#CO2 neutral living
Projects

Topic within Energy
Philippos Papadopoulos, Founder , posted

Equinox, the open source platform supporting green public procurement enters the EU Datathon 22 competition phase

Featured image

The Equinox platform is a versatile, cloud based, framework that
supports sustainable portfolio management activity using an entirely
modern and open source approach. This year we submitted a proposal under Challenge 2 of the EU Datathon 2022 (Theme: Transparency in Public Procurement) that aims to integrate procurement data with environmental impact data. We have just learned that we have been preselected to enter the formal stage of the competition and would love to hear from the community about tangible use cases, challenges or any other input as we develop equinox further

Philippos Papadopoulos's picture #Energy
Ivo de Boer, Designer , posted

52 weken duurzaam, we gaan het gewoon doen.

Featured image

52wekenduurzaam nodigt je uit om je eigen leven stap voor stap duurzamer te maken. Een jaar lang iedere week een kleine verrassende en duurzame stap. Om te zien of het bij je past. Word je er gelukkig van, dan hou je het vol. Zo niet, dan skip je het. Wij onderzoeken wat er wel kan. Uitdagend, leuk, leerzaam en gratis. Loop je een stukje met ons mee?

Wij denken dat we met elkaar op een gemakkelijke manier veel duurzamer kunnen worden. Door elkaar te inspireren en uit te dagen. Door leuke en verrassende dingen te onderzoeken. Om zo je eigen versie van een duurzame leefstijl te ontwikkelen. We streven naar 5000 deelnemers in 2021. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Voor onze Totale Impact Score, maar ook voor jezelf, want samen is veel leuker dan alleen. Dus geweldig als je nu al je gezin, je buren, vrienden en collega’s inspireert om ook mee te doen.

Ivo de Boer's picture #CircularCity
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Wicked Problems

Featured image

Te wicked? Niet voor ons.

Wij werken allemaal aan urgente, complexe, maatschappelijke uitdagingen. Issues die schier onoplosbaar lijken, van dilemma’s en paradoxen omgeven, nog niet duidelijk hoe het moet. Wel is duidelijk dát het moet, dat we elkaar nodig
hebben en dat we er NU aan moeten beginnen. Om met de woorden van Jan Rotmans te spreken; we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En hier hoort een nieuwe gereedschapskist bij.

En of je nou aan energietransitie werkt, andere mobiliteitssystemen, creëren van waterstofhubs, peer to peer autodeelsystemen, het maakt niet uit, we zien dat al deze opgaven op enig moment tegen gelijksoortige barrières aanlopen. Op samenwerking, financiering, privacy, onvoldoende aansluiting op de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Unieke samenwerking
Als Amsterdam Smart City netwerk willen en kunnen we deze opgaven niet laten liggen. Door het bundelen van onze kennis en expertise kunnen we als netwerk iets unieks bieden en de wil en durf tonen om deze barrières te doorbreken. De betrokken partners die dit uitdenken en begeleiden zijn RHDHV, Kennisland, Drift, NEMO, Arcadis, Alliander, HvA en Metabolic. Zij bundelen hun expertise en ervaring om de echte vragen boven tafel te krijgen, tot nieuwe manieren van samenwerken te komen en barrières te doorbreken. We richten ons met name op de start van de samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen we een ‘wicked problem aanpak’. Op een nieuwe manier, lerend door te doen, exploratief.

Waar moet je aan denken?
Wat is eigenlijk het echte probleem? Wiens probleem is dit? Hoe kijken anderen er tegenaan? Welke andere partijen lijken nodig? Hoe vind je ze? Hoe ga je om met eigenaarschap en botsende frames? Hoe zorg je dat je al in
een vroeg stadium de maatschappij (bewoners, ondernemers, werknemers, etc) betrekt en hun ervaringen in het project trekt? Het wicked problem team zet nieuwe methoden in voor het beantwoorden van deze vragen. En het creëren van de benodigde commitment om het vraagstuk aan te pakken. Niets staat van te voren vast, want we passen ons aan aan wat we tegenkomen. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe aanpak om de barrières te doorbreken.

