Jochem Kootstra

Activity

 • 47
  Updates
 • 5
  Smarts
 • 3
  Comments
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

‘DE STAD ALS SPONS’ DOOR INFILTRERENDE BESTRATING

Featured image

Naast hevige regenval en wateroverlast waar Nederland regelmatig mee te kampen heeft, horen we de laatste zomers steeds meer over problemen met droogte. Hoe gaan we met beide klimaatproblemen om? Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bieden oplossingen met zogeheten infiltrerende bestrating. Wat doet dat precies? “We willen van de stad een spons maken”, vertelt Ted Veldkamp, onderzoeker en projectleider van onderzoeksproject De infiltrerende stad. Lees meer over de eindresultaten die gemeenten en mkb op weg moeten helpen.

“Infiltrerende bestrating bestaat al tientallen jaren”, vertelt Veldkamp. “Door deze bestrating loopt het regenwater beter weg in de grond. Het water gaat door poreus gemaakte stenen of door de brede voegen die tussen de stenen liggen. Bovendien houdt het systeem dat onder de bestrating wordt aangelegd het water langer vast. Zo voorkom je wateroverlast en kun je water bewaren voor droge periodes.” En dat is nodig met drie opeenvolgende droge zomers en een toename in neerslagintensiteit.

HANDVATTEN VOOR GEMEENTEN EN MKB’ERS
“Objectieve data over de werking en effectiviteit van infiltrerende bestrating was er nog niet”, vervolgt Veldkamp. “Daarom waren gemeenten vaak nog terughoudend. Nu hebben wij deze vorm van bestrating uitvoerig getest op technisch functioneren op de korte en lange duur. Terwijl we de effectiviteit van infiltrerende bestrating meten om gemeenten te overtuigen van de kracht ervan, dragen we met onze inzichten tegelijkertijd bij aan verbeteringen aan de innovaties of producten van mkb'ers. Die data verwerken wij in adviesrapporten met handvatten voor de markt en voor ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud.”

PRAKTIJKPROEVEN OPGESCHAALD
Om tot wetenschappelijke data te komen over de waarde van infiltrerende bestrating heeft het team van Veldkamp grootschalig onderzoek gedaan. Zij deden zeventig praktijkproeven door heel Nederland om de infiltratiecapaciteit, de snelheid waarmee water de grond in zakt, te meten. “Daaruit blijkt dat infiltrerende bestrating beter functioneert dan traditionele bestrating”, zegt Veldkamp. “De infiltratiecapaciteit varieert van 220 mm tot 740 mm per uur, ver boven de EU-norm van 200 mm. Piekbuien kun je daarmee goed wegwerken.”

OP JE BEURT WACHTEN
Moeten dan gelijk alle straten in Nederland onder de schop? “Nee, een straat wordt ongeveer elke 15 jaar overhoop gehaald voor onderhoud en aanpassingen”, aldus Kluck. “Beter is rustig je kans af te wachten om de straten klimaatbestendig te maken. Daarnaast hoeft niet iedere straat aangepakt te worden. Je moet bijvoorbeeld goed weten wat de ondergrond en de grondwaterstand is, en hoe hoog de verkeersintensiteit van de straat is. Hoe hoger de intensiteit, hoe sterker de wegfundering moet zijn. Infiltreren kan niet overal. Maar ons streven is wel: onder iedere straat een slootje.”

FOCUS OP DROOGTE
“In het vervolg willen we specifiek kijken naar de ondergrond, de waterbergende weg”, sluit Veldkamp af. “De focus komt te liggen op manieren van opvang, berging en regulering. Doordat we onder elke straat een slootje creëren met innovatieve bergingssystemen, willen we droogte tegengaan. De afgelopen drie zomers waren natuurlijk ongezond, en hebben invloed op landbouw en natuur. Ook dit project gaan we weer in samenwerking doen met gemeenten en mkb’ers. Die praktijkgerichte dynamiek is zeer waardevol gebleken.”

In dit onderzoek werkte de HvA samen met de Hogeschool Rotterdam, de Hanze Hogeschool Groningen en een consortium van de aannemers en mkb-ondernemers die innovatieve infiltrerende producten hebben ontwikkeld.

