobility poverty and wonder what we can do about it to keep everyone in our society mobile. However, little is still known about the extent of the problem, the exact target groups and what instruments work (and what, above all, do not). We are therefore keen to engage with partners to reach a shared understanding and an aligned approach.

Since mid 2022, we have been working on this challenge with network partners in various working group sessions. Would you like to think along and be part of the solution? Contact me at pelle@amsterdamsmartcity.com.

Pelle Menke's picture #Mobility
Jorden van der Hoogt, Strategy and Innovation Lead at Cenex NL, posted

Road to Decarbonisation: Clean, Smart and Secure Solutions

Featured image

This final event of the Interreg North-West Europe CleanMobilEnergy (CME) project will be a unique opportunity to understand our road to decarbonisation. Speakers from the CME project and other innovative projects and organisations will share their experiences and learnings regarding realising local energy communities, electric mobility, sustainable heating, energy storage and smart, flexible energy systems (such as V2G) from a range of perspectives including technical, financial, social, governance and legal/policy to paint a holistic picture of the future of the energy system and how we get there.

The 1.5-day conference will feature experiences from the implementation of pilots in Arnhem, Nottingham, Stuttgart and Schwäbisch Gmünd within the CME project as well as real-world implementation learnings from other state-of-the-art projects in the field. In the CME pilots, e-mobility solutions were implemented together with local renewables, storage and an open-source energy management system (the REMove tool) to connect, monitor and optimise the energy flows. By matching local energy needs with local renewables through smart solutions, such a system increases renewable energy's economic value and significantly reduces CO2 emissions. This also contributes to increased energy security and independence of European cities and regions, at a time when the cost of energy has been increasing to record levels throughout Europe.

This event is meant for forward-looking local decision makers (including local and regional governments, community organisations and cooperatives), system integrators, e-mobility providers, renewable energy providers, electricity grid operators and ICT developers, to provide a clear view of how models such as energy communities and energy management tools like ReMove can support organisations, cities and regions in their decarbonisation journeys. The event will be held in English.

Finally, the second day of this event will include a site visit to the CME project’s Arnhem pilot site, where the ReMove tool supports the supply of local renewable energy from a 14MW solar farm to river cruise ships in the maintenance harbour adjacent to the city’s industrial area through a cold ironing (shore-to-ship power) system, as well as other pilots conducted at the IPKW innovative business park such as fuelling of hydrogen vehicles.

Jorden van der Hoogt's picture Conference from Dec 6th to Dec 7th
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Incoming & Outgoing Missions from Dutch Pavilion at Smart City Expo in Barcelona

Featured image

During the Smart City Expo in Barcelona, Amsterdam Smart City will host several incoming and outgoing missions from the Dutch Pavilion in collaboration with the Netherlands Enterprise Agency (RVO). The purpose of these missions is to provide Dutch delegates opportunities to connect with international colleagues, facilitating knowledge exchange, collaboration and trade.  
 
Missions Program
Tue, 15 Nov, 10:00 – 11:00 Outgoing Dutch Mission to Microsoft Pavilion
Dutch delegates are invited to visit the Microsoft Pavilion for a showcase of how AI, machine learning and cloud solutions are empowering municipal governments to bring more forward-thinking, efficient, and secure services to their citizens. 
 
Tue, 15 Nov, 11:30 – 12:00 Outgoing Mission to EIT Urban Mobility
Dutch delegates are invited to visit the EIT Urban Mobility at Tomorrow Mobility. Delegates  will be received by Willem Frederik Metzelaar, Managing Director EIT Urban Mobility Hub West who will provide an introduction to EIT Urban Mobility programs and projects relevant for Dutch public and private stakeholders.
 
Tue, 15 Nov, 12:05 – 12:20 Incoming Mission by Minister for Transport from Baden-Württemberg (invite only)
The Minister for Transport from the German State of Baden-Württemberg, Mr. Winfried Hermann will visit the Dutch Pavilion for a meeting and discussion with a selection of Dutch delegates. 
 
Tue, 15 Nov, 14:00 – 14:30 Incoming Mission by Australian Delegation (focus on IoT, safety & security, crowd management)
Dutch delegates are invited to meet their Australian counterparts at the Dutch Pavilion.  Dutch and Australian delegates will have a chance to introduce their work, followed by an informal exchange of experiences and opportunities for doing business in Australia and the Netherlands.
 
Tue, 15 Nov, 15:00 – 15:45  Dutch Mission to Canadian Pavilion & Canadian Delegation to Dutch Pavilion
Dutch delegates are invited to meet their Canadian counterparts at the Canadian Pavilion. After an introduction by a selection of Canadian exhibitors, the delegates will move to the Dutch pavilion. Dutch and Canadian delegates will have a chance to introduce their work, followed by an informal exchange of experiences and opportunities for doing business in Canada and the Netherlands.
 
Wed, 16 Nov, 14:30 – 15:00 Outgoing Mission to Nordic Pavilion (focus on energy transition and circular economy)
Dutch delegates are invited to meet their Nordic colleagues.  Following short introductions from select Nordic exhibitors, Dutch and Nordic participants can have an informal exchange regarding urban challenges and innovations in the Netherlands and the Nordics.

Wed, 16 Nov, 15:00 – 15:45 Outgoing Mission to Baden-Württemberg International (BW_i)
Dutch delegates are invited to meet their German colleagues from the state of Baden-Württemberg.  Following short introductions from select exhibitors, Dutch and German participants can exchange experiences and opportunities for doing business in the Netherlands and Germany.  At the end of the day, Dutch participants are invited to join for the “German Night” networking event at the Germany Trade & Invest (GTAI) booth, C111 from 5:30-7:00pm.
 
Thu, 17 Nov, 10:30 – 11:00 Outgoing Mission to Berlin Pavilion
Dutch delegates are invited to visit the Berlin Pavilion.  Following short introductions from select exhibitors, participants can have an informal exchange regarding urban challenges and innovations in Dutch and German cities.

Thu, 17 Nov, 11:30 – 12:00 Outgoing Mission to European Commission Pavilion
Dutch delegates are invited to visit the European Commission Pavilion where they will meet with representatives from several projects and programs, including the 100 Intelligent Cities Challenge and the 100 Climate Neutral Cities Mission.

Thu, 17 Nov, 13:00 – 13:30 Incoming Mission by Finnish Delegation (focus on mobility and data)
Dutch delegates are invited to meet their Finnish colleagues at the Dutch Pavilion.  Following short introductions from select Dutch exhibitors and delegates, Dutch and Finnish participants can have an informal exchange regarding urban challenges and innovations in Dutch and Finnish cities.
 
Registration
Unless indicated otherwise, all missions are limited to 15 participants.  Dutch delegates can reserve a spot by registering via Typeform.  Participants should gather at the Dutch Pavilion 5min prior to mission start time.

The Dutch Pavilion is located at Gran Via, Hall 2, Level 0, Street E, Stand 145.
 
More opportunities to connect
Looking for other ways to connect with Amsterdam Smart City and Dutch delegates in Barcelona?  Take a look at the other activities co-hosted by Amsterdam Smart City, and the full program of hosted at the Dutch Pavilion.
 
If you have questions or would like more information about any of the above, please send an email to Amsterdam Smart City International Liaison, Cornelia Dinca via cornelia@amsterdamsmartcity.com.

Cornelia Dinca's picture Meet-up from Nov 15th to Nov 17th