Francien Huizing's picture #Energy
Sanne de Boer, posted

De energietransitie uitgelegd

Featured image

De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment en van de komende jaren. Maar wat ís de energietransitie? En wat zijn de specifieke doelen? Wat is het verschil tussen ‘energieneutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘CO₂-neutraal’? Welke rol kan waterstof (niet) gaan spelen in de gebouwde omgeving van de toekomst? En hoe zitten ons huidige energieverbruik en energiesysteem in elkaar? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek ‘De energietransitie uitgelegd’. Ook komt aan de orde waar de uitdagingen liggen voor de energietransitie en hoe het energiesysteem er in 2050 ongeveer uit zal zien.

‘De energietransitie uitgelegd’ biedt alle basiskennis die nodig is om het nieuws omtrent de energietransitie kritisch te kunnen volgen en een gefundeerde mening te vormen in discussies over dit thema. Er is geen specifieke voorkennis nodig om het boek te kunnen lezen, maar het gaat op bepaalde onderwerpen wel diep in. Hierdoor is het boek interessant voor zowel energie-professionals als geïnteresseerde leken.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek via uw boekhandel, bol.com of door het sturen van een email aan info@degroenewaterlelie.nl. Bij een afname van 10 of meer boeken ontvang je 5% korting (alleen bij bestellingen via email).

Het boek is gedrukt op boomvrij papier. Er zijn alleen bio-inkten gebruikt en er is gewerkt zonder schadelijke oplosmiddelen.

Sanne de Boer's picture #Energy
Sam van der Laan, Student Bedrijfskunde MER , posted

WarmBouwen-pilot in Amsterdam

Featured image

NL
WarmBouwen is een techniek die gebruik maakt van restwarmte bij het isoleren van woningen. De techniek zorgt ervoor dat de buitenschil van de woning op temperatuur blijft waardoor er vrijwel niet verwarmd of gekoeld hoeft te worden. De restwarmte wordt door dunne buisjes in combinatie met (duurzaam) isolatiemateriaal op de wand geplaatst. De techniek is makkelijk te plaatsen, het isolatiemateriaal is slechts enkele centimeters dik en daardoor makkelijk toe te passen in de bestaande woningen in Amsterdam (zie de infographic voor een duidelijke toelichting).

EN
Warmbouwen is a technique that makes uses of residual heat in the insulation of houses. The technique ensures that the outer shell of the house stays on temperature with the result that there is barely any heating or cooling needed. The residual heat goes through small tubes and is combined with an (sustainable) insulation material, this combination is then placed on the wall. The technique is easy to install, the insulation material combined with the tubes is just a few centimeters thick and so easy to apply in existing houses in Amsterdam.

#Energy
Francisco Duarte, CEO , posted

Pavnext - technological pavements

Featured image

Pavnext´s solution consists of a road pavement equipment that allows kinetic energy to be extracted from vehicles and consequently reduce their motion speed without any action of the driver and without impacting the vehicle, thus promoting road safety at locations where it is required to circulate at low speed. The energy captured is then converted into electrical energy, which is produced without associated emissions and can be used in public street lighting, crosswalks, sensors, traffic lights, charging electric bicycles or even injected into the power grid. Additionally, Pavnext also provides real-time data regarding traffic and velocity, as well as generated and consumed energy, which are sent to the cloud and later used to generate reports and to optimize energy consumption in real time, promoting energy efficiency.

We are looking for new international partners that are interested in implementing pilot plants with us, to help us validate our product and reach TRL9. Please don´t hesitate to contact us if you´re interested.

Francisco Duarte's picture #SmartCityAcademy
Tanja van der Knoop, Director at Green City Buzz, posted

Multiple solar roofs in the city center of Amsterdam

Featured image

Green City Buzz is realising the construction of several solar energy systems (PV) on flat roofs throughout the city center.

As it stands, the process to install a PV system - subsidies & funding, permits, construction, the works - is quite complex. In this trial project we’re trying to achieve two things: a patchwork blanket of solar roofs in central Amsterdam, to further renewable energy production, reduce fossil power reliance, and create an example for other areas; and two, to simplify the process and lower the threshold for property owners or corporate tenants in future.