De week van De infiltrerende stad
Hoe gaan we droogte en wateroverlast tegen? Tijdens De week van De infiltrerende stad van 14 t/m 18 september kom je hier bij de HvA meer over te weten. Van interviews tot praktijkproeven, de hele week staat in teken van infiltrerende bestrating om steden klimaatbestendig te maken.

https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/09/de-stad-als-spons.html
https://www.hva.nl/urban-technology/subsites/nl/kc-techniek/projecten/projecten-algemeen/infiltrerende-stad.html

Jochem Kootstra's picture #Citizens&Living
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

De Week van Re-Store bij HvA - Organisch afval slim benutten

Organisch afval zoals aspergeschillen, een klokhuis of een restje aardappelpuree: in de grote steden van Nederland wordt het mondjesmaat gescheiden ingezameld. Het verdwijnt met de rest van ons afval in de afvalverbranding. Zonde, want slim verwerken van groente, fruit en etensresten (GFE-afval) kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Gemeenten en andere opdrachtgevers staan voor de vraag wat een goede manier van afvalverwerking is. Een nieuw ontwikkelde tool door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) geeft hier meer inzicht in.

De Week van Re-Store bij Urban Technology

Tijdens de Week van Re-Store van 15 t/m 19 juni kom je meer te weten over het tweejarig onderzoek Re-Store: de waarde van organisch afval. Van eindpublicatie tot de ontwikkelde tool, verdiepende artikelen en video’s, de hele week staat in teken van het slim benutten van GFE-afval.

Jochem Kootstra's picture #CircularCity
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Hoe kunnen we E-mobiliteit opschalen met regelgeving?

Featured image

Slimme laadpalen en batterijen van elektrische auto’s kunnen worden ingezet voor de opslag van duurzame energie, zodat auto’s, bedrijven en huishoudens in de buurt de energie later kunnen gebruiken. Maar hoe kan deze slimme energie-infrastructuur worden opgeschaald, zodat steden zo efficiënt mogelijk worden voorzien van duurzame energie? Tijdens het derde en laatste closing webinar van project Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City (SEEV4-City) staan beleid en regelgeving centraal, om steden klaar te maken voor de elektrische toekomst.

Slimme laadpalen en batterijen van elektrische auto’s kunnen worden ingezet voor de opslag van duurzame energie, zodat auto’s, bedrijven en huishoudens in de buurt de energie later kunnen gebruiken. Maar hoe kan deze slimme energie-infrastructuur worden opgeschaald, zodat steden zo efficiënt mogelijk worden voorzien van duurzame energie? Tijdens het derde en laatste closing webinar van project Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City (SEEV4-City) staan beleid en regelgeving centraal, om steden klaar te maken voor de elektrische toekomst.

SEEV4-CITY

SEEV4-City, gesteund door het Interreg North Sea Region (NSR) programma, realiseert duurzame energie-projecten in Europa waarin slim laden en slim ontladen van elektrische auto’s centraal staan. Learnings worden gehaald uit zeven SEEV4-City-pilots die zijn uitgevoerd in zes Europese steden: Amsterdam (2x), Kortrijk (BE), Leicester (UK), Loughborough (UK), Burton upon Trent (UK) en Oslo (NO). Wat kunnen we leren van de verschillende aanpakken, niveaus en regelgevingen?

SCHONE LUCHT MET SEEV4-CITY

Gemeente Amsterdam heeft het ambitieuze plan, genaamd Actieplan Schone Lucht, om de stad uitstootvrij te maken in 2030. In 2050 moet de stad zelfs klimaatneutraal zijn. Hoe valt SEEV4-City binnen dit beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en CO2-uitstoot te reduceren? Jaap Burger van gemeente Amsterdam vertelt meer over het actieplan, de roadmap naar 2050 en de kansen vanuit SEEV4-City.