At the moment we’ve assured several interested parties and SDE+ subsidies. We’d love to add more applicants to the group, and scale up this project.

Tanja van der Knoop's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Energy Innovation Blog

Featured image

In a weekly blog the CTO Amsterdam presents technical and social innovation in the field of energy. By collecting new solutions we want to accelerate the energy transition in Amsterdam. We ask three questions: what is it, how does it contribute to the energy transition of Amsterdam and what is needed to implement the solution?

In een wekelijkse blog presenteert CTO Amsterdam technische en sociale innovatie op het gebied van energie. Door nieuwe oplossingen te verzamelen willen we de energietransitie in Amsterdam versnellen. We stellen drie vragen: wat is het, hoe draagt het bij aan de energietransitie van Amsterdam en wat is er nodig om de oplossing te implementeren?

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Evert Kuiken, Manager operations and projectmanager at LENS Energie, posted

Herman's Smart Grids

Featured image

Herman can switch energy produced by solar panels to a specific household connected to it. Herman's Smart Grid enables it to distribute energy to a connected storage device as well. And Herman's Smart Grid can switch on or off or even manage household appliances to balance energy produced and energy used. And it can do so several times a day.

Evert Kuiken's picture #Energy
Beatriz Pineda Revilla, Researcher at University of Amsterdam (UvA), posted

CODALoop Amsterdam

Featured image

CODALoop is a EU-funded research project and a joint venture of different academic and non-academic partners in three countries, The Netherlands, Austria and Turkey and four cities, Amsterdam, Graz, Leibnitz and Istanbul. CODALoop Amsterdam is active in two neighborhoods, the Indische Buurt and Buiksloterham.

There is a tremendous urgency to reduce energy consumption to guarantee quality of life for future generations. In the light of the weak results of behavioral approaches and top-down investments on infrastructures for energy efficiency, such as grid management, smart meters and the like, innovative approaches to tackle this issue are required. CODALoop Amsterdam is a research project which uses a sociological approach and explores the extent to which social interactions, at the level of the neighborhood, are able to activate ‘energy consciousness’.

Beatriz Pineda Revilla's picture #Energy
Gideon Goudsmit, Senior energie consultant , posted

Energiek Amstelveen

Featured image

135 apartments 15 offices and 1 vegetarion restaurant all energy positive year around no fossil
Fuel used all with solar and wind energy including 5 mwh battery storage and 175 electric cars all connected in vehicle 2 grid solution off-gas with rainwater collecting tank for toilet and other uses

Gideon Goudsmit's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

100.000 Energy Neutral Homes

Featured image

How do we get from the current situation, with badly insulated houses, to a future with homes without fossile fuels?

Partners

c_2375118594_2101_2570057158.jpeg?option

c_2375118594_2404_3334218796.png?options=&w=600&h=371&auto=format&

c_2375118594_2406_2543073637.gif?options=&w=600&h=371&auto=format&

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Saleh Mohammadi, PostDoc Researcher , posted

Smart Urban Isle

Featured image

The Smart Urban Isle (SUI) project pretends to move forward with the urban energy savings.

The Smart Urban Isle (SUI) project pretends to move forward with the urban energy savings. Based on a three cornerstones procedure, the SUI project aims at a whole new urban planning that allows cities to grow in a sustainable way. Consequently, we develop an innovative new concept for city planning, where cities are arranged and grow through small integrated areas. We will probe Smart Urban Isle as innovative basic energy unit in the Smart City.

Saleh Mohammadi's picture #Energy
Annelies Van der Stoep, Strategic advisor at Amsterdam Economic Board, posted

City-zen: Comfort Cooling residential buildings in Houthaven district

Featured image

City-zen partners Westpoort Warmte and AEB have developed a plant which enables the use of cold from the adjacent river IJ for cooling of buildings in the Amsterdam Houthaven district.

City-zen was an international consortium, a program stimulating learning-by-doing in Grenoble and Amsterdam between March 2014 and November 2019. The results can be found in a booklet or in detailed reports. http://www.cityzen-smartcity.eu/home/reporting/deliverables/

Annelies Van der Stoep's picture #Energy
Annelies Van der Stoep, Strategic advisor at Amsterdam Economic Board, posted

City-zen: Virtual Power Plant

Featured image

Monetizing flexibility using a Virtual Power Plant, which incorporates solar-PV, load and home battery systems. It is not a real power plant but a virtual. Aggregating several small production units , like pv-rooftops, a power plant is created.

City-zen was an international consortium, a program stimulating learning-by-doing in Grenoble and Amsterdam between March 2014 and November 2019. The results can be found in a booklet or in detailed reports. http://www.cityzen-smartcity.eu/home/reporting/deliverables/

Smart Stories

Check the article about the Virtual Power Plant featured in our online magazine 'Smart Stories':

Annelies Van der Stoep's picture #Energy
Annelies Van der Stoep, Strategic advisor at Amsterdam Economic Board, posted

City-zen: smart grid in Amsterdam Nieuw West

Featured image

We are in the midst of the transition towards clean energy. The way we use, produce and trade energy is changing rapidly. In order to facilitate this transition, existing energy systems, of which the electrical grid is an essential component, need to be adapted and upgraded. Dutch grid operator Alliander is constantly working to make sure the grid remains efficient, reliable, safe, fast and cost effective.

City-zen was an international consortium, a program stimulating learning-by-doing in Grenoble and Amsterdam between March 2014 and November 2019. The results can be found in a booklet or in detailed reports. http://www.cityzen-smartcity.eu/home/reporting/deliverables/

Update October 2018:

The End-2-End smart grid in Amsterdam Nieuw West is connected to more than 10.000 dwellings. The End-2-End smart grid is fitted with sensors and/or remote controls on every voltage level – from the low voltage 400/230 V level to and including the high voltage 150kV level - enabling the DSO Liander to monitor and control loads and voltages. The first data from the monitoring equipment has been collected which provides insights into the robustness of the grid, now and in the future.

Conclusion measurements over the year 2017: the measurements indicates that the grid is very stable and no issues with grid stability are to be expected in the near future. The effects of experiments conducted with the Virtual Power Plant are expected to be clearly discernible in measurements on the low voltage level.

Some of the activities planned in 2018 and 2019:

  • Demonstration and monitoring of the functionalities of the Virtual Power Plant and Vehicle-to-grid
  • Four bidirectional charging stations are operational and 30+ home batteries are now actively trading on the day ahead market.
  • Energy Tradingwiththe Virtual Power Plantand further develop the needed algorithms.
  • Monitoring equipment and dashboard are developed.
  • Determining the value of VPP and V2G for grid capacity and quality management and what the value is for alternatives to grid enforcement.
  • Social research among the participants of the demonstration byworkshops, interviews and questionnaires.
  • Further develop the grid control model.Continue improving the needed algorithms for monitoring and control purposes.

Contact person: Martijn van der Eerden, Alliander
<https://www.linkedin.com/in/martijnvandereerden/>

Annelies Van der Stoep's picture #Energy
Esther Somers, Sr Project Manager Organic Waste (Composting & Wormhotels) at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

City-zen: Retrofitting homes

Featured image

On our way to become a natural gas free city, many residential buildings in Amsterdam need to be retrofitted. In City-zen the most ambitious ones were granted subsidy.

City-zen was an international consortium, a program stimulating learning-by-doing in Grenoble and Amsterdam between March 2014 and November 2019. The results can be found in a booklet or in detailed reports. http://www.cityzen-smartcity.eu/home/reporting/deliverables/

Read our interviews with some of the individual home-owners:

Learn more about some of the larger projects:

  • How to make post war buildingssustainable?
  • VIDEO: Wath this video (in Dutch) about how social housing company Eigen Haard renovated 138 apartments in the post war Airey Buildings in Amsterdam Nieuw-West with the support of City-zen funding:

hqdefault.jpg

Have a look at the MURMUR2 Campaign in City-zen city Grenoble and the work of the social landlords over there.

Esther Somers's picture #Energy