TRANSNATIONAAL DUURZAAMHEIDSBELEID

Er wordt ook transnationaal gekeken: Richard Kotter (UNN, Newcastle), Sture Portvik (gemeente Oslo) en Chris Randall (gemeente Leicester) delen hun bevindingen van jarenlang onderzoek binnen SEEV4-City. Hoe verhoudt het huidige duurzaamheidsbeleid in de Europese steden zich tot de mogelijkheden van SEEV4-City? Zij presenteren beleidsaanbevelingen om projecten met duurzame energie, E-mobiliteit en slimme energienetwerken in Europese steden op te zetten en verder op te schalen.

OPSCHALEN VAN SLIMME LAADTECHNOLOGIEËN

Het gebruik van slimme laadtechnologieën V2G (Vehicle2Grid) en Smart Charging (slimladen) krijgen ook uitvoerig aandacht: de facilitators van de elektrische toekomst en opschaling in de steden. Door Smart Charging wordt zonne-energie optimaal benut en weten slimme laadpalen precies wanneer het ideale moment is om de auto op te laden. Bovendien kunnen de auto’s aan V2G-palen ‘ontladen’, door elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet om op een later moment opnieuw te gebruiken. Jayson Dong, van AVERE - de Europese vereniging voor E-mobiliteit, schijnt licht op het EU-beleid in verband met de V2G-technologie: wat is de rol van de EU om de integratie van de technologie, E-mobiliteit en duurzame energienetwerken te stimuleren?

Meld je aan voor het laatste closing webinar, Policy learning from SEEV4-City pilots: what policies do we need for the future?, en kom meer te weten over beleidsaanbevelingen en tips voor regelgeving om van de elektrische toekomst een succes te maken!

Jochem Kootstra's picture Online event on May 20th
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

SEEV4-City Closing Webinar 2: Vehicle-to-Grid and Smart Charging

Featured image

This second webinar of the SEEV4-City project is about Vehicle-to-Grid (V2G) and Smart Charging: the future symbiosis between emission-free transport and sustainable energy infrastructure. In recent years new technologies have been developed that can help maximize the synergies between electric vehicles and local renewable energy sources. SEEV4-City explored these opportunities in practice as part of its approach to A Smarter Electricity Grid for People, Planet & Profit: the electricity grid is used as an energy buffer, on both a daily and a seasonal scale. Across Europe investments in renewable energy production and charging infrastructure for electric vehicles are growing – it is fundamental to see how they can work together.

SEEV4-City Closing Webinar 2: Vehicle-to-Grid and Smart Charging

Smart, Clean Energy and Electric Vehicles for the City (SEEV4-City) is an innovative project funded by the EU Interreg North Sea Region Programme that just came to its conclusion. Its main objective was to demonstrate that smart electric mobility solutions that integrate renewable-energy sources encourage take-up in cities.

The project looked at different pilot solutions and elaborated case studies and best practices based upon them. For this purpose, two approaches have been identified for testing:

 • Information and communication technologies can help to structure and maximize the synergies between electric vehicles and local renewable energy sources.
 • A Smarter Electricity Grid for People, Planet & Profit. The electricity grid is used as energy buffer, on a daily and a seasonal scale.

Join us for the 3 closing webinars to learn about the results of this project. Come to see how electromobility can be further boosted in Europe with the support of renewable energy sources and the smart and efficient use of energy infrastructures.

Focus of webinar 2:

This second webinar of the SEEV4-City project is about Vehicle-to-Grid (V2G) and Smart Charging: the future symbiosis between emission-free transport and sustainable energy infrastructure. In recent years new technologies have been developed that can help maximize the synergies between electric vehicles and local renewable energy sources. SEEV4-City explored these opportunities in practice as part of its approach to A Smarter Electricity Grid for People, Planet & Profit: the electricity grid is used as an energy buffer, on both a daily and a seasonal scale. Across Europe investments in renewable energy production and charging infrastructure for electric vehicles are growing – it is fundamental to see how they can work together.

Program:

15h00 Welcome word by moderator Philippe Vangeel - Secretary General of AVERE

15h10 Ghanim Putrus - Professor of Electrical Power Engineering, Northumbria University

15h25 Pieter Bons - Researcher SEEV4-City, Flexpower2

15h50 Hiten Parmar - Director uYilo eMobility Programme, on V2G in South-Africa

16h05 Martin Messer Thomas - V2G expert at EV Test, on V2G in Denmark

16h20 Peter Swart, Project manager Interreg NWE, on CleanMobilEnergy (CME) project

16h35 Jan Winkler, Project Manager for The Mobility House, on Smart Charging Evolution

16h45 final Q&A with closing remarks

Check out all closing webinars:

April 22nd - Closing Webinar 1: Insights of the Project
May 6th - Closing Webinar 2: Vehicle-to-Grid (V2G) and Smart Charging
May 20th - Closing Webinar 3: Policy Learning from SEEV4-City Pilots
Website: SEEV4-City Closing Webinars

More information about the project:

SEEV4-City

Jochem Kootstra's picture Online event on May 6th
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

SEEV4-City Closing Webinar 1: Insights of the Project

Featured image

Autobatterijen en laadpalen die de stad voorzien van duurzame energie door slimme laadtechnologieën? Het project SEEV4-City (Smart, Clean Energy and Electric Vehicles for the City) laat zien dat dit kan. Tijdens de ‘closing webinar’, Insights of the Project, worden de resultaten en learnings gepresenteerd van zes pilots in vier Europese landen. De HvA coördineert en analyseert het project.

SEEV4-CITY
SEEV4-City, gesteund door het Interreg North Sea Region (NSR) programma, realiseert projecten waarin slim laden en ontladen van elektrische auto’s centraal staan. Zo dienen autobatterijen ook als ‘buffer’ voor de opslag en distributie van duurzame energie in de stad. Tijdens de eerste webinar op 22 april worden de resultaten van zes pilots besproken die zijn uitgevoerd in vijf Europese steden: Amsterdam (2x), Kortrijk (BE), Leicester (UK), Loughborough en Burton-upon Trent (UK) en Oslo (NO). Kom meer te weten over de wijze waarop e-mobiliteit in Europa wordt opgeschaald met behulp van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, en het slimme en efficiënte gebruik van energie-infrastructuren.

Wat was het startpunt vijf jaar geleden en waar staan we nu? Van bedrijventerreinen tot wijken met huishoudens, de pilots hadden te maken met uiteenlopende situaties, niveaus en regelgevingen. Wat zijn de learnings van zes verschillende aanpakken die hernieuwbare energiebronnen combineren met e-mobiliteit?

SMART CHARGING EN VEHICLE2GRID-TECHNOLOGIE
De technologieën die toegepast zijn bij de pilots, heten Smart Charging (slim laden) en Vehicle2Grid (V2G). Door Smart Charging en V2G wordt zonne-energie optimaal benut en weten laadpalen precies wanneer het ideale moment is om de auto op te laden. Als meerdere elektrische rijders bijvoorbeeld ‘s avonds, tijdens piekuren, hun auto thuis parkeren, zorgen de slimme laadpalen ervoor dat elke auto zo optimaal mogelijk geladen wordt. Bovendien kunnen de auto’s aan V2G-palen ‘ontladen’, door elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zo kan zonne-energie op de momenten van hoge vraag teruggegeven worden aan bedrijven en huishoudens.

DE TOEKOMST VAN E-MOBILITEIT EN DUURZAME ENERGIE
De closing webinars hebben één belangrijke focus: de toekomst. Hoe kan het gebruik van duurzame energie opgeschaald worden, welke groei van batterij elektrische auto’s (BEVs) en buffering wordt er verwacht en hoe knopen we dit zo efficiënt mogelijk aan elkaar? Meld je aan voor de closing webinar op 22 april, en zet ook alvast de overige twee webinars van 6 en 20 mei in je agenda. De webinars worden in het Engels gepresenteerd.

ALLE CLOSING WEBINARS VAN SEEV4-CITY:
22 april - Closing Webinar 1: Insights of the Project
6 mei - Closing Webinar 2: Vehicle-to-Grid (V2G) and Smart Charging
20 mei - Closing Webinar 3: Policy Learning from SEEV4-City Pilots

Jochem Kootstra's picture Online event on Apr 22nd